Judecarea cauzei în lipsa inculpatului arestat. Nulitate absolută.

Decizie 105/A din 02.10.2007


Judecarea cauzei în lipsa inculpatului arestat. Nulitate absoluta.

Potrivit art.314 din Codul de procedura penala, judecata nu poate avea loc decât în prezenta inculpatului, când acesta se afla în stare de detinere, iar aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie.

Conform art.197 alin.2 din Codul de procedura penala, prezenta învinuitului sau inculpatului când este obligatorie potrivit legii este prevazuta sub sanctiunea nulitatii absolute.

Decizia penala nr.105/A din 02 octombrie 2007

  ( Dosar nr.814/35/P/2007)

Prin sentinta penala nr.259 din 01 iulie 2007 pronuntata de Tribunalul Bihor în dosar nr.602/2004, în baza art.2 al.1 si 2 din Legea nr.143/2000 a fost condamnat inculpatul S. S. la o pedeapsa de 15 ani închisoare cu aplicarea art.71 si 64 Cod penal.

În baza art.65 al.1 Cod penal i s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a si b Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

În baza art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.13 Cod penal a fost condamnat acelasi inculpat la o pedeapsa de 5 ani închisoare cu aplicarea art.71, 64 Cod penal.

În baza art.65 al.1 Cod penal i s-a interzis inculpatului drepturile prev.de art.64 lit.a si b Cod penal pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

În baza art.33 lit.a Cod penal- 34 lit.b Cod penal si art.35 al.3 Cod penal i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, care a fost sporita cu 2 ani, inculpatul urmând a executa o pedeapsa rezultanta de 17 ani închisoare în regim de detentie cu aplicarea art.71, 64 Cod penal si i s-a interzis drepturile prev. de art.64 lit.a si b Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

În baza art.191 al.1 Cod procedura penala a fost obligat inculpatul sa plateasca statului suma de 3.000.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, iar potrivit art.189 raportat la art.191 al.1 Cod procedura penala, onorariul avocatului din oficiu în suma de 400.000 lei s-a avansat din fondul Ministerului Justitiei.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca, inculpatul S. S. face parte dintr-o vasta retea de traficanti de droguri, constituita din 14 membri, ce era organizata de catre P. V. D., stabilit în Ecuador. Aceasta retea se ocupa si de supravegherea circulatiei banilor obtinuti din aceasta activitate ilicita.

De asemenea, s-a retinut ca, fapta inculpatului S. S. care în asociere cu un grup mai mare de trei persoane, cu structuri determinate constituita în scopul comiterii si obtinerii de beneficii materiale, din traficul de droguri, s-a preocupat de punerea  în vânzare, vânzarea, distribuirea, transportul si cumpararea cantitatilor de cocaina, provenite din Ecuador, prin intermediul martorei P.D., careia i-a remis sume de bani obtinute din aceasta activitate ilicita, realizeaza continutul infractiunii  de trafic de droguri de mare risc, prev. si ped. de art.2 al.1 din L.143/2000 si a infractiunii prev. si ped. de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.13 Cod penal, aflate în concurs real.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a declarat apel inculpatul S. S. solicitând admiterea lui, desfiintarea sentintei si restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmaririi penale, iar în subsidiar a solicitat rejudecarea cauzei de catre prima instanta, cu motivarea ca a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a înstiinta instanta despre aceasta imposibilitate, deoarece în luna iulie- august 2001 a fost arestat în Ungaria, apoi a fost pus în libertate, fiind din nou arestat în luna februarie 2002 pâna în 2007.

Examinând hotarârea atacata prin prisma motivelor de apel, cât si din oficiu, având în vedere actele si lucrarile dosarului, Curtea constata urmatoarele :

Asa cum rezulta din actele depuse de catre apelant, filele 36- 40 din dosarul de apel, acesta a fost arestat la data când a fost pronuntata sentinta, respectiv 01.07.2004. Fata de aceasta împrejurare, instanta de apel constata ca sentinta nu a fost niciodata legal comunicata inculpatului, aceasta fiind comunicata la domiciliu si prin urmare, inculpatul se gaseste în termenul legal de apel.

Potrivit art.314 Cod procedura penala, judecata nu poate avea loc decât în prezenta inculpatului, când acesta se afla în stare de detinere, iar aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie, fara a se face distinctie despre arestarea în tara sau în strainatate.

Conform art.197 alin.2 Cod procedura penala, prezenta învinuitului când aceasta este obligatorie potrivit legii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Pe de alta parte, se constata ca inculpatul nu a fost legal citat, fiind citat de la domiciliu si nu de la locul unde era detinut în Ungaria.

Fata de cele de mai sus, Curtea a admis apelul declarat de inculpatul S.S., a desfiintat hotarârea primei instante si a trimis cauza spre rejudecare acesteia, tinând seama de considerentele prezentei decizii.

Fata de împrejurarea ca hotarârea primei instante nu a ramas definitiva, Curtea a anulat mandatul de executare a pedepsei nr.309/2004 emis de Tribunalul Bihor si a dispus punerea în libertate a inculpatului, daca nu este arestat în alta cauza.

3