Rezoluţiune contract

Sentinţă civilă 305/C din 18.03.2009


SENTINTA CIVILA NR. 305/C

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra litigiului comercial intervenit intre reclamanta  SC P. SA in contradictoriu cu paratii U. O. si U.M.E.avand ca obiect „ rezolutiune contract”.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura este legal indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 4.03.2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea partilor  sa formuleze concluzii scrise a amanat pronuntarea pentru data de 11.03.2009 iar fata de lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 18.03.2009.

T R I B U N A L U L ,

Constata ca, prin cererea inregistrata la numarul de mai sus reclamanta SC P. SA Brasov a chemat in judecata paratii U.Osi U.M.E.solicitand a se constata incetarea prin rezolutiune a Contractului de Vanzare-Cumparare incheiat cu paratii la data de 16.01.2008 autentificat de BNP O. U.-M. B. sub nr.106;

-sa se dispuna inscrierea in CF a unei ipoteci conventionale in favoarea reclamantului  pana la restituirea sumei de 4.509.720 lei , cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii se arata ca la data de 16.01.2008 intre parati si reclamanta a intervenit contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.106 la Biroul Notarilor Publici Asociati O. U.-M. B.-anexa 1, in vederea vanzarii respectiv cumpararii unui teren situat in Predeal-Timisu de Jos nr.26, jud. B., intabulat in cartea Funciara nr.6405, la A+13, a localitatii B..

Conform art. 3 pct. 3.1 pretul terenului este de 4.500.000 Euro urmand a se  achita in trei transe iar potrivit art. 2 pct.2.4 din contract in caz de neplata a celei de-a  doua sau a treia transa la data scadentei contractul se va rezolutiona de plin drept fara punere in intarziere sau alta formalitate prealabila, partile fiind repuse in situatia anterioara.

Reclamanta, vazand ca se afla intr-un blocaj financiar mai presus de vointa sa a solicitat vanzatorilor a se negocia termenele contractuale, fiind in imposibilitatea de a achita transa a doua de pret.

Dupa trecerea a cel putin 3 luni de la data ultimei intalniri constatand ca nu poate ajunge la un final , a notificat vanzatorii in baza art.1079 Cod civil prin intermediul Executorului Judecatoresc imposibilitatea sa de plata a urmatoarelor transe contractuale datorita blocajului financiar precum si rezolutionarea de plin drept a contractului.

Urmare a celor aratate mai sus se solicita sa se constate ca fiind indeplinite conditiile rezolutorii respectiv a efectelor acestora, fapt ce duce la incetarea contractului de  vanzare-cumparare prin rezolutiune conform art.2 pct.2.4 din contractul de vanzare-cumparare.

Paratii au formulat intampinare solicitand respingerea ca nefondata

actiunii reclamanta neavand posibilitatea de a  solicita incetarea prin rezolutiune a contractului de vanzare-cumparare.

Se arata ca creditorul este intotdeauna vanzatorul, singurul care poate opta intre obligarea cumparatorului la plata diferentei de pret neachitata si rezolutiunea contractului in raport cu volitia sa. Cumparatorul, debitor al pretului neachitat nu are posibilitatea legala de a opta intre a plati  diferenta de pret si rezolutiunea contractului.

Examinand actele si lucrarile dosarului se constata in fapt urmatoarele :

La data de 16.01.2008 intre parati in calitate de vanzatori si reclamanta in calitate de cumparatoare s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.106/16.01.2008 de BNP B. I. avand ca obiect vanzarea terenului in suprafata in suprafata de 22.796,4 mp situat in Predeal, str. Timisul de Jos nr.26.

Conform prevederilor art. 2.7 din contract reclamanta cumparatoare a procedat la inscrierea in CF a dreptului de proprietate asupra terenului potrivit inscrisului de la fila47 din dosar.

La art. 2 pct.2.4. din contractul de vanzare-cumparare nr.106/16.01.2008 referitor la conditiile rezolutorii, se arata ca” In caz de neplata a celei de-a Doua si/sau de-a Treia Transe, la  data scadentei prevazuta in Contract, prezentul contract de vanzare-cumparare se va rezolutiona de plin drept, fara punerea in intarziere sau alta formalitate prealabila(pact comisoriu expres de gradul IV), partile fiind puse in situatia anterioara perfectarii Contractului.

Reclamanta a platit prima transa de pret la data scadentei insa la 20.08.2008 a notificat vanzatorii  ca se afla in imposibilitate de continuare a executarii  contractului, dupa ce in prealabil au avut loc mai multe negocieri privind termenele de plata.

Pactul comisoriu expres de gradul IV stipulat la art. 2.4 din contract pentru neplata pretului este stipulata exclusiv in favoarea creditorului, adica a paratilor vanzatori care pot opta intre rezolutiunea de plin drept a contractului si obligarea debitorului la executare.

El are facultatea de a aprecia daca va invoca rezolutiunea sau va cere obligarea debitorului la executarea prestatiilor.

Debitorul(reclamanta) nu are dreptul de a se prevala de pactul comisoriu expres deoarece neexecutarea de catre el  a obligatiei de plata a pretului este cauza desfiintarii contractului.

Urmeaza a fi inlaturate ca irelevante sustinerile reclamantei privind lipsa culpei determinata de existenta blocajului financiar.

Fata de considerentele susmentionate, vazand prevederile art. 969, 970 Cod civil urmeaza a se respinge cererea ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge  actiunea formulata de reclamanta SC P. SA B. cu sediul in Municipiul B., str. Poienelor nr.5, jud. Brasov impotriva paratilor U.Osi U.M.E.ambii cu domiciliul in Municipiul Brasov, str. Ghimbaselului nr.3, jud. Brasov.

Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 18.03.2009.

Domenii speta