Infracţiuni privind comerţul electronic

Sentinţă penală 635/2011 din 22.03.2011


Dosar nr. 5782/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINTA PENALA NR. 635/2011

Şedinţa publică de la 22 Martie 2011

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: A.P.

Grefier I.D.

Pe rol pronuntarea in cauza penala privind pe inculpat P.N.C., inculpat B.M.,

inculpat B.I.R. şi pe parte civilă Banca Ulah Community Credit Union, parte civilă Banca

Mountain America Federal Credit Union- Statele Unite Ale Americii, parte civilă

Cooperativa Federala De Credit Sidney (Sidney Federal Credit Union), parte civilă Credit

Union Card Services inc. Statele Unite ale Americii, parte civilă Cooperativa De Credit

Yolo Federal Credit Union, parte civilă Banca People S United Bank, parte civilă

Cooperativa De Credit Ascend Federal Credit Union, parte vătămată Chase Manshattian

Bank Usa N.A., parte vătămată Cashmere Valley Bank, parte vătămată Innovation Federal

Credit Union, parte vătămată Oregon Comunity Credit Union, parte vătămată Downey

Saving And Loan Association, având ca obiect infracţiuni privind comerţul electronic

(art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.).

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta, care invedereaza ca

dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 08.03.2011, iar

sustinerile partilor si ale reprezentantului parchetului sunt consemnate in incheierea de

sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, instanta dispunând

amanarea pronuntarii la data de 15.03.2011 si apoi la data de 22.03.2011, la care

delibereaza si hotaraste urmatoarele:

INSTANŢA,

La data de 23.05.2010 a  fost înregistrat pe rolul acestei instanţe rechizitoriul nr.

32D/P/2009 emis la data de 25.03.2010 de Serviciul Teritorial Piteşti din cadrul Direcţiei

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin care au fost

trimişi în  judecată în stare de libertate inculpaţii P.N.C., B.M., şi B.I.R., pentru săvârşirea

infr. prev. de art. 27 alin 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic art. 41 alin. 2 C.p.

În actul de sesizare, s-au reţinut în esenţa următoarele: în perioada 07-21/22.10.2005,

cei trei inculpaţi au efectuat operaţiuni financiare frauduloase, la diferite intervale de timp,

dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, operaţiuni care au constat în accesarea fără

drept a sistemelor informatice (bancomate) şi retragerea, cu ajutorul unor carduri de credit

ce fuseseră falsificate, unor importante sume de bani, în total circa 9900 USD, din

conturile aferente cardurilor de credit emise de 12 unităţi bancare situate pe teritoriul

Statelor Unite ale Americii: Utah Community Credit Union, Mountain America Federal

Credit Union, Sidney Federal Credit Union, Credit Union Card Services Inc, Yolo Credit 

Federal Union, People’s United Bank, Ascend Federal Credit Union, Chase Manshattian

Bank USA NA, Cashmere Valley Bank, Innovations Federal Credit Union, Oregon

Community Credit Union şi  Downey Saving and Loan Association.

În faza de urmărire penală au fost avute în vedere următoarele mijloace de probă:

procese verbale de depistare a inculpaţilor, declaraţiile inculpaţilor, plângerile băncilor

vătămate şi înscrisurile emise de acestea, procese-verbale de efectuarea percheziţiilor

domiciliare, proces-verbal de percheziţie a autoturismului, proces-verbal de examinare

criminalistică, procese-verbale de efectuare a percheziţiilor informatice cu rapoarte En

Case cuprinzând datele tehnice rezultate în cadrul percheziţiilor, înscrisuri, procese -

verbale de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice, procese verbale de predare –

primire bunuri, declaraţiile martorilor B.V.D., I.A., B.G., P.F.L., B.A., B.G. G., S.M., A.V.,

raport de constatare tehnico-ştiinţifică, fişa de cazier judiciar, alte înscrisuri.

Partea vătămată Utah Community Credit Union s-a constituit parte civilă cu suma de 

2.024,82 USD; partea vătămată Mountain America Federal Credit Union s-a constituit

parte civilă cu suma de  1.994,76 USD; partea vătămată Sidney Federal Credit Union s-a

constituit parte civilă cu suma de 688,83 USD; partea vătămată Credit Union Card

Services Inc. s-a constituit parte civilă cu suma de  2.695,53 USD; partea vătămată Yolo

Credit  Federal Union s-a constituit parte civilă cu suma de  499,42 USD; partea vătămată

People’s United Bank s-a constituit parte civilă cu suma de  814,24 USD; partea vătămată

Ascend Federal Credit Union s-a constituit parte civilă cu suma de 1.149,42 USD.

Părţile vătămate Chase Manshattian Bank USA NA, Cashmere Valley Bank,

Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit Union şi Downey Saving

and Loan Association nu s-au constituit părţi civile.

În cursul urmăririi penale, inculpaţii au avut în esenţa poziţii de recunoaştere a

săvârşirii faptei, descriind împrejurările  în care au retras fără drept sumele de bani de la

bancomate, folosind carduri bancare falsificate.

În cursul judecaţii, au fost audiaţi inculpaţii, care au avut declaraţii de recunoaştere

în totalitate a săvârşirii infracţiunii în condiţiile reţinute în rechizitoriu şi au solicitat

aplicarea procedurii prevăzute de art. 320 ind. 1 C.pr.pen., cerere încuviinţata de instanţa

în şedinţa publică din 08.03.2011.

Analizând probele administrate în cursul urmăririi penale, precum şi declaraţiile

inculpaţilor din cursul judecaţii, conform art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanţa reţine

următoarea situaţie de fapt:

În perioada 07-21/22.10.2005, cei trei inculpaţi sau, după caz, inculpaţii B. şi B. la

instigarea inculpatului P. si după remiterea de către acesta a cardurilor de credit falsificate,

la diferite intervale de timp, au accesat fără drept mai multe sisteme informatice

(bancomate) din Piteşti şi au retras sau au încercat să retragă importante sume de bani, cu

ajutorul cardurilor de credit falsificate de către inculpatul P..

În aceste împrejurări, faptele inculpaţilor s-au concretizat în următoarele acţiuni:

1.  La datele de 17, 18, 19, 20, 21.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.

4559441508976621, ulterior identificat fizic de către organele de poliţie, inculpaţii au

retras fără drept suma de 2.024,82 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca

Utah Community Credit Union de pe teritoriul SUA.

2.  La datele de 17, 18, 19, 20, 21.10.2005, folosind un astfel de card de credit, nr.

4053850577731223, ulterior identificat fizic de către organele de poliţie, inculpaţii au

retras fără drept suma de 1994,76 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca

Mountain America Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.

3. La datele de 12 si 13.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.

4018570000692834, ulterior identificat informatic de către organele de poliţie, inculpaţii

au retras fără drept suma de 688,83 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la

banca Sidney Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.

4. În perioada 12-19.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.

4452190201609306, ulterior identificat fizic de către organele de poliţie, inculpaţii au

retras fără drept suma de 2695,53 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca

Credit Union Card Services Inc. de pe teritoriul SUA. Titularul cardului a fost identificat

în persoana numitului Joy K. Shaw.

5.  La data de 13.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr. 4661900000549132, 

ulterior identificat informatic, inculpaţii au retras fără drept suma de 499,42 USD, în

echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca Yolo Credit  Federal Union de pe

teritoriul SUA.

6. La datele de 17, 18, 20.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.

5446028005694908, ulterior identificat informatic, inculpaţii au retras fără drept suma de

814,24 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca People’s United Bank de

pe teritoriul SUA.

7. La datele de 19 si 20.10.2005, folosind un astfel de card de credit nr.

4229192240517179, identificat fizic de către organele de poliţie, inculpaţii au retras fără

drept suma de 1149,42 USD, în echivalent în lei, dintr-un cont deschis la banca Ascend

Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.

8.  Tot perioada lunii octombrie 2005,  folosind un astfel de card de credit nr.

5222763050200652, inculpaţii au retras fără drept suma de 3500 lei ron, dintr-un cont

deschis la banca Chase Manshattian Bank USA NA de pe teritoriul SUA.

9.  În aceeaşi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4492090000335677,

inculpaţii au retras fără drept suma de 1000 lei ron, dintr-un cont deschis la banca

Cashmere Valley Bank de pe teritoriul SUA.

10.  În aceeaşi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4919010000044033,

inculpaţii au retras fără drept suma de 400 lei ron, dintr-un cont deschis la banca

Innovations Federal Credit Union de pe teritoriul SUA.

11. În aceeaşi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4031101504288359,

inculpaţii au retras fără drept suma de 1500 lei ron, dintr-un cont deschis la banca Oregon

Community Credit Union In de pe teritoriul SUA.

12.  În aceeaşi perioada,  folosind un astfel de card de credit nr. 4474560006768701,

inculpaţii au retras fără drept suma de 1500 lei ron, dintr-un cont deschis la banca

Downey Saving and Loan Association de pe teritoriul SUA.

În noaptea de 21/22.10.2005, în jurul orelor 01.25, inculpaţii B şi B au fost depistaţi

de către organele de poliţie în flagrant, în timp ce accesau un bancomat situat în zona

magazinului Vel Pitar, situat pe str. Bibescu Vodă din Piteşti, asupra inculpaţilor găsindu-

se mai multe carduri, dintre care unele aveau prinse şi pachete conţinând bancnote

(diverse sume de bani), ce urmau să ajungă la inculpatul P.

Sumele de bani retrase de inculpaţi de la bancomate nu au fost restituite până în

prezent băncilor părţi vătămate şi civile.

O parte din cardurile falsificate, folosite de inculpaţi la săvârşirea faptelor sesizate, au

fost capturate la bancomate din Pitesti ale Băncii Reiffeisen Bank, fiind predate organelor

de poliţie.

Situaţia de fapt rezultă din menţiunile proceselor verbale încheiate cu ocazia

depistării în flagrant a inculpaţilor B şi B, în prezenţa martorilor asistenţi,  referitoare la

zona în care au fost depistaţi inculpaţii- la bancomatul băncii Reiffeisen Bank situat pe str.

Bibescu-Vodă din mun. Piteşti, prinderea şi identificarea lor, găsirea asupra acestora,

precum şi în autoturismul cu care erau, a unor carduri şi a unor sume de bani, etc.(filele

162-168 Vol. I d.u.p.), coroborate cu procesele verbale de ridicare a obiectelor şi

înscrisurilor (carduri blanc şi sume de bani) de la inculpaţii B şi B (filele 153-159 Vol. I

d.u.p.), respectiv cu procesul-verbal de depistare a inculpatului P. la data de 22.10.2005

(filele 70-71 Vol. III d.u.p.).

Din procesul-verbal de examinare a celor 14 carduri ridicate de la inculpaţi rezultă că

numerele de 4 cifre scrise pe etichetele ataşate cardurilor reprezintă coduri PIN, iar

cardurile nu au elemente specifice de identificare.

Instanţa mai reţine procesele verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare, la

adresele unde locuiau inculpaţii, referitoare la găsirea în acele locuinţe şi ridicarea unor

sisteme şi suporturi informatice (hard-diskuri, CD, memory stik-uri), precum şi a unor

importante sume de bani, în lei şi în valută, despre care inculpaţii au declarat că au fost

retrase de la bancomate cu ajutorul cardurilor de credit falsificate (filele 173-178, 186-193,

201-205, 209-213 Vol. I d.u.p.).

Aceste probe se coroborează cu declaraţiile martorului asistent I.A. care a fost de

faţa la depistarea în flagrant a inculpaţilor B. şi B. (filele 169-170 Vol. I d.u.p.), respectiv

cu declaraţia martorei P.F.L., conform căreia în noaptea de 21/22.10.2005 inculpatul P.,

fratele său, a plecat din domiciliu, dar şi  cu declaraţia martorului B.A., tatăl inculpatului

B., care a arătat că cea mai mare parte a sumelor de bani găsite în locuinţa lor la

percheziţie aparţin fiului său, iar acesta plecase de acasă începând cu data de 21.10.2005,

orele 07.00 (fila 206 Vol. I d.u.p. ).

Totodată, din declaraţia martorei A.V. rezultă ca aceasta a văzut cum o persoană a

aruncat diverse bunuri într-o zonă- pădure în noaptea de 21/22.10.2005, orele 03-03.30

(filele 99-100 Vol. III d.u.p.). Din declaraţia martorului S.M. rezultă faptul că bunurile

ridicate de la acesta (un aparat MSR 206, precum şi mai multe carduri-conform

procesului-verbal de la filele 92-93 Vol. III d.u.p.) au fost găsite de martor în acea zonă de

pădure (filele 94-96 Vol.III d.u.p.), iar aceste declaraţii se coroborează cu menţiunile

procesului-verbal de consemnare a susţinerilor inculpatului P., referitoare la locul unde

inculpatul aruncase acele bunuri (fila 98 Vol. III d.u.p.).

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă numărul de identificare al cardurilor

falsificate folosite de inculpaţi la săvârşirea faptelor, datele efectuării retragerilor

frauduloase, precum şi sumele efectiv retrase de către inculpaţi de la bancomate (filele

147-149, 153-164, 173-199 Vol. II d.u.p.), care se coroborează cu plângerile penale

înaintate la dosar de băncile părţi vătămate (fila 221 şi urm Vol. II d.u.p.).

Din procesele-verbale de efectuare a percheziţiei informatice şi rapoartele En Case

(f. 8-109 Vol. II d.u.p.), coroborate cu relaţiile înaintate de Reiffeisen Bank şi de Romcard

SA (f. 142, 144 Vol. II d.u.p.), rezultă datele informatice descoperite cu ocazia

percheziţionării sistemelor şi suporturilor informatice ridicate de la locuinţele inculpaţilor,

respectiv a echipamentului de inscripţionat carduri MSR 206 predat de martorul S.M.,

date referitoare la existenţa a zeci de numere de carduri, inclusiv ale unor carduri care s-au

găsit efectiv asupra inculpaţilor B. şi B. în noaptea depistării acestora în flagrant, precum şi

ale unor carduri din cele capturate la ATM-urile băncii Reiffeisen Bank (pe care cei doi

inculpaţi menţionaţi le-au şi recunoscut ca fiind carduri primite de la inculpatul P., cu care

cei doi au retras sume de bani de la bancomate).

Totodată, potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1965132/26.10.2005

cardurile  identificate fizic de organele de poliţie, prezentate spre examinare, sunt

rezultatul unui sistem de clonare a cardurilor bancare (f. 199-204 Vol. II d.u.p.).

Instanţa mai reţine că în cauză au fost efectuate şi interceptări ale convorbirilor

telefonice purtate de inculpatul P., autorizate de instanţa de judecată, însă din procesele-

verbale de redare a acestor convorbiri nu rezultă în mod direct aspecte legate de săvârşirea

de către inculpat ori ceilalţi doi inculpaţi a faptelor, ci aspecte legate de ridicarea de către

organele de poliţie a unor sisteme informatice ale inculpatului, temerea în legătură cu

interceptarea convorbirilor telefonice, etc (f. 106.168 Vol. III d.u.p.).

Probele administrate în cauză se coroborează şi cu declaraţiile inculpaţilor, care au

recunoscut în esenţă atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei de judecată,

săvârşirea faptelor  în împrejurările descrise anterior şi faptul că, din sumele de bani ce

erau retrase de la bancomate cu cardurile falsificate, inculpaţii B. şi B. primeau sume mai

mici (în procente sau în sume fixe), restul sumelor revenind inculpatului Păunescu  (f. 66-

84, 103-115, 122-126, 128-135 Vol. I d.u.p., f. 364-366 dos. inst.).

Faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa constată fapta inculpaţilor, care, în perioada

07-22.10.2005, au efectuat operaţiuni financiare frauduloase, la diferite intervale de timp,

dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, operaţiuni care au constat în accesarea fără

drept a sistemelor informatice (bancomate) şi retragerea, cu ajutorul unor carduri de credit

ce fuseseră falsificate de inculpatul P., a unor importante sume de bani, în total peste 9900

USD, din conturile aferente cardurilor de credit emise de băncile Utah Community Credit

Union, Mountain America Federal Credit Union, Sidney Federal Credit Union, Credit

Union Card Services Inc, Yolo Credit  Federal Union, People’s United Bank, Ascend

Federal Credit Union, Chase Manshattian Bank USA NA, Cashmere Valley Bank,

Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit Union şi  Downey Saving

and Loan Association, situate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, întruneşte

elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu

aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

La individualizarea pedepsei pentru fiecare dintre inculpati, se vor avea în vedere

toate criteriile prevăzute de art. 72 C.pen.:

- dispoziţiile generale ale Codului penal;

- limitele de pedeapsă fixate în legea specială, reduse cu o treime în cazul fiecărui

inculpat, conform art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen., în raport de încuviinţarea cererilor

acestora de aplicare a procedurii prev. de art. 320 ind. 1 C.pr.pen. la termenul de judecată

din data de 08.03.2011;

- gradul de pericol social al infracţiunii, apreciat ca fiind destul de ridicat, faţă de

toate împrejurările comiterii acesteia (prin acte materiale repetate, la scurt interval de timp,

în urma falsificării mijloacelor electronice de plată cu echipamente speciale, cu cauzarea de

prejudicii multor unităţi bancare, în total circa 9.000 euro, pagubele nefiind acoperite nici

la acest moment, instanţa reţinând pentru inculpatul Păunescu o contribuţie mai

importantă la săvârşirea faptei, prin prisma faptului că a fost cel care a falsificat cardurile şi

le-a remis celorlalţi doi inculpaţi pentru retrageri frauduloase);

- persoana inculpaţilor, sens în care instanţa reţine că niciunul dintre aceştia nu

săvârşise anterior alte fapte penale. Toţi inculpaţii au săvârşit însă, în aceeaşi perioadă de

timp, alte infracţiuni informatice, conexe şi concurente cu cele din prezenta cauză; pentru

toate faptele, cele din prezenta cauză şi cele conexe (falsificarea instrumentelor de plată

electronică, deţinerea de echipamente în vederea falsificării unor astfel de documente,

accesarea fără drept a unor sisteme informatice), inculpaţii au fost iniţial cercetaţi în

dosarul penal nr. 113B/P/2005 al DIICOT-Serviciul Teritorial Argeş, în care, prin

rechizitoriul emis la data de 12.12.2005, s-a dispus trimiterea în judecată doar pentru

infracţiunile conexe, precum şi disjungerea cauzei şi cercetarea inculpaţilor în cadrul unui

nou dosar pentru infracţiunile pentru care au fost apoi trimişi în judecată în prezenta

cauză (f. 1-10 Vol. I d.u.p.).

- săvârşirea de către fiecare inculpat a faptei în stare continuată prev. de art. 41 alin.

2 C.pen., de natură a agrava răspunderea lor penală;

- imposibilitatea reţinerii circumstanţelor atenuante a răspunderii penale a

inculpatilor, în raport de faptul că lipsa antecedentelor penale la data săvârşirii

infracţiunilor deduse judecăţii nu echivalează prin ea însăşi cu „buna conduită” prevăzută

de art. 74 lit. a C.pen., iar actele în circumstanţiere depuse de inculpaţii B. şi B. se referă la

aspecte ulterioare comiterii faptelor (f. 256 şi urm. dos. inst.), de faptul că inculpatii nu au

dovedit stăruinţă în ceea ce priveşte recuperarea pagubelor, conform art. 74 lit. b C.pen.,

respectiv în raport de faptul că  atitudinea lor sinceră, după depistarea ca participanţi la

săvârşirea faptelor, nu poate atrage automat reţinerea circumstanţei prev. de art. 74 lit. c

C.pen., în condiţiile unei conduite dovedite ca fiind persistentă în activitatea infracţională. 

În raport de aceste criterii, în baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.

art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanţa va condamna pe inculpatul

P.N.C. la 1 an şi 6 luni închisoare.

Apreciind, faţă de criteriile expuse anterior, că scopul sancţionator, educativ şi

preventiv al pedepsei poate fi atins la acest moment fără încarcerarea inculpatului, instanţa

alege dintre modalităţile de executare a pedepsei pe cea prevăzută de art. 86 ind. 1 C.pen.,

astfel cum a solicitat şi reprezentantul parchetului cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei.

În baza acestui text legal, va dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei aplicate inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86

ind. 2 C.pen.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă.

Totodată, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal

privind revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 71 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., apreciind că

limitarea acestor drepturi este  justificată de faptul că inculpatul s-a dovedit nedemn, prin

conduita sa ilegală,  să  ocupe şi să fie ales în funcţii publice sau implicând exerciţiul

autorităţii de  stat.

Totodată însă, instanţa constată că interzicerea de drept, automată, a dreptului de a

alege al inculpatului, deci de  a-şi exprima liber opinia, ca  cetăţean român, ar  constitui o

ingerinţă  nejustificată în exercitarea dreptului prev. de  art.  3  din Primul  Protocol 

Adiţional  la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în  considerarea art. 11 şi 20 din

Constituţia României,  iar interzicerea automată şi absolută a dreptului său de a  ocupa o 

altă funcţie sau de a  exercita o  profesie ori  de a  desfăşura o  activitate  nu s-ar justifica,

în  condiţiile în care inculpatul nu s-a folosit la săvârşirea infracţiunii de nicio astfel de 

activitate,  funcţie sau profesie.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., va constata suspendată de drept executarea acesteia

pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

Instanţa constată că prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş,

definitivă prin decizia penală nr. 57/A/06.04.2006 a Curţii de Apel Piteşti (f. 11-25 Vol. I

d.u.p.), inculpatul P. a fost condamnat, pentru infracţiunile conexe sus-menţionate, la

pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare pedeapsă principală, precum şi la 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen. Inculpatul a executat efectiv o parte din

această pedeapsă, în perioada 25.10.2005-18.07.2007, iar la 18.07.2007 a fost liberat

condiţionat cu un rest de 464 de zile (f. 337 dos. inst.), astfel încât nu se poate pune

problema revocării sau menţinerii liberării condiţionate, întrucât infracţiunile din prezenta

cauză nu au fost săvârşite în termenul rămas până la împlinirea restului rămas neexecutat

din pedeapsă.

Întrucât pedeapsa aplicată inculpatului în prezenta cauză nu este executabilă în

condiţii de privare de libertate, se constată că, deşi toate pedepsele sunt aplicate pentru

infracţiuni concurente, ele nu s-ar mai putea contopi, deoarece contopirea nu poate avea

ca obiect o pedeapsă privativă de libertate şi o pedeapsă pentru care s-a suspendat

executarea.

În raport de criteriile de individualizare anterior analizate, în baza art. 27 alin. 1 din

Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.pr.pen., instanţa va

condamna pe fiecare din inculpaţii B.M. şi B.I.R. la 1 an închisoare, urmând a face şi în

cazul acestor inculpaţi aplicarea dispoziţiilor art. 86 ind. 1 C.pen., pentru aceleaşi

considerente expuse în cazul inculpatului P..

Întrucât şi aceşti doi inculpaţi au fost deja condamnaţi pentru infracţiunile

concurente prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş (definitivă în cazul

inculpatului B. prin decizia penală nr. 5018/05.09.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

respectiv în cazul inculpatului B. prin decizia penală nr. 3608/06.06.2006 a Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie), la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu aplicarea disp. art. 86 ind.

1 C.pen., precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe 2 ani (f.

338, 339 dos. inst.), se constată că în cazul acestora are aplicabilitate anularea beneficiilor

suspendării executării pedepselor sub supraveghere şi este posibilă contopirea tuturor

pedepselor.

Pentru aceste motive, în baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 85 C.pen., instanţa va anula

beneficiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere acordate celor doi inculpaţi

prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş, va constata că infracţiunile

pentru care inculpaţii au fost condamnaţi prin sentinţa menţionată sunt concurente cu

infracţiunea din prezenta cauză.

În baza art. 36 alin. 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a- 34 lit. b C.pen., va repune în

individualitatea lor pedepsele de 2 ani închisoare, de 2 luni închisoare şi, respectiv, de 2

ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen., aplicate fiecărui

inculpat prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş sus-menţionată, şi va

contopi aceste pedepse cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în prezenta cauză, urmând

ca fiecare inculpat să execute pedeapsa rezultantă, de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 86 ind. 1 C.pen., va dispune suspendarea executării

sub supraveghere a pedepsei închisorii aplicate fiecăruia din inculpaţi, pe un termen de

încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare, fiecare

din inculpaţi se va supune următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă.

Instanţa va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal 

privind revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 71 C.pen., va aplica fiecărui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pentru acelaşi

motive expuse deja în cazul inculpatului Păunescu, şi va constata suspendată de drept

executarea acesteia pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei

închisorii.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. corob. cu art. 88 C.pen., va deduce din pedeapsa

închisorii aplicată inculpaţilor B.M. şi B.I.R. perioada reţinerii şi arestării preventive de la

data de 22.10.2005 la data de 17.01.2006, conform dispoziţiilor sentinţei anterioare.

Cât priveşte latura civilă, instanţa constată că prin faptele inculpaţilor, a fost produs

fiecărei părţi vătămate şi civile un prejudiciu material constând în sumele de bani retrasă

fără drept de la bancomate prin folosirea cardurilor falsificate, fiind întrunite condiţiile

răspunderii civile delictuale prev. de art. 998-999 şi de art. 1003 C.civil.

Având însă în vedere principiul disponibilităţii în materie civilă, se constată că

acoperirea pagubelor produse băncilor vătămate nu se poate dispune decât în cazul celor

care au solicitat despăgubiri civile.

Astfel fiind, în baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 şi art. 1003

Cod civil, având în vedere şi probele anterior analizate din care rezultă cuantumul sumelor

retrase de inculpaţi fără drept (înscrisurile  emise de unităţile bancare păgubite, jurnalele

de operaţiuni emise de Reiffeisen Bank, etc.), instanţa va obliga pe toţi trei inculpaţii, în

solidar, la plata despăgubirilor civile, după cum urmează:

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 2.024,82 USD 

daune materiale către partea civilă Utah Community Credit Union;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 1.994,76 USD 

daune materiale către partea civilă Mountain America Federal Credit

Union;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 688,83 USD 

daune materiale către partea civilă Sidney Federal Credit Union;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 2.695,53 USD 

daune materiale către partea civilă Credit Union Card Services Inc.;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 499,42 USD 

daune materiale către partea civilă Yolo Credit  Federal Union;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 814,24 USD 

daune materiale către partea civilă People’s United Bank;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 1.149,42 USD 

daune materiale către partea civilă Ascend Federal Credit Union.

Totodată, va lua act că părţile vătămate Chase Manshattian Bank USA NA,

Cashmere Valley Bank, Innovations Federal Credit Union, Oregon Community Credit

Union şi  Downey Saving and Loan Association nu s-au constituit părţi civile.

În raport de faptul că ultimele 5 unităţi bancare vătămate prin faptele inculpaţilor,

sus-menţionate, nu au solicitat despăgubiri civile, iar sumele de bani retrase de inculpaţi

din conturile deschise la acestea, sume ridicate şi sechestrate pe parcursul urmăririi penale,

nu folosesc la despăgubirea părţilor vătămate respective, se constată că aceste sume sunt

supuse confiscării speciale.

În acest sens, instanţa reţine că de la toţi inculpaţii, cu ocazia depistării şi apoi a

efectuării percheziţiilor, s-au ridicat mai multe sume de bani în lei şi în valută (euro), sume

de bani asupra cărora, prin ordonanţa nr. 113B/P/2005 emisă la data de 03.11.2005 de

procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Argeş, s-a dispus instituirea

sechestrului asigurator în vederea recuperării pagubelor produse prin infracţiune: suma de

8.987 lei Ron ridicată de la inculpaţii B. şi B. după prinderea în flagrant; suma de 810 lei

Ron ridicată de la inculpatul B. cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare; sumele de

8.660 lei Ron şi 220 Euro ridicate de la inculpatul B. cu ocazia efectuării percheziţiei

domiciliare; sumele de 2.100 lei Ron şi 55 Euro, respectiv de 1.056 lei Ron ridicate de la

inculpatul P. cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare (f. 170-171 Vol. III d.u.p.).

Sumele de bani obiect al sechestrului asigurator au fost depuse în conturile

deschise la BRD-Societe Generale pe numele inculpaţilor, conform recipiselor de

consemnare depuse la dosar (f. 172-177 Vol. III d.u.p.).

Instanţa mai constată că prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului

Argeş, prin care toţi inculpaţii au fost condamnaţi anterior, nu s-a dispus şi asupra măsurii

asiguratorii a sechestrului, după cum nu s-a dispus confiscarea sumelor de bani, ci s-a

dispus confiscarea doar a unor corpuri delicte constând în sisteme şi suporturi informatice

şi de stocare a datelor, folosite de inculpaţi la săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii în

acea cauză (f. 17 Vol. I d.u.p.).

Pentru toate aceste motive, în  baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen., instanţa va dispune

confiscarea specială de la inculpaţi a sumei de 7.900 lei Ron dobândită prin săvârşirea

infracţiunii (prin săvârşirea acelor acte materiale comise faţă de părţile vătămate care nu s-

au constituit părţi civile), depusă la data de 14.11.2005 în contul

RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD-Societe Generale pe numele inculpatului

B.M. (recipisă de consemnare –f 175 vol. III d.u.p.).

Totodată, întrucât se dovedeşte necesară pentru asigurarea plăţii despăgubirilor

civile şi a executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, în baza art. 357 alin. 2 rap.

la art. 163 C.pr.pen., instanţa va menţine, până la concurenţa sumei totale de 9.867,02

USD în echivalent în lei la data plăţii efective a pagubelor către părţile civile, la care se

adaugă suma de 7.900 lei Ron obiect al confiscării speciale, măsura sechestrului asigurator

asupra sumelor de bani în lei şi în valută ale inculpaţilor, aflate în conturile nr.

RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului B.M.  (recipisă de consemnare –f 175 vol. III d.u.p.)., nr.

RO87BRDE030SV31487230300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului P.N.C.  (recipisă de consemnare –f 172 vol. III d.u.p.), nr.

RO53BRDE030SV31486940300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului B.M. (recipisă de consemnare –f 172 vol. III d.u.p.) şi nr.

RO71BRDE030SV31495310300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului P.N.C. (recipisă de consemnare –f 177 vol. III d.u.p.), dispusă prin ordonanţa

nr. 113B/P/2005 emisă la data de 03.11.2005 de procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T-

Serviciul Teritorial Argeş.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., instanţa va obliga pe fiecare dintre inculpaţi la

câte 1.500 lei cheltuieli judiciare către stat, aferente fazei de urmărire penală, precum şi

cercetării judecătoreşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art.

320 ind. 1 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul P.N.C., cetăţean roman, cu antecedente

penale, necăsătorit, la 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza  art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a

pedepsei aplicate inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86

ind. 2 C.pen.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare,

inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. şi constată

suspendată de drept executarea acesteia pe durata suspendării executării sub supraveghere

a pedepsei închisorii.

În baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art.

320 ind. 1 C.pr.pen., condamnă pe fiecare din inculpaţii B.M. cetăţean român, căsătorit,

cu antecedente penale, şi B.I.R. cetăţean român, necasatorit, cu antecedente penale, la 1

(unu) an închisoare.

În baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 85 C.pen., anulează beneficiile suspendării

executării pedepsei sub supraveghere acordate celor doi inculpaţi prin sentinţa penală nr.

15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş, definitivă în cazul inculpatului B. prin decizia penală

nr. 5018/05.09.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv în cazul inculpatului B.

prin decizia penală nr. 3608/06.06.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi constată că

infracţiunile pentru care inculpaţii au fost condamnaţi prin sentinţa menţionată sunt

concurente cu infracţiunea din prezenta cauză.

În baza art. 36 alin. 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a- 34 lit. b C.pen., repune în

individualitatea lor pedepsele de 2 ani închisoare, de 2 luni închisoare şi, respectiv, de 2

ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen., aplicate fiecărui

inculpat prin sentinţa penală nr. 15/17.01.2006 a Tribunalului Argeş sus-menţionată, şi

contopeşte aceste pedepse cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în prezenta cauză,

urmând ca fiecare inculpat să execute pedeapsa rezultantă, de 2 ani închisoare şi 2 ani

interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 86 ind. 5 rap. la art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea executării

sub supraveghere a pedepsei închisorii aplicate fiecăruia din inculpaţi, pe un termen de

încercare de 5 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.

În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare, fiecare

din inculpaţi se va supune următoarelor măsuri de supraveghere :

a) se va prezenta lunar  la sediul Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş  la termenele  fixate de  consilierii de reintegrare;

b ) va anunţa în prealabil, la serviciul de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş,

orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8

zile, precum şi întoarcerea;

c) va comunica  Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  şi va 

justifica schimbarea locului de muncă;

d) va comunica  Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Argeş  informaţii

de  natură a putea fi controlate  mijloacele lui de  existenţă.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal  privind

revocarea suspendării  executării  pedepsei  sub supraveghere .

În baza art. 71 C.pen., aplică fiecărui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. şi constată

suspendată de drept executarea acesteia pe durata suspendării executării sub supraveghere

a pedepsei închisorii.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. corob. cu art. 88 C.pen., deduce din pedeapsa

închisorii aplicată inculpaţilor B.M. şi B.I.R. perioada reţinerii şi arestării preventive de la

data de 22.10.2005 la data de 17.01.2006.

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 şi art. 1003 Cod civil,

obligă pe toţi trei inculpaţii, în solidar, la plata despăgubirilor civile, după cum urmează:

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 2.024,82 USD 

daune materiale către partea civilă UTAH COMMUNITY CREDIT

UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii,

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 1.994,76 USD 

daune materiale către partea civilă MOUNTAIN AMERICA

FEDERAL CREDIT UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 688,83 USD 

daune materiale către partea civilă SIDNEY FEDERAL CREDIT

UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii

-- la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 2.695,53

USD  daune materiale către partea civilă CREDIT UNION CARD

SERVICES INC., cu sediul în Statele Unite ale Americii-

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 499,42 USD 

daune materiale către partea civilă YOLO CREDIT  FEDERAL

UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii-;

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 814,24 USD 

daune materiale către partea civilă PEOPLE’S UNITED BANK, cu

sediul în Statele Unite ale Americii-

-la plata contravalorii în lei, la data plăţii efective, a sumei de 1.149,42 USD 

daune materiale către partea civilă ASCEND FEDERAL CREDIT

UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii-

-Ia act că părţile vătămate CHASE MANSHATTAN BANK USA NA,

cu sediul în Statele Unite ale Americii- CASHMERE VALLEY BANK,

cu sediul în Statele Unite ale Americii,  INNOVATIONS FEDERAL

CREDIT UNION, cu sediul în Statele Unite ale Americii, OREGON

COMMUNITY CREDIT UNION, cu sediul în Statele Unite ale

Americii şi DOWNEY SAVING AND LOAN ASSOCIATION, cu

ultimul sediu cunoscut în Statele Unite ale Americii nu s-au constituit

părţi civile.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpaţi a

sumei de 7.900 lei Ron dobândită prin săvârşirea infracţiunii, depusă la data de 14.11.2005

în contul RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD-Societe Generale pe numele

inculpatului B.M. (recipisă de consemnare –f 175 vol. III d.u.p.).

În baza art. 357 alin. 2 rap. la art. 163 C.pr.pen., menţine, până la concurenţa sumei

totale de 9.867,02 USD în echivalent în lei la data plăţii efective a pagubelor către părţile

civile, la care se adaugă suma de 7.900 lei Ron obiect al confiscării speciale, măsura

sechestrului asigurator asupra sumelor de bani în lei şi în valută ale inculpaţilor, aflate în

conturile nr. RO90BRDE030SV31495900300 deschis la BRD- Societe Generale pe

numele inculpatului B.M. (recipisă de consemnare –f 175 vol. III d.u.p.)., nr.

RO87BRDE030SV31487230300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului P.N.C. (recipisă de consemnare –f 172 vol. III d.u.p.), nr.

RO53BRDE030SV31486940300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului B.M. (recipisă de consemnare –f 172 vol. III d.u.p.) şi nr.

RO71BRDE030SV31495310300 deschis la BRD- Societe Generale pe numele

inculpatului P.N.C. (recipisă de consemnare –f 177 vol. III d.u.p.), dispusă prin ordonanţa

nr. 113B/P/2005 emisă la data de 03.11.2005 de procurorul din cadrul D.I.I.C.O.T-

Serviciul Teritorial Argeş.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 1.500

lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22 martie 2011.

Preşedinte,

A.P.

Grefier,

I.D.

Red. AP

Tehn. LB/AP

13.04.2011/ 2 ex. 

12