Contencios administrativ. Acces la informaţii de interes public. Condiţii

Decizie 160 din 03.07.2006


Contencios administrativ. Acces la informaţii de interes public. Condiţii

Decizia  nr.160/03.07.2006

Prin sentinţa civilă nr. 33/CA/13.03.2006, a Tribunalului Vaslui a fost respinsă acţiunea reclamantei S.C. „VULTURUL PROD” S.R.L. Bârlad, în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Huşi, având ca obiect anularea punctului 1 din raportul de inspecţie fiscală încheiat la 31.05.2005.

Pentru a se pronunţa astfel, a reţinut instanţa de fond, în perioada 19-31.05.2005, la solicitarea reclamantei S.C. „VULTURUL PROD” S.R.L., s-a efectuat de către un referent din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Huşi, controlul cu privire la modul de derulare, stabilire şi plată a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local Huşi de reclamantă, în perioada aprilie 2003-31.03.2005 la punctul 1 din raportul de inspecţie fiscală nr. 13103 din 31.05.2004 privind impozitul pe clădiri, s-au stabilit următoarele: diferenţe de impozit, clădiri în sumă de 4.190.037 lei pentru anul 2003 trimestrul IV luna decembrie şi în sumă de 35.000.000 lei pentru anul 2004, sume pentru care s-au calculat dobânzi în sumă de 7.834.985 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 2.062.403 lei, calculul detaliat fiind prezentat în anexa nr. 2 la raport.

Tot la punctul 1 sunt calculate şi dobânzi pentru plata cu întârziere a impozitului pe clădiri datorat potrivit declaraţiilor depuse, pentru anul 2004, şi trimestrul I 2005, în sumă de 110.094 lei, necontestată de reclamantă.

Împotriva acestui raport de inspecţie, reclamanta a formulat contestaţie, respinsă de primarul municipiului Huşi prin dispoziţia nr. 1965 din 04.03.2005 comunicată reclamantei cu adresa nr. 19118 din 05.08.2005.

Recursul reclamantei a fost respins.

Curtea, din oficiu, punând în discuţia părţilor respectarea de reclamantă a procedurii fiscale, constând în atacarea cu contestaţie a Dispoziţiei Primarului Municipiului Huşi nr. 1965/2005, apărătorul acestuia susţinând că în speţă a avut loc o contestare implicită a acestei dispoziţii, din moment ce a atacat în justiţie Raportul de inspecţie fiscală din 31.05.2005, iar prin dispoziţia nr. 1965 sus-citată a fost respinsă contestaţia formulată împotriva Raportului de inspecţie fiscală.

Verificând această chestiune procedurală, curtea a reţinut că în speţă reclamanta a investit Tribunalul Vaslui cu o acţiune vizând anularea punctului 1 din Raportul de inspecţie fiscală din 31.05.2005, deşi în finalul acestui act constatator se prevede expres faptul că „Împotriva măsurilor dispuse se pot face contestaţii în termen de 30 zile de la întocmirea şi semnarea prezentului act de control (…) la sediul organului de control, respectiv Primăria Municipiului Huşi”.

La fila 9 dosar se află copia contestaţiei pe care reclamanta a formulat-o în condiţiile legii, prin adresa nr. 19118/05.08.2005 Primăria Huşi expediindu-i un exemplar din Dispoziţia 1965/2005 „privind respingerea contestaţiei nr. 17170/2005 la raportul de Inspecţie Fiscală nr. 13103/2005”, în finalul căreia se menţionează expres la art. 2: „Prezenta dispoziţie poate fi atacată în termen de 15 zile la Instanţa Judecătorească de contencios administrativ competentă”.

La data de 29.08.2005 reclamanta a înregistrat acţiunea ce face obiectul prezentei cauzei, în care atacă doar actul premergător – Raportul de inspecţie fiscală din 31.05.2005 – nu şi actul administrativ contestabil în instanţa de contencios administrativ – dispoziţia nr. 1965/2005, contrar dispoziţiilor art. 188 Cod procedură fiscală alin. 2 în care se prevede expres că „Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa de judecată de contencios administrativ competentă, care va verifica şi actele premergătoare în măsura în care au condus la emiterea actului administrativ unilateral”.

Neputând fi primită însă susţinerea recurentei potrivit căreia atacarea actului premergător ar putea investi instanţa din oficiu, cu verificarea implicită a deciziei emise în soluţionarea contestaţiei (ca act ulterior), cele două acte administrative constituind etape distincte ale procedurii fiscale, cu regim juridic diferenţiat, iar instanţa este obligată a respect limitele investirii conform acţiunii introductive.