Aplicarea punctelor 6 şi 9 ale art. 304 C.proc.civ. Aprecierea interesului superior al copilului, în cadrul aplicării art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Decizie 124 din 25.11.2007


Aplicarea punctelor 6 şi 9 ale art. 304 C.proc.civ. Aprecierea interesului superior al copilului, în cadrul aplicării art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

La stabilirea modalităţii de exercitare a relaţiilor personale dintre părinţi şi copil, instanţa trebuie să aibă în vedere – potrivit art. 16 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 – interesul superior al copilului, pentru a nu-i periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală sau morală a copilului. Instanţa de apel trebuie să ţină cont – în acelaşi timp – de cadrul procesual configurat de apelant şi de limitele apelului, neputând înrăutăţi situaţia apelantului în propria cale de atac şi neputând acorda ceea ce nu s-a cerut.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 124 din 25 octombrie 2007

Curtea de apel a reţinut că Judecătoria Vaslui a fost investită de reclamantul C.V. cu o cerere de încuviinţare a legăturilor părinteşti cu minorul T.V., născut la 25 octombrie 2004. El a cerut instanţei un program de câte trei ore, de două ori pe săptămână, la domiciliul său. Instanţa de fond a încuviinţat un program de trei ore, o dată pe săptămână, trei săptămâni la domiciliul mamei C.I. şi o săptămână din lună la domiciliul tatălui reclamant.

C.V. nu a formulat apel, prezumându-se că a fost în totalitate de acord cu condiţiile stabilite de judecătorie. Singura care a declarat apel a fost pârâta C.I., criticile vizând în exclusivitate permisiunea acordată tatălui de a-l lua pe minor în domiciliul său.

Pronunţând decizia supusă prezentului recurs, tribunalul a încălcat principiul care guvernează calea de atac a apelului şi anume acela că părţii nu i se poate înrăutăţi situaţia în propria cale de atac, ceea ce atrage incidenţa pct. 9 al art. 304 C.proc.civ.

În acelaşi timp, tribunalul a acordat reclamantului mai mult decât a cerut, prin stabilirea unui program de vizitare de zece ore, deşi C.V. se limitase la trei ore. În plus, nu s-a solicitat la fond stabilirea unui program pentru perioada vacanţelor şi judecătoria nu a avut a se pronunţa cu privire la acest aspect. Încuviinţând un program pentru vacanţe, instanţa de apel a acordat ce nu s-a cerut, încălcări care atrag incidenţa pct. 6 al art. 304 C.proc.civ.

Curtea, în aplicarea art. 304 pct. 6 şi 9 şi art. 312 C.proc.civ., a admis recursul, modificând în parte decizia tribunalului şi schimbând în parte sentinţa judecătoriei. Instanţa de recurs a stabilit un program de menţinere a legăturilor personale care să ţină cont de cererea reclamantului (trei ore pe zi), de împrejurarea că el nu a atacat cu apel sentinţa judecătoriei şi de interesul superior al minorului. Interesul superior al copilului este apărat, în actualul stadiu al legăturilor dintre tată şi băieţel, dată fiind şi vârsta fragedă a acestuia din urmă, prin încuviinţarea ca legăturile să se desfăşoare, deocamdată, exclusiv la domiciliul mamei.

Domenii speta