Elementele în raport de care instanţa poate stabili caracterul comunitar sau necomunitar al legislaţiei naţionale, în raport cu prevederile art. 110 din t.f.u.e.

Decizie 2407 din 17.06.2013


Temei de drept: Legea nr. 9/2012

Urmare trecerii perioadei de timp în care unele din prevederile Legii nr. 9/2012 au fost suspendate prin O.U.G. nr. 1/2012, nu mai există elementele de fapt şi de drept pentru a se reţine că taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule mai contravine dispoziţiilor art. 110 din T.F.U.E.

Faptul că taxa nu se percepe în raport de data de la care autovehiculul se află în circulaţie sau de funcţionarea efectivă a acestuia, ori dacă ea nu ar fi eficientă, nu pot constitui elemente obiective, de natură să conducă la concluzia că noua taxă urmăreşte descurajarea importului de bunuri provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, singurul element ce ar putea fi avut în vedere în constatarea caracterului necomunitar al acestui impozit de natură fiscală.