Neîndeplinirea procedurii prezentarii materialului de urmarire penala. Desesizare

Sentinţă penală 115 din 10.02.2009


ROMANIA

JUDECATORIA SECTOR 2 BUCURESTI - SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR.115

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 10.02.2009

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, emis la data de xxxxx, în dosarul de urmarire penala nr. xxxxxx, s-a dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatilor O.L.R., pentru savârsirea infr. prev. de art. 27 alin.1 si art. 28 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 33 lit. b C.p., si M.D.C., pentru savârsirea infr. prev. de art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002.

În actul de sesizare a instantei s-a retinut ca inculpatului M.D.C. i-a fost prezentat materialul de urmarire penala în data de 25.08.2008, în prezenta aparatorului din oficiu, iar în privinta inculpatului  O.L.R. prezentarea materialului de urmarire nu a fost posibila, întrucât acesta s-a sustras de la chemarea în fata organului de urmarire penala.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.09.2008, sub nr. 9974/300/2008.

În sedinta publica din data de 27.01.2009, inculpatul  O.L.R., prin aparator,  a invocat exceptia nelegalei sesizari a instantei, solicitând restituirea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. În motivarea exceptiei a aratat ca urmarirea penala a fost realizata de catre un organ necompetent material si functional, cauza fiind preluata de Parchetul  de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie fara a fi aratate împrejurarile ce au determinat acest lucru. De asemenea, a aratat ca a fost privat de dreptul la aparare prin neprezentarea materialului de urmarire penala, retinându-se ca s-a sustras de la urmarire, desi el a informat organele judiciare despre împrejurarea ca locuieste efectiv la adresa din str. T nr. x, sector 1.

Deliberând asupra exceptiei invocate, având în vedere si disp. art. 300 C.p.p. privind verificarea regularitatii actului de sesizare, instanta constata ca sesizarea sa nu s-a facut potrivit legii. Astfel, rechizitoriul din data de 29.08.2008 a fost emis fara ca inculpatului O.L.R. sa-i fi fost prezentat în prealabil materialul de urmarire penala, retinându-se, conform procesului-verbal din 29.08.2008 (f 79-80 DUP vol. I) ca acesta s-a sustras de la chemarea în fata organului de urmarire penala, desi a fost citat legal pentru ziua de 25.08.2008, emitându-se un mandat de aducere ce nu a putut fi executat întrucât inculpatul nu mai locuia la acea adresa, iar potrivit datelor furnizate de INEP acesta nu figura în evidente cu un alt domiciliu. În cuprinsul rechizitoriului (f 21) s-a retinut ca inculpatul O. si-a schimbat domiciliul cu nesocotirea obligatiei procedurale de notificare în scris impusa de disp. art. 70 alin. 4 C.p.p..

Examinând dosarul de urmarire penala, instanta constata faptul ca în declaratia din data de 27.02.2007 (f 116 DUP vol. II) inculpatul O. a aratat ca locuieste fara forme legale în Str. T nr. x, sector 2, Bucuresti, iar în declaratia din data de 28.02.2007 (f 108 DUP vol. II) a aratat ca locuieste fara forme legale în Bucuresti, Str. T nr. x, sector 1. Totodata, în dispozitivele încheierilor Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti din 28.02.2007 (f 32-34 DUP vol. II),  19.03.2007 (f 26-27 DUP vol. II)  si 17.04.2007 (f 21-22 DUP vol. II) s-a retinut ca inculpatul  O.L.R. locuieste fara forme legale în Bucuresti, Str. T nr. x, sector 1. Din dosarul de urmarire penala nu rezulta ca inculpatul O. ar fi fost citat vreodata la aceasta adresa în vederea prezentarii materialului de urmarire penala. În cauza nu se poate retine ca inculpatul a încalcat obligatia stabilita în sarcina sa de disp. art. 70 alin. 4 C.p.p., întrucât acesta a adus la cunostinta organelor judiciare adresa unde locuieste în realitate. Mai mult, indiferent de sursa informatiei, organele judiciare au avut cunostinta în timpul urmaririi penale de locuinta reala a inculpatului (f 32-34, 26-27, 21-22 DUP vol. II). Fara nici o citare a acestuia la adresa din Bucuresti, Str. T nr. x, sector 1, nu se poate retine ca acesta s-a sustras de la chemarea înaintea organului de urmarire penala si, implicit, nici ca prezentarea materialului de urmarire penala nu a fost posibila, în conditiile art. 254 alin. 1 C.p.p..

Neîndeplinirea procedurii prezentarii materialului de urmarire penala afecteaza dreptul la aparare al inculpatului, privându-l pe acesta de posibilitatea de a formula cereri noi, urmarind completarea urmaririi penale, si de a da declaratii suplimentare, omisiuni ce ar putea afecta solutia procurorului si nu ar putea fi remediate în faza judecatii. Mai mult, dispozitiile privind prezenta inculpatului, obligatorie pentru prezentarea materialului de urmarire penala, cu exceptia cazurilor prev. de art. 254. alin. 1 C.p.p., sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii, conform art. 197 alin. 2 teza a doua C.p.p., sanctiune care, conform art. 197 alin. 3 C.p.p., nu poate înlaturata în nici un mod.  Astfel, sanctiunea nulitatii absolute se rasfrânge asupra actului procesual imediat urmator, cel de sesizare a instantei, impunându-se restituirea cauzei la procuror pentru reluarea urmaririi penale din faza prezentarii materialului de urmarire.

În ceea ce priveste competenta organului de urmarire penala ce a sesizat instanta, se constata ca preluarea cauzei de catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a facut în mod legal, în conformitate cu disp. art. 209 alin. 41 C.p.p., iar, conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1058/14.11.2007, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea disp. lit. a), b), c) si d) ale art. 209 alin. 41 C.p.p., s-a retinut ca restrângerea posibilitatii procurorilor din cadrul parchetelor ierarhic superioare de a prelua, în vederea efectuarii urmaririi penale, cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare, realizata prin dispozitiile lit. a), b), c) si d) ale art. 209 alin. 4^1 din Codul de procedura penala, încalca în mod vadit prevederile art. 132 alin. (1) din Constitutie. În consecinta, restituirea se va face catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Având în vedere faptul ca în privinta infractiunii retinute în sarcina inculpatului M.D.C., prev. de art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002, retinute si în sarcina inculpatului O.L.R., sunt îndeplinite cerintele cazului de indivizibilitate prev. de art. 33 lit. a) C.p.p., având în vedere si disp. art. 32 C.p.p.,  instanta constata ca se impune solutionarea în acelasi timp a cauzei privind ambii inculpati. 

Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia nelegalei sesizari a instantei si, în baza art. 332 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 300, art. 250, art. 254 si art 197 alin. 2 si 3 C.p.p., se va desesiza si va restitui cauza Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie în vederea îndeplinirii procedurii prezentarii materialului de urmarire penala.

În temeiul art. 192 alin. 3 Cpp cheltuielile judiciare avansate vor ramâne în sarcina statului.