Întreruperea cursului termenului de prescripţiei a executării pedepsei prin savârşirea din nou a unei infracţiuni.

Sentinţă penală 143 din 16.02.2012


Sentinţa penală nr.  143/16.02.2012

La data de 24.11.2011 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a fost înregistrată sub nr. 43187/301/2011 contestaţia la executare formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cu privire la executarea Sentinţei penale nr. … privindu-l pe condamnatul M. S.

Potrivit dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. c C.p.p. cu referire la disp. art. 126 alin. 1 lit. b C.p. s-a formulat contestaţia la executare, prin care s-a solicitat să se dispună cu privire la intervenirea prescripţiei executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului M. S.

Se arată că, în fapt, inculpatul M. S. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. . pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul penal nr. . la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea în concurs real a infracţiunilor de înşelăciune şi fals privind identitatea, prevăzute şi pedepsite de art. 215 al. 2 şi art. 293 Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 71, 64 Cod penal, fiind dedusă din pedeapsa aplicată durata prevenţiei de la 17.11.1997 la 22.11.1997.

Se precizează că sentinţa a rămas definitivă prin neapelare la data de 25.10.2000, fiind emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. … de către Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Se mai arată că inculpatul M. S. a formulat apel peste termen, iar prin Decizia penală nr. … pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, instanţa a admis apelul declarat de inculpat, a desfiinţat Sentinţa penală nr. … pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, dosarul fiind trimis la aceeaşi instanţă spre rejudecare.

Se menţionează că pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cauza a fost înregistrată la data de … sub nr. …, precum şi că prin Sentinţa penală nr… din data de … pronunţată în dosarul nr. …, definitivă la data de … prin nerecurarea Deciziei penale nr. … a Tribunalului Bucureşti, inculpatul M. S. a fost condamnat la pedeapsa privativă de libertate de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea pedepsei accesorii potrivit art. 71,64 Cod penal, precum şi la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea, prevăzută de art. 293 C.p., cu privire la care s-a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, iar în baza art. 88 Cod penal s-a dispus deducerea prevenţiei de la 17.11.1997 la 22.11.1997.

Se precizează că după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. … pentru pedeapsa de 3 ani închisoare, care a fost înaintat, potrivit dispoziţiilor art. 421 C.p.p., Poliţiei Mun. …, în raport de ultima reşedinţă în România a inculpatului M. S.

Se mai precizează că prin adresa nr. … Poliţia Mun. … a restituit Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. …, iar prin adresa nr. … Poliţia Municipiului … a comunicat Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti că numitul M. S. a fost returnat din România.

Se menţionează că, la data de …, lucrarea a fost reînaintată Ministerului Justiţiei Direcţia Drept Internaţional, Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe, de această dată fiind însoţită şi de traduceri în limba statului solicitat, respectiv în limba …, dar până la data prezentei contestaţii nu s-a primit un răspuns în sensul îndeplinirii procedurii de delegare a executării acestei hotărâri penale în statul … din partea Ministerului Justiţiei, în ciuda adreselor de revenire emise de către Biroul Executări Penale, astfel există certitudinea că mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. … emis pe numele condamnatului M. S. nu a fost pus în executare.

Contestaţiei la executare i s-a ataşat dosarul nr. … al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Urmare dispoziţiilor instanţei la dosarul cauzei s-au ataşat: relaţii de la Oficiul Român pentru Imigrări – Direcţia Migraţiune; relaţii de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; copie de pe cazierul judiciar al condamnatului, actualizat la data de 19.01.2012; Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei … – Secţia penală, cu menţiuni privind rămânerea definitivă şi situaţia executării pedepsei aplicate; relaţii de la Ministerul Justiţiei.

Condamnatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr… din data de … pronunţată în dosarul nr. …, definitivă la data de … prin nerecurarea Deciziei penale nr. … a Tribunalului Bucureşti, inculpatul M. S. a fost condamnat la pedeapsa privativă de libertate de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea pedepsei accesorii potrivit art. 71,64 Cod penal, precum şi la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea, prevăzută de art. 293 C.p., cu privire la care s-a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, iar în baza art. 88 Cod penal s-a dispus deducerea prevenţiei de la 17.11.1997 la 22.11.1997.

După rămânerea definitivă a acestei sentinţe de condamnare Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. … pentru pedeapsa de 3 ani închisoare, mandat care nu a putut fi pus în executare până la data prezentei contestaţii.

Prin dispoziţiile art. 461 lit. d C.p.p., pe care instanţa le apreciază ca fiind incidente în cauză în raport de motivele de fapt ale contestaţiei, se reglementează unul din cazurile în care se poate face contestaţie la executare şi anume când se invocă amnistia, prescrip?ia, gra?ierea sau orice altă cauză de stingere ori de mic?orare a pedepsei, precum ?i orice alt incident ivit în cursul executării.

Termenul de prescripţie a executării pedepsei aplicabil în cauză conform art. 126 lit. b C.p. este de 8 ani. Acest termen, care se calculează conform art. 126 al. 3 C.p. de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă, respectiv de la data de 25.11.2003, s-ar fi împlinit la data de 24.11.2011.

Din copia de pe cazierul judiciar actualizat al condamnatului şi din Sentinţa penală nr. …. a Judecătoriei … – Secţia penală, definitivă la data de …, rezultă că prin această sentinţă M. S. a fost condamnat pentru săvârşirea la datele de 15.11.2007 şi 21.12.2007 a infracţiunii prev. de art. 70 al. 1 din OUG 105/2001 cu aplic. art. 41 al. 2 şi art. 37 lit. b C.p. şi la data de 21.12.2007 a infracţiunii prev. de art. 293 al. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

Potrivit art. 127 C.p. cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei sau prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni.

Având în vedere aceste dispoziţii legale în raport de actele dosarului, astfel cum au fost anterior analizate, instanţa constată că în cauză, prin săvârşirea de către condamnat la datele de 15.11.2007 şi 21.12.2007 (deci anterior datei de 24.11.2011 când s-ar fi împlinit termenul de prescripţie a executării pedepsei vizate prin prezenta contestaţie) a infracţiunilor pentru care acesta a şi fost condamnat definitiv Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …– Secţia penală, a fost întreruptă prescripţia executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate Sentinţa penală nr…. din data de … pronunţată în dosarul nr. …, definitivă la data de ….

Având în vedere acestea şi constatând că, urmare întreruperii cursului prescripţiei, în prezent în cauză nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării pedepsei, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cu privire la executarea Sentinţei penale nr. … dată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. …, definitivă.

În baza art. 192 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat, inclusiv suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu, av. …, ce se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, vor rămâne în sarcina statului.

Domenii speta