Furt calificat si port ilegal de arma

Sentinţă penală 210 din 04.04.2011


JUDECĂTORIA MONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

s.p.210/4.4.2011

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr...../P/2010 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul B V, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi port ilegal de armă albă, fapte prev. şi ped. de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1, lit. e, g, i, cu aplicarea art. 41 al.2 din C.pen şi art.l pct.l1 din Legea nr.61/1991,cu aplicarea art.33 lit.a din C.pen., constând în aceea că,

Lin noaptea de 29/30.08.2009, prin folosirea unei  şurubelniţe, inculpatul B V a sustras acumulatorul auto de pe autoturismul marca Dacia

cu număr de înmatriculare............ aparţinând părţii vătămate M S, iar din

portbagajul autoturismului a sustras o trusă de scule, cauzând un prejudiciu în valoare de 280 lei, nerecuperat,

2.La data de 26.11.2009 , în jurul orelor 19, inculpatul B V prin forţarea  portierei  din  faţă-stânga, a  sustras  acumulatorul auto de  pe

autoturismul marca Dacia cu număr de înmatriculare............., precum şi alte

bunuri din interiorul acestui autoturism aparţinând părţii vătămate M C, cauzând un prejudiciu în valoare de 200 lei, recuperat.

3.  în noaptea de 22/23.12.2009 a intrat în curtea părţii vătămate B C, prin escaladarea gardului, şi prin forţarea uşii de acces a pătruns în locuinţa acestuia, de unde a luat veselă şi alte bunuri, iar din curte a sustras ţevi şi tablă, cauzând un prejudiciu în valoare de 500 lei, bunuri pe care le-a vândut ulterior, iar banii încasaţi i-a folosit în interes personal.

4. La data de 21.02.2010, în jurul orelor 22:30, prin forţarea portierei stânga faţă, a sustras acumulatorii auto ai autoturismelor marca Dacia cu

număr de înmatriculare............. şi respectiv..................aparţinând părţilor

vătămate S M şi S M, cauzând un prejudiciu în valoare de 260 lei, bunuri pe care ulterior le-a vândut unor cetăţeni care nu au fost identificaţi.

5.1n noaptea de 21/22.02.2010 a sustras un număr de cinci bucăţi ţeava dintr-un gard aparţinând părţii vătămate M P, cauzând un prejudiciu de 25 lei, nerecuperat.

6.1n luna februarie 2010 a pătruns prin efracţie şi pe timp de noapte în locuinţa părţii vătămate Ş G de unde a sustras un televizor color, un cazan de

1

ţuică,  şi alte bunuri,  cauzând un prejudiciu în valoare de 1.500 lei, nerecuperat.

7. în noaptea de 03/04.03.2010, a pătruns pe timp de noapte în locuinţa părţii vătămate AGO din or., prin efracţie, de unde a sustras bunuri ( butelie, damingeană, ţevi etc.) în valoare de 1000 lei, din care recuperat au fost recuperate bunuri în valoare de 200 lei.

8.  La data de 15.03.2010, orele 22:00, a sustras de la autoturismul

marca Dacia cu numărul......., proprietatea părţii vătămate B T, acumulatorul

auto, cauzând un prejudiciu de 290 lei, nerecuperat;

9.  în noaptea de 15/16.03.2010, prin efracţie a pătruns în cabinetul

medicului stomatolog M M, situat în or...............,jud. Bacău, de unde a

sustras un calorifer electric , cafea şi ciocolată, cauzând un prejudiciu în valoare de 300 lei.

10. în noaptea de 15/16.03.2010, a pătruns în beciul locuinţei defunctului R A, a cărui moştenitor este R S, şi a sustras o damigeana de 50 litri în care se afla cantitatea de 30 litri vin, cauzând un prejudiciu în valoare de 150 lei, nerecuperat.

11.  în noaptea de 26/27.03.2010, prin escaladarea gardului a pătruns în curtea părţii vătămate B I de unde a sustras trei pânze gater şi alte piese de fier vechi, cauzând un prejudiciu de 100 lei, nerecuperat. 126), declaraţii martori(fl. 130-131), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl. 134,438-454).

12. în luna martie 2010, pe timp de noapte, prin escaladarea geamului, a pătruns în Şcoala nr. 2 Dărmăneşti, de unde a sustras un aspirator marca Proximo şi un set de farfurii din material ena, cauzând un prejudiciu în valoare de 500 lei, recuperat.

13.  In noaptea de 02/03.04.2010, prin escaladare, a sustras dintr-o anexă a locuinţei părţii vătămate H J o capră în valoare de 250 lei, prejudiciu nerecuperat.

14. în noaptea de  14/15.04.2010 a sustras de la autoturismul ce

aparţine Primăriei Dărmăneşti cu numărul de înmatriculare .............

acumulatorul auto cauzând un prejudiciu în valoare de 600 lei nerecuperat.

15.  în noaptea de 18/19.04.2010 , prin escaladarea gardului, a pătruns în curtea părţii vătămate B M, iar prin forţarea lacătului de pe uşa de acces a atelierului de fierărie, a sustras bunuri în valoare de 2.500 lei, prejudiciu nerecuperat.

2

16. La data de 27.04.2010 a sustras de pe o masă din barul SC...........,

un telefon mobil marca Alcatel aparţinând părţii vătămate M I, cauzând un prejudiciu în valoare de 200 lei, recuperat.

17. La începutul lunii aprilie 2010 , la date diferite, pe timp de noapte şi prin efracţie a sustras din imobilul asociaţia Centru de Zi Dărmăneşti un televizor color şi o maşină de spălat marca Platinium, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.500 lei, recuperat.

18.La data de 25.10.2009 a purtat asupra sa în barul „La Ciocolată" din or.Dărmăneşti un cuţit cu lama de 25-30 cm., pe care îl manevra spre tavanul barului şi pe masa la care a consumat băuturi alcoolice, activitatea infracţională a inculpatului fiind de natură a pune în pericol integritatea corporală a celorlalte persoane prezente în bar.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că

1. în noaptea de 29/30.08.2009, prin folosirea unei şurubelniţe, inculpatul B V a sustras acumulatorul auto de pe autoturismul marca Dacia

cu număr de înmatriculare.............aparţinând părţii vătămate M S, iar din

portbagajul autoturismului a sustras o trusă de scule, cauzând un prejudiciu în valoare de 280 lei, nerecuperat, bunurile fiind ascunse în apropierea locului săvârşirii infracţiunii, fără a mai fi identificate ulterior. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent A R D,inculpatul a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii din noaptea de 29/30.08.2009.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.45), declaraţie parte vătămată(fl.55-58), procese verbale de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.46-51), raport de constatare tehnico-ştiinţifică(fl.59-64), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.72-74), declaraţii martori(fl.67,75),coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.77,438-454).

2. La data de 26.11.2009 , în jurul orelor 19, inculpatul B V prin forţarea  portierei  din  faţă-stânga, a  sustras  acumulatorul auto  de  pe

autoturismul marca Dacia cu număr de înmatriculare..........., precum şi alte

bunuri din interiorul acestui autoturism aparţinând părţii vătămate M C, cauzând un prejudiciu în valoare de 200 lei, recuperat. Bunurile sustrase au fost ascunse lângă gardul locuinţei numitei B M, fiind identificate de către aceasta şi predate organelor de poliţie care le-au restituit părţii vătămate. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent Balaş Constantin şi a părţii vătămate M C, inculpatul a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii din data de 26.11.2009.

3

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.240), declaraţie parte vătămată(fl.246-249), procese verbale de cercetare la faţa locului (fl.241-242), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.243-245), declaraţii martori(fl.250-253),coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.255,438-454)

3.  în noaptea de 22/23.12.2009 a intrat în curtea părţii vătămate B C, prin escaladarea gardului, şi prin forţarea uşii de acces a pătruns în locuinţa acestuia, de unde a luat veselă şi alte bunuri, iar din curte a sustras ţevi şi tablă, cauzând un prejudiciu în valoare de 500 lei, bunuri pe care le-a vândut ulterior , iar banii încasaţi i-a folosit în interes personal. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorilor asistenţi B M şi L E, inculpatul a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii din noaptea de 22/23.12.2009.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.l52),

declaraţie parte vătămată(fl. 163-164), proces verbal de cercetare la faţa

locului şi planşă fotografică(fl. 153-158), proces verbal de reconstituire şi

planşă fotografică(fl.l59-162), declaraţii martori(fl. 166-167), coroborate cu

,;iaraţiileînvinuitului(fl.438-454)

4. La data de 21.02.2010, în jurul orelor 22:30, prin forţarea portierei stânga faţă, a sustras acumulatorii auto ai autoturismelor marca Dacia cu

număr de înmatriculare  ........  şi respectiv  ..............  aparţinând părţilor

vătămate S M şi SM, cauzând un prejudiciu în valoare de 260 lei, bunuri pe care ulterior le-a vândut unor cetăţeni care nu au fost identificaţi. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent S G, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii din seara zilei de 21.02.2010.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.288), declaraţie parte vătămată(fl.267-273), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.259-264), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.265-266), declaraţii martori(fl.274), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.277,438-454)

5.în noaptea de 21/22.02.2010 a sustras un număr de cinci bucăţi ţeava dintr-un gard aparţinând părţii vătămate M P, cauzând un prejudiciu de 25 lei, nerecuperat. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorilor asistenţi S E şi B I, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii din noaptea de 21/22.02.2010, activitate de cercetare care a fost observată şi de către martorul D T.

4

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.l07), declaraţie parte vătămată(fl. 115-116), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl. 108-111), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.ll2-114), declaraţii martori(fl.H7-119), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl. 121,438-454).

6.1n luna februarie 2010 a pătruns prin efracţie şi pe timp de noapte în locuinţa părţii vătămate Ş G de unde a sustras un televizor color, un cazan de ţuică, şi alte bunuri, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.500 lei, nerecuperat. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent A V, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.80), declaraţie parte vătămată(fl.96), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.81-88), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.92-95), declaraţie martor(fl.97-99), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.l03-104,438-454).

7. In noaptea de 03/04.03.2010, a pătruns pe timp de noapte în locuinţa părţii vătămate AGO din or. Dărmăneşti str. ... , prin efracţie, de unde a sustras bunuri ( butelie, damingeană, ţevi etc.) în valoare de 1000 lei, din care recuperat au fost recuperate bunuri în valoare de 200 lei. Butelia sustrasă de la locuinţa părţii vătămate a fost valorificată de către inculpat contra sumei de 50 lei, fiind recuperată de către organele de poliţie de la numitul C V,iar bucăţile de ţeava au fost vândute de către acesta numitului M M fiind transportate cu atelajul hipo condus de către numitul P L V.

Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent T D, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a denunţului(fl.l71), declaraţie parte vătămată(fl.l80-181), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.l72-175), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.l76-179), proces verbal examinare bunuri(fl.l84-187), declaraţie martor(fl.l88-199), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

8.  La data de 15.03.2010, orele 22:00, a sustras de la autoturismul

marca Dacia cu numărul ........., proprietatea părţii vătămate B T,

acumulatorul auto, cauzând un prejudiciu de 290 lei, nerecuperat; Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent D D A, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

5

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a denunţului(fl.299), declaraţie parte vătămată(fl.307,310), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.300-303), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.304-306), declaraţie martor(fl.312-313), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.315,438-454).

9.  în noaptea de 15/16.03.2010, prin efracţie a pătruns în cabinetul

medicului  stomatolog M M,  situat în or.  Dărmăneşti,str...............,jud.

Bacău, de unde a sustras un calorifer electric , cafea şi ciocolată, cauzând un prejudiciu în valoare de 300 lei. Din declaraţia martorei C N rezultă că la

data de 16.03.2010 s-au prezentat la magazinul SC...........unde lucrează ca

gestionar, inculpatul însoţit de înv. M I,care i-au oferit spre vânzare un calorifer electric,întrucât în luna ianuarie 2010 mai achiziţionase de la aceştia un set de farfurii din material „ena". Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorilor asistenţi M M şi L I, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a denunţului(fl.200), declaraţie parte vătămată(fl.215-216), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.201-210), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.211-214), declaraţie martori(fl.217-219,222-224), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

10. în noaptea de 15/16.03.2010, a pătruns în beciul locuinţei defunctului R A, a cărui moştenitor este R S, şi a sustras o damigeana de 50 litri în care se afla cantitatea de 30 litri vin, cauzând un prejudiciu în valoare de 150 lei, nerecuperat. Bunul sustras a fost vândut numitului M C, aspect confirmat de către acesta din urmă, care a precizat că nu mai este în posesia damigenii întrucât s-a spart. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent A I, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a denunţului(fl.226), declaraţie parte vătămată(fl.234), proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică(fl.227-230), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.231-233), declaraţie martor(fl.236-237), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

11.  în noaptea de 26/27.03.2010, prin escaladarea gardului a pătruns în curtea părţii vătămate B I de unde a sustras trei pânze gater şi alte piese de fier vechi, cauzând un prejudiciu de 100 lei, nerecuperat. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent B Ş , inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii, activitate care a

6

fost observată şi de către martorul B I. Inculpatul a precizat că bunurile sustrase din locuinţa părţii vătămate le-a abandonat întrucât erau ruginite.

Mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate(fl.l22,127-129), proces verbal de cercetare la faţa locului (fi. 123), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.l24-126), declaraţii martori(fl. 130-131), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl. 134,438-454).

12. în luna martie 2010, pe timp de noapte, prin escaladarea geamului, a pătruns în Şcoala nr. 2 Dărmăneşti, de unde a sustras un aspirator marca Proximo şi un set de farfurii din material ena, cauzând un prejudiciu în valoare de 500 lei, recuperat. Aspiratorul marca Proximo a fost vândut de către înv. M I numitului C C B pentru suma de 50 lei, persoană de la care a fost recuperat de către organele de poliţie. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorilor asistenţi M C şi B M, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu(fl.403), declaraţie parte vătămată (fl.419-420), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.415-418), declaraţii martori(fl.422-426), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

13.  în noaptea de 02/03.04.2010, prin escaladare, a sustras dintr-o anexă a locuinţei părţii vătămate H J o capră în valoare de 250 lei, prejudiciu nerecuperat. Inculpatul B V a recunoscut săvârşirea infracţiunii, precizând faptul că a vândut caprina unei persoane de etnie rromă contra sumei de 40 lei, iar cu ocazia efectuării reconstituirii,în prezenţa martorilor asistenţi H M şi JI a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.l35), declaraţie parte vătămată (fi. 143-144), proces verbal de cercetare la faţa locului(fl.l36-139), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl. 140-142), declaraţii martori(fl. 145-146), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl. 149,438-454).

14.  In noaptea de 14/15.04.2010 a sustras de la autoturismul ce

aparţine Primăriei Dărmăneşti cu numărul de înmatriculare ..........

acumulatorul auto cauzând un prejudiciu în valoare de 600 lei nerecuperat. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent Cojocaru C F, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii, activitatea de reconstituire fiind observată şi de către martorul M C.

7

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.280), proces verbal de cercetare la faţa locului(fl.281-285), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.286-288), declaraţii martori(fl.290-291), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.296,438-454).

15. în noaptea de 18/19.04.2010 , prin escaladarea gardului, a pătruns în curtea părţii vătămate B M, iar prin forţarea lacătului de pe uşa de acces a atelierului de fierărie, a sustras bunuri în valoare de 2.500 lei, prejudiciu nerecuperat. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent B N, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a plângerii(fl.375), declaraţie parte vătămată(fl.387-388), proces verbal de cercetare la faţa locului(fl.376-382), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.382-386), declaraţii martori(fl.389-390), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

16.  La data de 27.04.2010 a sustras de pe o masă din barul SC, un t'.-- :' mobil marca Alcatel aparţinând părţii vătămate M I, cauzând un picjudiciu în valoare de 200 lei, recuperat. Inculpatul a fost identificat la scurt timp după săvârşirea infracţiunii în barul Adolescenţa, având asupra sa telefonul mobil sustras de la partea vătămată, fiind percheziţionat în prezenţa martorului S F.

Mijloace de probă: proces verbal de consemnare a denunţului(fl.393), dec' parte vătămată(fl.395-396), proces verbal de percheziţie(fl.394),

proces verbal de identificare şi predare  bunuri(fl.397-399), declaraţii martor(fl.400-401), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.402,438-454).

17. La începutul lunii aprilie 2010 , la date diferite, pe timp de noapte şi prin efracţie a sustras din imobilul asociaţia Centru de Zi Dărmăneşti un televizor color şi o maşină de spălat marca Platinium, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.500 lei, recuperat. Bunurile au fost vândute de către inculpat numiţilor Ş A(maşina de spălat) şi S I(televizorul), persoane de la care au fost recuperate de către organele de poliţie. Cu ocazia efectuării reconstituirii, în prezenţa martorului asistent B A şi a părţii vătămate Ţ G, inculpatul B V a indicat împrejurările şi modalitatea săvârşirii infracţiunii.

Mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu(fl.403), declaraţie parte vătămată (fl.409-410), proces verbal de reconstituire şi planşă fotografică(fl.404-408), proces verbal de predare bunuri(fl.411), declaraţii martori(fl.412,414,424), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.438-454).

8

18.La data de 25.10.2009 a purtat asupra sa în barul „La Ciocolată" din or.Dărmăneşti un cuţit cu lama de 25-30 cm., pe care îl manevra spre tavanul barului şi pe masa la care a consumat băuturi alcoolice, activitatea infracţională a inculpatului fiind de natură a pune în pericol integritatea corporală a celorlalte persoane prezente în bar.

Mijloace de probă: declaraţii martori(fl.332-367), coroborate cu declaraţiile învinuitului(fl.322-325,438-454).

La data de 17.06.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi a sesizat Judecătoria Moineşti cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 29 zile.Prin încheierea nr.9/17.06.2010 Judecătoria Moineşti a dispus arestarea preventivă a inculpatului B V pentru o perioadă de 30 zile, inculpatul nefiind reţinut de către organele de urmărire penală, fiind emis mandatul de arestare nr.8 de la data de 17.06.2010 până la data de 16.07.2010. Ulterior s-a menţinut măsura arestului preventiv a inculpatului pentru întreg parcursul procesului.

în cauză au fost audiaţi, inculpatul, parte din părţile vătămate, martorii din lucrări, probe coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza căruia rezultă următoarele:

In fapt, în noaptea de 03/04.03.2010, a pătruns pe timp de noapte în locuinţa părţii vătămate AGO din or. Dărmăneşti str., prin efracţie, de unde a sustras bunuri ( butelie, damingeană, ţevi etc.) în valoare de 1000 lei, din care recuperat au fost recuperate bunuri în valoare de 200 lei.

în noaptea de 15/16.03.2010, prin efracţie a pătruns în cabinetul

medicului stomatolog M M, situat în or. Dărmăneşti,str.........jud. Bacău, de

unde a sustras un calorifer electric , cafea şi ciocolată, cauzând un prejudiciu în valoare de 300 lei.

In luna martie 2010, pe timp de noapte, prin escaladarea geamului, a pătruns în Şcoala nr. 2 Dărmăneşti, de unde a sustras un aspirator marca Proximo şi un set de farfurii din material ena, cauzând un prejudiciu în valoare de 500 lei, recuperat.

La începutul lunii aprilie 2010 , la date diferite, pe timp de noapte şi prin efracţie a sustras din imobilul asociaţia Centru de Zi Dărmăneşti un televizor color şi o maşină de spălat marca Platinium, cauzând un prejudiciu în valoare de 1.500 lei, recuperat.

9

La data de 25.10.2009 a purtat asupra sa în barul „La Ciocolată" din or.Dărmăneşti un cuţit cu lama de 25-30 cm., pe care îl manevra spre tavanul barului şi pe masa la care a consumat băuturi alcoolice, activitatea infracţională a inculpatului fiind de natură a pune în pericol integritatea corporală a celorlalte persoane prezente în bar.

Inculpatul B V (fila 40), arată iniţial că recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată în integralitatea lor. Ulterior, acesta revine (fila 264), şi arată că recunoaşte doar faptele din data 15/16.03.2010 când prin efracţie a pătruns în cabinetul medicului stomatolog M M de unde a sustras un calorifer electric, cafea, ciocolată. Recunoaşte de asemenea că în mai 2010, noaptea, prin escaladare a pătruns pe geamul şcolii nr. 2 Dărmăneşti, de unde a sustras un aspirator Proxima şi un set farfurii Yena. Arată că la începutul lui aprilie, la date diferite, prin efracţie a sustras un tv color şi maşina de spălat Platinium de la Asociaţia de Zi Dărmăneşti. Recunoaşte de asemenea fapta de %.02.2010, când pe timp de noapte a pătruns în locuinţa părţii vătămate A O, de unde a sustras o butelie, o damigeana şi ţevi.

B M (fila 88), arată că în decembrie 2009 când a mers la casa cumnatului său B C, aceasta era devastată, uşile erau rupte, tot de pe pat tras în jos. Lipseau farfurii, lighene, găleţi, oale, fier. A venit Poliţie, iar ulterior, inculpatul a participat la reconstituire, unde a arătat, neobligat, cum a sărit gardul şi a intrat în casă.

S E (fila 89), precizează că a fost martor asistent şi a văzut un bărbat tânăr mai chel, şi s-a măsurat locul de unde s-a sustras de la numita MP.

B I (fila 90), relatează că în 26/27.03.2010 s-a furat 2 pânze de gater de la colţul casei sale, un ciocan, un joagăr şi o carcasă de electromotor. Nu cunoaşte cine a săvârşit fapta.

B Ş (fila 91), arată că a fost martor asistent şi a văzut cum poliţistul şi fotograful au făcut poze.

J I (fila 92) relatează că a văzut inculpatul la reconstituire şi a arătat cum a sărit poarta lui H J, a mers până la gard, s-a urcat pe o ţeava, a dezlegat caprele şi le-a dus la drum.

M M (fila 136) arată că în primăvara 2010 a aflat că inculpatul ar fi spart dispensarul,într-o zi pe la ora 8 dimineaţa. Dispensarul a fost spart noaptea. Lipsea un calorifer şi nişte cafea. Cunoaşte că el a fost cel care a spart, întrucât a recunoscut la reconstituire.

10

T D(fila 137), arată că cunoaşte că a fost spartă locuinţa părţii vătămate A, însă nu cunoaşte de către cine. Martorul avea cheia de la partea vătămată şi a mers sa dea mâncare la câine, iar într-una in daţi nu a mai văzut ţeava şi observat şi uşa descuiată.

ADR (fila 139), relatează că a fost martor la reconstituire şi a observat în zona Coada Lacului cum inculpatul a arătat locul de unde aluat bateria unei maşini şi cheile acesteia. Inculpatul a descris de asemenea cum a deschis maşina cu o şurubelniţă. Ulterior a depozitat lucrurile sustrase în nişte tufe.

M M (fila 140 menţionează că inculpatul s-a prezentat la domiciliul său, şi i-a spus că are de vânzare nişte ţeava. Iniţial acesta nu a dorit să cumpere, însă a insistat şi a cumpărat 3-4 bucăţi, pe care a plătit 40 lei.

C V (fila 141), arată că a cumpărat de la inculpat o butelie, despre care nu cunoştea de unde provine.

L E (fila 142) precizează că a participat la reconstituire,unde inculpatul a declarat neobligat că a sărit gardul la numitul B, şi apoi a intrat pe uşă.

H M (fila 143), arată că tot la reconstituire inculpatul a arătat neobligat cum a sărit gardul la locuinţa sa, a mai sărit unul spre animale, a deschis grajdul şi a luat o capră.

LI (fila 144), arată că pe timpul ultimei zăpezi a fost anunţată că a intrat cineva în cabinet. Cunoaşte că de la numita M M a dispărut un calorifer.

C N A (fila 145), relatează că a cumpărat de la inculpat un set de farfurii pe care a dat 601ei. I-a mai oferit de asemenea spre vânzare şi un calorifer electric pe care însă nu 1-a cumpărat.

AI (fila 146), precizează că inculpatul a arătat la reconstituire cum a sărit gardul în curtea vecinului său R. Nu a spus ce a furat, însă cunoaşte că vecinului i-a lipsit o damigeana de vin.

A D (fila 147), a participat de asemenea la reconstituire unde a văzut cum inculpatul, neobligat, a recunoscut că a luat un cazan de ţuică de la Ş. A arătat că a sărit gardul a luat un televizor şi capacul cazanului de ţuică,toate acestea pe timp de noapte.

M C (fila 261), relatează că în urmă cu 3-4 luni inculpatul a venit la el cu o damigeana goală. A cumpărat-o de la inculpat cu 15 lei, şi a mai achiziţionat de asemenea 2 litri de vin.

11

B C (fila 262), relatează că în urmă un an, vecinul a parcat maşina în poarta sa. Pe timp de seara a auzit un zgomot însă nu a dat importanţă, a crezut că sunt maşini, însă era inculpatul care a sustras bateria, roata de rezervă, trusă sanitară şi o geantă de piele. Cunoaşte că cel care a spart a fost inculpatul, întrucât acesta a recunoscut la reconstituire.

C C F (263) arată că a participat la reconstituire, şi a observat că inculpatul, de bună voie, a arătat că a spart lacătul cu un levier şi a luat acumulatorul.

B M (fila 297) arată că lucrează la şcoala nr. 2 Dărmăneşti, iar într-o dimineaţă nu a mai găsit în instituţie aspiratorul, fierul de călcat şi cea 34 de farfurii. Inculpatul a spus că a intrat şi ieşit pe uşa care era încuiată. A observat urme de zăpadă în faţa geamului. Inculpatul a arătat cum a spart geamul, a descuiat şi a intrat. Inculpatul nu avea chei. A arătat cum a dat vesela pe geam.

M C (fila 298) arată că ştie că s-a furat o baterie de la maşina primăriei, la care este administrator. Cunoaşte acest lucru de la reconstituire, când acesta a precizat că a deschis maşina cu un levier şi a sustras bateria.

M M (fila 332) relatează că era vânzătoare la SC, iar în vara anului 2010 a intrat inculpatul a luat o jumătate de vişinată, iar când a plecat a luat telefonul unei nepoate. Ulterior s-a recuperat telefonul.

M C (fila 333) arată că într-o dimineaţă din iarna trecută, o îngrijitoare i-a precizat că lipseşte un aspirator, veselă şi un fier de călcat. Bunurile cu excepţia fierului de călcat au fost recuperate.

C C (fila 334), menţionează că a cumpărat de la inculpat un aspirator şi un motor de moară.

P L (fila 473), arată că a fost rugat de M V să transporte nişte lemne. A efectuat acest transport, însă a fost rugat să transporte şi nişte ţeava, din stradă, până la M.

S A (fila 473), relatează că a cumpărat de la inculpat o maşină de spălat, cu 150 de lei.

B A (fila 476), menţionează că ştie că de la Centrul de zi Dărmăneşti s-a furat televizorul şi maşina de spălat. A participat la reconstituire şi a văzut cum inculpatul a recunoscut neobligat că a intrat prin spatele clădirii pe o uşă pe care a forţat-o, a luat bunurile şi le-a scos de acolo.

12

B N (fila 477), arată că a participat la reconstituirea faptei având parte vătămată BM. A auzit inculpatul spunând că a fost singur la furtul din fierăria acesteia.

D D (fila 483), arată că a participat la reconstituirea faptei de la B T. A văzut maşina spartă, parcată în faţa porţii, uşa descuiată, lipsea bateria, geamul din dreapta era spart, dar nu cunoaşte cine este autorul.

Instanţa constată că inculpatul a recunoscut faptele de la punctele 7, 9, 12, 17 şi 18 din rechizitoriu, cele de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 fiind nerecunoscute. In privinţa probelor sus descrise, se constată că probe directe sau probe din care să rezulte fapte vecine şi conexe infracţiunilor deduse judecăţii sunt doar pentru faptele recunoscute. Astfel, instanţa reţine depoziţia martorilor CV, C N A, M C, MC, C C, S A sunt persoane care au cumpărat de la inculpat bunuri sustrase  de  acesta de  la părţile vătămate  ale faptelor de  la

¦A.

punctele7,9,12,17 din rechizitoriu. In aceste condiţii, instanţa constată că există cel puţin două probe care se coroborează, respectiv declaraţia inculpatului, cu depoziţiile martorilor sus menţionaţi, pentru a se ajunge la concluzia vinovăţiei inculpatului pentru aceste fapte. Se va reţine de asemenea declaraţia lui P L care a transportat ţeava pentru inculpat ca dovedind fapta de la punctul nr. 7, cu parte vătămată AO. De asemenea se observă că procesele verbale de ridicare şi predare ale bunurilor sustrase de la filele 183, 187 şi 225, sunt tot pentru faptele recunoscute de inculpat. în privinţa infracţiunii de port ilegal de armă, instanţa apreciază că şi această faptă este dovedită raportat la situaţia că declaraţia inculpatului se coroborează în acest caz cu existenţa la dosar a corpului delict.

In privinţa faptelor de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, instanţa constată că inculpatul le-a recunoscut în integralitatea lor la urmărire penală, şi iniţial în instanţă, după care la un moment dat acesta a revenit asupra declaraţiei sale, modificându-şi radical poziţia. In aceste condiţii, se remarcă faptul că atât la cercetarea judecătorească cât şi la urmărire penală probele pentru aceste fapte, respectiv declaraţia inculpatului, ale martorilor la reconstituirea faptelor, cât şi procesele verbale de conducere în teren, de cercetare la faţa locului, şi de reconstituire, provin practic tot de la inculpat. Or, potrivit disp.art.69 Cpp, valoarea probatorie a declaraţiei învinuitului sau inculpatului este condiţionată de coroborarea ei cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

13

Art. 66 alin. 1 Cod procedură penală, instituie în favoarea inculpatului prezumţia de nevinovăţie, care nu este anulată decât prin certitudinea dovedită a vinovăţiei acestuia. Dacă probele administrate de acuzare nu au un conţinut cert, dacă nu sunt decisive, complete, dacă ele lasă o nesiguranţă în privinţa vinovăţiei inculpatului, atunci se aplică principiul potrivit căruia „orice îndoială este în favoarea acuzatului" (in dubio pro reo). Această regulă constituie un complement necesar, o manifestare şi o expresie a prezumţiei de nevinovăţie, un principiu instituţional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului se regăseşte în materia probaţiunii.

Interesele superioare sociale ale înfăptuirii justiţiei penale presupun ca o hotărâre de condamnare să nu se bazeze pe probabilitate ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, adică pe credinţa izvorâtă din dovezile administrate în cauză că realitatea obiectivă este fără echivoc, cea pe care o înfăţişează realitatea reconstituită cu ajutorul probelor. Ori în cazul de faţă probele nu pot duce la concluzia vinovăţiei inc ' a s'ului, cu privire la faptele de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, ~" • -. din rechizitoriu.

instanţa apreciază că din analiza probelor că inculpatul a săvârşit 4 acte materiale ale infracţiunii de furt calificat în modalitate continuată (respectiv 7,9,12,17 din rechizitoriu), precum şi fapta de port ilegal de ar care reprezintă fiecare o faptă prevăzută de legea penală care i pericolul social al unei infracţiuni, săvârşită cu forma de vinovăţie v pentru care o va califica drept infracţiune, şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale. Instanţa apreciază că faptele deduse judecăţii privită în ansamblul trecutului infracţional al inculpatului denotă o persistenţă în astfel de comportamente, fapt ce va fi avut în vedere la stabilirea cuantumului pedepsei.

Tot raportat la considerentele de mai sus, instanţa apreciază că scopul preventiv şi sancţionator al pedepsei poate fi atins doar cu privare de libertate.

In baza art. 350 Cod procedură penală va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

14

In baza art. 88 Cod penal va deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 17.06.2010 ora 17,50 la zi.

în baza art. 118 lit. b Cod penal, va confisca de la inculpat un cuţit cu lama de 15 cm, aflat la dosar.

Va lua act că prejudiciile cauzate părţilor vătămate Şcoala nr. 2 şi Asociaţia Centru de Zi, au fost integral recuperate.

Sub aspectul laturii civile instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există un prejudiciu, o faptă prejudiciabilă, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia făptuitorului, precum şi condiţia suplimentară a constituirii de parte civilă, motiv pentru care în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi 998-999 Cod civil va obliga inculpatul la plata sumei de 800 lei către partea vătămată A O, 300 lei către partea vătămată MM,

Va dispune plata onorariului apărătorilor din oficiu în cuantum de 200 lei, către Baroul Bacău, pentru avocat B N din fondurile Ministerului de Justiţie, pentru cercetarea judecătorească şi 200 lei pentru TM X pentru urmărirea penală.

în baza art. 191 alin 1 Cod procedură penală,va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat, din care 400 lei onorarii avocaţi şi 136 lei contravaloare expertiză medico-legală.

15

Domenii speta