Furt

Sentinţă penală 16 din 16.01.2012


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 8286/260/2011

Sentinţa penală nr. 16/16.01.2012.

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul nr...../P/2011 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul AD cetăţean român, studii generale, stagiu militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că la data de 01.09.2011, partea vătămată C P a formulat plângere penală împotriva învinuitului A D, motivat de faptul că acesta i-a sustras în noaptea de 30/31.08.2011, mai multe bunuri dintr-o anexă a locuinţei.

Din cercetări a rezultat următoarea situaţie de fapt: In noaptea de 30/31.08.2011, învinuitul A D s-a deplasat în satul Ghimeş, jud. Bacău, la locuinţa părţii vătămate C P şi a intrat în curte prin escaladarea gardului din partea de lângă calea ferată. învinuitul a pătruns ulterior într-o anexă a locuinţei de unde a sustras aproximativ 15 ţevi metalice cu lungimea de 1,5-1,7 m, iar de lângă anexă a sustras două roţi metalice, două lanţuri cu lungimea de 2,5 m, un plug, două şine, cu lungimea de 6 m, şi două ţevi, cu lungimea de 2 şi respectiv 4 m. învinuitul a transportat bunurile sustrase la capătul grădinii sub podul CFR, iar ulterior cu atelajul hipo proprietate la domiciliul său. In dimineaţa zilei de 01.09.2011, învinuitul i-a solicitat martorului Z M un cablu electric pentru a secţiona o ţeava, ocazie cu care acesta s-a deplasat la domiciliul învinuitului Aici acesta a încărcat o parte din bunurile sustrase cu autoturismul cu numărul de înmatriculare ...., proprietatea martorului S R, cu excepţia plugului şi a lanţurilor. învinuitul, însoţit de cei doi martori s-a deplasat cu autoturismul la Centrul de Colectare fier vechi „Comăneşti feroase2010", unde a valorificat bunurile sustrase de la partea vătămată C P. Conform adeverinţei de primire şi plată nr. 207087/01.09.2011, învinuitul a primit suma de 583,20 lei pentru cantitatea de 720 kg materiale feroase.

Din declaraţia martorului Z M rezultă faptul că încă din data de 30.08.2011a fost solicitat de învinuit să-1 ajute la transportul unor ţevi

aflate sub podul CFR, fiind refuzat de către acesta. Ulterior, învinuitul i-a comunicat martorului că ţevile pe care le-a încărcat în autoturismul cu

numărul de înmatriculare ..... le-a sustras din curtea locuinţei părţii

vătămate C P.

Din declaraţia martorului C P, fiul părţii vătămate, rezultă faptul că în data de 02.09.2011 a fost apelat telefonic de către martorul Z M, care i-a transmis faptul că învinuitul intenţionează să restituie părţii vătămate bunurile sustrase, solicitându-i să nu formuleze plângere penală. DE altfel, învinuitul a restituit părţii vătămate plugul, lanţurile şi şase ţevi metalice, acestea din urmă, fiindu-i oferite învinuitului Z C.

Fiind audiat, învinuitul a recunoscut săvârşirea infracţiunii, precizând faptul că a recuperat în cea mai mare parte prejudiciul creat părţii vătămate.

înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul arată că înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, precizând că recunoaşte fapta astfel cum a fost ea descrisă în rechizitoriu, îşi însuşeşte materialul de urmărire penală, şi nu solicită alte probe.

Coroborând probele din faza de urmărire penală cu cele din faza de judecată, rezultă următoarele:

în fapt, în noaptea de 30/31.08.2011, învinuitul A D s-a deplasat în satul Ghimeş, jud. Bacău, la locuinţa părţii vătămate CP şi a intrat în curte prin escaladarea gardului din partea de lângă calea ferată. Inculpatul a pătruns ulterior într-o anexă a locuinţei de unde a sustras aproximativ 15 ţevi metalice cu lungimea de 1,5-1,7 m, iar de lângă anexă a sustras două roţi metalice, două lanţuri cu lungimea de 2,5 m, un plug, două şine, cu lungimea de 6 m, şi două ţevi, cu lungimea de 2 şi respectiv 4 m. Inculpatul a transportat bunurile sustrase la capătul grădinii sub podul CFR, iar ulterior cu atelajul hipo proprietate la domiciliul său.

Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza declaraţiei inculpatului din faza de judecată care recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei. Totodată, aceasta se coroborează şi cu depoziţia martorilor din lucrări date în faza de urmărire penală.

C P (fila 10), arată că în data de 01.09.2011 s-a deplasat la Comăneşti, iar la întoarcere tatăl său, i-a spus că a observat că lipsesc mai multe bunuri. A doua zi, a găsit în curte, lângă poarta de acces plugul, lanţurile şi 6 ţevi metalice care în noaptea anterioară fuseseră sustrase. Tot atunci a primit un telefon de la ZM, care i-a spus că inculpatul vrea să vină să aducă bunurile sustrase, pentru a nu mai anunţa organele de poliţie.

Z M (fila 12), relatează că inculpatul i-a relatat că a observat sub podul de fier mai multe ţevi şi i-a solicitat  ajutorul  pentru a le încărca în

căruţa sa, însă martorul 1-a refuzat. La data de 01.09.2011 inculpat a venit la domiciliul martorului şi i-a solicitat un cablu electric pentru a secţiona o ţeava mai lungă, pentru ca aceasta să încapă în maşină. A venit şi S R cu auto .... proprietate, în care s-au încărcat ţevile şi alte materiale feroase, iar lângă maşină a observat şi un plug. Inculpatul a arătat martorului că bunurile sunt de fapt sustrase de el din curtea lui CP.

S R ( fila 14) arată că pe data de 31.08.2011 a primit un telefon de la numitul Z M care i-a spus că inculpatul are de fier vechi şi vrea să-1 transporte la Comăneşti. In dimineaţa zilei de 01.09.2011 a plecat la Ghimeş unde îl aştepta inculpatul, iar în curtea acestuia erau mai multe persoane care au început să încarce ţevi metalice, două roţi şi mai multe deşeuri metalice. După ce s-a terminat operaţiunea au plecat la Comăneşti la Remat, unde au descărcat marfa şi inculpatul a luat o sumă de bani. Inculpatul i-a plătit martorului suma de 120 lei, preţul transportului. Martorul mai arată că nu a avut cunoştinţă de unde provine materialul transportat.

Din coroborarea probelor sus analizate, rezultă că elementul material al infracţiunii de furt calificat a fost în întregime săvârşit de inculpat, care în noaptea de 30/31.08.2011 prin escaladarea gardului părţii vătămate a sustras bunurile sus descrise.

In drept, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 208-209 alin. 1 lit. g, i din Codul penal.

Instanţa apreciază că fapta inculpatului de a sustrage din curtea părţii vătămate mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu în valoare de 2000 lei parţial recuperat prin restituirea bunurilor, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat.

Instanţa apreciază că inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, care prezintă pericolul social al unei infracţiuni, săvârşită cu forma de vinovăţie a culpei, motiv pentru care o califică drept infracţiune, şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este recidivist postcondamnatoriu şi postexecutoriu. şi a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei, şi a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, cerere admisă de instanţă.

Cu privire la antecedenţa penală a inculpatului instanţa apreciază că raportat la condamnarea suferită de acesta prin sp 479/2004, fapta dedusă

judecăţii este săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, motiv pentru care va schimba încadrarea juridică în sensul reţinerii art. 37 lit. b Cod penal.

Raportat la antecedenţa penală a inculpatului, şi mai ales a dispoziţiilor art. 37 lit. b Cod penal, instanţa constată că singura modalitate de executare a pedepsei este cea efectivă.

întrucât inculpatul a solicitat în mod expres contopirea pedepselor cu cele din condamnările sale anterioare, instanţa va proceda în consecinţă.

Astfel, va constata că pedeapsa aplicată prin prezenta este concurentă cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sp 515/2011 definitivă prinnerecurare la01.12.2011.

Va constata că pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sp 515/2011 definitivă prin nerecurare la 01.12.2011, este concurentă cu 8 luni închisoare aplicată prin sp 187/2011, rămasă definitivă prin dp 685/2011, la data de 16.06.2011.

In baza art. 33 lit. a cu aplicarea art. 34 lit. b Cod penal, va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta cu cea aplicată prin sp 515/2011 definitivă prin nerecurare la 01.12.2011, şi o va aplica pe cea mai grea.

Va deduce din rezultantă perioada deja executată, din 26.09.2011, până la data de 16.01.2012, respectiv 3 luni şi 22 de zile, din pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sp 187/2011, rămasă definitivă prin dp 685/2011, la data de 16.06.2011.

Va interzice drepturile prev de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 alin. 2 Cod penal.

Va anula MEPI...../2011 şi 694/2011 şi va dispune emiterea de noi

forme de executare.

Va lua act că partea vătămată C P nu s-a constituit parte civilă.

Va lua act că prejudiciul cauzat părţii vătămate C P a fost parţial recuperat.

In baza art. 118 lit. a Cod penal va confisca de la inculpat partea nerecuperată din prejudiciu.

Va dispune plata onorariilor apărătorului din oficiu în cuantum de 200 lei, către Baroul Bacău, pentru avocat P M, din fondurile Ministerului de Justiţie.

în baza art. 191 alin 2 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei onorariu apărător din oficiu.

Domenii speta