Furt calificat

Sentinţă penală 781/2011 din 12.04.2011


Dosar nr. 1179/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINTA PENALA NR.781/2011

Şedinţa publică de la 12 Aprilie 2011

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: A.P.

Grefier I.D.

Pe rol pronuntarea in cauza penala privind pe inculpat T.M, inculpat P.G.A,

inculpat I.V.D. şi pe parte vătămată I.N., parte vătămată B.T.C , parte vătămată D.C.,

parte vătămată C.R.M., parte vătămată G.B., parte civilă SC VISTIM SRL, parte civilă

I.V., parte civilă A.T.C., parte civilă M.L.I., parte civilă E.M., parte civilă S.A.M, parte

civilă B.G.E., autoritate tutelară Serviciul De Probatiune De Pe Langa Tribunalul Arges,

parte responsabilă civilmente P.G., parte responsabilă civilmente I.I., parte responsabilă

civilmente P.I., parte responsabilă civilmente I.L., parte vătămată U.C., având ca obiect 

infr. de furt calificat prev. de art.208  al. 1 C.p. -art. 209 al. 1 C.p. cu aplic. art. 41 al.2 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit toate partile.

Procedura legal îndeplinită, fara citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca dezbaterile in fond

asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de  05.04.2011, iar sustinerile partilor

si ale reprezentantului parchetului sunt consemnate in incheierea de sedinta din acea data,

care face parte integranta din prezenta sentinta, instanta dispunând amanarea pronuntarii

la data de astazi, la care delibereaza si hotaraste urmatoarele:

INSTANŢA,

Constată că la data de 17.01.2011 a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe

rechizitoriul nr. 8993/P/2010 emis la 17.01.2011 de Parchetul de pe lângă Judecătoria

Piteşti, prin care au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul major

T.M.  pentru infracţiunea prev. de art. art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  C.pen.

cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 75 alin. 1 lit. c C.pen., art. 37 lit. b C.pen., precum şi

inculpaţii minori P.G.A. şi I.V.D., pentru infr. prev. de art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit.

a, e, g, i  C.pen. şi alin. 2 lit. b C.pen.,  cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi urm. C.pen.

In esenţă, în actul de sesizare, s-a reţinut că în perioada 18-20.12.2010, pe timp de

noapte, prin efracţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii T. şi P. au sustras

din incinta părţii vătămate SC VISTIM SRL unelte electrice, bani, 51 kg cupru, iar din

autoturismele părţilor vătămate I.V. şi I.N. un radiocasetofon auto şi 2 acumulatori, în

valoare totală de 7982,40 lei. Totodată, în perioada 21-31.12.2010, pe timp de noapte, prin

efracţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii P. şi I., au sustras din

autoturismele părţilor vătămate  B.T.C., U.C., D.C., M.L.I., C.R.M., G.B., A.T.C., E.M.,

S.A.M., B.G.E., radiocasetofoane, unelte, un portofel cu documente de identitate, un

ghiozdan cu cărţi, un sistem GPS, încărcătoare pentru telefon mobil şi alte bunuri, în

valoare totală de 18782,40 lei.

In cursul urmăririi penale, au fost avute în vedere următoarele mijloace de probă:

plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, procesele verbale de constatare la faţa locului,

procese verbale de reconstituire, înscrisuri, raport de constatare tehnico-ştiinţifică

dactiloscopică, fişe cazier, procese-verbale de predare-primire bunuri, declaraţiile

inculpaţilor, declaraţiile martorilor G.C., T.M., D.I., C.V.C., M.L., B.C..

In cursul urmăririi penale, declaraţiile tuturor inculpaţilor au fost în sensul

recunoaşterii săvârşirii faptelor, aceştia relatând pe larg modul în care au acţionat.

In cursul cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi inculpaţii, s-au depus la dosar

înscrisuri, precum şi referate de evaluare a inculpaţilor minori întocmite de Serviciul de

Probaţiune de pe Tribunalul Argeş.

In raport de declaraţiile inculpaţilor date în faţa instanţei, în sensul art. 3201

C.pr.pen., la termenul de judecată din 22.02.2011 s-au încuviinţat cererile formulate de toţi

inculpaţii având ca obiect efectuarea judecăţii doar în baza probelor administrate în cursul

urmăririi penale, conform procedurii prev. de art. 3201 C.p.p.

După primirea dosarului, precum şi pe parcursul judecăţii, instanţa a verificat

legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive şi a menţinut această măsură faţă de

fiecare inculpat.

Analizând probele administrate în faza urmăririi penale şi declaraţiile inculpaţilor

din cursul judecăţii, conform art. 3201 C.p.p., instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1. In noaptea de 17/18.12.2010, inculpaţii T. şi P. s-au deplasat la incinta părţii

vătămate SC VISTIM SRL din mun. Piteşti, unde inculpatul P. a spart un geam din

termopan de la o fereastră a clădirii societăţii, după care ambii inculpaţi au părăsit locul

pentru a nu fi surprinşi de alte persoane. In aceeaşi noapte, după câteva ore, cei doi au

revenit la incinta societăţii, au pătruns în interiorul acesteia prin deschiderea ferestrei

menţionate şi au sustras de pe o masă suma de 1500 lei, pe care au împărţit-o în mod egal.

2. La data de 19.12.2010, pe timpul zilei, inculpaţii T. şi P. s-au deplasat din nou la

incinta părţii vătămate SC VISTIM SRL, au pătruns în interiorul acesteia prin fereastra al

cărei geam fusese spart şi au sustras de pe un raft o drujbă electrică, pe care au vândut-o

martorului D.I. pentru suma de 30 lei, împărţită în mod egal între inculpaţi. Pe parcursul

cercetărilor martorul a predat drujba, care a fost restituită părţii vătămate.

3. La data de 19.12.2010, în jurul orelor 18,00–19,00, după comiterea faptei

anterioare, aceiaşi inculpaţi s-au deplasat pe str. Dragoş Vodă din Cartierul Tudor

Vladimirescu din mun. Piteşti şi au sustras, după ce inculpatul P. a deschis capota motor,

un acumulator auto de la autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul de înmatriculare

AG-05-DJO, proprietatea părţii vătămate I.V..

4. In aceleaşi împrejurări, imediat după comiterea faptei anterioare, inculpaţii au

sustras, după ce inculpatul T. a deschis cu o şurubelniţă portiera din stânga faţă, un

radiocasetofon şi un acumulator auto  de la autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul de

înmatriculare X, proprietatea părţii vătămate I.N..

5. In noaptea de 19/20.12.2010, inculpaţii T. şi P. s-au deplasat din nou  la incinta

părţii vătămate SC VISTIM SRL, unde inculpatul P. a spart din nou un geam din

termopan de la o fereastră a clădirii societăţii, după care ambii inculpaţi au  pătruns în

interiorul acesteia şi au luat un aparat de sudură, un ferăstrău pendular, pe care le-au scos

afară lângă zid cu intenţia de a le lua la plecare. Prin forţarea unei uşi din lemn, inculpaţii

au pătruns şi într-un depozit de materiale din incinta aceleiaşi societăţi, de unde au sustras

4 colaci din ţeavă de cupru în greutate de circa 50 kg, material pe care l-au scos afară lângă

acelaşi zid. Inculpaţii au plecat de la faţa locului numai cu colacii de cupru, lăsând celelalte

bunuri lângă zidul societăţii.

Ei au vândut cei doi acumulatori sustraşi din autoturisme, precum şi colacii din

cupru martorului C.V.C., pentru suma de 1100 lei, din care inculpatul T. a luat 700 lei, iar

inculpatul P. 400 lei.

Inculpatul Tănase a vândut şi radiocasetofonul sustras din autoturismul părţii

vătămate Ionaşcu la un centru de colectare a fierului vechi, împreună cu alte deşeuri,

bunul neputând fi recuperat.

Situaţia de fapt rezultă din menţiunile procesului-verbal de cercetare a incintei SC

VISTIM SRL, referitoare la modul de pătrundere în clădirile societăţii, bunurile sesizate ca

sustrase, găsirea în exteriorul clădirii a aparatului de sudură şi a fierăstrăului pendular,

precum şi a altor bunuri care lipseau din interiorul incintei (mai puţin a sumei de 1500 lei,

a colacilor din ţeavă de cupru, respectiv a drujbei electrice, care lipseau din incinta

societăţii), identificarea unor urme papilare de pe un ciob de sticlă aflat pe pervazul

interior al ferestrei sparte, etc (f. 7-19 dup), coroborate cu declaraţiile martorilor G.C. şi

T.M.  referitoare la spargerea incintei acesteia şi sustragerea bunurilor şi a banilor din

interiorul acesteia (f. 20-25 dup), precum şi cu adresele de evaluare emise de societate,

referitoare la valoarea fiecărui bun sustras (f. 26-27 dup).

Totodată, din declaraţiile martorului D.I. rezultă că acesta a cumpărat la data de

18.12.2010 de la doi tineri, identificaţi ulterior la sediul poliţiei în persoana celor doi

inculpaţi, drujba electrică sustrasă de la partea vătămată SC VISTIM SRL, contra sumei de

30 lei (f. 28-30 dup).

Imprejurările în care inculpaţii au sustras bunurile din autoturismele aflate în cartier

Tudor Vladimirescu rezultă din menţiunile procesului-verbal de cercetare la faţa locului,

referitoare la locul si starea celor două autoturisme, bunurile sesizate ca fiind lipsă de la

compartimentele motor şi din interiorul unuia din autoturisme, lipsa urmelor papilare (f.

47-48,56-62 dup), coroborate cu plângerile şi declaraţiile părţi vătămate I.N. şi I.V. (f. 49-

53 dup).

Probele analizate se coroborează şi cu menţiunile din procesul-verbal de

reconstituire, referitoare la indicarea de către ambii inculpaţi a modului în care au pătruns

în incinta SC VISTIM SRL, în mod repetat, la sustragerea bunurilor din interiorul incintei

acestei societăţi, respectiv la sustragerea din cele două autoturisme parcate în str. Dragoş

Vodă din cartier Tudor Vladimirescu a acumulatorilor auto şi a radiocasetofonului (f. 224-

232 dup).

6. In noaptea de 21/22.12.2010, inculpaţii minori P. şi I. s-au deplasat într-o

parcare din cartierul Tudor Vladimirescu din mun. Piteşti, cu intenţia de a sustrage bunuri

din autoturisme. După ce inculpatul I. a tras de rama portierei dreapta faţă, îndoind-o 

pentru a pătrunde în interior, inculpaţii au sustras din autoturismul marca Dacia Solenza 

cu numărul de înmatriculare X, proprietatea părţii vătămate B.T.C., un ghiozdan cu cărţi

pentru şcoală şi o sacoşă cu haine pentru copii. Ulterior ei au păstrat ghiozdanul şi au

aruncat restul bunurilor. Pe parcursul cercetărilor, ghiozdanul a fost recuperat de la

inculpatul P., fiind restituit părţii vătămate, căreia i-a fost produs un prejudiciu total de

circa 200 lei.

7. In noaptea de 28/29.12.2010, în jurul orelor 22,00, inculpaţii P. şi I. s-au

deplasat într-o parcare de pe str. Gh. Doja din mun. Piteşti, cu aceeaşi intenţie. După ce

inculpatul Pisicaru a tras de rama portierei stânga faţă, îndoind-o pentru a pătrunde în

interior, inculpaţii au sustras din autoturismul marca Daewoo Cielo cu numărul de

înmatriculare X, proprietatea părţii vătămate U.C., un patent, o şurubelniţă, o brichetă

metalică, o cutie pentru bomboane, o rolă de bandă izolieră, o pereche de mănuşi din

piele, două doze cu băutură energizantă, o bucată de brânză. Părţii vătămate i-a fost

produs un prejudiciu total de circa 100 lei, unele bunuri fiind recuperate pe parcursul

cercetărilor.

8. In noaptea de 28/29.12.2010, inculpaţii P. şi I. s-au deplasat si într-o parcare de

pe str. Tineretului din mun. Piteşti, cu intenţia de a sustrage bunuri din autoturisme. După

ce inculpatul P. a tras de rama portierei dreapta faţă, îndoind-o pentru a pătrunde în

interior, inculpaţii au sustras din autoturismul marca Dacia Logan  cu numărul de

înmatriculare X, proprietatea părţii vătămate D.C., un radio CD, iar părţii vătămate i-a fost

produs un prejudiciu total de circa 1500 lei.

9. In noaptea de 28/29.12.2010, aceiaşi inculpaţi s-au deplasat într-o parcare de pe

str. Gh. Doja din mun. Piteşti. Folosind acelaşi mod de operare, inculpaţii au încercat să

sustragă, fără a găsi, bunuri din autoturismul marca Chevrolet Spark cu numărul de

înmatriculare X, proprietatea părţii vătămate A.T.C.. Părţii vătămate i-a fost produs un

prejudiciu în cuantum de 3000 lei, reprezentând contravaloarea reparaţiilor la portiera

distrusă.

10. In noaptea de 30/31.12.2010, inculpaţii minori P. şi I. s-au deplasat din nou

într-o parcare din cartier Tudor Vladimirescu din mun. Piteşti, cu intenţia de a sustrage

bunuri din autoturisme. Folosind acelaşi mod de operare, inculpaţii au sustras din

autoturismul marca Dacia Super Nova cu numărul de înmatriculare X, proprietatea părţii

vătămate M.L.I., un portofel din piele, care conţinea cartea de identitate a părţii vătămate,

permise de conducere, un certificat de naştere şi un carnet de asigurat, precum şi o cutie

cu gumă de mestecat. Portofelul şi cutia cu gumă au fost restituite părţii vătămate, însă

actele din portofel au fost aruncate de către inculpaţi.

11. In noaptea de 30/31.12.2010, aceiaşi inculpaţi, folosind acelaşi mod de operare,

au încercat să sustragă bunuri din autoturismul marca Daewoo Matiz cu numărul de

înmatriculare X aflat in parcare în cartier Tudor Vladimirescu din mun. Piteşti,

proprietatea părţii vătămate E.M.. Inculpaţii nu au sustras bunuri, deoarece s-a declanşat

alarma autoturismului, părţii vătămate fiindu-i produs un prejudiciu în cuantum de 700 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiilor la portiera distrusă.

12. In noaptea de 30/31.12.2010, inculpaţii P. şi I., folosind acelaşi mod de

operare, au sustras din autoturismul marca Dacia Solenza cu numărul de înmatriculare X

aflat într-o parcare de lângă blocul  X din str. Târgul din Vale  din Mun. Piteşti,

proprietatea părţii vătămate S.A.M., un radio CD marca LG şi o pereche de mănuşi  din

piele. Radio CD-ul a fost vândut martorului M.L., care l-a predat după începerea

cercetărilor, iar mănuşile au fost găsite abandonate în apropierea autoturismului, ambele

bunuri fiind restituite părţii vătămate.

13. In noaptea de 30/31.12.2010, aceiaşi inculpaţi, folosind acelaşi mod de operare,

au sustras din autoturismul marca Daewoo Matiz  cu numărul de înmatriculare B-65-PDL,

aflat în parcarea de lângă blocul U7 din aceeaşi zonă, utilizat de partea vătămată Chiliment

Relu Marius, un încărcător pentru telefon mobil, un cutter şi o rolă scotch, toate aceste

bunuri fiind restituite părţii vătămate.

14. In noaptea de 30/31.12.2010, aceiaşi inculpaţi, în acelaşi mod, folosind acelaşi

mod de operare, au sustras din autoturismul marca Daewoo Matiz cu numărul de

înmatriculare X aflat în parcarea de lângă blocul X din aceeaşi zonă din mun. Piteşti,

proprietatea părţii vătămate B.G.E., trei încărcătoare pentru telefon mobil, un aparat GPS,

un modulator MF, o telecomandă şi un stick de memorie,  toate aceste bunuri fiind

restituite părţii vătămate pe parcursul cercetărilor, după ce fuseseră vândute şi cumpărate

de martorul B.C. şi M.L.. Părţii vătămate i-a fost produs un prejudiciu de circa 700 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiilor la autoturism.

15. In aceeaşi noapte, în aceeaşi parcare, folosind acelaşi mod de operare, cei doi

inculpaţi au sustras din autoturismul marca Daewoo Matiz cu numărul de înmatriculare X,

utilizat de partea vătămată G.B., un card pentru combustibil aflat sub un parasolar.

Situaţia de fapt rezultă din menţiunile proceselor-verbale de cercetare la faţa locului

si din constatările făcute cu ocazia examinării criminalistice a autoturismelor părţilor

vătămate, referitoare la starea autoturismelor, locurile în care se aflau, modul de

pătrundere în interiorul lor, bunurile sesizate ca sustrase, ridicarea unor urme papilare, etc

(f. 110-111, 64, 68 – 71,  89, 101-105,  74-75, 85-87, 106-107, 139-140, 120-124, 164-165,

186-190, dup), coroborate cu plângerea şi declaraţiile părţilor vătămate referitoare la

aceleaşi aspecte şi la pagubele cauzate (f. 112-114, 63-65, 88,90-91, 76-77, 78-79, 135-137,

116-118, 167-169, 175-176, dup), precum şi cu procesele-verbale de predare-primire a

unor bunuri din cele sustrase către părţile vătămate, cu declaraţiile martorilor M.L., B.C.

cumpărători ai bunurilor de la inculpaţi (f. 129-130, 208-211 d.u.p.).

Totodată, împrejurările în care au fost săvârşite faptele rezultă din menţiunile

proceselor-verbale de reconstituire, la care au participat toţi inculpaţii (f. 224-232, 233-

253, 212-223 dup).

Probele analizate se coroborează şi cu concluziile rapoartelor de constatare

tehnico-ştiinţifică dactiloscopică nr. 331061/11.01.2011, nr. 331062/11.01.2011, nr.

331063/11.01.2011, nr. 331064/11.01.2011 întocmite de IPJ Argeş- Serviciul

Criminalistic, din care rezultă că urmele papilare ridicate din zonele portierelor unora

dintre autoturismele părţii vătămate au fost create de inculpatul P. (f. 96-99, 152-155, 194-

197, 181-184 dup).

Săvârşirea tuturor faptelor de către inculpaţii T. şi P., respectiv P. şi I., rezultă şi din

toate declaraţiile date de inculpaţi în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei,

declaraţii în cadrul cărora inculpaţii au recunoscut săvârşirea tuturor faptelor, relatând pe

larg împrejurările în care au sustras bunurile părţilor vătămate şi arătând că sunt de acord

şi cu despăgubirile civile solicitate, iar inculpatul T. declarând că ştia la data săvârşirii

faptelor care este vârsta inculpatului minor Pisicaru (f. 271-273, 277-285, 290-306, 313-

324 d.u.p., f. 55, 56, 57, 59 dos. inst.).

Faţă de aspectele de fapt, instanţa constată că fapta inculpatului major T.M.,

constând în sustragerea prin 5 acte materiale, în perioada 17-20.12.2010, pe timp de

noapte, prin efracţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună cu inculpatul minor

Pisicaru a cărei stare de minoritate o cunoştea, a mai multor bunuri (unelte electrice, bani,

51 kg cupru) din incinta părţii vătămate SC VISTIM SRL, precum şi din autoturismele

părţilor vătămate I.V. şi I.N. (un radiocasetofon auto şi 2 acumulatori), în valoare totală de

circa 7982,40 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de

art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 75

alin. 1 lit. c C.pen., art. 37 lit. b C.pen.

Totodată, fapta inculpatului minor P.G.A., constând în sustragerea prin 15 acte

materiale, în perioada 17-31.12.2010, pe timp de noapte, prin efracţie, în baza aceleiaşi

rezoluţii infracţionale, împreună cu inculpatul major T. (pentru 5 acte materiale) respectiv

cu inculpatul minor I. (pentru 10 acte materiale),  a mai multor bunuri din incinta părţii

vătămate SC VISTIM SRL, precum şi din autoturismele părţilor vătămate I.V. şi I.N.,

B.T.C., U.C., D.C., M.L.I., C.R.M., G.B., A.T.C., E.M., S.A.M., B.G.E., (acumulatori auto,

radiocasetofoane, unelte, un portofel conţinând documente ce servesc pentru dovedirea

stării civile, pentru legitimare si identificare, un ghiozdan cu cărţi, un sistem GPS,

încărcătoare pentru telefon mobil şi alte bunuri), în valoare totală de circa 18782,40 lei,

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 -

art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi

urm. C.pen.

Fapta inculpatului minor I.V.D., constând în sustragerea prin 10 acte materiale, în

perioada 17-31.12.2010, pe timp de noapte, prin efracţie, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, împreună cu inculpatul P.,  a mai multor bunuri din autoturismele părţilor

vătămate B.T.C., U.C., D.C., M.L.I., C.R.M., G.B., A.T.C., E.M., S.A.M., B.G.E.,

(radiocasetofoane, unelte, un portofel conţinând documente ce servesc pentru dovedirea

stării civile, pentru legitimare si identificare, un ghiozdan cu cărţi, un sistem GPS,

încărcătoare pentru telefon mobil şi alte bunuri), în valoare totală de circa 18782,40 lei,

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 -

art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi

urm. C.pen.

La individualizarea pedepsei pentru fiecare inculpat, instanţa are în vedere toate

criteriile prevăzute de art. 72 C.pen.:

- dispoziţiile părţii generale a Codului penal;

- limitele de pedeapsă fixate în partea specială şi reducerea cu o treime a limitelor

pedepselor pentru toţi inculpaţii, conform art. 3201 alin.7 C.pr.penală, deoarece aceştia au

arătat la începutul cercetării judecătoreşti, în declaraţiile date în faţa instanţei, că recunosc

săvârşirea faptelor în totalitate în condiţiile descrise în rechizitoriu, necontestând în vreun

fel situaţia de fapt;

- gradul de pericol social al faptelor, apreciat de instanţă ca fiind foarte ridicat, prin

prisma împrejurărilor săvârşirii lor (pe timp de noapte, de câte două persoane împreună,

prin escaladare si efractie, cu producerea unui prejudiciu foarte mare, acoperit doar în

parte, prin executarea multor acte materiale în perioade scurte de timp, ceea ce denotă

perseverenţă şi îndrăzneală, precum şi periculozitate sporită);

- persoana fiecărui inculpat, sens în care instanţa reţine următoarele aspecte: -

inculpaţii Pisicaru şi Iordache erau minori la data săvârşirii faptei, inculpatul T. era major,

niciunul dintre ei nu are ocupaţie sau loc de muncă; - inculpatul minor P. nu are

antecedente penale (f. 287 d.u.p.); inculpatul minor I. este cunoscut cu astfel de

antecedente penale, beneficiind de clemenţă anterior, în sensul că a fost sancţionat în

prima parte a anului 2010 cu amendă administrativă pentru săvârşirea unei fapte penale de

furt calificat (f. 275 d.u.p); inculpatul major T. nu are locuinţă stabilă si este recidivist,

fiind condamnat în 2001, respectiv 2005, la două pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea

unei infracţiuni de tâlhărie în formă calificată, respectiv a unei infracţiuni de furt calificat,

a fost liberat condiţionat înainte de executarea integrală a fiecărei pedepse, iar în anul 2009

a beneficiat şi de clemenţă, întrucât a fost sancţionat cu amendă administrativă pentru

săvârşirea altor fapte penale, de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, respectiv de

tentativă la infracţiunea de furt calificat (f. 265-266 d.u.p.), - ambii inculpaţi minori erau

fugiţi de acasă în perioada lunii decembrie 2010, pe motiv că s-au certat cu părinţii,

locuind singuri cu chirie în mun. Piteşti, au fost şi sunt şi în prezent lipsiţi de supraveghere

părintească efectivă, în general părinţii fiind plecaţi de acasă la muncă şi neputându-i

supraveghea; - ambii inculpaţi minori au săvârşit faptele pe fondul lipsei supravegherii

părinteşti, al imaturităţii, impulsivităţii şi influenţabilităţii crescute specifice vârstei, precum

şi al lipsei unor mijloace materiale în cazul inculpatului I., ambii având însă perspective de

reintegrare în societate, potrivit referatelor de evaluare întocmite de Serviciul de

Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş (f. 83-87, 88-91 dos. inst.); 

- săvârşirea faptei de către inculpaţii P. şi I. în stare de minoritate, cu efectul

aplicării dispoziţiilor art. 99 şi urm. C.pen. referitoare la atenuarea răspunderii lor penale;

- existenţa circumstanţei agravantei legale prev. de art. 75 alin.1 lit. c Cod penal în

ceea ce priveşte pe inculpatul major T., deoarece probele administrate au relevat faptul că

acesta a cunoscut la data săvârşirii infracţiunii că inculpatul P.I. era minor;

- săvârşirea infracţiunii în stare de recidivă postexecutorie de către inculpatul T.,

conform art. 37 lit. b C.pen., în raport de dispoziţiile art. 61 C.pen. si de faptul că anterior

fusese condamnat la 4 ani închisoare, a cărei executare a început-o la data de 22.10.2004,

fiind liberat condiţionat la data de 18.04.2007 cu un rest rămas neexecutat de 552 de zile

(f. 266 d.u.p.);

- săvârşirea infracţiunii de către toţi inculpaţii în formă continuată, stare de natură a

agrava răspunderea lor penală, conform art. 41 alin. 1 C.pen.;

- existenţa circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a, b Cod penal în

ceea ce priveşte pe inculpatul P., întrucât este la prima abatere, neavând antecedente

penale, iar pe parcursul judecăţii a achitat o parte din prejudiciul produs unora dintre

părţile civile, dovedind în acest sens stăruinţă în ceea ce priveşte repararea pagubelor.

Faţă de toate aceste criterii, în baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i 

C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 75 alin. 1 lit. c C.pen., art. 37 lit. b C.pen. şi art.

320 ind. 1 C.pr.pen., instanţa va condamna pe inculpatul T.M. la 4 ani închisoare, în

condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic.

art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi urm. C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a, b, C.pen., art. 80 C.pen. şi

art. 320 ind. 1 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul P.G.A.  la 1 an şi 6 luni închisoare, în

condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic.

art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi urm. C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.pr.pen., va condamna pe

inculpatul I.V.D. 1 an închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., instanţa va interzice fiecăruia dintre inculpaţi drepturile

prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei, apreciind

că limitarea acestor drepturi este justificată de faptul că inculpaţii s-au dovedit nedemni,

prin conduita lor ilegală,  să  ocupe şi să fie aleşi în funcţii publice sau implicând exerciţiul

autorităţii de  stat.

Totodată, instanţa constată că interzicerea automată a dreptului de a alege al

inculpaţilor, deci de  a-şi exprima liber opinia, ca  cetăţeni români, ar  constitui o ingerinţă 

nejustificată în exercitarea dreptului prev. de art. 3 din Primul Protocol Adiţional la

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în  considerarea art. 11 şi 20 din Constituţia

României,  iar interzicerea automată şi absolută a dreptului lor de a  ocupa o  altă funcţie

sau de a  exercita o  profesie ori  de a  desfăşura o  activitate  nu s-ar justifica, în  condiţiile

în care inculpaţii nu s-au folosit la săvârşirea infracţiunii de nicio astfel de activitate, 

funcţie sau profesie.

În baza art. 88 C.pen., instanţa va deduce din pedeapsa aplicată fiecăruia dintre

inculpaţi  durata reţinerii preventive şi a arestării preventive, de la data de 02.01.2011 la zi

(f. 326, 328, 330, 334-339 d.u.p.).

În baza art. 350 C.pr.pen. rap. la art. 148 lit. f Cpr.pen., va menţine măsura arestării

preventive a fiecărui inculpat, deoarece împrejurările săvârşirii cu o mare îndrăzneală şi

uşurinţă din partea acestora a infracţiunii de furt calificat (5 acte materiale pentru

inculpatul T., 10 acte materiale pentru inculpatul I., 15 acte materiale pentru inculpatul P.),

constând în multe acte materiale săvârşite la interval de câteva zile sau, după caz, de câteva

ore, pe timp de noapte, prin efracţie, constituie probe certe că lăsarea inculpaţilor în

libertate ar constitui un real şi concret pericol pentru ordinea publică, existând riscul

săvârşirii de infracţiuni similare, în orice loc s-ar afla libertate şi indiferent de impunerea

unor obligaţii sau a unui program de supraveghere. În acest sens, este de subliniat că

inculpatul T. este recidivist, inculpatul I. a săvârşit şi anterior o faptă penală similară,

pentru care însă beneficiase de clemenţă, fiind sancţionat doar cu amendă administrativă,

iar inculpatul P. nu are antecedente penale, dar  săvârşirea celor 15 acte materiale de furt

calificat din prezenta cauză dovedeşte persistenţă deosebită şi îndrăzneală în activitatea

infracţională, precum şi o periculozitate sporită a acestuia. În raport de toate aceste

aspecte, se constată că se menţin şi în prezent aceleaşi temeiuri care au stat la baza luării şi

menţinerii măsurii arestării preventive a tuturor inculpaţilor, neputându-se dispune

înlocuirea măsurii cu altă măsură neprivativă de libertate, care nu ar fi aptă să asigure

atingerea scopului prev. de art. 136 C.pen.

Cât priveşte latura civilă, instanţa constată că partea civilă SC VISTIM SRL a

solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 5.784,40 lei reprezentând contravaloarea

bunurilor sustrase rămase nerecuperate (f. 61 dos. inst.), dar în cursul judecăţii inculpatul

P. a acoperit parţial prejudiciul, achitând părţii civile suma de 2.000 lei (f. 134 dos. inst.).

Partea civilă I.V. a solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 200 lei, dar în

cursul judecăţii inculpatul P. a acoperit întreg prejudiciul, achitând părţii civile suma de

200 lei (f. 135 dos. inst.).

Partea civilă A.T.C.  a solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 3.000 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiei maşinii, dar în cursul judecăţii inculpatul P. a

acoperit parţial prejudiciul, achitând părţii civile suma de 1.000 lei (f. 136 dos. inst.).

Partea civilă E.M. a solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 700 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiei maşinii, prejudiciu rămas nerecuperat până în

prezent.

Partea civilă S.A.M.  a solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 500 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiei maşinii, prejudiciu rămas nerecuperat până în

prezent.

Partea civilă B.G.E.  a solicitat despăgubiri civile în cuantum total de 700 lei

reprezentând contravaloarea reparaţiei maşinii, prejudiciu rămas nerecuperat până în

prezent.

Părţile vătămate I.V., B.T.C., U.C, D.C., M.L.I., C.R.M. şi G.B. nu au solicitat

despăgubiri civile ori au renunţat, pe parcursul procesului penal, la pretenţiile civile iniţial

precizate.

Instanţa constată că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale

prev. de art. 998-999 C.civ., întrucât prin faptele inculpaţilor s-a cauzat părţilor civile în

mod direct câte un prejudiciu constând în valoarea bunurilor sustrase si nerecuperate,

precum şi în contravaloarea reparaţiilor la autoturismele distruse de inculpaţi odată cu

săvârşirea infracţiunii prin efracţie.

Mai reţine că, potrivit art. 1003, toţi inculpaţii răspund solidar pentru repararea

prejudiciului astfel cauzat părţilor civile, iar în cauză sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 1000

alin. 2 C.civ., care prevăd că părinţii inculpaţilor minori, care aveau obligaţia supravegherii

lor, răspund solidar pentru faptele cauzate de copii lor minori.

Pentru aceste considerente, în baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-

999, art. 1000 alin. 2 şi art. 1003 Cod civil, instanţa va obliga în solidar pe inculpaţii T.M.

şi P.G.A., acesta din urmă în solidar şi cu părţile responsabile civilmente P.G. şi P.I., la

plata sumei de 3.784,40 lei daune materiale către partea civilă SC VISTIM SRL,

constatând acoperit restul prejudiciului.

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999, art. 1000 alin. 2 şi art.

1003 Cod civil, va obliga în solidar pe inculpaţii P.G.A şi I.V.D., în solidar şi cu părţile

responsabile civilmente P.G., P.I.,  I.I. şi I.L., la plata despăgubirilor civile, după cum

urmează:

-la plata sumei de 2.000 lei daune materiale către partea civilă A.T.C,

constatând acoperit restul prejudiciului;

-la plata sumei de 700 lei daune materiale către partea civilă E.M.;

-la plata sumei de 500 lei daune materiale către partea civilă S.A.M.;

-la plata sumei de 700 lei daune materiale către partea civilă B.G.E.

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 C.civil, va respinge ca

rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de partea civilă I.V., constatând acoperit

integral prejudiciul.

Instanţa va lua act că părţile vătămate I.V., B.T.C., U.C., D.C., M.L.I., C.R.M. şi

G.B. nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., va obliga pe inculpatul T.M. la 1.150 lei

cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 300 lei reprezentând onorariul avocatului

din oficiu S.C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 191 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.pen., va obliga pe inculpatul P.G.A., în solidar

cu părţile responsabile civilmente P.G. şi P.I., la 850 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.pen., va obliga pe inculpatul I.V.D., în solidar cu

părţile responsabile civilmente I.I. şi I.L., la 1.150 lei cheltuieli judiciare către stat, din care

suma de 300 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu S.C. se va avansa din

fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2

C.pen., art. 75 alin. 1 lit. c C.pen., art. 37 lit. b C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.pr.pen.,

condamnă pe inculpatul T.M. deţinut în stare de arest preventiv în Penitenciarul Colibaşi,

la 4 (patru) ani închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a

teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 C.pen., deduce din pedeapsă durata reţinerii preventive şi a arestării

preventive, de la data de 02.01.2011 la zi.

În baza art. 350 C.pr.pen. corob. cu art. 148 alin. 1 lit. f C.pr.pen., menţine măsura

arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic.

art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi urm. C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a, b, C.pen., art. 80 C.pen. şi

art. 320 ind. 1 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul P.G.A. ,deţinut în stare de arest

preventiv în Penitenciarul Colibaşi, la 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, în condiţiile

art. 57 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a

teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 C.pen., deduce din pedeapsă durata reţinerii preventive şi a arestării

preventive, de la data de 02.01.2011 la zi.

În baza art. 350 C.pr.pen. corob. cu art. 148 alin. 1 lit. f C.pr.pen., menţine măsura

arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i  şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic.

art. 41 alin. 2 C.pen., art. 99 şi urm. C.pen. şi art. 320 ind. 1 C.pr.pen., condamnă pe

inculpatul I.V.D. deţinut în stare de arest preventiv în Penitenciarul Colibaşi, la 1 (unu) an

închisoare, în condiţiile art. 57 C.pen.

În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a

teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88 C.pen., deduce din pedeapsă durata reţinerii preventive şi a arestării

preventive, de la data de 02.01.2011 la zi.

În baza art. 350 C.pr.pen. corob. cu art. 148 alin. 1 lit. f C.pr.pen., menţine măsura

arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999, art. 1000 alin. 2 şi art.

1003 Cod civil, obligă în solidar pe inculpaţii T.M. şi P.G.A., acesta din urmă în solidar şi

cu părţile responsabile civilmente P.G. şi P.I., ambii cu acelaşi domiciliu, la plata sumei de

3.784,40 lei daune materiale către partea civilă SC VISTIM SRL, constatând acoperit

restul prejudiciului.

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999, art. 1000 alin. 2 şi art.

1003 Cod civil, obligă în solidar pe inculpaţii P.G.A. şi I.V.D., în solidar şi cu părţile

responsabile civilmente P.G., P.I.,  I.I. şi I.L. la plata despăgubirilor civile, după cum

urmează:

-la plata sumei de 2.000 lei daune materiale către partea civilă A.T.C.,

constatând acoperit restul prejudiciului;

-la plata sumei de 700 lei daune materiale către partea civilă E.M.;

-la plata sumei de 500 lei daune materiale către partea civilă S.A.M.;

-la plata sumei de 700 lei daune materiale către partea civilă B.G.E..

În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. corob. cu art. 998-999 C.civil, respinge ca

rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de partea civilă I.V., constatând acoperit

integral prejudiciul.

Ia act că părţile vătămate I.N., B.T.C, U.C.,  D.C, M.L.I., C.R.M. şi G.B., nu s-

au constituit părţi civile.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul T.M. la 1.150 lei

cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 300 lei reprezentând onorariul avocatului

din oficiu S.C. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 191 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.pen., obligă pe inculpatul P.G.A., în solidar cu

părţile responsabile civilmente P.G. şi P.I., la 850 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.pen., obligă pe inculpatul I.V.D., în solidar cu

părţile responsabile civilmente I.I. şi I.L., la 1.150 lei cheltuieli judiciare către stat, din care

suma de 300 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu S.C. se va avansa din

fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în 10 zile, de la pronunţare pentru Ministerul Public si partea

responsabilă civilmente P.I. şi de la comunicare pentru inculpaţi, celelalte părţi vătămate,

civile şi responsabile civilmente .

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 aprilie 2011.

Preşedinte,

A.P.

Grefier,

I.D.

Red.A.P./Tehn. MN-AP

5 ex/29.04.2011

1