Măsură educativă neprivativă de libertate, cauză cu infractor minor

Sentinţă penală 1460 din 28.12.2020


Prin sentinţa penală nr. 1460/28.12.2020, pronunţată de Judecătoria Găeşti, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal şi art. 114 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 118 Cod penal, instanţa a aplicat inculpatului …, fără antecedente penale, minor la data săvârşirii faptei: măsura educativă neprivativă de libertate constând în supravegherea acestuia pe o durată de 6 luni sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă din data de 14.06.2018.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. e Cod penal, instanţa a impus inculpatului obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa la datele fixate de acesta.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 123 Cod penal, care arată că:

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa dispune:

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condiţiile de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse, instanţa înlocuieşte măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ.

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa dispune:

a) prelungirea măsurii educative luate iniţial, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate iniţial cu o măsură educativă privativă de libertate.

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3) lit. a) şi lit. b), instanţa poate impune noi obligaţii în sarcina minorului ori sporeşte condiţiile de executare a celor existente.

S-a luat act că inculpatul a fost cercetat şi judecat în stare de libertate.

În baza art. 398, raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente, la plata sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel, ca situaţie de fapt, instanţa a constatat că, la data de 14.06.2018, organele de poliție l-au depistat pe minorul în vârstă de 17 ani, …, conducând autoturismul …, pe …, pe raza localității …, fără a deține permis de conducere.

Audiat în calitate de suspect, acesta a recunoscut săvârșirea faptei, precizând ca a luat autoturismul care aparținea tatălui său, fără știrea acestuia. Ulterior a refuzat să semneze procesul-verbal de aducere la cunoștință a calității de inculpat și să dea declarație în acest sens.

Conform adresei nr. 282255/02.08.2018 a IPJ Dâmbovița - Serviciul Rutier, inculpatul nu figurează în evidențe cu permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă a reieşit din următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu, declaraţii martor/suspect …, declarații martori, adresa nr. 282255/02.08.2018 emisă de IPJ Dâmboviţa - Serviciul Rutier, fişă cazier judiciar inculpat.

În drept, instanţa a constatat că: fapta inculpatului minor …, care la data de 14.06.2018 a condus autoturismul …, pe …, pe raza localității …, fără a deține permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal.

Prin încheierea pronunţată în procedura de cameră preliminară, rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cu privire la inculpat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În faţa instanţei, în prezenţa apărătorului său, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate fapta săvârşită şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, pe care nu le contestă, nesolicitând readministrarea lor.

Coroborând recunoaşterea inculpatului cu celelalte probe administrate în faza de urmărire penală, instanţa a reţinut că acesta a săvârşit fapta pentru care este trimis în judecată, în modalitatea descrisă în rechizitoriu, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Potrivit art. 335 alin. 1 Cod penal, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Conform art. 114 alin. 1 Cod penal, faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

La alegerea naturii şi duratei măsurii educative, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 114 Cod penal, dar şi gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului, elemente apreciate după criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal. Astfel, instanţa s-a orientat în funcţie de mai multe aspecte, precum: vârsta inculpatului, aspectul că, potrivit fişei de cazier judiciar, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, atitudinea acestuia pe parcursul judecării cauzei, faptul că a recunoscut infracţiunea comisă încă din faza de urmărire penală, prezentându-se în faţa organelor judiciare, manifestând cooperare şi regret cu privire la fapta reţinută în sarcina sa. Această atitudine a condus instanţa la concluzia că reeducarea inculpatului şi cultivarea în conştiinţa sa a respectului faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală se pot realiza prin aplicarea unei măsuri educative mai uşoare.

Instanţa a mai constatat că infracţiunea săvârşită prezintă un grad de pericol social ridicat, deoarece inculpatul a condus vehiculul fără a poseda permis de conducere, deci fără a fi testat dacă are deprinderile necesare desfăşurării acestei activităţi, constituind un potenţial pericol pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier.

De asemenea, instanţa a reţinut aspectele constatate cu ocazia întocmirii referatului de evaluare de către consilierii din cadrul Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa, inculpatul fiind caracterizat într-un mod pozitiv. Potrivit concluziilor exprimate, riscul de a mai comite infracţiuni în cazul acestui inculpat a fost considerat mic/mediu şi s-a propus a se aplica acestuia măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii, cu obligaţia de a se prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa.

Faţă de toate argumentele de mai sus, având în vedere dispoziţiile art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal şi art. 114 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 118 Cod penal, instanţa a considerat oportun a aplica inculpatului, minor la data săvârşirii faptei, măsura educativă neprivativă de libertate constând în supravegherea acestuia pe o durată de 6 luni sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, această măsură educativă fiind considerată suficientă pentru atingerea scopului său.

În temeiul art. 121 alin. 1 lit. e Cod penal, instanţa a impus inculpatului obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa la datele fixate de acesta.

În continuare, instanţa a atras atenţia minorului asupra dispoziţiilor art. 123 Cod penal.

S-a luat act că inculpatul a fost cercetat şi judecat în stare de libertate.

A fost obligat inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Sentinţa penală nr. 1460/28.12.2020, pronunţată de Judecătoria Găeşti, a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.