Propunere de arestare preventiva admisa pentru infractiunea de tentativa la infractiunea de talharie.

Hotărâre 001 din 12.08.2012


La data de 12.08.2012, ora ……, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a fost înregistrat sub nr. ……../301/2012, referatul nr. ……/P/2012 din data de 12.08.2012, prin care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului SD, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 12.08.2012 până la data de 09.09.2012, inclusiv.

În fapt, s-a reţinut că la data de 11.08.2012, în jurul orei 20,30, in timp ce se afla pe str. Calea Vitan, din Bucuresti, sector 3, inculpatul a încercat să sustragă, prin smulgere, un lanţ pe care partea vătămată DD îl purta la gât.

Analizând actele şi lucrările dosarului în vederea soluţionării propunerii de arestare preventivă a inculpatului SD instanţa  a retinut ca la data de 11.08.2012, ora 23,30, prin rezoluţia organelor de poliţie din cadrul Secţiei 11 Poliţie – BIC faţă de inculpat a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de  tâlhărie, prev. de art.20 C.p. rap.la art.211 alin.1,2 lit.b,c C.p. fapta constând în aceea că la data de 11.08.2012, în jurul orei 20,30, in timp ce se afla  pe str. Calea Vitan, sector 3, inculpatul a încercat să sustragă, prin smulgere, un lanţ pe care partea vătămată DD îl purta la gât, măsura confirmată de procuror, conform art. 228 al. 31 C.p.p.

La data de 12.08.2012, ora 01,00, prin ordonanţa nr. …./11.08.2012 emisă de Secţia 11 Poliţie, a fost dispusă măsura reţinerii inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii anterior descrisă, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 11.08.2012, ora 20,26, până la data de 12.08.2012, ora 20.26.

Prin ordonanţa nr. …./P/2012 din data de 12.08.2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului SD pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de  tâlhărie, prev. de art.20 C.p. rap.la art.211 alin.1,2 lit.b,c C.p. fapta constând în aceea că la data de 11.08.2012, în jurul orei 20,30, in timp ce se afla  pe str. Calea Vitan, sector 3, a încercat să sustragă, prin smulgere, un lanţ pe care partea vătămată DD îl purta la gât.

Astfel, instanţa a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1491 C.p.p. referitoare la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, reţinând că potrivit art. 1491 C.p.p. pentru a se putea dispune arestarea preventivă a inculpatului trebuie să fie întrunite condiţiile prevăzute de art. 143 C.p.p. şi să existe în mod corespunzător vreunul din cazurile prevăzute de art. 148 C.p.p.

În ceea ce priveşte existenţa în cauză a probelor şi indiciilor temeinice că inculpatul a săvârşit o infracţiune, se reţine că potrivit art. 681 C.p.p. sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauza rezultă presupunerea rezonabilă  că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.

În cauza sunt suficiente indicii temeinice, în accepţiunea dată de lege acestei noţiuni, că inculpatul SD a comis fapta pentru care este cercetat, relevante fiind în acest sens  mentiunile procesului verbal de prindere a inculpatului, cele ale procesului verbal de cercetare la fata locului, declaraţiile părţii vătămate,ale martorei PD, mentiunile proceselor verbale de recunoastere din planse foto a inculpatului, recunoasteri facute de partea vatamata si de martora PD , mentiunile procesului verbal de conducere in teren a organelor de politie de catre inculpat, dar si declaratiile inculpatului de recunoastere a comiterii faptei date in fata organelor de politie.

De asemenea, judecatorul  a constatat că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 148 lit. f C.p.p. Astfel, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate a acestuia prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în sensul că ar genera un sentiment de insecuritate în rândul societăţii civile, determinat de cercetarea în stare de libertate a inculpatului, învinuit de comiterea unei infracţiuni cu un grad ridicat de pericol social, respectiv tentativă de tâlhărie, pericolul social concret fiind relevat de modalitatea în care a acţionat inculpatul, respectiv într-un loc public, pe timp de seara, prin exercitarea de violente asupra partii vatamate(lovirea acesteia din spate, la nivelul cefei si smulgerea de la gat a lantisorului pe care partea vatamata il purta) , dar şi de circumstanţele personale ale inculpatului, care deşi nu este cunoscut cu antecedente penale , este in virsta de 20 de ani şi are un domiciliu stabil,nu se afla la primul conflict cu legea penala, fiind de patru ori sanctionat administrativ anterior pentru  comiterea unor infractiuni de furt calificat si pentru comiterea unei infractiuni de consum de droguri. Toate aceste elemente au fundamentat convingerea judecătorului că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Totodată instanţa a considerat că măsura arestării preventive a inculpatului se impune pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, conform art. 136 alin. 1 C.p.p., in raport de circumstantele reale ale faptei comise , dar si de cele personale ale inculpatului, circumstante anterior expuse.

Faţă de aceste motive, văzând dispoziţiile art. 136 alin.1 lit.d C.p.p., art.148 alin.1 rap.la art.143 C.p.p., art.148 lit.f C.p.p.,art.1491 C.p.p., a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului SD pe o durată de 25 de zile, emitand si mandatul de arestare preventivă a inculpatului în acest sens.