Insolvenţă- atragerea rădspunderii personale patrimoniale a administratorului

Sentinţă civilă 2119/sin din 11.11.2009


SENTINTA CIVILA NR.2119/SIND

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea cererii formulata de reclamant I.-D. I. SPRL lichidator judiciar al SC R. SRL  - in faliment in contradictoriu cu parat M. E., avand ca obiect angajarea raspunderii membrilor organelor de conducere .

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor .

Procedura  indeplinita.

 Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 28 octombrie 2009, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta, pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru data de 4 noiembrie 2009, apoi pentru data de 11 noiembrie 2009. 

JUDECATORUL SINDIC:

 Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr.3014/62/F/2009 la aceasta instanta, reclamantul I. – D. I. SPRL, in calitate de lichidator  al debitoarei SC R. G. SRL – in faliment, a chemat in judecata paratul M. E., in calitate de administrator social al debitoarei, solicitand atragerea raspunderii personale materiale a paratului, pana la concurenta sumei de 650.884,19 lei, reprezentand totalul creantelor debitoarei  ramase neacoperite in procedura insolventei.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul a mentionat ca paratul se face vinovat de ajungerea debitoarei in stare de insolventa astfel incat aceasta trebuie sa contribuie la acoperirea pasivului acesteia, in conditiile art.138 al.1 lit. a, c  si e din Legea nr.85/2006.

Reclamantul a  mentionat ca paratul are calitatea de administrator social al debitorului.

 Astfel, reclamantul a aratat ca fata de debitoare s-a deschis procedura  insolventei in dosarul nr.2401/62/F/2008.

In motivare reclamantul a invocat ca paratul a folosit bunurile si creditele debitorului in interes personal, acesta a dispus continuarea unei activitati in interes personal in scopul intarzierii starii de incetare de plati si de asemenea a procedat la deturnarea activului debitorului si marirea pasivului acestuia in scopul fraudarii creditorilor.

 Reclamantul a prezentat activitatea desfasurata si istoricul procedurii insolventei debitorului in dosarul de faliment identificat mai sus.

 Pentru dovedirea comiterii faptei prevazute de art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006 reclamantul a prezentat evolutia pierderilor acumulate de debitor incepand cu anul 2005 si anume: 31 12 2005 – pierdere 3.134 lei; 31 12 2006 – pierdere 91.884 lei; 31 12 2007 – pierdere 144.522 lei; 31 08 2008 – pierdere 140.948 lei. De asemenea  in perioada dintre formularea cererii de deschidere a procedurii insolventei debitorului si ramanerea irevocabila a sentintei de deschidere a procedurii insolventei debitorului creanta DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE B. a crescut de la suma de 83.382 lei la suma de 561.182 lei.

 Reclamantul apreciaza ca prejudiciul comis prin comiterea faptei prevazuta de art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006 il constituie si diferenta dintre 561.182 lei si 83.382 lei.

 De asemenea in aceeasi perioada s-au nascut si creante salariale suplimentare in valoare de 13.492 lei. In continutul actiunii reclamantul a detaliat situatia salariilor restante in perioada 2007 – 2008, precum si situatia determinarii si platilor acestora in conditiile in care debitorul inregistra pierderi in crestere.

 Reclamantul a mai mentionat ca paratul datoreaza debitorului suma de 3.000 lei  ridicata cu titlu de avansuri trezorerie din casieria societatii.

 Debitorul a avut de asemenea creante de recuperat de la proprii sai debitori in valoare de 92.977 lei, iar paratul nu s-a preocupat de recuperarea acestora.

 Lichidatorul a constatat cu prilejul inventarierii averii debitorului lipsa unor bunuri identificate scriptic in contabilitatea societatii in valoare de 20.444,19 lei. De asemenea debitorul nu a justificat existenta unei sume de bani datorata debitorului in valoare de 1.199 lei.

 Reclamantul a depus la dosarul cauzei inscrisuri.

 In cauza paratul a fost citat cu mentiunea la interogatoriu si nu s-a prezentat, in mod nejustificat la judecata cauzei.

 Analizand actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine urmatoarele:

 Actiunea civila formulata de catre reclamant este partial intemeiata pentru urmatoarele considerente:

 Fata de debitorul SC R. G. SRL – in faliment s-a deschis procedura insolventei in dosarul nr.2401/62/F/2008 al acestei instante.

 Analizand documentele de infiintare ale debitorului rezulta caci calitatea de administrator social al debitorului  apartine paratului.

 Din rapoartele de activitate intocmite de catre practicianului in insolventa desemnat, respectiv raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au determinat insolventa debitorului asa cum acesta a fost completat, rezulta ca debitorul nu a predat administratorului/lichidatorului judiciar documentele si informatiile debitorului conform art.28 din Legea nr.85/2006.

 Cu prilejul inventarierii averii debitorului lichidatorul a aratat prin actiune ca a constatat lipsa unor bunuri si credite ale societatii in valoare totala de 24.643,19 lei, insa se constata ca in procedura lichidarii averii debitorului, in dosarul de faliment s-au identificat bunuri supuse valorificarii. Aceasta lipsa nejustificata a activelor debitorului ii este imputabila paratului si constituie fapta prevazuta de art.138 al.1 lit.a din Legea nr.85/2006.

 Judecatorul sindic apreciaza ca lipsa unor obiecte de inventar, stocuri de marfa si incertitudinea unor sume de bani din casieria debitorului, in valoare totala de 24.643,19 lei nu au determinat insolventa debitorului, conform art.138 al.1 din Legea nr.85/2006.

 Se invoca de catre reclamant nerecuperarea creantelor debitorului de la proprii sai debitori, in valoare totala de 92.977 lei, insa aceasta situatie desi i-ar putea fi imputabila paratului nu poate fi calificata ca reprezentand fapta prevazuta de art.138 al.1 lit.e din Legea nr.85/2006, respectiv deturnarea activului debitorului si marirea pasivului acestuia, cat timp nu se poate dovedi ca prin aceasta s-a cauzat insolventa debitorului, iar aceasta situatie s-a prezentat in scopul fraudarii creditorilor debitorului.

 In ceea ce priveste insa acumularea galopanta a pierderilor de catre debitor incepand cu 31 12 2005, aspectul ca in urma formularii cererii initiale de deschidere a procedurii insolventei debitorului de catre creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B.  la data de 06 11 2009 si solutionata prin sentinta civila nr.922/sind/06 12 2007 pronuntata in dosarul nr.8208/62/2007, debitorul a formulat recurs ce a fost admis de catre Curtea de Apel Brasov prin decizia nr.120/R/27 03 2008, cauza fiind trimisa spre rejudecare, iar apoi pronuntandu-se sentinta civila nr.1310/sind/10 12 2008 in doarul nr.2401/62/2008 prin care s-a deschis din nou procedura insolventei debitorului si care a ramas irevocabila, debitorul a desfasurat numeroase acte de comert ce au generat o crestere a datoriilor sale cu suma de 519.772 lei, judecatorul sindic apreciaza ca aceasta fapta se circumscrie faptei prevazute de art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006.

 Este evident, ca paratul a dispus, in interes personal, continuarea activitatii debitorului, care ducea in mod vadit debitorul la starea de incetare de plati. In sprijinul acestei concluzii se regasesc si celelalte aspecte constatate de catre practicianul in insolventa desemnat in dosarul de faliment reprezentand aspectele prezentate privind plata discretionara a salariilor catre salariati, evolutia cresterii creantelor salariale, etc.

 Raspunderea intemeiata pe prevederile art.138 al.1 din Legea nr.85/2006 este o forma a  raspunderii civile delictuale, conform art. 998, 999 cod civil, care prezinta anumite particularitati.

 In speta, s-a dovedit de catre reclamant comiterea de catre parat a faptei ilicite prevazute de art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006.

 In speta, nu se poate retine comiterea faptei prevazute de art.138 al.1 lit. a si e din Legea nr.85/2006.

 In ceea ce priveste prejudiciul comis prin comiterea faptei de catre parat judecatorul sindic retine ca acesta se ridica la suma de 519.772 lei.

 Fata de cele prezentate judecatorul sindic urmeaza sa admita in parte actiunea  asa cum a fost formulata si sa respinga restul pretentiilor reclamantului.

In baza art.142 din Legea nr.85/2006 si art.136 din OG nr.92/2003 creditorii debitorului inscrisi in tabelul definitiv consolidat al creantelor vot fi autorizati sa procedeze la punerea in executare a prezentei.

Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata conform art.274 Cod procedura civila.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea formulata de catre reclamantul I. – D. I. SPRL cu sediul in B., b-dul M.K., nr.18, bl.K1, sc.C, ap.23, judet B., in calitate de  lichidator al debitorului SC R.G. SRL – in faliment, in contradictoriu cu paratul  M. E. domiciliata in B., G. M., nr.2, ap.7, judet B. si in consecinta:

Obliga paratul  la plata sumei de 519.772 lei, aceasta urmand sa intre in averea debitorului.

Respinge celelalte pretentii ale reclamantului pana la concurenta sumei de 650.884,19 lei.

Autorizeaza creditorii debitorului inscrisi in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului in dosarul nr.2401/62/2008 sa procedeze la punerea in executare a prezentei.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi  11 11 2009.