Recurs declarat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive, cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Inadmisibilitate.

Decizie 32 din 21.02.2006


Prin încheierea din 14 februarie 2006 Tribunalul Gorj a respins  ca neîntemeiate cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive, cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, formulate de inculpaţii PSG, CC, CM, US, TB, CU si DR, trimişi în judecată pentru  asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi trafic de persoane.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Gorj a reţinut ca nu s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive, respectiv cele prevăzute  de  art. 148 lit. d, i si h Cod procedură penală.

Împotriva acestei încheieri inculpaţii au declarat recurs.

Prin decizia penală nr. 32/2006, Curtea de Apel Craiova – secţia pentru minori si familie, a respins recursul ca inadmisibil, având în vedere următoarele considerente:

Conform art. 141 Cod procedură penală, încheierea data în prima instanţă sau în apel, prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea, încetarea sau menţinerea unei masuri preventive ori prin care se constata încetarea de drept a arestării preventive, poate fi atacata separat cu recurs, de procuror sau de inculpat.

Analizând dispoziţiile legale menţionate, se constată că  este prevăzuta calea de atac a recursului numai pentru situaţiile enumerate, iar nu şi pentru cazul în care s-a respins cererea de înlocuire  a măsurii arestării preventive.

În speţă, prin încheierea recurată, a fost respinsa cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive, situaţie pentru care  legea nu prevede nici o cale de atac, astfel ca recursul declarat de către inculpaţi este inadmisibil, fiind respins ca atare.

În acest sens s-a pronunţat şi ÎCCJ prin decizia nr. XII/2005, prin  admiterea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, iar potrivit dispoziţiilor art. 4142 alin. 2 cod procedură penală, decizia este obligatorie.