Art. 50 din Legea 7/1996-inadmisibilitatea plângerii împotriva încheierii de carte funciara in lipsa cererii de reexaminre a încheierii.

Sentinţă civilă 2010 din 02.02.2012


Prin cererea inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr 171100/11.03.2011 si inaintata Judecatoriei Sectorului 3 unde a fost inregistrata la data de 30.03.2011, sub nr 11439/301/2011, petentii BI si BM au formulat plangere impotriva incheierii 9660/09.03.2009 prin care s-a notat in partea a III a a Cartii Funciare nr 77737 adresa Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6

In motivare petentii au aratat ca immprejurarea ca se efectueaza cercetari intrucat ar exista suspiciuni asupra legalitatii actelor de instrainare efectuate de fostii proprietari ai imobilului, respectiv  CM si LE si care la data notarii nu mai erau proprietarii tabulari activi ai imobilului incalca dispozitiile art 22 si art 26 alin 4 lit c si art 50 din legea 7/1996.

Petentii au mai aratat ca nu sunt parti in dosarul de cercetare penala nr 1808/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, nu au fost instiintati cu privire la eventuale cercetari ce se fac asupra fostilor proprietari. Cum LE nu a fost si nu este proprietar tabular astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara, notarea litigiului in Cartea Funciara nu este legala. Notarea unui litigiul poate fi facuta numai atunci cand pe rolul instantelor exista actiuni in legatura cu imobilul respectiv, or, in cauza nu exista nici o actiune in justitie in sensul legii cadastrului, nefiind trimise in judecata persoanele supuse cercetarii penale. Nu exista nici o indisponibilizare pe baza de sechestru asigurator care, eventual, ar fi putut fi dispus de procuror prin ordonanta  Cercetarea penala este o activitate ce se desfasoara, de regula, pe un interval de timp indelungat iar notarea cercetarii penale in Cartea Funciara este de natura sa afecteze major dreptul de dispozitie al proprietarului tabular. Aceasta este si ratiunea pentru care textul de lege impune existenta unei actiuni in justitie pentru notarea litigiului.

Aata ca OCPI Sector 3 nu le-a comunicat incheierea nr 9660/09.03.2009

In drept a invocat dis part 50 alin 1 si 2 din legea 7/1996.

La termenul din data de 02.02.2012 instanta a pus in discutia partilor admisibilitatea plangerii in raport de dispozitiile art  50 din legea 7/1996

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca in speta petentii au formulat plangere impotriva incheierii de Carte Finciara nr 9660/09.03.2009

Potrivit art 50 alin 1 din legea 7/1996 incheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.  (21) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.  (22) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

In speta, chiar prin plangerea formulata petentii au invederat ca nu le-a fost comunicata incheierea de Carte Funciara si ca nu au formulat cerere de reexaminare impotriva incheierii. Nu pot fi retinute  sustinerile petentilor potrivit carora OCPI trebuia sa retina plangerea spre solutionare si sa o califice drept cerere de reexaminare intrucat chiar in cuprinsul plangerii petentii solicita inaintarea acesteia la Judecatoria Sectorului 3 si invoca disp art 50 din legea 7/1996 in vechea reglementare care nu prevedea obligativitatea atacarii plangerii cu cerere de reexaminare. OCPI nu putea schimba obiectul si cauza plangerii.

Fata de considerentele expuse, constatand ca in speta petentii nu au urmat procedura prevazuta de art 50 alin 2 din legea 7/1996 va respinge plangerea ca inadmisibila, petentii avand posibilitatea de a formula cerere de reexaminare impotriva incheierii de Carte Funciara si numai in impoteza respingerii acesteia se vor adresa instantei cu plangere impotriva incheierii pronuntata de registratorul sef.