Art. 215, 291 cp

Sentinţă penală 584 din 05.10.2010


R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 247/270/2009

Înreg.12.01.2009 art.215,291 C.Penal

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 05.10.2010

Completul de judecata format din :

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier -  ELIZA –NICOLETTA  FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror – Vicentiu Craciunel Antohi

Astazi a fost pe rol pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ……, ……, …. trimisi în judecata pentru savârsirea tentativei la  infractiunea de  înselaciune si fals in înscrisuri sub semnatura privata.

Dezbaterile în fond au avut în data de 30.09.2010, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data .

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare,apreciaza ca se impune amânarea pronuntarii,motiv pentru care,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la data de 12.10.2010,ora 14.oo pentru când partile au TC.

Pronuntata în sedinta publica, azi 05.10.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 247/270/2009

Înreg.12.01.2009 art.215,291 C.Penal

SENTINTAPENALA NR.584

Sedinta publica din data de 12.10.2010

Completul de judecata format din :

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier -  ELIZA –NICOLETTA  FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror – Vicentiu Craciunel Antohi

Astazi a fost pe rol pronuntarea în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ….., ….., …… trimisi în judecata pentru savârsirea tentativei la  infractiunea de  înselaciune si fals in înscrisuri sub semnatura privata.

Dezbaterile în fond au avut în data de 30.09.2010, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data .

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

 Prin rechizitoriul nr. 562 /P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

 Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate, inculpatii  …… , cercetat  pentru savârsirea infractiunilor de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal ,” instigare la fals” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal si ” fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata” prev. si ped. de art. 290 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al.2  Cod Penal  , …… , cercetata pentru savârsirea infractiunilor de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped.de  art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod si ” fals în îscrisuri sub semnatura privata în forma continuata” prev. si ped. de art. 290 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al.2  Cod Penal si …, cercetat pentru savârsirea infractiunilor de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal  si,” instigare la fals sub semnatura privata” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca la

 sfârsitul anului 2007 si începutul anului 2008 …..  a încercat sa induca în eroare SC ……. unde lucra ca director tehnic , prin întocmirea unor acte false sau instigarea inculpatei …….. sa întocmeasca astfel de acte, prezentând nereal ca este necesar si ca s-au cumparat de la SC ABS 2000 Buzau piese în valoare de 185.916,02 lei,

….. ,la sfârsitul anului 2007, în calitate de inginer sef serviciu TRI la …. a încercat sa induca în eroare aceeasi societate prin întocmirea de acte false, prezentând nereal ca este necesar si ca s-au cumparat de la SC …… Buzau piese în valoare de 185.916,02 lei, iar …..,la  sfârsitul anului 2007 si începutul anului 2008, în complicitate cu …… si … si fiind administrator la ………. Buzau a instigat pe subordonatul Radu Petrica sa întocmeasca în fals un aviz de expeditie si o factura fiscala, care mentionau nereal ca societatea pe care o administra ar fi livrat ……. piese în valoare de  185.916,02 lei,încercând sa induca în eroare aceasta societate, folosind factura si avizul fals.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu: acte false:bon consum nr.2193 din 11.11.2005, caiete de sarcini nr.8012 din 10.11.2007si 8195 din 14.12.2007,memoriu justificativ nr.8196 din 14.12.2007, aviz de însotire a marfii nr.18 din 14.12.2007, factura fiscala BZBAL nr.0000013,proces-verbal de sesizare din oficiu(fl.16 dos.urm.pen.), procese-verbale de ridicare acte ( fl.17-24 dos.urm.pen.), documente privind reparatiile de la turbina K200 130-1 ce a  avut loc în anul 2005 si ramânerea pe stoc în magazie a unui numar de 37 inele etansare,mesajul transmis prin e-mail de SC ....... catre  conducerea....( fl.71 dos.urm.pen.), declaratii martori ........, .........., ......, ..........., .........., ......,....., ....., ....

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea

probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, adrese, procese verbale, etc.

Din oficiu, instanta a luat declaratii inculpatilor  …….. , …… si ……….

Examinând ansamblul materialului probator administrat în

cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În luna februarie 2008 Politia mun.Onesti s-a sesizat ca .... a încheiat un contract cu SC ......, socoietate administrata de  .... pentru furnizarea unor inele de etansare în val. De 185.916,2lei. Desi marfa nu a fost livrata, SC ........ a emis factura nr.13 din 1.02.2008,pe care a depus-o la ...... Urma sa se întocmeasca proces-verbal de receptie alucrarii, dupa care sa se dispuna plata facturii.

..... apartine de ........,iar în perioada emiterii facturii era condusa de directorul general ....... si directorul tehnic-inculpatul ......, care i se subordona împreuna cu directorul economic si directorul comercial.

Turbina ..........din cadrul ....... pulseaza energie electrica în sistem energetic national doar atunci când este necesar,în restul timpului nu functioneaza.

Conform unei planificari în anul 2005 la aceasta turbina a fost efectuata lucrarea de raparatie capitala a corpului de înalta presiune (CIP). SE Borzesti a achizitionat de la ........  un set complet de 42 inele de etansare, receptionate cu nota de intrare-receptienr.2120 din 28.04.2005. În timpul reviziei s-a ajuns la concluzia ca se impune rectificarea rotorului, operatiune executata în baza contractului  nr. SS 376/1 din 25.04.2005 , de catre SC ....... .

Aceeasi societate a confectionat un set de 42 inele etansare, care sa  corespunda noilor cote ale rotorului rectificat .Pentru lucrarile efectuate .......... a emis facturile fiscale nr.90013938 din 27.05.2005 si 90014101 din 22.06.2005.

Reparatia capitala a turbinei a fost finalizata la data de 31.07.2005( relatii furnizate de ...... – fl.108-109 dos.urm.pen.) Dupa aceasta data în magazie au ramas  un nr.de 37 inele la cota standard, aprovizionate dela ........, în baza comenzii nr.5075 din 22.03.2005(fl.31 dos.urm.pen.).

Din fisele demagazie rezulta ca la data de 27.07.2005 un numarde 5 inele au fost scoase din magazie si utilizate la reparatie. Martorii sustin ca  au fost nevoiti sa utilizeze 5inelela cota standard, întrucât din cele 42 inele confectionate de ........ un numarde 5 inele nu sepotriveau pe rotorul rectificat.

La data de 11.11.2005, inculpata ..... care avea calitatea de sefa la Serviciul Tehnic de Reparatii Investisii (TRI), a întocmit în fals si a semnat bonul de consum nr.2193 din 11.11.2005, prin care se justifica doar formal scoaterea din magazie si utilizarea celor 37 inele. În bonul de consum se mentiona la rubrica “ denumire instalatie” electropompade alimentare 1/7. 

Bonul de consum a fost ridicat de la serviciul TRI de angajata ......, care l-a prezentat sefului sectiei termo-mecanica-  martorul ........ Acesta a mizat pe buna-credinta a persoanei care a întocmit bonul, nu a verificat codurile,având convingerea ca sunt inele de etansare pentru electropompa si în aceste împrejurari  l-a semnat.

Martora ....... a prezentat bonul de consum la magazie si conform uzantelor a semnat la rubrica de primire, fara însa a ridica inelele.

În legatura cu întocmirea bonului de consum nr.2193 din 11.11.2005, în declaratia pe care a dat-o înainte de a fi pusa sub învinuire, ....... a precizat ca bonul a fost întocmit de serviciul TRI, din dispozitia directorului tehnic ..... . Dupa punerea sub acuzare inculpata si-a retractat cele de mai sus, afirmând ca bonul de consum a fost întocmit de serviciul TRI ci de  sectia termo-mecanica, condusa de ing.Sapunaru Stefan.

La sfârsitul anului 2007 la corpul de înalta presiune al turbinei K200-130-1 a intervenit o avarie si trebuiau utilizate inele de etansare.

Conform procedurii achizitiilor publice, urma licitatia dupa care încheierea contractului de livrare.

Inculpatii ...... si ....... au întocmit un memoriu justificativ ( fl.57 dos.urm.pen.) cu nr.8196 din 14.12.2007,privind începerea procedurii de achizitie set labirinti.

Inculpata ....... a întocmit caietul de sercini nr.8012 din  10.12.2007 ( fl.54 dos.urm.pen.) care a fost aprobat de inculpatul ...... În acest caiet ........, responsabil al reparatiei, a mentionat olograf ca se impune achizitionarea de inele etansare la datele (cotele) rotorului turbinei si nu la cote  standard. La indicatia inculpatului ...... inculpata .......... a întocmit  un al doilea caiet de sarcini cu nr.8195 din 14.12.2007(fl.58 dos.urm.pen.), din care au fost înlaturate mentiunile facute de ......., acest caiet nemaifiind aprobat însa de ............ ci de director general ...... A urmat licitatia si încheierea contractului R.U.16 din 25.01.2008. Nu s-a putut stabili cine a adus, dar în perioada 14-17.12.2007 la ...... ..... au ajuns pentru prelucrare la cotele rotorului turbinei cele 37 inele etansare.

 Inculpatul .... sustine ca ar fi împrumutat de la o societate din  Republica Moldova un set de inele, le-a trecut fraudulos frontiera,iar cu avizul de încotire a marfii BZZOB nr.18 din 14.12.2007 a livrat un set de inele etansare ( un set înseamna 42 inele).

 Pe exemplarul 2 (rosu) nu se precizeaza destinatarul . La rubrica “ delegat” este mentionat ...., care este salariat,care este salariat la societatea din Buzau.

 Initial, acesta a declarat ca în ziua de 14.12.2007 a transportat la Bucuresti deseuri tehnice  si nu inele de etansare. Ulterior retracteaza, sustinând ca a transportat inele de etansare. Nu este însa sincer, fiindca descrierea facutabunului nu corespunde realitatii, sustine ca greutatea inelelor era în jur de 70 kg, când în realitate este de peste 250 kg.

 Faptul ca ..... au ajuns numai 37 inele si nu 42 ( un set), rezulta dintr-un e-mail  de aceasta societate catre ...... (fl.71 dos.,urm.pen.), beneficiarul fiind informat ca lipsesc 4 inele si 2 segmente de inel.

 Exemplarul 3 ( verde) al avizului de însotire a marfii nr.18 din 14.12.2007 a fost falsificat de  ...., din dispozitia inculpatului  .... . Astfel data a fost modificata din 14.12.2007 în 11.02.2008, iar la rubrica  “ destinatar cumparator” fiind mentionate datele  .......

Tot din dispozitia lui ........, ....... a întocmit în fals factura fiscala seria BZ BAL nr.0000013 , din care rezulta ca din ...... a livrat ..... 42 bucati inele de etansare CIP, pentru turbina K200-130-1 în valoare de 185.216,2 lei,primul exemplar fiind datat 1.02.2008,iar al doilea datat 11.02.2008(fl.74,75 dos.,urm.pen.).

 La data de 20.12.2008 martorul ..... a ridicat de la ...... inele de etansare prelucrate, în luna ianuarie 2008 fiiind montate la turbina.

Factura fiscala seria BZ BAL nr.0000013 nu a fost înregistrata în contabilitatea  .......( fl.130 dos,.instanta). 

 În anexa 1 la procesul-verbal nr.3016 din 12.06.2008(fl.101-107 dos.urm.pen.),s-a specificat în mod clar provenienta  inelelor utilizate la reparatie si faptul ca inculpatii … si …..s-au preocupat personal de prelucrarea inelelor la …………..

Identificati si interogati pe parcursul cercetarii judecatoresti

 inculpatii ……. si …..  nu au recunoscut comiterea faptelor  pentru care au fost trimisi în judecata. Astfel, inculpatii au  declarat ca  nu au avut intentia de însela societatea angajatoare  si nici nu au întocmit în fals înscrisuri sub semnatura privata  .

 De asemenea, identificat si interogat pe parcursul cercetarii

judecatoresti inculpatul ….. nu a recunoscut comiterea infractiunii de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal, dar a recunoscut comiterea faptei de “instigare la fals sub semnatura privata” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal.

La termenul de judecata din data de 30.09.2010 inculpatul

…… , prin avocat, a solicitat schimbarea încadrarii juridice , în baza art. 334 c.p.p. din infractiunea de tentativa la  înselaciune prev. de art. 20 cu referire la art. 215 al. 1,2 Cod Penal în infractiunea de  abuz în serviciu  contra intereselor persoanelor prev. de art.  246 Cod Penal ,cu aplicarea art. 33 lit. a C.p  .

Instanta va respinge aceasta cerere de schimbare a încadrarii

juridice , ca neîntemeiata motivat de faptul  ca  din situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare nu rezulta elementele constitutive ale infractiunii de  abuz în serviciu  contra intereselor persoanelor prev. de art.  246 Cod Penal  .

De asemenea, la acelasi termen de judecata aparatorii celor 3

 inculpati au solicitat schimbarea încadrarii juridice , în baza art. 334 c.p.p. , în sensul  adaugarii  la infractiunile pentru care au fost trimisi în judecata prin actul de inculpare si a art. 33 lit a Cod Penal , care reglementeaza concursul de infractiuni.

Instanta , având în vedere faptul ca cei 3 inculpati  au fost trimisi în

judecata prin actul de sesizare a instantei pentru mai multe infractiuni în concurs , va admite cererile de schimbare a încadrarii juridice privind pe

toti inculpatii, în ceea ce priveste adaugarea la infractiunile pentru care au fost trimisi în judecata prin actul de inculpare si a art. 33 lit a Cod Penal .

Având în vedere întreg materialul probator administrat în cauza,

instanta constata urmatoarele:

În ceea ce priveste infractiunea prev. de art. 290 Codul Penal  ,

instanta apreciaza ca aceasta nu subzista , deoarece, în conformitate cu prev. art. 290 Cod Penal raportat la art 288 Cod Penal , falsificarea unui înscris sub semnatura privata prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii,ori prin alterarea în orice mod , daca faptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredinteaza unei persoane spe folosire , constituie infractiunea de fals  în  înscrisuri sub semnatura privata . Prin urmare ,întocmirea unui bon de consum în care sunt consemnate operatiuni fictive , fara ca bonul sa fie falsificat prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii, ori prin alterarea în orice mod , nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 290 Cod Penal si prin urmare, nu exista nici infractiunea de instigare la fals sub semnatura privata  prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal  .

De asemenea, în raport de probele administrate în cauza pe parcursul

 cercetarii judecatoresti instanta retine ca nu se confirma nici infractiunea de tentativa la înselaciune  ,pentru care inculpatii au fost trimisi în judecata , pentru urmatoarele motive :

Inelele de etansare existente în anul 2005 trebuiau folosite la o

 reparatie, motiv pentru care s-a întocmit bonul de consum considerat a fi fals. Acele inele nu au corespuns din punct de vedere tehnic, asa încât au ramas în magazine, ambalate. În virtutea atributiunilor de serviciu si la ordinele directorului general inculpata ……. a întocmit cele 2 caiete de sarcini în anul 2008.

  Bonul de consum în discutie a fost semnat de mai multe personae printre care si martorul …, care a sustinut constant, contrar evidentei, ca inelele au fost sustrase.

La reparatia din anul 2007 s-a dovedit, fara putinta de tagada, ca inelele au fost aduse de …. si transportate direct la ……

Din adresele …. ( fl.108) rezulta ca în anul 2007 “ necesitatea achizitionarii unui set de inele de etansare a fost sesizata de serviciul TRI ,prin tehnologii care urmareau lucrarea. Au fost întocmite doua caiete de sarcini pentru achizitionarea de inele de etansare, unul la cote de rotor si unul la cote standard, urmârindu-se a se achizitiona inele cu timoul de fabricatie cel mai scazut “.

Data fiind urgenta reparatiei, administratia ……a hotarât întocmirea celor doua caiete de sarcini, operatie efectuata de inculpata …….. , achizitionarea de inele, fie la cote de rotor, fie standard( care puteau fi rectificate) fiind subordonata obtinerii lor în cel mai scurt timp.

Aceeasi explicatie referitoare la modificarea caietelor de sarcini a fost data de inculpati în cursul urmaririi penale si judecatii si confirmata de declaratiile martorilor audiati, cu referire speciala la martorul …….( fl.135 dos,.urm.pen.) la acea data director general al societatii.

  Inelele de etansare pentru reparatia din 2007 au fost aduse de inculpatul ….. în luna decembrie si transportate  direct la …….., în vederea rectificarii, asa cum rezulta din documentele anexate dosarului( registrul de intrare-iesire din care rezulta ca la data de 14.12.2007,în incinta …… a intrat martorul ….. (fl.179 dos.urm.pen.)-poz.66-iar ulterior , orele 14.30, a intrat auto …. condus de martorul …..(fl.203 dos.instanta) autovehicul proprietatea ……

De asemenea, situatia de mai sus  este confirmata de martorii … si …...(fl.205 dos.instanta).

Simpla afirmatie a martorului …… ca la reparatia din anul 2007 s-au folosit inelele de etansare ramase de la reparatia din anul 2005 nu are suport probator si nici nu este reala pentru trei motive :

martorul …… a semnat( pentru inculpatul ……)memoriul justificativ prin care a solicitat în anul 2007 începerea procedurii de achizitie a inelelor. Acest memoriu nu este semnat de …., în locul acesteia semnând martorul ….

- caietul de sarcini în forma a doua este semnat de directorul general

 …., care a si dat dispozitia de întocmire ( fl.58).

- este evident ca inelele de etansare din 2005 au ramas în incinta

 societatii, fiind gasite în cursul procesului ( fila 199 dosar i.) si existând convingerea ca sunt aceleasi ( seriile corespund în totalitate).

De altfel, cu exceptia declaratiei martorului ……, toate depozitiile din instanta converg spre o concluzie univoca : aceea ca nu s-au folosit nici un fel de manopere frauduloase pentru inducerea în eroare a partii vatamate si, ca atare, nu a fost savârsita infractiunea de tentativa de înselaciune.

În esenta, rechizitoriul acrediteaza ideea ca inculpatii au premeditat savârsirea infractiunii înca din anul 2005, urmând a se trece la executarea hotarârii în situatia în care necesitatea unei noi reparatii la turbine era aleatorie,nedeterminata , iar din functiile pe care le detineau puteau fi schimbati în orice moment, ori transferati, cum este cazul inculpatei …….

Aceasta concluzie este greu de acceptat, fie si numai din acest  caracter întâmplator, date fiind pregatirea  profesionala si functiile detinute de inculpati precum si angrenarea în aceasta activitate a unui numar mare de persoane.

Potrivit principiului nemijlocirii, instanta este obligata sa reia în faza

 de cercetare judecatoreasca administrarea tuturor probelor deoarece  numai acestea din urma satisfac criteriul probei apte sa elimine “orice îndoiala rezonabila”, exigenta impusa de jurisprudenta CEDO si regasita printre altele în cauza nr.15473/89 Klaas C. Germania, hotarâre din 22.09.1993.

În dreptul nostru ,învinuitul sau inculpatul nu trebuie sa-si

 dovedeasca nevinovatia , organelor judiciare revenindu-le obligatia administrarii probelor în procesul penal . Fiind o prezumtie relativa, prezumtia de nevinovatie poate fi rasturnata prin dovedirea vinovatiei în cursul activitatii de probatiune. Rasturnarea prezumtiei de nevinovatie poate fi facuta numai prin probe certe de vinovatie.

 În cazul de fata, ca urmare a administrarii probelor s-a ajuns la o

îndoiala asupra vinovatiei inculpatilor …. , …….  , în ceea ce priveste comiterea infractiunilor de tentativa la înselaciune  prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal , instigare la fals” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal si  fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. si ped. de art. 290 Cod penal ,si …. în ceea ce priveste comiterea infractiunii de tentativa la înselaciune  prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal , neexistând nicio proba directa de vinovatie , nicio proba care sa satisfaca criteriul probei apte sa elimine “orice îndoiala rezonabila”, exigenta impusa de jurisprudenta CEDO si regasita printre altele în cauza nr.15473/89 Klaas C. Germania, hotarâre din 22.09.1993.

Deci prezumtia de nevinovatie nu a fost rasturnata, iar potrivit

 principiului fundamental “in dubio pro reo” , orice îndoiala este în favoarea învinuitului sau inculpatului.

În consecinta, având în vedere ca din probele administrate în cauza

rezulta ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunilor aratate mai sus , , în temeiul art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. si art.10 lit.a  C.p.p., instanta va dispune achitarea inculpatilor ….. , …..  pentru infractiunile prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal , art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal si art. 290 Cod penal si a inculpatului ….. pentru infractiunea de  art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal.

În ceea ce priveste infractiunea de  “instigare la fals sub semnatura

 privata” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal savârsita de inculpatul ….., instanta apreciaza ca desi fapta inculpatului este de natura a întruni elementele constitutive ale infractiunii aratate mai sus,  totusi pericolul social concret al acesteia este extrem de redus , nefiind întrunita cea de –a treia trasatura a infractiunii asa cum este prevazuta de art.17-art.18 Cod Penal.

La aprecierea gradului de pericol social a faptei savârsite de inculpatul

 …..vor fi avute în vedere criteriile prevazute de art.18 indice 1 al. 2 Cod Penal , respectiv acela ca fapta savârsita de catre acesta s-ar putea încadra în dispozitiile art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal dar, prin modalitatea concreta de comitere a faptei si urmarile acesteia  , este în mod vadit lipsita de importanta , aducând atingere minima valorilor sociale ocrotite de lege prin norma de drept incriminatoare , lipsindu-i astfel gradul de pericol social necesar pentru a putea fi caracterizata ca infractiune.

Instanta va avea în vedere si persoana inculpatului care potrivit

fisei de cazier judiciar se afla la prima încalcare a legii penale , nefiind cunoscut cu antecedente penale.

De asemenea, instanta va tine seama si de pozitia sincera a

 inculpatului pe parcursul procesului penal, acesta recunoscând fapta de instigare la fals înca de la primele cercetari  si manifestându-si regretul fata de comportamentul lui antisocial.

În concluzie, având în vedere argumentele aratate mai sus,

instanta va dispune achitarea inculpatului …… pentru infractiunea prev. si ped. de art. art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal si  în baza art. 11 punctul 2 litera a Cod Procedura Penala raportat la art. 10 litera b indice 1 Cod procedura penala coroborat cu art.18 indice 1 Cod penal iar în baza  art.18 indice 1 alin. 3 Cod Penal coroborat cu art. 91 litera c Cod Penal va aplica inculpatului o amenda cu caracter administrativ  .

 Se va lua act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila în

 procesul penal.

Se va lua act ca inculpatii au fost asistati de aparatori alesi.

Fiind în culpa procesuala  partea vatamata va fi obligata la

 cheltuielile judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge cererea privind schimbarea  încadrarii juridice privind pe inculpatul ……… , din infractiunea prev. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal în infractiunea prev. de art. 246 Cod Penal , ca neintemeiata.

În baza art. 334 Cod proced.penala  admite cererile de schimbare a încadrarii juridice privind pe toti inculpatii, în ceea ce priveste adaugarea la infractiunile pentru care au fost trimisi în judecata prin actul de inculpare si a art. 33 lit a Cod Penal .

În baza art. 11 pct. 2 litera a Cod procedura penala raportat la art 10 lit. a Cod procedura penala achita pe  inculpatul …., fiul lui …. si …  , nascut la data de …. în ….jud…….domiciliat ……….  , jud. …….. casatorit,2 copii minori, studii superioare,CNP-….pentru savârsirea infractiunilor de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal ,” instigare la fals” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal si ” fals în îscrisuri sub semnatura privata în forma continuata” prev. si ped. de art. 290 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al. 2  Cod Penal  . 

În baza art. 11 pct. 2 litera a Cod procedura penala raportat la art 10 lit. a Cod procedura penala achita pe  inculpata  ………., fiica lui … si …, nascuta  la data de …. în ……jud.Bacau ,, domiciliata în …. jud…..,studii superioare, fara ocupatie,  CNP …….  pentru savârsirea infractiunilor de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod Penal si ” fals în îscrisuri sub semnatura privata în forma continuata” prev. si ped. de art. 290 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al. 2  Cod Penal  .

În baza art. 11 pct. 2 litera a Cod procedura penala raportat la art. 10 lit. a Cod procedura penala achita pe  inculpatul …… , fiul lui….. si .. nascut la data de 1… în ….. , domiciliat în ……cetatean ………, casatorit, studii superioare, administrator, CNP …….., pentru savârsirea infractiunii de “ tentativa la înselaciune  ” prev. si ped. de art. 20 cu ref. la art. 215 al.1,2 Cod penal  .

În baza art. 11 punctul 2 litera a Cod Procedura Penala raportat la art. 10 litera b indice 1 Cod procedura penala coroborat cu art. 18 indice 1 Cod penal achita pe inculpatul ……., cu date de stare civila cunoscute,pentru comiterea infractiunii de ,” instigare la fals sub semnatura privata” prev. si ped. de art. 25  cu referire la art. 290 Cod Penal.

În baza art. 18 indice 1 alin. 3 Cod Penal coroborat cu art. 91 litera c Cod Penal aplica inculpatului …..  amenda cu caracter administrativ în cuantum de 1000 (una mie  ) lei.

Ia act ca inculpatii au fost asistati de catre aparatori alesi.

În baza art. 192 pct.1 lit.a Cod procedura penala obliga partea vatamata .......  la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

În baza art. 192 alin. 1 pct.1 lit. d  Cod Procedura Penala  obliga inculpatul ……  la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala si în faza de judecata (pentru infractiunea de ” instigare la fals sub semnatura privata) .

Cu drept de apel in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata in sedinta publica, azi 12.10. 2010.

 PRESEDINTE,  GREFIER,

.