Recurs. Încheiere de suspendare a judecăţii procesului.

Decizie 773 din 18.10.2006


Recurs. Încheiere de suspendare a judecăţii procesului. Nemotivarea în termenul prevăzut de art. 301 Cod procedură civilă. Consecinţe.

Potrivit dispoziţiilor art. 244 alin.2 Cod procedură civilă încheierile de suspendare a judecăţii procesului  sunt susceptibile de recurs pe toată durata suspendării.

Văzând şi dispoziţiile art. 255(1) Cod procedură civilă care circumscriu în cadrul hotărârilor judecătoreşti numai pe acelea care rezolvă fondul cauzei, în timp ce hotărârile date în cursul judecăţii  sunt cuprinse de art. 255(2) Cod procedură civilă în categoria de „ încheieri”.

Rezultă că pentru nemotivarea recursului promovat împotriva încheierii de suspendare a judecăţii nu este aplicabilă sancţiunea nulităţii reglementată de art. 306(1) Cod procedură civilă.

La această concluzie conduce şi art. 303 Cod procedură civilă care instituie termenul de recurs şi de motivare a acestuia de 15 zile de la comunicare, în timp ce art. 244 Cod procedură civilă nu instituie obligativitatea comunicării încheierilor de suspendare a judecăţii.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 773/ 18 octombrie 2006

Prin încheierea civilă din 12.06.2006 s-a dispus suspendarea judecăţii cauzei civile înaintate de reclamanta S.C. M. I. S.R.L. Sibiu c/a S.C. M. P. S.R.L. Sibiu, în baza art.244 pct.1 Cod procedură civilă până la soluţionarea irevocabilă a dosarului 15856/2006 a Tribunalului Bucureşti.

S-a reţinut că între obiectul cauzei de faţă şi dosarul de pe rolul Tribunalului Bucureşti există o strânsă legătură şi tocmai înregistrarea mărcii este atacată astfel că se justifică suspendarea.

Împotriva susmenţionatei înscrieri a promovat recurs reclamanta S.C. M. I.  S.R.L. Sibiu arătând că suspendarea nu este în interesul soluţionării cauzei iar acţiunea de pe rolul Tribunalului Bucureşti are caracter şicanatoriu şi este ulterioară acţiunii de faţă.

Examinând legalitatea încheierii atacate Curtea  a reţinut că recursul este fondat şi l-a admis în baza art.312 cod procedură civilă urmând să fie trimisă cauza pentru continuarea judecăţii.

Considerentele pe care instanţa  le-a avut în vedere au fost următoarele :

Potrivit dispoziţiilor art.244 alin.1 pct.1 cod procedură civilă instanţa va putea suspenda judecata pricinii când dezlegarea acesteia atârnă, în  totul sau în parte, de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

Pricina cu care a fost investit Tribunalul Sibiu în dosarul 1508/2006 are un obiect de sine stătător care priveşte interdicţia utilizării mărcii M. în activitatea comercială şi obligarea la modificarea denumirii societăţii.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii recursului nemotivat nu suntem în prezenţa atacării unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a finalizat o fază de judecată , pentru a putea fi reţinute ca aplicabile dispoziţiile art.306 alin.1 raportat la art.299 cod procedură civilă, iar potrivit art.244 ind.1 cod procedură civilă încheierea de suspendare a judecăţii se poate ataca oricând  şi se poate motiva până la data soluţionării recursului. Acest din urmă text legal reglementează o situaţie specială, vizează încheierile de întrerupere a cursului judecăţii şi nu sunt supuse rigorilor de formă şi fond aplicabile hotărârilor judecătoreşti atacabile cu recurs.

De altfel, pentru aceste încheieri legea nu dispune comunicarea iar dispoziţiile art.303(1,2) cod procedură civilă privitoare la motivarea recursului sunt legate de comunicare.