Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5034 din 30.06.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 5034

Sedinta publica de la 30 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta de judecata din data de 28.06.2010 privind judecarea cauzei civile formulata de contestatoarea ...... în contradictoriu cu intimatii  ......... si BEJ ........., având ca obiect contestatie la executare.

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii din data de 28.06.2010, ce face parte din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea cauzei la data de 30.06.2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta  dupa care deliberând instanta pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 13908/318/2009, contestatoarea ....... a chemat în judecata pe intimatii  .... si BEJ ......, solicitând anularea tuturor formelor de executare silita, respectiv somatia 490E/2009 , adresele de înfiintarea a popririi pentru creanta de 12964,09 lei si pentru suma 1567,24 lei reprezentând contravaloarea biletului la ordin PIRBACnr.0018229/08.07.2009, scadent la 29.08.2009 si cheltuielile de executare.

În motivare arata ca prin somatia 490E/2009, i s-a pus în vedere sa plateasca sumele amintite mai sus , ca biletul la ordin nu este emis de societate si ca nu datoreaza nici o suma de bani , întrucât în cursul anului 2009 societatea nu a derulat tranzactii comerciale cu intimata , necunoscând despre factura fiscala nr. 200057 si cu atât mai mult de biletul la ordin, ca într-adevar în cursul anului 208 între societati au existat tranzactii, dar au fost achitate integral, ca este posibil ca în cursul anului 2008 sa fi ramas un bilet la ordin în alb cu semnatura administratorului societatii contestatoare, însa cu certitudine mentiunile înscrise în acest bilet nu apartin administratorului. Mai arata ca s-a formulat plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu, plângerea fiind în cercetari.

În dovedire depune taxa judiciara de timbru, în copie biletul la ordin, somatia de executare, adresele de înfiintare poprire la Banca Transilvania Tg-Jiu , MKB ROMEXTERA BANK Tg-Jiu, CEC Bank Tg-Jiu, Bancpost Tg-Jiu Raiffeisen Bank Tg-Jiu, BRD GSG Tg-Jiu, BCR Gorj, Banca Carpatica Tg-Jiu, proces verbal de cheltuieli, împuternicire avocatiala.

Intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea contestatiei cu cheltuieli de judecata, aratând ca petenta a ridicat marfa conform facturii 200057/2009, marfuri ridicate la începutul anului 2009, potrivit dispozitiilor de livrare, nefiind adevarate sustinerile petentei .În dovedire depune factura fiscala, dispozitii de livrare.

Banca Transilvania Tg-Jiu invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, întrucât petenta nu are conturi la aceasta banca si deci nu are calitatea de tert poprit.

La fila 76 din dosar petenta îsi precizeaza actiunea în sensul ca nu detine nici un cont deschis la bancile pentru care s-a facut poprire si , având în vedere aceasta precizare si exceptie invocata de banca Transilvania Tg-Jiu în sedinta publica din 14.12.2009 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive cu privire la tertii popriti Banca Transilvania Tg-Jiu , MKB ROMEXTERA BANK Tg-Jiu, CEC Bank Tg-Jiu, Bancpost Tg-Jiu Raiffeisen Bank Tg-Jiu, BRD GSG Tg-Jiu, BCR Gorj, Banca Carpatica Tg-Jiu.

În cauza s-a administrat proba cu  înscrisuri, înaintându-se în copie certificata dosarul de executare silita 490E/2009, adresa 16708/19.01.2010 emisa de IPJ Gorj- Serviciul de Investigare a Fraudelor, adresa 17004/17.02.2010, fisa clientului, adresa nr.29124/24.01.2010 emisa de IPJ Gorj  la acre ataseaza declaratiile numitilor DFG, GA, CLR, CM, ND, PSD, bilant prescurtat la 31.12.2009, contul de profit si pierderi la 31.12.2009, date informative la 31.12.2009, situatia activelor imobilizate si a ajustarilor pentru depreciere  , jurnal pentru vânzari pe perioada 01.07.-31.07.2009, balanta de verificare la 31.12.2009, bonuri datate si stampilate de intimata ( filele 195-197) chitantele 281/2008, 10262/2008, 303/2008, 173/2008, factura 1730/2008, 1682/2008, 1661/2008, 100037/2008, 1628/208, 380/2008, 465/2008, 467/2008, 460/2008, 456/2008, 459/2009,proba  cu martori , fiind ascultati martorii SA, PSD, CL, proba cu expertiza tehnica de specialitate contabila efectuata de catre expert tehnic DG fata de care partile nu au avut obiectiuni.

Petenta depune concluzii scrise si chitantele 35 si 40 din 2009 si 2010 în cuantum total de 800 lei ,reprezentând onorariu avocat.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La nivelul anului 2008, între parti au existat relatii comerciale. Astfel, contestatoarea a solicitat de la intimata creditoare livrarea unor produse emitându-se facturi fiscale cum ar fi: factura1730/22.09.2008,1682/12.09.2008,1661/09.09.2008,100037/02.09.2008,1628/02.09.2008,380/30.06.2008. Se constata ca pe aceste facturi apare ca persoana delegata din partea contestatoarei numitul GA, persoana ce are calitate de administrator al societatii petente. Petenta achita facturile 1628/2008 si 1000037/2008 în data de 02.09.2008 iar restul sunt achitate în data de 04.12.2008 la aproximativ trei luni de zile de la emitere. Aceeasi petenta are relatii comerciale cu o alta firma ..... ce are acelasi administrator ca si intimata creditoare si în baza facturilor fiscale emise , efectueaza plata la aproximativ 4-5 luni de la emitere.

Operatiunile comerciale nu sunt contestate de parti si asa cum sunt întocmite actele contabile, desi sunt indicate persoane fizice ce ridica marfa, aceste produse sunt facturate pe societate, motiv pentru care se poate deduce ca aceasta era practica în ceea ce priveau relatiile comerciale ale celor doua societati.

Aceste relatii comerciale au continuat în anul 2009, întocmindu-se unele înscrisuri sub semnatura privata în care sunt înscrise anumite tipuri de marfuri si cantitati fara sa fie înscrisa persoana beneficiara. Produsele trecute pe bonurile amintite mai sus se regasesc si în factura fiscala 200057/08.07.2009 asa cum rezulta si din raportul de expertiza contabila. Din declaratiile martorilor ascultati coroborate si cu declaratiile extrajudiciare ale acelorasi martori date în fata organelor de cercetare penala, se retine ca în cursul anului 2009 creditoarea intimata a livrat unele marfuri la domiciliul administratorului. Chiar daca acele produse nu au fost livrate la sediul societatii petente, asa cum s-a aratat mai sus, practica comerciala a celor doua societati consta în faptul ca produsele sa fie livrate la locul indicat de administratorul contestatoarei, concluzie  întarita de faptul ca  pentru a-i da o garantie de plata si o încredere în relatiile pe care le au,  administratorul petentei lasa la sediul creditoarei un bilet la ordin în alb. Acest lucru se explica si pentru faptul ca în cursul anului 2008, contestatoarea achita facturile la aproximativ 3-4 luni de la emitere.  Pe de alta parte, biletul la ordin în alb nu reprezinta o operatiune interzisa dimpotriva, fiind reglementat de art.12 coroborat cu art.106 din Legea 58/1934 privind cambia si biletul la ordin. Se mai retine si faptul ca organele de cercetare penala prin adresa cu nr. 16708/19.01.2010 arata ca aspectele sesizate de administratorul contestatoarei în sensul ca s-a introdus la plata, fara drept, un bilet la ordin, nu s-au confirmat (filele 113 si 123). Mai mult, administratorul societatii petente a declarat în fata organelor de cercetare penala (fila 146) ca a lasat biletul la ordin ca o garantie pentru creditoare si nu l-a mai ridicat de la aceasta întrucât oricând putea sa contracteze o lucrare având nevoie de materiale. Nu este de neglijat nici declaratia data cu aceeasi ocazie de catre martorul CL, persoana care a întocmit factura fiscala care precizeaza ca desi a expediat factura la sediul debitoarei, aceasta a refuzat primirea fiind returnata si desi a înaintat adresele de convocare la conciliere nr.130/16.07.2009 si 134/17.07.2009 primite de debitoare, aceasta nu s-a prezentat la conciliere (filele 147-148).

Pe de alta parte, declaratia martorului  SA se coroboreaza cu bonurile depuse la dosar si cu sustinerile intimatei creditoare în sensul ca administratorul societatii în perioada februarie-martie 2009 avea în constructie o anexa, acela fiind locul unde materialele înscrise pe bonuri au fost livrate.

Instanta constata ca petenta în prezenta contestatie precizeaza ca pe parcursul anului 2009 nu a derulat relatii comerciale cu creditoarea intimata, însa din toate probele existente la dosar se concluzioneaza ca aceste relatii comerciale au continuat, petenta sustinând ca s-au realizat între persoana fizica GA si creditoare. Nu poate fi retinuta aceasta sustinere ca fiind întemeiata întrucât relatiile comerciale s-au derulat între persoane fizice în calitate de administratori ai unor societati comerciale ce au avut la baza relatii de încredere reciproca dovada fiind biletul la ordin în alb lasat de contestatoare.  Ceea ce este adevarat este faptul ca dispozitiile de livrare întocmite nu sunt înregistrate în contabilitatea societatii creditoare însa aceste documente nu mai reprezinta documente contabile din 2004, actul în baza caruia trebuia livrata marfa la locul indicat de administratorul petentei fiind avizul de însotire marfa. Modul defectuos de livrare a marfii nu poate duce la concluzia ca administratorul societatii nu a primit marfa livrata dimpotriva, depune bonuri din februarie martie 2009 de unde rezulta ca societatea a comandat produse de la creditoarea intimata. Mai mult, martorii arata ca marfa a fost transportata la domiciliu administratorului intrând în posesia sa. Pe de alta parte, nici sustinerea petentei în sensul ca materialele au fost aduse la domiciliul administratorului, la solicitarea persoanei fizice, nu este întemeiata aceasta afirmatie nefiind probata în nici un fel cu toate ca în baza art.1169. c.civ petenta avea aceasta obligatie.

Instanta are în vedere atitudinea oscilanta a petentei care initial a aratat ca în cursul anului 2009 nu a mai avut nici un fel de relatii comerciale, apoi revine si arata ca de fapt relatiile comerciale s-au derulat în calitate de persoana fizica, ca pretul marfii a fost achitat dar nu este în posesia chitantei. Ceea ce duce la aceeasi concluzie o reprezinta existenta bonurilor amintite mai sus ce se afla în posesia administratorului societatii petente însa fara nicio explicatie nu mai detine chitanta fiscala din care sa rezulte plata acestor materiale fiind greu de crezut ca mai importante sunt înscrisurile sub semnatura privata din care nu rezulta decât tipul de produse, cantitatea si suma fara sa se specifice alte amanunte  si sa nu se arhiveze chitantele de plata.

Instanta apreciaza ca între parti s-au desfasurat relatii comerciale în cursul anului 2009 fiind livrate produsele indicate în factura fiscala 200057/08.07.2009, factura ce a stat la baza titlului executoriu bilet la ordin  PIRB3AC 0018229 emis la data de 08.07.2009, cu scadenta la data de 25.08.2009. În consecinta, în baza art.399 si urmatoarele cpc, instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea ......, cu sediul în ......... în contradictoriu cu intimatii  .........., cu sediul în .......  si BEJ ...... cu sediul în ............

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta  publica din  30 Iunie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE,  GREFIER,

Red. L.C.tehn. MS/ 16 Iulie 2010

Nr. ex.5

1