Întoarcerea executării. Dobândă legală acordată de la data realizării actelor de executare.

Hotărâre 8108 din 08.06.2010


Întoarcerea executării. Dobândă legală acordată de la data realizării actelor de executare.

Sentinţa nr. 8108/08.06.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de ……. sub numărul …… reclamantul PV,  a solicitat în contradictoriu cu pârâtul I.I pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună întoarcerea executării efectuate în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ……, prin restabilirea situaţiei anterioare în sensul obligării pârâtului la plata sumei de 7997 lei plus dobânda legală calculată pentru perioada 23.07.2008( data executării)-30.04.2009( data acţiunii) în cuantum de 510 lei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa nr. …… a Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale pronunţată în dosarul nr. …….  a fost admisă acţiunea formulată de pârâtul II în contradictoriu cu reclamanta PV, iar aceasta a fost obligată la plata către pârât a contravalorii alimentaţiei de protecţie efort, în valoarea unei sume zilnice reprezentând minimum 1%  din salariul minim de bază la nivel de unitate pe perioada 23.03.2005-01.02.2008, actualizată cu indicele inflaţiei la data plăţii, şi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei.

În temeiul acestei sentinţe s-a format dosarul de executare nr. ……, iar la data de 18.07.2008 BEJ a înfiinţat poprire asupra conturilor PV  deschise la terţul poprit X pentru recuperarea creanţei de 6155 lei şi a cheltuielilor de executare în cuantum de 1186 lei, 150 lei onorariu expert şi 500 lei onorariu avocat stabilite prin procesul verbal întocmit de BEJ la data de 18.07.2008.

La data de 23.07.2008, terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile, în sensul că a consemnat suma de 7997 lei la dispoziţia executorului judecătoresc.

Prin decizia nr. …… a Curţii de Apel Craiova pronunţată în dosarul nr. …….., a fost admis recursul declarat de PV împotriva sentinţei nr. ……, a desfiinţat în totalitate sentinţa şi pe fond a respins acţiunea formulată de pârâtul I.I.

Potrivit art. 404/1 Cod procedură civilă, în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

În cauză, instanţa constatând că titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ….. a fost desfiinţat prin decizia nr. ……, ulterior momentului în care s-a realizat executarea, urmează a  dispune întoarcerea executării prin restituire către reclamant a sumei de 7997 lei.

Cât priveşte cererea reclamantului de obligare a pârâtului la plata sumei de 510 lei reprezentând dobândă legală calculată pentru perioada 23.07.2008 – 30.04.2009, instanţa urmează a o admite, constatând că  pentru a se realiza restabilirea situaţiei anterioare executării, se impune obligarea pârâtului la plata dobânzii legale la data de 23.07.2008, data la care terţul poprit a consemnat suma de 7997 lei la dispoziţia executorului, lipsind reclamantul de folosinţa respectivei sume.