Asigurări sociale. Pensie anticipată parţială. Stagiu de cotizare. Ucenic salarizat.

Decizie 528 din 01.03.2006


Pensie anticipată parţială. Recalculare. Condiţii.

Legea nr. 19/2000

Conform art. 52 din Legea nr. 19/2000, republicată, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în acest act normativ, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzută de art. 50 alin. 2 şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale,  decizia nr. 528 din 1 martie 2006

Prin sentinţa civilă nr. 2456 din 21 octombrie 2005, Tribunalul Timiş a respins cererea formulată şi precizată de reclamanta H.T. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Timiş şi a luat act de renunţarea reclamantei la judecarea capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata către aceasta a sumei de 4.827.792 lei vechi.

S-a reţinut că reclamantei i-a fost acordată pensia anticipată parţială prin decizia nr. 224057/02.07.2004 începând cu data de 03.06.2004  (fila 8 din dosarul Secţiei de contencios administrativ). Din conţinutul acesteia rezultă că contestatoarea este născută la 03.11.1950, astfel încât la data pensionării avea vârsta de 53 ani şi 7 luni, vârsta standard de pensionare luată în considerare fiind 58 ani şi 7 luni, iar stagiul complet de cotizare fiind de 27 ani şi 2 luni, în timp ce stagiul de cotizare realizat efectiv de reclamantă a fost de 29 ani 1 lună şi 18 zile.

La 01.06.2005 reclamanta a solicitat recalcularea pensiei astfel acordate pârâta răspunzând în sensul că cererea nu poate fi admisă, conform art. 52 din Legea nr. 19/2000 aceasta având dreptul la recalcularea pensiei sale prin trecerea la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă doar la împlinirea vârstei standard de pensionare de 58 ani şi 7 luni, începând cu data de 03.06.2009.

După cum rezultă din art. 52 al Legii nr. 19/2000, pensia anticipată parţială poate fi recalculată doar la data împlinirii vârstei standard de pensionare, când ea devine pensie pentru limită de vârstă şi se adaugă eventualele stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare şi se valorifică perioadele asimilate (necontributive). Textul legal menţionat exclude posibilitatea recalculării pensiei  anticipate parţiale pe măsura apropierii de vârsta standard de pensionare, ceea ce rezultă din faptul că permite valorificarea unor perioade necontributive (perioade asimilate) şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, exclusiv la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Aşadar, rezultă că, chiar şi în cazul pensiei pentru limită de vârstă recalcularea este posibilă doar în cazul realizării unor noi stagii de cotizare, adică a unor perioade în care s-au achitat contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din România (art. 8 din Lege), reclamanta neîndeplinind o atare cerinţă, întrucât în intervalul 03.06.2004 – 30.06.2005 nu a contribuit la sistemul public de pensii ci dimpotrivă a fost beneficiar al acestuia, fără a achita contribuţie de asigurări  sociale.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta susţinând că s-au interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile art. 50 şi 52 din Legea nr. 19/2000 în sensul că din întreaga economie a legii nu rezultă vreo interdicţie cu privire la recalcularea drepturilor de pensie anticipată parţial recalculare ce se impune în raport de modificarea duratei de anticipare.

Examinând cauza în raport de motivele de recurs şi totodată sub toate aspectele conform dispoziţiilor art. 304 C. pr. civ., Curtea a constatat că nu există nici un motiv pentru modificarea sau casarea sentinţei .

Reclamanta s-a pensionat la 03.06.2005 fiind emisă decizia nr. 224057/02.07.2004 – pensie anticipată parţial perioada de anticipare fiind de 60 luni. Prin urmare i s-a aplicat un procent de diminuare a pensiei de 0,50 % pentru fiecare lună de anticipare conform art. 50 din Legea nr. 19/2000.

În esenţă recurenta susţine că trecând un an de la pensionare, perioada de anticipare reducându-se de la 60 de luni la 48 de luni, are dreptul la recalcularea pensiei în sensul modificării procentului de diminuare şi aplicându-se cel pentru perioada de anticipare de 48 de luni.

Art. 52 prevede expres că recalcularea pensiei prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. 2 se face la împlinirea vârstei standard de pensionare. „Per a contrario” până atunci nu se mai poate dispune recalcularea aşa cum pretinde reclamanta, nefiind prevăzută o diminuare graduală.