Contestatie impotriva raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au generat insolventa debitorului in procedura insolventei

Sentinţă civilă 17/cc din 02.12.2009


R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.17/CC

Sedinta camerei de consiliu din 2 decembrie 2009

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC: A. R. A.

Grefier D. D.

 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra contestatiei formulata de catre creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV, inregistrata la  grefa instantei la data de 25 08 2009 la dosarul nr.2923/62/2009 avand ca obiect procedura insolventei debitorului SC L.S. SRL – in faliment, impotriva raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, intocmit de catre lichidatorul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDURUT LAURA.

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor .

Procedura  indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 18 noiembrie 2009, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta, fata de lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 25 noiembrie 2009, apoi pentru data de 2 decembrie 2009. 

JUDECATORUL SINDIC:

Constata caci creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV a formulat o contestatie, inregistrata la  grefa instantei la data de 25 08 2009, in dosarul nr.2923/62/2009 avand ca obiect procedura insolventei debitorului SC L. S. SRL – in faliment, impotriva raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, intocmit de catre lichidatorul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA T.L. si inregistrat la grefa instantei la data de 20 08 2009.

In motivarea contestatiei creditorul a aratat ca administratorul judiciar a incalcat prevederile art.20 lit.b din Legea nr.85/2006 in sensul ca raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au cauzat insolventa debitorului nu cuprinde mentiunile prevazute de lege.

Creditorul a aratat ca administratorul judiciar a constatat ca la data de 30 06 2007 debitorul detinea active in valoare de 81.055 lei, reprezentand creante nerecuperate, iar daca aceasta suma ar fi fost recuperata s-ar fi putut acoperi integral creantele inscrise in tabelul creditorilor debitorului. Astfel, lichidatorul ar fi fost indreptatit sa exprime un punct de vedere in sensul promovarii unei actiuni in atragerea raspunderii administratorului debitorului, conform art.138 din Legea nr.85/2006 identificand elemente suficiente in acest sens.

Lichidatorul a formulat raspuns la contestatia creditorului depus la dosarul cauzei la data de 31 08 2009.

Astfel, lichidatorul a aratat ca singura situatie financiara a debitorului asupra careia a intrat in posesie este cea aferenta la data de 30 06 2007. Din cuprinsul acesteia rezulta ca debitorul avea creante de recuperat de la proprii sai debitori in valoare de 81.055 lei. Debitorul nu avea evidentiate alte active. Fata de aceasta constatare, concluziile lichidatorului au fost in sensul ca nu sunt intrunite conditiile pentru atragerea raspunderii administratorilor debitorului conform art.138 din Legea nr.85/2006.

Analizand actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine urmatoarele:

Fata de debitorul SC L. S. SRL s-a deschis procedura simplificata a insolventei. Procedura s-a desfasurat potrivit calendarului stabilit de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei.

Lichidatorul desemnat a intocmit raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului,  care a fost inregistrat la grefa instantei la data de 20 08 2009.

Pentru intocmirea acestuia lichidatorul a avut la dispozitie situatia financiara a debitorului aferenta la data de 30 06 2007.

Din cuprinsul acesteia rezulta ca debitorul are creante de recuperat de  la proprii sai debitori si nu detine alte bunuri. Lichidatorul a concluzionat ca nu exista elemente suficiente pentru atragerea raspunderii personale a administratorului debitorului, conform art.138 din Legea nr.85/2006.

Judecatorul sindic apreciaza, ca, potrivit art.11 alin.2 din Legea nr.85/2006, care se coroboreaza cu prevederile art.21 din Legea nr.85/2006,  nu este indreptatit a face aprecieri asupra constatarilor formulate de catre practicianul in insolventa desemnat, in ceea ce priveste propria sa functie pe care o indeplineste si specializare profesionala. Concluziile cuprinse intr-un raport supra cauzelor si imprejurarilor insolventei debitorului sunt concluzii de specialitate si nu sunt supuse cenzurii judecatorului sindic.

Judecatorul sindic nu poate proceda la obligarea lichidatorului sa formuleze alte concluzii sau sa promoveze o actiune in atragerea raspunderii administratorului debitorului.

O astfel de solicitare nu se incadreaza la „chestiuni de legalitate” a procedurii insolventei, ori a masurilor practicianului in insolventa luate in cadrul procedurii insolventei cu incalcarea prevederilor legale.

Pe de alta parte, practica judiciara si doctrina de specialitate au constatat consecvent si unanim ca nerecuperarea creantelor unui debitor in insolventa de la proprii sai debitori, in lipsa altor elemente care sa conduca la concluzia ca aceasta manifestare de vointa a debitorului s-a realizat in scopul fraudarii creditorilor, nu constituie fapta prevazuta de art.138 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, respectiv aceea de deturnare a activului debitorului si marirea pasivului acestuia.

Fata de cele prezentate judecatorul sindic urmeaza sa respinga contestatia creditorului ca fiind nefondata.

Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, conform art.274 cod procedura civila.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de catre creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV, inregistrata la  grefa instantei la data de 25 08 2009 la dosarul nr.2923/62/2009 avand ca obiect procedura insolventei debitorului SC L. S. SRL – in faliment, impotriva raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului, intocmit de catre lichidatorul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDURUT LAURA si inregistrat la grefa instantei la data de 20 08 2009.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 02 12 2009.

JUDECATOR SINDICGREFIER

A. R.  A. D. D.

Redactat RA 18.12.2009

Dact DD 21.12.2009

2 ex.

3