Partaj bunuri comune – partajul contravalorii bunului instrainat in cursul procesului. prezumtie de COMUNITATE.Rejudecare. Suplimentare probatoriu.

Hotărâre 5861 din 21.04.2010


PARTAJ BUNURI COMUNE – PARTAJUL CONTRAVALORII BUNULUI INSTRAINAT IN CURSUL PROCESULUI. PREZUMTIE DE COMUNITATE.Rejudecare. Suplimentare probatoriu.

Dosar nr. 1837.01/301/2008

Sentinta civila nr. 5861/21.04.2010

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta NI a chemat in judecata pe paratul NCL, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei sotilor din culpa comuna, revenirea reclamantei la numele anterior casatoriei si partajarea imobilului bun comun – apartamentul situat in Bucuresti, sector 3 in cote egale de 50% fiecare.

In motivare, se arată că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 04.12.1991, iar în martie 1996 ambele părţi au emigrat în Israel. Din anul 2000 relaţiile dintre părţi au început să se degradeze, convieţuind totuşi împreună până în anul 2002, când pârâtul s-a întors în România, de la această dată nemaiavând loc nici o încercare de împăcare între părţi, pârâtul având în prezent o relaţie stabilă cu o altă femeie. Relaţiile de familie sunt iremediabil vătămate. Reclamanta a aratat că, în timpul  căsătoriei părţile au achiziţionat o garsonieră situată în Bucureşti, sect. 3.

In drept, actiunea este intemeiata pe disp. art. 30, 38, 40  Cod fam. şi art. 607, 6731 şi urm. C.p.c.

La data de 24.03.2005 a fost depusă la dosar întâmpinare formulată de pârât, prin care a solicitat admiterea capătului de cerere privind desfacerea căsătoriei din culpă comună şi pronunţarea unei sentinţe nemotivate, revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, disjungerea capătului de cerere privind partajul, arătând că reclamanta a avut o contribuţie infimă la dobândirea garsonierei, banii pentru procurarea acesteia fiind daţi de părinţii pârâtului.

Prin sentinta civila nr. 5223/08.06.2005, instanta a admis actiunea, a dispus desfacerea casatoriei partilor si a disjuns capatul de cerere privind partajul.

Cererea de partaj bunuri comune a fost inregistrata pe rolul instantei sub nr. 9796/301/2005 (nr. vechi 7761/2005).

La termenul de judecata din data de 07.09.2005, paratul a depus la dosarul cauzei intampinare cu character de cerere reconventionala, prin care a aratat ca are o cota de participare la dobandirea garsonierei de 100%.

La acelasi termen de judecata, paratul a solicitat si i-au fost incuviintate probele cu inscrisuri, interogatoriul reclamantei, testimoniala si proba cu expertiza tehnica imobiliara.

La data de 17.10.2005, reclamanta a depus la dosar intampinare la cererea reconventionala, solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata. A aratat prin aceasta ca bunul este comun, intrucat a fost achizitionat in anul 1995, in timpul casatoriei, intr-o perioada in care casatoria functiona, iar reclamanta a contribuit cu suma de 3000 Euro la achizitionarea imobilului, bani proveniti din economii si de la parintii sai. Reclamanta a precizat ca l-a intretinut pe parat in cea mai mare parte a convietuirii in comun, intrucat a lucrat continuu, in timp ce paratul a fost incadrat in munca doar temporar, totodata, reclamanta a platit si asigurarile medicale ale acestuia.

La termenul de judecata din data de 19.10.2005, instanta a admis exceptia netimbrarii cererii reconventionale formulate de parat.

La acelasi termen de judecata, reclamanta a solicitat si i-au fost incuviintate probele cu inscrisuri, interogatoriul paratului si expertiza imobiliara.

La data de 18.01.2006, s-a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza tehnica imobiliara .

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.01.2006 sub nr. 1324/301/2006, reclamantul NCL, in contradictoriu cu parata NI, a solicitat sa se constate ca imobilul situat în Bucureşti, sect. 3 este bunul sau propriu, parata neavand nicio contributie la dobandirea acestuia.

In motivare, a aratat ca banii necesari pentru achizitionarea imobilului au fost o donatie din partea mamei sale, NM, pentru el, iar acest fapt rezulta din procesul verbal incheiat la data de 13.06.2005, in prezenta martorilor TL si DF.

In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 31 lit.b C.fam., art. 111, 274 C.p.c.

La termenul de judecata din data de 03.05.2006, s-a dispus conexarea celor doua dosare.

La termenul de judecata din data de 14.06.2006, instanta a respins exceptia inadmisibilitatii cererii in constatare.

Prin sentinta civila nr. 2712/27.03.2007, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis actiunea, a respins cererea conexa ca neintemeiata, a constatat ca imobilul este bun comun, dobandit de parti in cote egale si a dispus atribuirea acestuia in proprietate si posesie paratului-reclamant, care a fost obligat la plata sultei in favoarea reclamantei-parate.

Prin decizia civila R 1854/10.12.2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila a admis recursul formulat de paratul-reclamant, a casat sentinta si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, pentru administrarea de probe pe cererea conexa. Tribunalul a aratat ca, fata de inscrisul sub semnatura private care atesta plata pretului de catre mama paratului, pentru a se putea stabili in mod just incidenta in cauza a art. 31 C.fam., se impune suplimentarea probatoriului, inclusiv cu proba testimoniala, urmand a se cerceta daca la data platii pretului sotii convietuiau, locul in care convietuiau, provenienta sumelor de bani achitate cu titlul de pret de catre mama paratului si daca aceasta suma reprezenta sau nu o donatie.

In rejudecare s-a format dosarul 1837/301/2008.

La data de 18.03.2008, paratul-reclamant a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, intrucat imobilul a fost instrainat de mama acestuia, N M, la data de 14.03.2005, fiind imputernicita de soti in acest sens conform procurii autentificate sub nr. 671/09.07.2003, cu cheltuieli de judecata.

Reclamanta a combatut sustinerile paratului, aratand ca vanzarea s-a incheiat imediat dupa primirea de catre parat a citatiei pentru primul termen de judecata, totodata, ca respectiva procura a fost revocata de reclamanta la data de 08.02.2005.

In dovedire, reclamanta a depus la dosar  in copie declaratie de revocare, procura speciala, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 917/14.03.2005 si incheiere de intabulare.

La data de 02.04.2009, reclamanta a solicitat partajul contravalorii imobilului, respectiv al sumei de 37413 euro in cote egale, de 50%, fata de imprejurarea ca bunul a fost instrainat de parat in timpul procesului, la 13 zile dupa inregistrarea cererii de partaj.

Cauza a fost reinregistrata sub nr. 1837.01/301/2008, iar la termenul de judecata din data de 09.12.2009, instanta a incuviintat administrarea probei testimoniale, fiind ascultati martorii MDS si DF; in sedinta din 27.01.2010, partile au declarat ca renunta la audierea a cate unui martor.

In sedinta de astazi, reclamant-parata a precizat din nou actiunea, aratand ca  solicita partajul pretului imobilului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca in timpul casatoriei partilor, a fost dobandit imobilul situat in Bucureşti, sector 3, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 29692/13.06.1995, in schimbul pretului de 800.000 lei. Ambele parti au fost prezente la notar si au semnat actul in calitate de cumparatori.

Acest imobil a fost instrainat de mama paratului la foarte scurt timp dupa inregistrarea dosarului de divort si partaj (la 14.03.2005), operatiune care nu a fost adusa la cunostinta instantei pana la pronuntarea primei hotarari de fond in partaj, contractul de vanzare-cumparare fiind depus in recurs, la data de 05.11.2007, dupa mai bine de 2 ani de judecata.

In legatura cu drepturile si obligatiile izvorand din procura autentica nr. 671/09.07.2003 (f.29 recurs), instanta retine ca aspectul existentei sau inexistentei mandatului la data incheierii contractului de vanzare-cumparare nu a fost stabilit pana in prezent intre partile contractante, neputand fi analizata in acest cadru procesual.

Drept urmare, fata si de ultima pozitie procesuala a reclamantei, in sensul partajului contravalorii imobilului rezultate din vanzare, instanta retine ca obiectul partajului il reprezinta suma de bani obtinuta ca pret al imobilului, nefiind dovedit faptul ca imobilul a fost vandut fara consimtamantul reclamantei. Sub acest aspect, cererea nu constituie modificare de actiune, reclamanta solicitand anterior plata contravalorii bunului vandut in cursul procesului, la acest termen precizand doar actiunea. 

In privinta naturii juridice a bunului, comun sau propriu, dupa administrarea probatoriului suplimentar instanta constata ca nu s-a facut dovada incontestabila ca pretul bunului a fost achitat cu banii dati de mama paratului exclusiv in considerarea fiului, in conditiile in care nu a fost probata provenienta respectivei sume de bani.

Instanta retine ca propunerea mamei paratului de a se incheia actul pe numele fiului a fost refuzata, dupa cum a aratat martora care a semnat inscrisul sub semnatura privata si a fost prezenta si la notar, iar daca a fost reala, aceasta initiativa a fost abandonata. Sub acest aspect, afirmatiile martorului propus de parat sunt contradictorii, aratand ca procesul verbal s-a incheiat inainte de a se merge la notar, dar ca pretul s-a predat cu putin timp inainte de semnarea actului autentic, fiind de fata atunci cand s-au dat banii, iar procesul verbal s-a incheiat ca o formalitate anterioara. Astfel, este greu de crezut ca vanzatoarea semna de primirea a 5000 USD inainte de a merge la notar si inainte de i se preda efectiv suma de bani reprezentand pretul vanzarii.  Pe de alta parte, actul ocult a fost incheiat doar intre vanzatoare si mama paratului, fara participarea cumparatorilor, nefiind demonstrat faptul ca banii primiti de vanzatoare sunt banii dati de mama paratului din surse proprii sau banii pusi de parti impreuna. Paratul nu a putut dovedi ca mama acestuia avea la dispozitie la data respectiva suma de 5000 USD, desi s-a facut afirmatia de catre martor ca a scos bani din banca. Pe de alta parte, martorul propus de reclamanta a aratat ca reclamanta avea 3000 USD, bani care au fost dati pentru cumpararea garsonierei si a unor bunuri mobile, iar parintii paratului au pus doar diferenta, aspect pe care il cunoaste din discutiile care s-au purtat in prezenta sa,  paratul fiind si el de fata.

Pe langa aceste aspecte, instanta are in vedere faptul ca paratul a sustinut initial ca reclamanta a avut o contributie infima la dobandirea imobilulului, ulterior (la 07.092005, f.9 dosar 7761/2005-9796/301/2005) a precizat ca el a avut o contributie de 95%, mentiunea fiind rectificata in 100%). Ori, in situatia in care suma de bani era a mamei sale, nu putea fi vorba de nicio contributie a reclamantei la plata  pretului imobilului.

Retinanad ca prezumtia instituita de art. 30 C,fam., nu a fost rasturnata, in conf. cu disp. art. 30, 31, 36 al.1 C.fam., rap. la art. 673/1 si urm. C.p.c., va admite actiunea, va respinge cererea conexa ca neintemeiata si va constata ca partile au dobandit in proprietate comuna, in devalmasie, imobilul situat in Bucureşti, sector 3, , in cote de 50 % fiecare, imobil instrainat prin contractul de vanzare-cumparare nr. 917/14.03.2005, pentru pretul de 12000 euro, suma ce reprezinta pretul de vanzare obtinut prin incheierea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 917/14.03.2005 si care face parte din masa de partaj, aflata in posesia paratului-reclamant.

Corespunzator dreptului fiecarei parti din masa de partaj, va obliga paratul-reclamant sa plateasca reclamantei sulta in valoare de 6000 euro, in termen de 2 luni de la data ramanerii definitive a hotararii.

In raport de disp. art. 274 C.p.c., va lua act ca reclamanta-parata nu solicita cheltuieli de judecata si o va obliga pe aceasta la plata catre parat a sumei de 1909,8 lei, reprezentand cheltuieli de judecata partiale.

Domenii speta