Lovire

Sentinţă penală 527 din 14.11.2011


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU JUDECĂTOR DANIEL DARIE SENTINŢA PENALĂ NR. 527/2011

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată

următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului cu nr. 638/P/2011, inregistrat pe rolul acestei instanţe la 16.09.2011 sub nr. 7210/260/2011, a fost trimis in judecată inculpatul B.D. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art. 181 al.l Cp. si de tulburare a liniştii publice prevăzută de art.321 al.l Cp., cu aplicarea art. 75, 99 si 33 Cp. întrucât in data de 8.09.2010, impreuna cu alte 3 persoane, a lovit pe partea vătămată O.N. cauzandu-i leziuni ce au necesitat 22-23 zile ingrijiri medicale şi a provocat scandal public.

In fata instanţei s-a prezentat inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptei in sensul ca 1-a lovit pe partea vătămată si a provocat scandal Ia barul;; ., din ------

Inculpatul nu a propus probe in apărare şi a solicitat sa fie apreciat pe baza probatoriului de la u.p. si sa i se aplice prevederile art.320 ind. 1 C.p.p.

Faţă de declaraţia inculpatului si a părţii responsabil- civilmente, părinţii acestuia, care au luat la cunoştinţă de fapta săvârşită de fiul lor si au luat si atitudine in legătura cu această faptă, instanţa apreciază pe baza probatoriului de la u.p. că inculpatul a lovit partea vătămată si se face vinovat de săvârşirea celor două fapte din rechizitoriu.

In referatul Serviciului de Proba tiu ne de la lângă Tribunalul Bacău, se arată că inculpatul nu a prezentat un comportament infracţional structurat si că a săvârşit faptele respective intr-un complex de fapte conjunctural

De asemenea, se arată că este apt pentru munca si că lucrează de cea. 2 ani.

Fată de cele arătate, instanţa urmează să retină in favoarea inculpatului prevederile art. 320 ind.l Cp. dar si cele ale art. 75 , 99

si 33 Cp. si să aplice conform art. 101 lit.a Cp. măsura educativă a mustrării, apreciind că inculpatul prin aceasta măsură poate să fie atenţionat in mod corespunzător asupra comportamentului său si exista conform referatului Serviciului de Probatiune, indicii suficiente care să arate că acesta va avea in viitor un comportament conform prevederilor legale.

In baza art. 102 Cp. instanţa va dojeni pe minor, ii va arata pericolul social al faptei, si consecinţele săvârşirii unor alte fapte penale.

Pe latură civilă, partea vătămata a fost citată, a primit citaţia printr- un membru al familiei, nu s-a prezentat in fata instanţei, nu s-a constituit parte civilă in cauză si nu există constituire de parte civilă nici in faza de u.p. Instanţa va lua act de aceasta situaţie.

Pe ideea culpei procesuale, raportat la art. 191 Cp. ii va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat in care se include si onorariul apărătorului din oficiu atât din faza de u.p. cât si din faza de judecată.

Pentru aceste motive,

în baza art. 101 lit.a Cod penai pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 181 alin.l cod penal şi art. 321 alin.l cod penal cu aplicarea art. 75 alin.l lit.a Cod penal, art. 99 ş.u. Cod penal, şi art. 33 lit.a Cod penal, şi art, 3201 Cod procedură penală va aplica inculpatului B.D fără antecedente penale, măsura educativă a „MUSTRĂRII.

In baza art. 102 Cod penal va dojeni minorul, îi va arăta pericolul social al faptei săvârşite, îl va sfătui să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgând u-i atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 650 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu pentru avocat M.M., 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu P.S. plătiţi din fondurile Ministerului de Justiţie.