Lovire sau alte violenţe. Cerere de judecare a cauzei în baza procedurii simplificate reglementată de art. 3201 Cod procedură penală. Omisiunea instanţei de a supune dezbaterii cererea inculpatului şi de a se pronunţa asupra acesteia

Decizie 538 din 06.12.2012


Lovire sau alte violenţe. Cerere de judecare a cauzei în baza procedurii simplificate reglementată de art. 3201 Cod procedură penală. Omisiunea instanţei de a supune dezbaterii cererea inculpatului şi de a se pronunţa asupra acesteia

Procedură civilă şi penală

Decizia penală nr. 538/6 decembrie 2012

Examinând actele şi lucrările dosarului, se constată că prin rechizitoriul nr. 169/P/2011 din data de 21.10.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. L. C. E., fiul lui E. şi N., născut la data de 17.05.1989, în mun. Dorohoi, judeţul Botoşani, cu domiciliul în satul şi comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, studii – 12 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, posesor al C.I. seria XX. nr. XXXXXX, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prevăzute de:

- art. 180 alin.2 Cod penal, parte vătămată Z. D. V.;

- art.180 alin.2 Cod penal, parte vătămată Z. A.;

- art. 180 alin.2 Cod penal, parte vătămată Z. O. P.; cu aplicarea art. 33 lit.a, 34 C.pen.

2. L. M. B., fiul lui E. şi N., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Dorohoi, judeţul Botoşani, cu domiciliul în satul şi comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, studii – 12 clase, militar angajat în condiţiile Legii 384/2006 la U.M. X Botoşani, necăsătorit, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria XX. nr. XXXXXX, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prevăzute de:

- art. 180 alin.2 Cod penal, parte vătămată Z. D. V.;

- art.180 alin.2 Cod penal, parte vătămată Z. A.; cu aplicarea art. 33 lit.a, 34 C.pen., faptele constând în aceea că inculpaţii L. M. B. şi L. C. E., la data de 20.03.2011, în jurul orelor 02,00 le-au lovit cu pumnii, picioarele şi o ostreaţă, pe părţile vătămate Z. D. V., Z. A. şi Z. O. P., cauzându-le astfel leziuni traumatice vindecabile în 14-15, respectiv 4-5 şi 6-7 zile de îngrijiri medicale, conform concluziilor specialiştilor din cadrul S.M.L. Botoşani, inserate în certificatele medico-legale nr.250/D din 21.03.2011, nr.252/D din 21.03.2011 şi nr.249/D din 21.03.2011.

Încetarea urmăririi penale faţă de învinuitul L. C. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin.2 C.pen.(parte vătămată Z. O. P.) deoarece susmenţionata parte vătămată nu a dorit să formuleze plângere penală faţă de acest învinuit, în cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 10 lit.f C.pr.pen.

Neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii B. A. C., domiciliat în mun. Botoşani, str. X, nr.Y, et.Z, ap.T, jud.Botoşani, C. M. şi H. I. A., ambii domiciliaţi în com. Hudeşti, jud.Botoşani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe(3 fapte) prev. de art. 180 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.75 lit.a C.pen., în cauză fiind aplicabile prevederile art.10 lit.c C.pr.pen.

Investită cu soluţionarea cauzei, Judecătoria Darabani, prin sentinţa penală nr. 282 din 21 iunie 2012 a condamnat pe inculpaţii:

1. L. C. E., fiul lui E. şi N., născut la data de 17.05.1989, în mun. Dorohoi, judeţul Botoşani, cu domiciliul în satul şi comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, studii – 12 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, posesor al C.I. seria XX. nr. XXXXXX, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prevăzute de:

- art. 180 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 74 lit.c, 76 Cod penal, la pedeapsa de 1 lună şi 15 zile închisoare (partea vătămată Z. D. V.);

- art.180 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7 Cod procedură penală cu aplicarea art.74 lit.c, 76 Cod penal, la pedeapsa de 1 lună închisoare (partea vătămată Z. A.);

- art. 180 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 320 indice 1 alin.7 Cod procedură penală cu aplicarea art.74 lit.c, 76 Cod penal, la pedeapsa de 1 lună închisoare (partea vătămată Z. O. P.).

În baza art. 33 lit. a, 34 Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 1 lună şi 15 zile închisoare.

A făcut aplicare art.71 Cod penal, art.64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.

În baza art. 81-82 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata de 2 ani 1 lună şi 15 zile.

În baza art. 359 Cod procedură penală, a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării executării pedepsei accesorii.

2. L. M. B., fiul lui E. şi N., născut la data de 16.08.1986, în mun. Dorohoi, judeţul Botoşani, cu domiciliul în satul şi comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, studii – 12 clase, militar angajat în condiţiile Legii 384/2006 la U.M. X Botoşani, necăsătorit, fără antecedente penale, posesor al C.I. seria X.T. nr. 242386, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, pentru săvârşirea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, prevăzute de:

- art. 180 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare (partea vătămată Z. D. V.);

- art.180 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare (partea vătămată Z. A.);

În baza art. 33 lit.a, 34 Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 5 luni închisoare.

A făcut aplicare art.71 Cod penal, art.64 lit.a teza a II-a, lit.b Cod penal.

În baza art. 81-82 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata de 2 ani şi 5 luni.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedură penală, a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate, în cazul săvârşiri unei infracţiuni.

În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală raportat la art.1381 Cod civil, a admis parte acţiunea civilă şi a obligat, în solidar, inculpaţii L. C. E. şi L. M. B. să plătească despăgubiri civile după cum urmează:

- părţii vătămate-civile – Z. D. V. – suma de 740 lei daune materiale şi 1.000 lei daune morale. Respinge restul pretenţiilor civile.

- părţii vătămate-civile – Z. A. – suma de 240 lei daune materiale şi 500 lei daune morale. Respinge restul pretenţiilor civile.

- părţii vătămate-civile – Z. O. P. – suma de 340 lei daune materiale şi 500 lei daune morale. Respinge restul pretenţiilor civile.

A obligat inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează:

- inculpatul L. C. E. – 350 lei;

- inculpatul L. M. B. – 450 lei.

A obligat inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către părţile vătămate/civile după cum urmează:

- inculpatul L. C. E. – 250 lei părţii vătămată/civilă Z. D. V., 250 lei părţii vătămate/civile Z. A. şi 500 lei părţii vătămate/civile Z. O. P..

- inculpatul L. M. B. – 250 lei părţii vătămată/civilă Z. D. V. şi 250 lei părţii vătămate/civile Z. A..

La urmărirea penală, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a răspunderii penale a inculpatului au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate; certificatele medico-legale; declaraţiile martorilor; declaraţiile învinuiţilor.

Audiat în faţa instanţiei inculpaţii Inculpatul L. C. E. a arătat că recunoaşte şi regretă fapta comisă, solicitând judecarea în procedură simplificată, numai pe baza probatoriului administrat la urmărirea penală.

Inculpatul L. M. B. nu s-a prezentat la nici un termen de judecată apărarea fiindu-i asigurată de  avocatul ales F. V., la urmărirea penală nerecunoscând fapta comisă.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut, pe baza întregului probatoriu administrat, respectiv: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate; certificatele medico-legale; declaraţiile martorilor; declaraţiile învinuiţilor (inculpatul L. C. E., audiat în faţa primei instanţe, a arătat că recunoaşte şi regretă fapta comisă, solicitând judecarea în procedură simplificată, numai pe baza probatoriului administrat la urmărirea penală, iar inculpatul L. M. B. nu s-a prezentat la nici un termen de judecată, la urmărirea penală nerecunoscând fapta comisă) următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 19/20.03.2011, în disco-clubul aparţinând I.I. Z. D. C. din satul Hudeşti, com. Hudeşti, jud.Botoşani, se aflau mai multe persoane care consumau băuturi şi dansau. Printre aceste persoane se afla un grup de băieţi şi fete din oraşul Darabani care stăteau împreună la o masă, aceştia fiind numiţii: Z. D. V., Z. A., Z. O. P., D. G., L. B. , B. R. şi C. G..

La o altă masă erau mai mulţi băieţi din comuna Hudeşti, printre care L. M. B., L. C. E., C. M., B. A. , H. I. A. ş.a.

În jurul orei 02,00, în timp ce unii băieţi din Darabani dansau lângă masa unde se aflau cu toţii, iar Z. D. V. vorbea cu N. M. din Hudeşti, a venit lângă grupul lor şi L. M. B. care s-a împins în Z. V. D. reproşându-i cuvinte de genul „că este gras, că nu încape de el”. Z.  i-a cerut lui L.  să-l lase în pace însă, după puţin timp, L.  s-a întors lângă Z.  însoţit de fratele său L. C. E. şi i-a pus lui Z.  mâna în gât, lucru observat de fratele lui Z.  D. , Z. A. care se întorcea de la toaletă şi care l-a tras pe L.  B. de pe fratele său, acesta căzând la sol, conflict ce a degenerat, creându-se o îmbulzeală în care s-au băgat mai multe persoane să-i despartă.

Din cauza altercaţiei create muzica din discotecă a fost oprită iar cei aflaţi înăuntru au ieşit afară, băieţii din Darabani fugind către maşina cu care venise, fiind urmăriţi de către fraţii L.  care-i ameninţa cu bătaia.

Z. A. şi Z. O. P. au fugit spre staţia de autobuz, reuşind să scape iar Z. D. V. a fugit spre intersecţia din centrul satului, fiind urmărit de fraţii L.  care l-au prins în intersecţie şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele, iar L.  C. a rupt o ostreaţă dintr-un gard lovindu-l cu aceasta peste corp pe Z.  D. . Între timp ceilalţi băieţi, cu maşina au oprit lângă Z.  D.  şi l-au luat din intersecţie, plecând spre oraşul Darabani.

În urma loviturilor primite partea vătămată Z. D. V. s-a prezentat la S.M.L. Botoşani unde i s-a eliberat Certificatul medico-legal nr.25o/D din 23.03.2011, necesitând 14-15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Z. D. V. a declarat că solicită tragerea la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe numai faţă de numiţii L. M. B. şi L. C. E., neavând pretenţii de la ceilalţi participanţi la scandal, constituindu-se parte civilă în proces cu suma de 13.000 lei(10.000 lei daune materiale şi 3.000 lei daune morale).

Partea vătămată Z. A. s-a prezentat la S.M.L. Botoşani unde i s-a eliberat Certificatul medico-legal nr.252/D din 21.03.2011, necesitând 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Z. D. V. a declarat că solicită tragerea la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe numai faţă de numiţii L. M. B. şi L. C. E., neavând pretenţii de la ceilalţi participanţi la scandal, constituindu-se parte civilă în proces cu suma de 7.000 lei(2.000 lei daune materiale şi 5.000 lei daune morale).

Partea vătămată Z. O. P. s-a prezentat la S.M.L. Botoşani unde i s-a eliberat Certificatul medico-legal nr.249/D din 21.03.2011, necesitând 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Z. D. V. a declarat că solicită tragerea la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe numai faţă de numiţii L. M. B., neavând pretenţii de la ceilalţi participanţi la scandal, constituindu-se parte civilă în proces cu suma de 7.000 lei(10.000 lei daune materiale şi 6.000 lei daune morale).

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a reţinut că părţile vătămate sau constituit părţi civilă în proces după cum urmează:

- partea civilă Z. D. V. a solicitat despăgubiri în cuantum de 13.000 lei din care: 10.000 lei daune materiale şi 3.000 lei daune morale.

- partea civilă Z. A. a solicitat despăgubiri în cuantum de 7.000 lei din care: 2.000 lei despăgubiri materiale şi 5.000 lei daune morale.

- partea civilă Z. O. P. a solicitat daune în cuantum de 8.000 lei din care : 2.000 lei despăgubiri materiale şi 6.000 lei daune morale.

În baza răspunderii delictuale şi a probatoriului administrat în dovedire, instanţa a admis următoarele pretenţii civile:

- părţii vătămate-civile – Z. D. V. – suma de 740 lei despăgubiri materiale compuse din 14 zile în care a avut nevoie de îngrijiri medicale X 50 lei/zi = 700 lei+40 lei c/v. certificatului medico-legal. Partea civilă a depus înscrisuri arătând că este necesară o intervenţie chirurgicală cu estimarea costurilor, dar între constatările făcute de medicul legist şi operaţia pe care doreşte să oi facă, instanţa constată că nu există legătură de cauzalitate.

- părţii vătămate-civile – Z. O. P. – în vor fi admise despăgubiri materiale în sumă de 340 lei, reprezentând c/v. celor 6 zile în care a avut nevoie de îngrijiri medicale x 56 lei/zi = 300 lei + 40 lei c/v. certificatului medico-legal.

- părţii vătămate Z. A., îi vor fi admise despăgubiri civile în sumă de 240 lei reprezentând c/v. celor 4 zile în care a avut nevoie de îngrijiri medicale x 50 lei/zi = 200 lei + 40 lei c/v. certificatului medico-legal.

Au fost respinse, ca nedovedite, celelalte pretenţii la despăgubiri materiale.

 Ţinând cont de locul şi modul concret de comitere al faptelor şi se persoana părţilor vătămate, prima instanţă a acordat, prin apreciere, daune morale după cum urmează: părţii civile Z. D. V., suma de 1.000 lei; părţii civile Z. A., suma de 500 lei şi părţii civile Z.  O. P. – 500 lei.

Au fost respinse celelalte pretenţii, ca nefondate.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs inculpaţii L.  M. B. şi L. C. E., criticând-o pentru netemeinicie atât sub aspectul modului de soluţionare a laturii penale, cât şi al laturii civile.

În motivarea recursului (făcută oral şi expusă pe larg în practicaua prezentei) inculpaţii susţin, în esenţă, că prima instanţă nu a făcut o corectă apreciere a probatoriului şi a cuantumului daunelor acordate părţilor civile.

Procurorul a pus concluzii de admitere a recursurilor declarate de inculpaţi, însă pentru un alt motiv, de nelegalitate, constând în nerespectarea procedurii reglementate de art. 3201 Cod procedură penală.

Verificând hotărârea atacată, atât din perspectiva criticilor formulate de inculpaţi şi procuror, cât şi din oficiu conform art. 3856 alin. 3 Cod procedură penală, tribunalul va reţine următoarele:

La termenul din 19 ianuarie 2012 inculpatul L. C. E. a declarat că recunoaşte faptele pentru care este trimis în judecată, solicitând să fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 3201 Cod procedură penală.

Cu toate că alin. 3 al textului susmenţionat obliga instanţa să acorde cuvântul procurorului şi părţilor asupra acestei cereri, prima instanţă nu a procedat în acest mod, omiţând totodată să se pronunţe asupra admisibilităţii cererii formulate de inculpat. La termenele următoare, judecarea cauzei a continuat potrivit procedurii obişnuite, administrându-se probe cu privire la faptele comise de ambii inculpaţi.

Faţă de această constatare, în cauză este incident cazul de casare prev. de art. 3859 pct. 10 Cod procedură penală, punerea în discuţie şi pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul L. C. E. constituind aspecte esenţiale ale cauzei, cu consecinţe pe planul dreptului procesual asupra situaţiei ambilor inculpaţi.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală va admite recursul declarat de inculpaţi şi va casa sentinţa cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Cu prilejul rejudecării prima instanţă se va conforma prevederilor art. 3201 Cod procedură penală, verificând întrunirea tuturor condiţiilor pentru aplicabilitatea procedurii simplificate, inclusiv cadrul recunoaşterii (sens în care vor fi avute în vedere susţinerile apărătorului inculpaţilor).

Văzând dispoziţiile art. 192 alin. 3 Cod procedură penală,

2