Contestatia la executare. Compensatia legala.

Sentinţă civilă 11162 din 14.10.2010


 SENTINŢA CIVIĂ NR.11162/14.10.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti,  la data de 01.07.2010 sub nr. 22329/301/2010, contestatorul BN a formulat, in contradictoriu cu intimata PE, contestaţie la executare împotriva somaţiei nr. …, solicitând suspendarea de îndată a executării ce face obiectul dosarului de executare nr. … BEJ .

In motivarea cererii, contestatorul arata că, creditoarea-fosta sa soţie, a pornit executarea silita imobiliara, prin scoaterea la vânzare prin licitaţie a imobilului proprietatea sa din…., in baza titlurilor executorii-sentinţa civila …pronunţata de Judecătoria sector 3 si decizia …a TMB-Sectia a III a Civila,pentru suma totala de 37.429,82 lei.

Arată contestatorul că, intre parţi-foşti soţi, s-au purtat mai multe litigii referitor la comunitatea de bunuri,unul fiind soluţionat prin soluţiile -titluri executorii puse in executare de creditoarea PE  si altul-dosar.., prin care aceasta a fost obligata la plata contravalorii cheltuielilor de întreţinere si a lipsei de folosinţa a apartamentului urmări silit prin dosarul de executare …/BEJ…. Prin decizia civila …, pronuntata de TMB-Sectia a III a Civila in dosar.., irevocabilă, creditoarea PE a fost obligata fata de contestator la plata sumei de 7620 Euro echivalent in lei la data platii, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa a apartamentului pe perioada … si 6243 lei contravaloarea cheltuielilor de întreţinere.

Aceasta decizie irevocabila a fost redactata cu întârziere si i-a fost comunicata la finalul lunii iunie, astfel încât când in 29.06.2010 a primit somaţia contestata, a încercat sa o  legalizeze si sa investeasă cu formula executorie decizia…, insa nici măcar dosarul nu a fost trimis de la TMB la Judecătoria sector 3 fiind evident ca si acesta va fi in curând in situaţia de a executa pe PE cu suma de 7620 Euro, 6243 lei si cheltuieli de judecata si de executare, sume care vor depăşi, chiar, suma pe care o solicita aceasta de la contestator.

Arată contestatorul că, este evident ca soluţia echitabila in aceasta situaţie este compensarea sumelor datorate reciproc de părţi, motiv pentru care solicită suspendarea executării începute de PE pana când va investi cu formula executorie si va începe executarea deciziei civile…, pronunţate de 1 MB Secţia a 111 a Civila si a sentinţei civile…, pronunţate de Judecătoria sector 3 in dosar...

Nu este normal ca imobilul proprietatea sa-care a fost dovedită ca având regim juridic de bun propriu, in care a locuit fără drept mulţi ani, creditoarea care in prezent este si ea datoare cu o suma mai mare decât cea pentru care este acesta urmărit, sa fie scos la vânzare la licitaţie si aceasta să rămână pe drumuri numai ca titlul său executoriu va putea fi pus in executare cu cel mult 2 săptămâni mai târziu decât cel al luiPE.

Totodată, arată contestatorul că, corect si legal este sa aibă loc compensarea datoriilor reciproce ale părţilor, cu atât mai mult cu cat daca acesta va fi  lipsit de proprietatea sa si apoi va urmări intimata, va fi îi situaţia in care nu va putea sa-şi recupereze creanţa, mai mare decât a intimatei, deoarece aceasta nu are bunuri in proprietate apte a fi urmărite si nici venituri urmăribile.

In aceste condiţii, deşi si acesta este t creditorul intimatei,va fi in situaţia incorecta de a-şi pierde proprietatea si a nu avea nici o posibilitate de a-şi recupera creditul de la intimata PE .

In drept au fost invocate disp. art.399 si urm c.pr.civ.

În dovedire contestatorul a solicitat proba cu înscrisuri, depunând în acest sens un set de înscrisuri.

 Cererea a fost  legal timbrată.

La solicitarea instanţei la data de 08.09.2010 au fost depuse actele din dosarul de executare nr. …al BEJ ...

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civila nr. … pronunţata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti , in dosar …, s-a admis in parte actiunea precizata, formulata de catre intimata  PE contestatorul BN fiind obligat la plata sumei de 17 503, 95lei , reprezentand valoarea reactualizata cu indicele de inflatie de la data 16.12.1987 a sumei de 75 000 lei si a sumei de 2133,74 lei cheltuieli de judecata.

Prin decizia civila nr…., pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civila, s-a admis recursul declarat de intimate PE ,  sentinţa civila nr. …fiind modificata in parte in sensul obligarii contestatorului la plata sumei de  25 243,91 lei reprezentand reactualizarea sumei de 75 000 lei. Totodata contestatorul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 3 250 lei.

La data de 07.12.2009, intimaţa  creditoare  a formulat cerere de executare silită a creanţei cuprinsa in titlurile  executorii reprezentate de  sentinţa civila nr. …pronunţata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti decizia civila nr…., pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civila, deschizându-se dosarul de executare nr…pe rolul BEJ… 

In cadrul acestui  dosar, la data de 22.06.2010 s-a întocmit de către BEJ proces verbal prin care creanţa a fost actualizata  la suma de 32 978,85 lei iar cheltuielile de executare silita s-au stabilit la suma de 4450,97 lei.

Prin somatia … contestatorul debitor a fost somata sa achite creanţa actualizata si cheltuielile de executare silita.

Prin prezenta contestatie la executare formulata impotriva somatiei  … , contestatorul debitor invoca stingerea creantei prin compensatie legala.

Prin decizia civila nr…..,  Tribunalul Bucuresti  - Sectia a III-a civila ,  intimata creditoare a fost obligata la plata catre contestatorul debitor a sumei de 7620 Euro echivalent lei la data platii ( 31 452,312 lei calculaţi la cursul BNR din 30.04.2010 ).

Intrucat decizia tribunalului este irevocabila din momentul pronunţarii , instanţa constata ca la data 30.04.2010 contestatorul a devenit creditorul intimatei pentru  o creanţa  de 31 452, 312 lei. Fiind indeplinite conditiile prevazute de de art. 1143 Cod Civil, la data de 30.04.2010 a operat compensatia legala intre creantele reciproce ale partilor.  Compensatia legala opereaza de drept idiferent de vointa partilor. In aceste conditii, confor. Art. 1144 Cod Civil  creanta urmarita s-a stins partial prin compensare , pana la concurenta sumei de 1 526,54 lei.

In raport de acest cuantum al  creantei urmarite, cheltuielile de executare silita au o valoare de 679,15 lei ( 152,65  lei onorariu executor calculat potrivit Ordinului nr.2550/2006, 0,3 lei timbru judiciar, 14 lei taxa judiciara de timbru, 452,20 lei cval procedure si taxe postale , 60 lei inscriere somatie in cartea funciara ).

Pentru aceste motive, instanţa va admite in parte contestatia la executare  si va anula  in parte  somaţia  nr…. emisa de BEJ …in privinţa sumei totale de 35 224,13 lei , (31 452,31 lei debit + 3 771,82 lei cheltuieli de executare) . Totodata  va menţine somaţia  nr…. emisa de BEJ …in privinţa sumei totale de 2 205,69 lei ( 1526,54 lei debit + 679,15 lei cheltuieli de executare).

Va respinge cererea de suspendarea a executării silite ca rămasă fără obiect, întrucât,  potrivit menţiunilor  procesului verbal de eliberare a sumei realizata din executare,  contestatorul a achitat integral  de creanţa urmărita.