Modalităţi de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului. Art.56 şi art.62 alin.4 din Legea nr.272/2004.

Decizie 1 din 09.01.2007


Prin sentinţa civilă nr. 727 din 25.09.2006 a Tribunalului Vrancea pronunţată în dosarul nr. 316/91/2006 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Vrancea în contradictoriu cu pârâţii Antohi Gheorghe şi Antohi Mioara şi, în consecinţă s-a dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă a minorei Antohi Bianca Lidia cu măsura de protecţie specială a plasamentului la familia Vlaicu Toader şi Coca.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că măsura de protecţie dispusă prin dispoziţia nr. 272/2006 a fost impusă de faptul că, condiţiile de viaţă de care dispun pârâţii sunt total improprii, aceştia având o locuinţă cu o cameră, fără geamuri, în care este doar o sobă şi un pat. Minora a fost găsită lipsită de hrană, murdară şi neglijată complet de mamă care şi-a dat acordul asupra măsurii de protecţie pentru fiica sa.

S-a reţinut că reintegrarea în familia naturală nu este posibilă, nici în familia lărgită nefiind identificaţi membri care să îşi asume responsabilitatea întreţinerii minorei.

Împotriva sentinţei civile nr. 727 din 25.09.2006 a Tribunalului Vrancea a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea criticând-o pe motive de nelegalitate întrucât instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire la exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la minoră şi la bunurile acesteia pe perioada plasamentului.

Prin decizia civilă nr.1/R/09.01.2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi a fost admis recursul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, s-a modificat hotărârea primei instanţe şi s-a dispus ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate de către o anume familie desemnată de instanţă iar drepturile şi obligaţiile privind bunurile copilului să fie exercitate de către preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut faptul că,  în speţă, sunt incidente disp.art.56 alin.1 lit.c din Legea 272/2004 potrivit cărora instanţa în baza disp.art.62 alin.4 din aceeaşi lege are obligaţia de a se pronunţa asupra modalităţii de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile minorului.

În acest sens a fost pronunţată şi decizia civilă nr. 2 din 9 ianuarie 2007.