Contestatie la titlu

Hotărâre 13979 din 09.12.2009


INADMISIBLITATEA CONTESTATIEI LA TITLU . PLATA DEBITULUI INAINTE DE PRONUNTAREA HOTARARII

S.c. nr . 13979/09.12.2009

In temeiul art. 399 C.p.c., orice executare silita poate fi atacata pe calea contestatiei la executare , insa instanta nu este indreptatita sa examineze aspectele de fond ale cauzei decat in cazul in care s-ar invoca motive de stingere a obligatiei intervenite dupa ramanerea definitiva a hotararii, nu si motive anterioare hotararii ce constituie titlu executoriu.

Invocarea stingerii obligatiei prin plata de bunavoie , efectuata anterior pronuntarii hotararii ce constituie titlu executoriu  ar repune in discutie o situatie de fapt solutionata irevocabil prin hotararea judecatoreasca ce constituie titlu executoriu , intrata deci, in puterea lucrului judecat. Or fondul solutiei cuprinse in titlu executoriu nu poate fi schimbat pe calea contestatiei la executare.

La data de 19.05.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr….., contestaţia la executare formulată de către contestatorul AP, în contradictoriu cu intimatele B si C , solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea sentinţei civile nr…… pronunţată de Judecătoria Sectorului … în dosar nr…... De asemenea, se solicită suspendarea executării silite in dosarul de executare nr…. al BEJ …., cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul arată că nu are niciun debit de achitat faţă de intimata, intrucat a achitat toate ratele creditului . Precizează că, este adevărat faptul că a întârziat cu 14 zile să achite rata faţă de intimata, însă riscul de asigurat nu s-a produs, deoarece la data de 17.05.2005 , creditul a fost achitat, iar la data de 30.11.2007,  a fost  acţionat în judecată.

Mai arată contestatorul că, sentinţa civilă a cărui anulare se solicită  s-a pronunţat fără a se avea în vedere achitarea integrală a creditului. Apreciază că sentinţa menţionată a fost pronunţată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, faţă de situaţia că nu avea nicio datorie faţă de cele două intimate din prezenta cauză.

În drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.400-403 c.pr.civ., art.10 din OUG nr.5/2001.

Instanta a invocat , din oficiu , exceptia inadmisibilitati contestatiei la executare .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Prin s.c. nr. ……, pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in dosarul cu  nr. ….., a fost admisa actiunea formulata de intimata, in contradictoriu cu reclamantul-contestator , iar acesta din urma a fost obligat la plata sumei de 237,09 lei, cu titlu de despagubiri + dobanda legala comerciala aferenta debitului, calculata de la data de … si pana la plata + 11,5 lei – cheltuieli de judecata .

Prin aceasta hotarare ramasa definitiva si irevocabila , s-a retinut ca , potrivit contractului de credit nr. …, intimata a acordat pârâtului, în calitate de împrumutat, un credit, împrumutul ?i dobânda datorată urmând a fi rambursate potrivit graficului de rambursare.La data de 13.05.2005, între B, în calitate de asigurat, şi C, în calitate de asigurător, a fost încheiat contractul de asigurare nr. …., prin care asiguratul s-a obligat să plătească o primă de asigurare asiguratorului, în schimbul preluării riscului de neplată a ratelor şi dobânzilor aferente, în cazul neachitării a trei  rate de credit intregi sau partiale scadente succesive sau neplata a doua rate de credit succesive , intregi sau partiale scadente , ce se succed platii unei daune partiale sau neplata ultimelor două rate de credit sau a ultimei rate de credit, răspunderea asigurătorului începând odată cu acordarea creditului.În temeiul acestui contract de asigurare, intimata  C a plătit asiguratului sau, intimata B., rate în cuantum de 237,09 lei .

Ulterior efectuarii platii de catre intimata-asigurator si anterior pronuntarii hotararii care constituie titlu executoriu ( 09.01.2008 ) , contestatorul a achitat , la randul sau , debitul catre intimata-imprumutator, la data de 17.05.2005 nemaiavand nicio restanta fata de imprumutat.

Prin urmare , instanta retine ca reclamantul-contestator a efectuat plata la care a fost obligat prin hotararea ce constituie titlul executoriu , anterior pronuntarii acesteia .

Fata de motivele invocate de catre contestator , instanta considera ca acestea se circumscriu contestatiei la titlu. Acestea nu se regasesc insa in cuprinsul art. 399 alin. 1 teza a II-a C.p.c., care se refera la trei ipoteze si anume , la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu .

In conformitate cu disp. art. 137 alin. 1 C.p.c., instanta se va pronunta cu precadere asupra exceptiilor de procedura , precum si asupra celor de fond , care fac de prisos , in totul sau in parte , cercetarea fondului pricinii.

Raportat la aceste prevederi , instanta va admite exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare si , pe cale de consecinta , va respinge prezenta contestatie la executare , ca inadmisibila.

Pentru a pronunta aceasta solutie , instanta a avut in vedere urmatoarele :

In temeiul art. 399 C.p.c., orice executare silita poate fi atacata pe calea contestatiei la executare , insa instanta nu este indreptatita sa examineze aspectele de fond ale cauzei decat in cazul in care s-ar invoca motive de stingere a obligatiei intervenite dupa ramanerea definitiva a hotararii, nu si motive anterioare hotararii ce constituie titlu executoriu.

Contestatorul , invocand stingerea obligatiei prin plata de bunavoie , efectuata anterior pronuntarii hotararii ce constituie titlu executoriu  si cerand incetarea executarii silite cu aceasta motivare, repune in discutie o situatie de fapt solutionata irevocabil prin hotararea judecatoreasca ce constituie titlu executoriu , intrata deci, in puterea lucrului judecat. Or fondul solutiei cuprinse in titlu executoriu nu poate fi schimbat pe calea contestatiei la executare.

O plata anterioara pronuntarii hotararii ce constituie titlu executoriu , dar nedovedita in fata instantei ce a judecat fondul cauzei , putea fi invocata si dovedita in caile de atac , prin exercitarea acestora inauntrul termenelor legale , contestatorul  putand obtine reformarea sau casarea hotararii ce il prejudiciaza.

Fata de toate aceste considerente , intrucat instanta de executare nu poate face o analiza asupra legalitatii si temeiniciei titlului executoriu , va respinge contestatia la executare , ca inadmisibila.