Furt calificat ( 7 acte materiale ) prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1, lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 37 al. 1 lit. a Cod penal şi a infracţiunii de violare ...

Sentinţă penală 605/2012 din 20.04.2012


MINISTERUL PUBLIC este reprezentat de procuror…, din cadrul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ….

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile  art. 304 Cod de procedură penală.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpatul V D,  trimis în judecată în stare de arest preventiv, sub acuzaţia comiterii infracţiunii de furt calificat ( 7 acte materiale ) prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1, lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 37 al. 1 lit. a Cod penal şi a infracţiunii de violare de domiciliu (3 acte materiale), prev de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi  art. 37 al. 1 lit. a Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul V D, aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul …, asistat de apărătorul desemnat din oficiu, av. … în baza delegaţiei emisă de Baroul …, nr…., numita ...a în calitate de reprezentat al părţii civile H G, părţile vătămate T F, F F, T C V, P S şi G G, lipsă fiind părţile vătămate HG şi B L-G.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :

Se constată că s-a ataşat la dosar copia sentinţei penale nr. … pronunţată la data de … de Judecătoria … în dosarul nr. …, privind pe inculpatul V D.

La întrebarea instanţei, numita L D în calitate de reprezentat al părţii civile H G (fiica părţii civile), arată că partea civilă i-a comunicat faptul că înţelege să îşi menţină pretenţiile civile formulate în faza de urmărire penală.

La întrebarea instanţei, partea vătămată T F arată că nu are nici o pretenţie de la inculpat, întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

Partea civilă F F arată că îşi menţine pretenţiile civile formulate în faza de urmărire penală, în cuantum de 3000 lei.

Partea civilă T C Varată că îşi menţine pretenţiile civile formulate în faza de urmărire penală, în cuantum de 300 lei.

Partea vătămată P S arată că nu are pretenţii civile faţă de inculpat, doreşte doar să se aplice legea faţă de acesta.

Partea vătămată G G arată că se constituie parte civilă cu suma de 15.000.000 lei vechi, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de inculpat. Arată că este adevărat faptul că i s-au restituit o parte din bunuri, cum ar fi alimentele şi carnea, însă nu au mai fost bune întrucât s-au alterat.

În acest timp, se prezintă în sala de judecată şi partea civilă B L-G, care, la întrebarea instanţei, arată că şi-a recuperat o parte din prejudiciu şi că renunţă la cealaltă parte care a rămas nerecuperată şi a cărei contravaloare o estimează la suma de 100 RON.

Instanţa pune în discuţie dacă inculpatul V D doreşte să uzeze de prevederile 320/1 Cod procedură penală,  cu privire la recunoaşterea faptelor şi judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi aduce la cunoştinţa inculpatului consecinţele acestei recunoaşteri.

Inculpatul V Dasistat de avocat arată că doreşte să uzeze de procedura recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 320 ind. 1 Cod de procedură penală, recunoaşte faptele pentru care a fost trimis în judecată şi doreşte să fie judecat pe baza probelor existente în dosarul de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

În baza art. 322 Cod procedură penală, instanţa face o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei.

În baza art. 323 Cod procedură penală instanţa procedează la audierea inculpatului V D, cele declarate fiind consemnate, iar declaraţia ataşată la dosar, după ce a fost citită şi semnată de acesta.

Instanţa, pune în discuţie admisibilitatea în principiu, a cererii inculpatului V D de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul inculpatului solicită ca instanţa să încuviinţeze cererea inculpatului de judecare conform procedurii speciale prevăzute de art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens.

Instanţa se va pronunţa prin hotărâre asupra admisibilităţii procedurii speciale.

Reprezentantul parchetului, apărătorul inculpatului şi inculpatul arată că nu au cereri de formulat în cauză.

Având în vedere declaraţia dată de inculpat precum şi prevederile art. 320/1 Cod procedură penală, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul parchetului arată că susţine rechizitorului Parchetului de pe lângă Judecătoria … şi apreciază faptele reţinute în sarcina inculpatului V D, dovedite cu procesele verbale de cercetare la faţa locului şi planşele foto aferente, procesele verbale de reconstituire, dovezile de ridicare ale bunurilor sustrase şi de restituire către părţile vătămate, declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile inculpatului, declaraţiile părţilor vătămate şi declaraţiile martorilor care au fost audiaţi în faza de urmărire penală. Apreciind că vinovăţia inculpatului este dovedită astfel cum a fost şi recunoscută de acesta, solicită a se dispune condamnarea sa, în baza art. art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1, lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 37 al. 1 lit. a Cod penal şi art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi  art. 37 al. 1 lit. a Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,  la o pedeapsă cu închisoarea just individualizată pentru fiecare din infracţiunile reţinute în sarcina sa astfel, cum rezultă în urma aplicării dispoziţiilor art. 320 ind. 1 al. 7 Cod procedură penală şi reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă.

În baza art. 61 Cod penal solicită a se dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate şi contopirea restului rămas neexecutat cu pedeapsa ce se va aplica în cauză, aplicarea pedepsei celei mai grele, la care solicită să fie adăugat un spor.  În baza art. 34 lit. b Cod penal solicită a se dispune contopirea pedepselor astfel rezultante, aplicarea pedepsei celei mai grele, la care solicită să fie adăugat un spor, pedeapsa care solicită să fie executată de inculpat în regim privativ de libertate.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal solicită aplicarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II lit. b Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal solicită a se dispune deducerea perioadei reţinerii şi arestului preventiv din 01.03.2012, la zi, iar în baza art.350 Cod procedură penală solicită a se menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpatul VD.

Pe latura civilă a cauzei, în baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală, cu referire la art. 1375 Cod civil, solicită a se dispune obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile în favoarea părţilor civile H G, F F, T C şi G G, în măsura în care acestea sunt dovedite. Totodată, solicită a se constata că părţile civile P S, T C V şi B L nu formulează pretenţii civile şi a se dispune confiscarea în favoarea statului a sumei de 100 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor rămase nerecuperate şi la care partea civilă a înţeles să renunţe.

În baza art.191 al. 1 Cod procedură penală solicită a se dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul inculpatului solicită a se aplica în sarcina inculpatului o pedeapsă just individualizată, astfel cum rezultă în urma aplicării prevederilor art.320 ind. 1 Cod procedură penală, respectiv reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, iar în urma contopirii pedepselor, solicită a nu se dispune adăugarea unui spor. Solicită a se avea în vedere atitudinea inculpatului  de recunoaştere, regret şi faptul că a colaborat cu organele judiciare, circumstanţe faţă de care apreciază că nu se impune a se menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpat.

Numita L D, în calitate de  fiică a părţii civile H G, menţine pretenţiile civile formulate de tatăl său.

Partea civilă T F arată că îşi menţine pretenţiile civile formulate în cauză.

Partea civilă F F de asemenea, arată că îşi menţine pretenţiile civile formulate în cauză.

Partea civilă T C lasă la aprecierea instanţei.

Partea vătămată PS solicită ca justiţia să îşi facă datoria.

Partea civilă G G arată că inculpatul este un om foarte periculos şi solicită să fie judecat.

Inculpatul V D, având ultimul cuvânt, arată că îi pare sincer rău de faptele comise.

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND:

Constată că prin rechizitoriul nr. … din … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, înregistrat la instanţă la data de … a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul V D,  sub acuzaţia comiterii infracţiunilor de furt calificat ( 7 acte materiale ) prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p., art. 75 alin. 1 lit. c C.p. şi art. 37 al. 1 lit. a C.p. şi violare de domiciliu ( 3 acte materiale ), prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi  art. 37 al. 1 lit. a C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut în sarcina inculpatului că,  în perioada ianuarie-februarie 2012, pe timp de noapte, a comis 7 acte materiale de sustragere având ca obiect bunuri de uz casnic-la două dintre acestea participând şi minorul F R B, aceste acte realizându-se prin acelaşi mod de operare, respectiv prin pătrunderea în incinta locuinţelor aparţinând părţilor vătămate de pe raza localităţii Şuşturogiu, prin efracţie sau profitând de faptul că uşile de acces erau neasigurate, cauzând un prejudiciu total de 4231,9 lei.

De asemenea, s-a mai reţinut în sarcina inculpatului că, în 21.01.2012 şi 24-25.02.2012 (pct. 1, 6, 7 din rechizitoriu), pe timp de noapte, a pătruns fără drept şi fără a avea consimţământul părţilor vătămate H G, P S şi G G, în locuinţele acestora din urmă, situate în localitatea Şuşturogiu, jud. ….

În cauză a fost aplicată, la cererea inculpatului V D, asistat de apărătorul din oficiu, procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, introdusă prin Legea nr. 202/2010, procedură  reglementată de art.320/1 Cod procedură penală, modificat prin O.U.G. nr. 121/2011. Astfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor,  aşa cum au fost descrise în rechizitoriu şi a fost de acord ca judecarea cauzei  să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi pe care şi le însuşeşte.

Faţă de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa, văzând că faptele inculpatului V D sunt stabilite, respectiv că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, apreciază că procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, prev. de art.320/1 Cod procedură penală, este aplicabilă în cauză

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală,  cunoscute şi însuşite de inculpat, instanţa reţine în fapt următoarele:

Inculpatul V D a fost liberat condiţionat la data de 19.10.2011, cu un rest de 827 zile, din executarea pedepsei de 10 ani închisoare aplicată prin s.p.nr. … a Judecătoriei …, în urma contopirii pedepselor aplicate pentru infracţiuni de furt calificat şi violare de domiciliu.

La cca. 3 luni de la data liberării condiţionate, mai precis în perioada ianuarie-februarie 2012, pe timp de noapte, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul V D a pătruns, prin efracţie, dar si profitând de faptul că uşile erau neasigurate, în şapte locuinţe, dintre care trei erau locuite, iar patru aveau destinaţia de case de vacanţă, situate pe raza localităţii Şuşturogiu, jud. …, de unde a sustras diferite bunuri,  cauzând părţilor vătămate un prejudiciu în valoare totală de 4231,9 lei, două dintre aceste acte materiale de sustragere fiind comise împreună cu minorul F R B, după cum urmează :

1. În data de 21.01.2012 in jurul orelor 21.00, inculpatul V D a escaladat gardul curţii imobilului părţii vătămate H G, din loc. Susturogiu, nr…, după care a pătruns in grajdul de animale de unde a sustras  7 găini si un cocoş, fiind observat de către partea vătămată. Prejudiciul cauzat este în valoare de 290 lei, conform procesului-verbal de evaluare anexat la dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că nici uşa de acces în imobilul părţii vătămate şi nici uşa de acces în grajdul de animale nu prezintă urme de forţare, aspecte evidenţiate şi în cadrul planşelor efectuate cu aceea ocazie.

Din declaraţia părţii vătămate rezultă că în noaptea de 23.01.2012, în jurul orelor 21.00, în timp ce se afla la domiciliu, împreună cu soţia sa, a auzit un zgomot, motiv pentru care a ieşit în curte pentru a vedea ce se întâmplă, ocazie cu care acolo a găsit o roabă în care se aflau nişte găini moarte, pe care le-a recunoscut ca fiind din gospodăria sa. Constatând acestea, partea vătămată, persoană în vârstă,  a declarat că s-a speriat de cele văzute, motiv pentru care s-a întors în locuinţă, unde i-a relatat soţiei sale aceste aspecte, după care împreună cu aceasta din urmă s-a deplasat din nou în curte pentru a-i arăta găinile moarte, pe care însă nu le-a mai găsit la locul unde le observase.

Fiind reaudiată la data de 21.02.2012, partea vătămată H G a revenit asupra declaraţiei anterioare, arătând că după ce a auzit zgomot în gospodărie şi a ieşit în curte în scopul de a verifica cele constatate, l-a văzut pe inculpatul V D fugind din grajdul de animale, iar în faţa grajdului se aflau 7 găini şi un cocoş, toate păsările fiind moarte. Văzând acestea, partea vătămată a declarat că a fost alarmată, motiv pentru care s-a întors în locuinţă, unde i-a relatat soţiei sale aceste aspecte, după care împreună cu aceasta din urmă s-a deplasat din nou în curte, acolo constatând că găinile respective dispăruseră din locul în care le văzuse. Această din urmă declaraţie a părţii vătămate este confirmată şi de către soţia sa, martora H F.

De precizat că partea vătămată şi-a motivat contradicţiile din cadrul declaraţiilor pe împrejurarea că, fiind o persoană în vârstă şi vulnerabilă, i-a fost frică de faptul că inculpatul ar putea intra din nou peste ei, cunoscând că inculpatul V D mai comisese fapte cu caracter penal şi în trecut.

Inculpatul V D a recunoscut comiterea faptei, menţionând că a escaladat gardul de la locuinţa părţii vătămate, după care a pătruns în curte, de unde a sustras un număr de şapte găini. Bunurile sustrase au fost duse la locuinţa fratelui inculpatului, numitul V C (unde locuieşte şi numitul V D). Acolo, inculpatul le-a relatat fratelui său, numitul V C, precum şi concubinei acestuia, numita F R, faptul că a sustras găinile din curtea locuinţei părţii vătămate, după care împreună le-au gătit şi le-au consumat, aspect ce rezultă din declaraţiile coroborate ale inculpatului şi ale numiţilor V C şi F R.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Partea vătămată H G a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 700 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

2. In perioada 28-30.01.2012, pe timp de noapte, inculpatul V D a pătruns pe poarta neasigurată în curtea imobilului nelocuit aparţinând părţii vătămate T F, situat în loc. Susturogiu, iar apoi a pătruns in locuinţa neasigurată, de unde a sustras o soba tip cizma, un lighean cu suport metalic si o etajera din lemn, producând un prejudiciu in valoare de 433,50 lei, conform adresei de evaluare anexată la dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că nici uşa de acces în curtea imobilului părţii vătămate şi nici uşa de acces locuinţă nu prezintă urme de forţare, acestea fiind găsite neasigurate, aspecte evidenţiate şi în cadrul planşelor efectuate cu aceea ocazie.

Fiind audiată, partea vătămată a declarat că imobilul din care au fost sustrase bunurile descrise mai sus nu este locuit, totodată precizând că a găsit etajera din lemn abandonată în grădina locuinţei, bănuindu-l de comiterea faptei pe inculpatul V D.

Inculpatul a fost văzut în seara de 30.01.2012, orele 20.00, de către martorul V F, în timp ce se deplasa pe raza loc. Susturogiu, având asupra sa o roabă în care se afla o sobă. Atunci, martorul l-a întrebat pe inculpat despre provenienţa acelei sobe, însă acesta din urmă nu i-a oferit informaţii sub acest aspect, relatându-i doar că este defectă şi o duce la domiciliu în scopul de ca o repara. De asemenea, martorii H F, V C, V N şi F R precizează că la sfârşitul lunii ianuarie 2012 au văzut lângă casa numitului V C-fratele inculpatului (locuinţă în care domiciliază şi inculpatul), o sobă şi un lighean, fără însă a cunoaşte provenienţa acestor bunuri şi aflând ulterior că fuseseră sustrase.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum a fost descrisă mai sus, totodată predând organelor de poliţie bunurile sustrase, care ulterior au fost restituite părţii vătămate pe bază de dovadă.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate T F a fost recuperat, prin restituire pe bază de dovadă, motiv pentru care sus-numita a declarat că nu se mai constituie parte civilă în cauză.

3. In perioada 03-07.02.2012, pe timp de noapte si fiind însoţit de minorul F R B, inculpatul V D, prin escaladarea gardului curţii si prin forţarea uşilor, a pătruns în imobilul nelocuit al parţii vătămate F F, situat pe raza localităţii Susturogiu, de unde a sustras tacâmuri, farfurii, saltele, feţe de pernă, plapome, haine bărbăteşti, un stetoscop, prosoape, pături, un covor persan, găleţi, bidoane de aluminiu, oale, cratiţe, un tablou, un fier de călcat, prelungitoare precum şi alte bunuri de uz casnic, producând un prejudiciu in valoare de 1517,70 lei, conform adreselor de evaluare anexată la dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-au constatat urme de forţare la nivelul uşii de acces în cele două încăperi ale locuinţei, totodată consemnându-se faptul că poarta de acces în curtea imobilului a fost găsită neasigurată, fără urme de forţare, aspecte evidenţiate şi în cadrul planşelor efectuate cu aceea ocazie.

Cu ocazia audierii, partea vătămată a declarat că imobilul din care au fost sustrase bunurile descrise mai sus nu este locuit, fiind folosit drept casă de vacanţă. Dat fiind că nu locuia la imobilul sus-menţionat, partea vătămată nu a avut posibilitatea de a sesiza personal comiterea furtului, fiind înştiinţată în acest sens de către martorul G F, care a apelat-o telefonic, întrebând-o dacă deţine în interiorul casei de vacanţă situată în loc Susturogiu, un covor persan, tacâmuri şi farfurii, întrucât inculpatul V D a oferit spre vânzare astfel de bunuri persoanelor din sat. Auzind acestea, partea vătămată s-a deplasat la imobilul sus-menţionat, unde a constatat lipsa bunurilor descrise mai sus, observând şi faptul că  uşa camerei din care au fost sustrase bunuri prezenta urme de forţare. Fiind audiat, martorul G F a confirmat cele relatate de către partea vătămată, arătând că ar fi aflat despre sustragerea bunurilor de la martora P V. A fost audiată şi această martoră, care a declarat că are cunoştinţă despre comiterea faptei, întrucât în cursul lunii februarie 2012, s-a întâlnit la locuinţa sa cu numitele F R şi H F, concubinele numiţilor V C şi V N (fraţii inculpatului), cele două povestindu-i că inculpatul a „spart locuinţa” părţii vătămate.

Partea vătămată a mai declarat că la data de 09.02.2012, s-a deplasat la locuinţa inculpatului V D, unde l-a întrebat dacă cunoaşte aspecte legate de fapta de sustragere descrisă anterior, acesta răspunzând negativ. Totodată, partea vătămată a declarat că a văzut în locuinţa acestuia un prosop de baie şi o faţă de pernă pe care le-a recunoscut ca fiind dintre cele sustrase.

Totodată, partea vătămată F F a declarat că a vorbit cu martorul H P, acesta din urmă relatându-i că a cumpărat 3 bidoane de la V D, pe care le-a vândut la fier vechi, moment în care partea vătămată a realizat că era vorba despre bunurile sustrase din locuinţa sa. Având în vederea aceste aspecte, au fost audiaţi martorii H P şi H N M, ale căror declaraţii se coroborează, cei doi relatând faptul că la data de 05.02.2012, la locuinţa numitului H P a venit inculpatul V D, precum şi fratele acestuia, V C, care i-au oferit spre vânzare martorului H P, trei bidoane din aluminiu. Astfel, fără a cunoaşte provenienţa ilicită a bunurilor, martorul H P a fost de acord să cumpere bidoanele sus-menţionate cu suma de 50 lei, motiv pentru care l-a trimis pe fratele său H N M să ridice aceste bidoane de la locuinţa inculpatului, nici acest din urmă martor necunoscând provenienţa bidoanelor respective. Ulterior, numitul H P a valorificat obiectele astfel dobândite la un punct de colectare fier vechi. De asemenea, martorul H P a arătat şi împrejurarea că fratele inculpatului, pe nume V C, i-a oferit spre vânzare şi un stetoscop, însă tranzacţia nu s-a încheiat, pe motiv că martorul nu a dorit sa achiziţioneze un astfel de bun. Fiind audiat şi martorul V C, acesta a declarat că a valorificat prin vânzare bunurile sus-menţionate, fără a cunoaşte provenienţa lor ilicită.

Din declaraţiile martorilor V N, V C, F R, H Fl reiese că în cursul lunii februarie 2012, inculpatul a mai adus la locuinţa sa diverse bunuri de uz casnic, precum farfurii, căni, pahare, o saltea, încercând să le vândă persoanelor sus-numite, care au refuzat însă tranzacţia, fără a cunoaşte provenienţa ilicită a acestor obiecte şi fără a primi bunuri dintre cele indicate de la inculpat.

Din declaraţia minorului F R B reiese că în cursul lunii februarie 2012, acesta s-a înţeles cu inculpatul în scopul de a sustrage bunuri din locuinţa sus-menţionată, întrucât cei doi cunoşteau că este nelocuită. Astfel, cei doi au escaladat gardul locuinţei, după care V D a sustras din incintă o serie de bunuri printre care şi farfurii, cuţite, o perdea şi un cablu de culoare neagră, pe care inculpatul l-a oferit minorului. Ulterior, după 2-3 zile, relatează minorul, acesta a fost rechemat de către V D să-i acorde ajutor în scopul de a sustrage şi de a transporta şi restul de bunuri pe care inculpatul dorea să le sustragă din locuinţa părţii vătămate, lucru realizat de către cei doi, care au sărit gardul imobilului, din incinta căruia inculpatul a sustras haine, farfurii şi tacâmuri.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum a fost descrisă mai sus, totodată predând organelor de poliţie o parte din bunurile sustrase, care ulterior au fost restituite părţii vătămate pe bază de dovadă.

Inculpatul a mai menţionat că nu a putut transporta toate bunurile în aceiaşi noapte, motiv pentru care s-a deplasat în trei rânduri la locuinţa părţii vătămate, o singură dată fiind însoţit de către minorul F  R B, care l-a ajutat să transporte nişte cabluri(prelungitoare). A mai precizat inculpatul că de la bun început a avut intenţia de a sustrage toate bunurile sus-arătate, însă s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate în trei rânduri deoarece nu le-a putut transporta pe toate  o dată.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Partea vătămată F F a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.000 lei, reprezentând prejudiciul rămas nerecuperat în urma restituirii.

4. În perioada 05.02. – 08.02.2012, pe timp de noapte, si fiind însoţit de minorul F R B, inculpatul V D prin forţarea usilor, a pătruns in imobilul nelocuit al partii vatamate B L G, situat pe raza localitatii Susturogiu, de unde a sustras o plapuma, o pătură, o faţă de masa, lenjerie de pat, pahare, un cojoc, articole de îmbrăcăminte si alte bunuri, producând un prejudiciu in valoare de 288,20 lei conform adreselor de evaluare anexat la dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului nu s-au constatat urme de forţare la nivelul uşii de acces în locuinţă şi în încăperi, aspecte evidenţiate şi în cadrul planşelor efectuate cu aceea ocazie.

Audiată fiind, partea vătămată a declarat că imobilul din care au fost sustrase bunurile reclamate nu este locuit, însă cu ocazia unei deplasări la faţa locului a constatat lipsa obiectelor de uz casnic mai sus descrise.

Din declaraţiile martorilor V C şi F R reiese că în cursul lunii februarie 2012, inculpatul a adus la locuinţa sa diverse bunuri precum articole de îmbrăcăminte şi haine de pat, fără ca persoanele menţionate să cunoască provenienţa ilicită a acestor obiecte sau să primească bunuri dintre cele indicate de la inculpat.

Din declaraţia minorului F R B reiese că după aproximativ 4 zile de la comiterea faptei arătate la pct. 3, acesta s-a înţeles cu inculpatul în scopul de a sustrage bunuri din locuinţa părtii vătămate B L G, întrucât cei doi cunoşteau că este nelocuită. Astfel, inculpatul V D a împins cu umărul uşa de acces în imobil, după care amândoi au pătruns în interior, de unde V D a sustras mai multe bunuri, printre care şi un cojoc.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, totodată predând organelor de poliţie bunurile sustrase, care ulterior au fost restituite părţii vătămate pe bază de dovadă. Inculpatul a mai precizat că a comis singur acest act material de sustragere, nefiind prezent minorul F R B. Cu toate acestea, declaraţia sa nu poate fi reţinută, fiind contrazisă în mod vădit prin declaraţiile minorului amintit mai sus, care a indicat cu precizie unul dintre bunurile sustrase, respectiv un cojoc (f. 108 verso), declaraţia sa coroborându-se cu cea a părţii vătămate care a reclamat furtul unui astfel de bun. Totodată, minorul a indicat şi modul în care inculpatul a pătruns în locuinţă, respectiv forţând uşa de acces cu umărul, aspect care îl plasează la data şi locul comiterii faptei. În aceste condiţii apare ca fiind evident că minorul F R B a fost prezent la data comiterii faptei, întrucât altfel nu ar fi putut indica cu exactitate bunul sustras cu acea ocazie, precum şi modul de operare folosit de către inculpat.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate BL-G a fost recuperat parţial, prin restituire pe bază de dovadă, motiv pentru care sus-numita a declarat că nu se mai constituie parte civilă în cauză. În instanţă partea vătămată a declarat că bunurile nerecuperate le evaluează la suma de 100 lei, însă renunţă la aceste bunuri.

5. În data de 22.02.2012, orele 15.00, inculpatul V D a escaladat gardul curţii părţii vătămate T C V, din Susturogiu, după care, prin forţarea uşii, a pătruns în imobilul nelocuit, iar dintr-o camera a sustras  un flacon de ţuică de 2 l, articole de îmbrăcăminte si 3 perdele tip camuflaj, producând un prejudiciu in valoare de 90 lei, conform adresei de evaluare anexat la dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-au constatat urme de forţare la nivelul uşii de acces în locuinţă, totodată consemnându-se faptul că poarta de acces în curtea imobilului a fost găsită neasigurată, fără urme de forţare, aspecte evidenţiate şi în cadrul planşelor efectuate cu aceea ocazie.

Fiind audiată, partea vătămată a declarat că imobilul din care au fost sustrase bunurile descrise mai sus nu este locuit, fiind folosit drept casă de vacanţă. Dat fiind că nu locuia la imobilul sus-menţionat, partea vătămată nu a avut posibilitatea de sesiza personal comiterea furtului, fiind înştiinţată în acest sens de către vecina sa, martora PV, care a apelat-o telefonic la data de 23.02.2012, relatându-i că inc. V D a pătruns prin efracţie în locuinţa sus-menţionată. Auzind acestea, partea vătămată s-a deplasat la imobil, unde a constatat lipsa bunurilor descrise mai sus, observând şi faptul că  uşa de la anexa locuinţei din care au fost sustrase bunuri, prezenta urme de forţare.

Din declaraţia martorei P V reiese că în cursul lunii februarie 2012, s-a întâlnit la locuinţa sa cu numita H F, concubina numitului V N (fratele inculpatului), ocazie cu care aceasta i-a relatat că inculpatul a „…..spart locuinţa lui T C, de unde a furat un flacon de pălincă şi alte bunuri”.

Din declaraţia martorei F R  rezultă că în seara de 22.02.2012, inculpatul a adus la domiciliul fratelui său V C, unde locuieşte, un flacon de ţuică, despre care a afirmat că l-a sustras din locuinţa părţii vătămate, motiv pentru care martorii V C şi V N l-au certat. Totodată, şi martora H F, concubina celuilalt frate al inculpatului, numitul V N, a declarat că în seara sus-menţionată, inculpatul i-a chemat pe cei doi la locuinţa sa în scopul de a bea pălincă. Astfel, martora împreună cu concubinul său V N s-au deplasat la locuinţa unde domiciliază inculpatul, ocazie cu care aceştia au văzut flaconul de pălincă, bun despre care inculpatul a afirmat că l-a sustras din locuinţa părţii vătămate. Totodată, martorii V C şi V N, F R au declarat că nu au băut din pălinca respectivă, inculpatul fiind singurul care a consumat.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum a fost descrisă mai sus, totodată predând organelor de poliţie o bluză de trening, care ulterior a fost restituită părţii vătămate pe bază de dovadă.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Partea vătămată T C V a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 300 lei, reprezentând prejudiciul rămas nerecuperat în urma restituirii.

6. În noaptea de 24/25.02.2012 in jurul orelor 00.20, inculpatul V D a pătruns în holul locuinţei părţii vătămate P S, din Susturogiu, fiind surprins de către acesta, astfel încât  inculpatul nu a reuşit să sustragă bunuri.

Astfel, din declaraţia părţii vătămate rezultă că la data sus-menţionată, se afla la domiciliu, uşa de acces fiind neasigurată. În jurul orelor 00,20, partea vătămată a auzit gălăgie în incinta locuinţei sale, ridicându-se din pat pentru a verifica de unde provine, moment în care l-a văzut pe inculpat. Când inculpatul a văzut-o pe partea vătămată, acesta a fugit din locuinţă, nereuşind să sustragă bunuri sau valori.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum a fost descrisă mai sus, arătând că s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate în scopul de a sustrage bunuri, lucru nerealizat pe motiv că a fost observat de către aceasta.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, astfel cum a fost expusă mai sus.

Partea vătămată PS a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, dat fiind că nu i s-a cauzat un prejudiciu material prin săvârşirea faptei.

7. Tot în noaptea de 24/25.02.2012, în jurul orelor 02.00 – 03.00, inculpatul V D, după ce a escaladat gardul curţii părtii vătămate G G, din Susturogiu, a pătruns în locuinţă prin fortarea usii şi a sustras 40 kg slănină, 40 kg carne de porc congelată, două legături de usturoi, iar dintr-o anexa a sustras 2 butelii de aragaz, tip Petrom, un bidon din aluminiu de 25 l, 2 cutii de vopsea, un aparat de tuns electric, pantofi şi diverse scule, producând un prejudiciu in  valoare de 1612,50 lei, conform adresei de evaluare anexat la dosar.

Din declaraţia părţii vătămate  rezultă că la data sus-menţionată, în jurul orelor 02.45, s-a trezit întrucât a auzit câinii lătrând şi a ieşit în curte pentru a verifica ce se petrece. Neobservând nicio persoană, aceasta s-a întors în locuinţă, ocazie cu care a constatat uşa de la intrarea în locuinţă este forţată, lipsindu-i bunurile sus-menţionate. Partea vătămată a mai arătat că la aceiaşi dată a găsit abandonate în grădină o parte din bunurile sustrase, respectiv două butelii, bidonul din aluminiu şi sculele.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-au constatat urme de forţare la nivelul uşii de acces în locuinţă, totodată fiind găsite abandonate o parte din bunuri – respectiv două butelii, un bidon de aluminiu şi scule.

Din declaraţia martorilor V N şi V C reiese că în dimineaţa zilei de 25.02.2012, l-au văzut pe inculpat în grădina imobilului unde locuia, având asupra sa carne congelată şi slănină afumată, bunuri pe care organele de poliţie fiind prezente la faţa locului, le-au ridicat cu acea ocazie.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, astfel cum a fost descrisă mai sus, totodată predând organelor de poliţie o parte din bunurile sustrase  respectiv 6 kg de carne congelată, 25 kg de slănină afumată şi o legătură de usturoi, care ulterior au fost restituite părţii vătămate pe bază de dovadă.

Cu prilejul reconstituirii efectuate în prezenţa martorilor asistenţi C D şi T A, inculpatul a reiterat în detaliu modul de comitere a faptei, arătând că a escaladat gardul pentru a ajunge în curtea locuinţei, după care a pătruns în imobil prin forţarea uşii de acces.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate G G a fost recuperat parţial, prin restituire pe bază de dovadă, motiv pentru care sus-numitul a declarat în cursul urmăririi penale că nu se mai constituie parte civilă în cauză. În instanţă partea vătămată s-a mai constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.000.000 lei vechi motivând că alimentele sustrase de inculpat şi care i-au fost restituite de poliţie au fost alterate, astfel că nu le-a mai putut folosi.

Starea de fapt mai sus reţinută rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de consemnare a actelor premergătoare (f. 15); procese- verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto (f. 21, 23-27, 41-50, 72-83, 117, 130-135, 159-168);  procese-verbale de reconstituire şi planşe foto(f. 31-33, 59-63, 99-104,  121-122, 138-140, 148-150, 175-179, );  declaraţiile părţii vătămate H G (f. 18-20);  declaraţiile părţii vătămate T F(f. 39-40); declaraţiile părţii vătămate F F (f. 69-71, );  declaraţiile părţii vătămate B L G (f. 114-116); declaraţiile părţii vătămate T C V (f. 128-129); declaraţiile părţii vătămate P S (f. 146-147);  declaraţiile părţii vătămate G G (f. 156-158);  declaraţii martor H F (f. 28-30);  declaraţii martor T F (f. 51-52);  declaraţii martor V F (f. 53-55);  declaraţii martor G F (f. 34-36);  declaraţii martor G I (f. 37-39);  declaraţii martor H N M (f. 92-94); declaraţii martor H P (f. 90-91, );  declaraţii martor P V (f. 196-197);  declaraţii martor F R-B (f. 108-110); declaraţii martor K A (f. 169);  declaraţii martor P S (f. 9-10);  declaraţii martor H F(f. 187-190);  declaraţii martor F R(f. 184-186); declaraţii martor VC (f. 191-193); declaraţii martor VN(f. 194-195);  declaraţii martori-asistenţi la reconstituiri (f. 34-35, 64-65, 105-106, 123-124, 141-142, 151-152,  170-171, );  declaraţiile învinuitului V D(f. 36, 66, 111, 125, 143, 153, 182-183, 204-207); declaraţiile inculpatului V D (f. 198-203); procese-verbale şi adrese de evaluare (f. 22, 56, 95-96, 118-119, 136, 174, );  dovezi de ridicare-predare (f. 57-58, 97-98, 120, 137, 170-173, );  certificat de naştere minor F R-B (f. 107); 

Constatând vinovăţia inculpatului, respectiv că actele materiale de furt calificat respectiv tentativa la furt calificat există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, instanţa, în baza art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a), g), i) Cod penal,  cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal, art. 37 al. 1 lit. a)  Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală, îl va  condamna pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată ( 7 acte materiale),  la o pedeapsă de 6 ani  închisoare.

Întrucât actele materiale de furt calificat au fost comise în perioada liberării condiţionate, instanţa, în baza art. 61 Cod penal va revoca beneficiul liberării condiţionate privind restul de pedeapsă de 827 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat, în urma contopirii pedepselor, prin s.p. nr… a Judecătoriei  …, definitivă prin dec. pen. nr. … a  Tribunalului … şi va contopi acest rest de pedeapsă cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată în cauză, va  aplica pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care va mai adăuga un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute  pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare. 

De asemenea, în legătură cu actele materiale de violare de domiciliu reţinute la pct. 1,6,7,  comise fiind în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, instanţa, constatând vinovăţia inculpatului, respectiv că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat,  în baza art.  192 alin. 1 şi 2 Cod penal,  cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 Cod penal, art. 37 al.1 lit. a) Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală, îl  va condamna pentru comiterea infracţiunii de  violare de domiciliu în formă continuată ( 3 acte materiale),  la o pedeapsă de 3 ani  închisoare.

În baza art. 61 Cod penal instanţa va revoca beneficiul liberării condiţionate privind restul de pedeapsă de 827 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin … a Judecătoriei  …, definitivă prin dec. pen. nr. … a  Tribunalului …  şi va contopi acest rest de pedeapsă cu pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată în cauză, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care va mai adăuga un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute  pedeapsa de: 3 ani şi 2 luni închisoare.

Infracţiunile fiind în concurs real, instanţa, în baza art. 33  lit. a), art. 34 al. 1 lit. b) Cod penal, va contopi  pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani şi 2 luni închisoare aplicate în cauză,  va aplica pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani şi 6 luni  închisoare,  la care va mai adăuga un spor de 2 luni închisoare, astfel că inculpatul va executa în final pedeapsa principală rezultantă de  6 ani  şi 8  luni  închisoare.

În baza art.71  Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b) C.pen., pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

Având în vedere că prin încheierea nr. … din …. a Judecătoriei … inculpatul a fost arestat pentru 29 de zile, până în data de …., iar prin încheierea din …măsura arestului preventiv a fost menţinută, apreciind că temeiurile care au stat la baza arestării preventive a inculpatului subzistă şi în prezent, instanţa, în baza art. 350 alin. 1 Cod procedură penală,  va menţine măsura arestării preventive a inculpatului, iar în baza art.88  Cod penal va deduce din pedeapsă durata reţinerii  şi a arestului preventiv de la … până la zi (mandat de arestare preventivă nr. … emis de Judecătoria …).

La individualizarea pedepselor aplicate în cauză s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute de partea specială a Codului penal, pericolul social concret al faptelor, împrejurările în care au fost comise, inculpatul  săvârşind faptele, în general  pe timp de noapte şi prin escaladarea gardurilor imobilelor părţilor vătămate, respectiv forţarea uşilor locuinţelor acestora, urmărind să sustragă orice fel de bunuri pe care le găsea şi pe care, fie le valorifica rapid, fie le consuma în familie, cuantumul  prejudiciului total- 4231,9 lei, recuperat doar în mică măsură până în prezent, circumstanţele personale ale inculpatului, recidivist postcondamnatoriu în raport de pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată în urma contopirii pedepselor pentru infracţiuni de furt calificat şi violare de domiciliu,  prin sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr…. a Tribunalului …, inculpatul dovedind astfel perseverenţă infracţională, în condiţiile în care a fost liberat condiţionat la data de 19.10.2011, cu un rest de 827 zile, din executarea pedepsei amintite, iar la cca. 3 luni de la data liberării condiţionate, mai precis în perioada ianuarie-februarie 2012 a comis faptele reţinute în prezenta cauză. Pe de altă parte s-a ţinut seama de persoana inculpatului, în vârstă de 36 de ani,  fără ocupaţie, fără loc de muncă,  atitudinea constant cooperantă a acestuia, care, încă din faza de urmărire penală a recunoscut faptele de care este acuzat, a participat la reconstituiri, iar în faţa instanţei a uzat de procedura specială a recunoaşterii vinovăţiei, limitele de pedeapsă fiind astfel reduse cu 1/3, conform art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, constatând că prejudiciul cauzat prin faptele ilicite ale inculpatului nu a fost recuperat decât parţial şi că răspunzător de producerea prejudiciului se face inculpatul, care nu a contestat valoarea prejudiciului, astfel cum a fost evaluat şi solicitat în fiecare caz de către părţile civile, instanţa, în baza art.14, art.15 şi art. 346 Cod procedură penală rap.la art. 1357 din  Noul Cod civil va obliga inculpatul V D la plata sumelor de: 700 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile H G, la 3.000 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile F F şi la 300 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile  TCV.

Totodată, va constata că prejudiciul cauzat părţilor vătămate T F şi G G a fost recuperat. Cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă G G în faţa instanţei, respectiv suma de 15.000.000 lei vechi, afirmativ reprezentând contravaloarea alimentelor (carne congelată şi slănină afumată) sustrase de inculpat şi care i-au fost restituite de poliţie, partea vătămată motivând că acestea au fost alterate, astfel că nu le-a mai putut folosi, instanţa va respinge ca nedovedite aceste pretenţii civile formulate de partea civilă G G. De altfel, în declaraţia de parte vătămată dată în cursul urmăririi penale, G G a arătat că nu se mai constituie parte civilă faţă de inculpat dar solicită trimiterea sa în judecată pentru faptele comise (fila 158 dosar u.p.). 

Instanţa va constata că partea vătămată P S nu  s-a constituit parte civilă în cauză, respectiv va constata că prejudiciul cauzat părţii civile  B L G  a fost recuperat parţial şi că această parte civilă a renunţat la restul pretenţiilor civile,  reprezentând prejudiciul nerecuperat în cuantum de 100 lei

În consecinţă instanţa, în  baza art. 118 al. 1 lit. e) C.pen. cu referire la art. 118 al. 4 C.pen. va confisca de la inculpat în favoarea statului suma  de 100 lei, reprezentând c/v bunurilor dobândite de acesta  şi nerestituite părţii civile B L G, astfel că va obliga pe inculpat plătească statului 100 lei, cu titlu de confiscare specială.

În baza art.  191 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul să plătească statului 1.000 lei cheltuieli judiciare, iar în baza art. 189 Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu  L I, în cuantum de 200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului, conform deleg. nr. ...

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1.În baza art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a), g), i) Cod penal,  cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 Cod penal, art. 75 alin. 1 lit. c) Cod penal, art. 37 al. 1 lit. a)  Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul V D, zis ,,…,, fiul lui …, ns. la … în  …, jud. …, cetăţean român, studii 4 clase, are un copil minor, concubinaj, fără ocupaţie, dom. în …, recidivist postcondamnatoriu, C.N.P. …, aflat în prezent în Penitenciarul Oradea, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată ( 7 acte materiale),  la o pedeapsă de:

6 ani  închisoare

În baza art. 61 Cod penal revocă beneficiul liberării condiţionate privind restul de pedeapsă de 827 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat, în urma contopirii pedepselor, prin s.p. nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin dec. pen. nr. … a  Tribunalului …  şi contopeşte acest rest de pedeapsă cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată în cauză, aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute  pedeapsa de: 6 ani şi 6 luni închisoare 

-//-//-//-

2. În baza art.  192 alin. 1 şi 2 Cod penal,  cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 Cod penal, art. 37 al.1 lit. a) Cod penal şi cu aplic. art. 320/1 al. 7 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat,  pentru comiterea infracţiunii de  violare de domiciliu în formă continuată ( 3 acte materiale),  la o pedeapsă de:

3 ani  închisoare

În baza art. 61 Cod penal revocă beneficiul liberării condiţionate privind restul de pedeapsă de 827 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin s.p. nr. … a Judecătoriei  …, definitivă prin dec. pen. nr. … a  Tribunalului …  şi contopeşte acest rest de pedeapsă cu pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată în cauză, aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute  pedeapsa de: 3 ani şi 2 luni închisoare 

În baza art. 33  lit. a) , art. 34 al. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte  pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani şi 2 luni închisoare aplicate în cauză,  aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani şi 6 luni  închisoare,  la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, astfel că inculpatul V D  execută în final pedeapsa principală rezultantă de:

 6 ani  şi 8  luni  închisoare 

În baza art.71  Cod penal  interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a  şi lit. b) C.pen., pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.350 al.1  Cod procedură penală  menţine măsura arestării preventive a inculpatului V D, iar în baza art.88  Cod penal  deduce din pedeapsă durata reţinerii  şi a arestului preventiv de la … până la zi (mandat de arestare preventivă nr. …emis de Judecătoria …a).

În baza art.14, art.15 şi art. 346 Cod procedură penală rap.la art. 1357 din  Noul Cod civil obligă inculpatul V D la plata sumelor de: 700 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile H G, la 3.000 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile F F şi la 300 lei despăgubiri civile în favoarea părţii civile  T C V.

Constată că prejudiciul cauzat părţilor vătămate T F şi G G a fost recuperat. Respinge ca nedovedite restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă G G.

Constată că partea vătămată P S nu  s-a constituit parte civilă în cauză.

Constată că prejudiciul cauzat părţii civile  B L G  a fost recuperat parţial şi că această parte civilă a renunţat la restul pretenţiilor civile,  reprezentând prejudiciul nerecuperat în cuantum de 100 lei

În baza art. 118 al. 1 lit. e) C.pen. cu referire la art. 118 al. 4 C.pen. confiscă de la inculpat în favoarea statului suma  de 100 lei, reprezentând c/v bunurilor dobândite de acesta  şi nerestituite părţii civile BLG, astfel că obligă pe inculpat plătească statului 100 lei, cu titlu de confiscare specială.

În baza art.  191 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească statului 1.000 lei cheltuieli judiciare.

Onorariul avocatului din oficiu  L I, în cuantum de 200 lei,  va fi plătit din fondurile M.J. în contul Baroului …, conform deleg. nr. ….

Cu drept de  recurs la curtea de apel în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi cu părţile vătămate şi civile prezente şi de la comunicare cu  inculpatul şi cu părţile vătămate lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică din ….

 Preşedinte, Grefier,