Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.)

Sentinţă penală 110 din 07.05.2010


Dosar nr. XXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ Nr. 110

Şedinţa publică din  7 mai 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : XXXXXXXX

Grefier: XXXXXXXX

Cu participarea prim-procurorului XXXXXXXXX din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu  Secuiesc

Pe rol judecarea cauzei  privind cererea condamnatului SZ.D. pentru constatarea prescripţiei executării pedepsei la care a fost

condamnat prin sentinţa penală nr. 373 din 22.10.2001 a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc ,rămasă definitivă prin decizia penală nr. 423/R/11

septembrie 2002 a Curţii de Apel Târgu Mureş.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocatul ales N.Z. –apărătorul condamnatului lipsind condamnatul .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează:

Reprezentantul Parchetului nu are cereri de formulat în probaţiune.

Apărătorul condamnatului declară că nu are cereri de formulat, solicitând judecarea în fond a cererii.

Nefiind probe de administrat, preşedintele completului declară terminată cercetarea judecătorească,acordând cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea cererii condamnatului.

Apărătorul condamnatului solicită admiterea cererii, constatarea prescripţiei executării pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare

aplicată condamnatului.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Luând spre soluţionare cererea condamnatului SZ.D. înregistrată la această instanţă în data de 15 aprilie 2010, instanţa

constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.373 din 22 octombrie 2001 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc rămasă definitivă prin

Decizia penală nr.423/R/11 septembrie 2002 a Curţii de Apel Târgu Mureş, inculpatul SZ.D. a fost condamnat la pedeapsa de

2 ani şi 2 luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere,

sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei .Prin aceeaşi sentinţă s-a revocat beneficiul suspendării

condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 300 din 18 iulie 2000 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

În vederea executării pedepsei aplicate, la data de 20 septembrie 2002  s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii

nr.537/20 septembrie 2002 trimis spre executare Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Harghita.

Inculpatul a beneficiat de amânarea executării pedepsei pe o perioadă de 3 luni începând cu 7.10.2002 până la 7.01.2003.

După expirarea perioadei de amânarea executării pedepsei, s-a emis mandat de executare a pedepsei închisorii

nr.  537/8 ianuarie 2003.

Din adresele comunicate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita Serviciul de Investigaţii criminale rezultă că,

condamnatul SZ.D.  s-a sustras de la executarea pedepsei fiind dat în urmărire naţională, până în prezent nefiind localizat şi arestat.

Având în vedere că  termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 2 ani şi 2 luni închisoare este de 7 ani şi 2 luni 

de la data rămânerii definitive a sentinţei de condamnare la care se adaugă şi perioada de 3 luni cât condamnatul a beneficiat de

amânarea executării pedepsei, va constata îndeplinită termenul de prescripţie a executării pedepsei, va admite cererea condamnatului şi

În baza art. 125 alin.1 Cod penal ,va constata prescrisă executarea pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată condamnatului,

prin sentinţa penală nr.  373/22.10.2001 a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 423/R/11

septembrie 2002, a Curţii de Apel Târgu Mureş, MEPI nr. 537/20.09.2002 emis de Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea condamnatului SZ.D., fiul lui M. şi I., născut la XXXXX în or. XXXXXXXXX judeţul XXXXXX, domiciliat

în or. XXXXXXX str. XXXXXX  Bl.P XXX ap.XXX judeţul XXXXX şi în consecinţă :

În baza art. 125 alin. 1 Cod penal,

Constată prescrisă executarea pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare, aplicată condamnatului,

prin sentinţa penală nr.  373/22.10.2001 a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, rămasă definitivă prin decizia penală

nr. 423/R/11 septembrie 2002, a Curţii de Apel Târgu Mureş, MEPI nr. 537/20.09.2002 emis de Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din 07 mai 2010.

Preşedinte,Grefier,

XXXXXXXXXXXXXX