Infracţiunea de furt calificat

Sentinţă penală 331 din 16.10.2015


Constată că prin rechizitoriul nr..../P/2014 a Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr..../260/2014 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul P.I. ,  recidivist, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 229 alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal .

În actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul P.I.  a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate P.D., de unde a sustras suma de 900 lei.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 21.05.2014, inculpatul P.I.  , s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate P.D. , situată în comuna S. , judeţ Bacău, şi, profitând de lipsa acesteia de la domiciliu, a pătruns în locuinţa acesteia, iar dintr-o poşetă a sustras suma de 900 lei.

Inculpatul prezent în instanţă a recunoscut fapta şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) N.C.proc.pen.

La aproximativ 50 metri de locuinţa persoanei vătămate , inculpatul a fost observat de martorul R.C.G. , care, în urma prezentării pentru recunoaştere a unui număr de 4 fotografii, a menţionat pe inculpat ca fiind persoana observată în imediata apropiere a locului faptei.

În cauză a fost efectuată şi cercetarea la faţa locului, ocazie cu care, în urma tratării cu praf negru de fum a uşii de acces în locuinţă, de pe rama interioară, din partea superioară a sistemului de închidere, a fost prelevat un fragment de urmă palmară,ambalat în plicul nr. 2, sigilat cu ştampila criminalistică nr. 33 ( fl. 8-34).

În urma examinărilor comparative efectuate în baza de date a sistemului AFIS – MORPHOTRAK, administrat de Poliţia Română, s-a stabilit că urmele papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului au fost create de inculpatul P.I. ( fl.32-34).

Faptele au fost dovedite şi prin : declaraţia p.v. P.D. ( fl. 16);declaraţia martorului R.C.G.( fl. 29);proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă fotografică cuprinzând aspectele fixate cu această ocazie ( fl.8-13);adresa nr. 610390 din 03.07.2014 a Poliţiei municipiului M. ( fl. 32);fişa de custodie şi plicul cu fragmente de urme papilare ridicate de la faţa locului ( fl. 33-34);proces verbal de recunoaştere după fotografii şi planşă fotografică cuprinzând aspectele fixate cu această ocazie ( fl. 38-40).

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept , fapta inculpatului P.I. care, la data de 21.05.2014, a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate P.D. , de unde a sustras suma de 900 lei, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 229 alin. 2 lit. b din Codul penal , pentru care se va dispune pedeapsa cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Din studiul fişei cazier a inculpatului rezultă că prin s.p. nr. .../2011 a Judecătoriei Botoşani , a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani şi 10 luni închisoare , fiind liberat la 13.11.2013 cu un rest rămas neexecutat de 546 de zile.

Infracţiunea din prezenta cauză a fost săvârşită conform art. art. 41 alin. 1 din Codul penal , a cărui prevederi îi vor fi aplicabile.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, şi a antecedentelor inculpatului , că scopul educativ şi preventiv al pedepsei nu poate fi atins fără privare de libertate.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) C. pen. vor fi interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) C. pen. vor fi interzise inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 900 lei cu care inculpatul a fost de acord să o achite.

Condiţiile angajării răspunderii civile delictuale a unei persoane sunt: existenta unei fapte ilicite, a unei persoane prin care s-au adus prejudicii materiale sau morale unei alte persoane, existenta unei legături de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat si vinovăţia autorului faptei ilicite.

Fapta ilicita reprezintă o acţiune sau inacţiune a unei persoane prin care, ‚încălcându-se normele dreptului obiectiv, se aduc prejudicii dreptului subiectiv al unei alte persoane.

Prejudiciul produs in dauna persoanei vătămate reprezintă efectul negativ suferit de aceasta care trebuie sa se afle in legătura de cauzalitate cu fapta ilicita in sensul ca acest efect negativ trebuie sa fie rezultatul direct si nemijlocit al acţiunii autorului faptei ilicite.

Vinovăţia reprezintă latura subiectiva a răspunderii civile delictuale si consta in atitudinea de voinţă si conştiinţă a autorului faptei ilicite fata de aceasta si rezultatul socialmente periculoase.

Din probele administrate instanta retine ca exista o legatura de cauzalitate intre fapta ilicita savarsită de inculpat si prejudiciul suferit de partea civilă , in sensul ca acest efect negativ a fost rezultatul direct si nemijlocit al actiunii autorului faptei ilicite.

Constatand ca sunt indeplinite conditiile civile raspunderii civile delictuale instanta urmeaza sa aprecieze asupra cuantumului despagubirilor solicitate de persoana vătămată.

Astfel în baza art. 397 alin. (1) N.C.proc.pen. rap. la art. 1.349 , 1382 N.C.civ., faţă de disp. art. 25 alin. (1) N.C.proc.pen., se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă pe inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen.  va fi obligat inculpatul la plata sumei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.