Recurs - Cazul de casare prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 171 Cod procedură penală

Decizie 65 din 02.02.2006


RECURS - Cazul de casare prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 171 Cod procedură penală

 Prin decizia penală nr. 65/R/2.02.2006, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de condamnatul C.C., a casat decizia penală nr. 550/25.10.2005 a Tribunalului Galaţi şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

 Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut următoarele:

Tribunalul Galaţi a fost investit cu judecarea apelului împotriva sentinţei penale nr. 778/5.04.2004 a Judecătoriei Galaţi, prin care a fost respinsă ca nefondată contestaţia la executare formulată de condamnatul Caranfil Costică.

Cu toate acestea, tribunalul a analizat motivele de apel nu prin prisma dispoziţiilor art. 461 Cod procedură penală, care reglementează cazurile în care se poate face contestaţie la executare, ci a făcut referire şi chiar a enunţat cazurile în care se poate face contestaţie în anulare, prevăzute de art. 386 Cod procedură penală- reţinând că motivele invocate de condamnat nu se încadrează în nici unul dintre aceste cazuri.

Mai mult, instanţa de apel a opinat că analiza situaţiei juridice a condamnatului ar putea fi realizată doar pe calea recursului în anulare, în conformitate cu disp. art. 409-410 Cod procedură penală- neobservând că aceste articole au fost abrogate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 576/2004.

 Examinarea motivelor de apel ale condamnatului în raport cu alte instituţii juridice decât cele care reglementează contestaţia la executare, constituie o greşită aplicare a legii- motiv de casare prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 171 Cod procedură penală, care trebuia luat în considerare din oficiu, potrivit disp. art. 3859 alin. 3 Cod procedură penală - şi echivalează cu nesoluţionarea apelului, astfel că se impune casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, conform disp. art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală.