Furt calificat. Obiect material de valoare modică. Bunuri de consum propriu. Circumstanţe atenuante.

Decizie 6 din 07.01.2010


Furt calificat. Obiect material de valoare modică. Bunuri de consum propriu. Circumstanţe atenuante.

C.pen., art. 74, 76 lit. c, art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e

Valoarea redusă a unor produse obiect material al infracţiunii de furt, care pe deasupra constau şi în lucruri de uz propriu pentru autorul infracţiunii poate conduce la ideea unei periculozităţi mai scăzute a acestei persoane, chiar şi în ipoteza deţinerii unor antecedente penale, determinând temeinicia reţinerii în cauză a circumstanţelor atenuante.

 Decizia penală nr. 6 din 07.01.2010

Prin sentinţa penală nr. 137/23.06.2009 pronunţată de Judecătoria Sinaia, în baza art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. e C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen., a fost condamnat inculpatul B.C., recidivist, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 71 C.pen. s-a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C. pen., mai puţin a dreptului de a alege.

În baza art. 61 alin.1 C. pen. s-a revocat liberarea condiţionată şi s-a contopit restul de pedeapsă de 419 zile rămas neexecutat cu pedeapsa aplicată prin hotărârea apelată, dispunându-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.

S-a luat act că partea vătămată SC R.R. SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză şi s-a constatat integral recuperat prejudiciul prin restituirea bunurilor sustrase.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, la data de 17.11.2008 inculpatul B.C. a cumpărat mai multe produse din magazinul „P. M” din Sinaia, aparţinând SC R.R. SRL, iar pe lângă produsele al căror preţ l-a achitat la casa de marcat, a ascuns în hainele cu care era îmbrăcat alte produse, respectiv: 6 oua de ciocolata „Kinder Joy”, 2 sticle de 0,5 l cu alcool dublu rafinat din cereale, două geluri de păr marca „Taft”, care au fost descoperite cu ocazia controlului corporal efectuat de agenţii de paza ai magazinului, cărora comportamentul suspect al inculpatului le-a atras atenţia.

Toate bunurile sustrase, a căror valoare a fost estimata de partea vătămata la suma de 90,9 lei, au fost restituite reprezentantului acesteia, motiv pentru care SC R.R. SRL nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

Apelul declarat de inculpat împotriva acestei sentinţe a fost respins ca nefondat de către Tribunalul Prahova prin decizia penală nr. 189 din 28.10.2009.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul B.C. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi învederând că în opinia sa pedeapsa aplicată este prea mare raportat la prejudiciul produs şi la recuperarea acestuia în totalitate.

Recursul este fondat.

Astfel, în ceea ce priveşte situaţia de fapt, împrejurările şi modalitatea de săvârşire a infracţiunii acestea au fost corect reţinute de prima instanţă şi de cea de apel, aşa cum s-a arătat anterior, beneficiind de deplin suport probator în actele şi lucrările dosarului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a fost surprins în flagrant.

Cu privire la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului B.C. pentru infracţiunea săvârşită, Curtea a opinat, în consens cu cele menţionate de recurent, că acesta poate beneficia de o clemenţă mai mare din partea  instanţei de judecat, chiar şi în condiţiile în care inculpatul este cunoscut cu o bogată activitate infracţională axată pe fapte de aceeaşi natură şi chiar condiţiile în care a comis fapte în stare de recidivă post-condamnatorii.

Prin urmare, este  necesară reţinerea în cauză a circumstanţelor atenuante constând în valoarea scăzută a prejudiciului ridicându-se în total la suma de aproximativ 90 lei şi dată de contravaloarea unor produse precum două sticle de alcool dublurafinat, două deodorante tip gel şi 6 ouă de ciocolată „Kinder Joy”.

Se observă prin urmare că obiectul furtului este dat de lucruri de uz personal, de o valoare mai degrabă simbolică, ceea ce face ca şi periculozitatea autorului faptei, privită din acest punct de vedere, să fie una scăzută.

Drept urmare, Curtea a constatat incidenţa în cauză a cazului de casare prevăzut de art. 385/9 pct. 14 C.proc.pen., motiv pentru care, în baza art. 385/15 alin. 2 lit. d C.pr.pen., a admis recursul, a casat în parte aceste hotărâri şi în consecinţă, rejudecând, a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare în pedepsele componente de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e C.pen. cu art. 37 lit. a C. pen. şi, respectiv 419 zile rest neexecutat.

S-a redus pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e C. pen. cu art. 37 lit. a C. pen. de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare prin reţinerea disp. art. 74-76 C. pen.

S-a contopit această pedeapsă cu restul de 419 zile rămas neexecutat, urmând ca inculpatul  să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi au fost menţinute restul dispoziţiilor hotărârii atacate.