Omor calificat in forma tentativei Criterii de individualizare a sanctiunii aplicate Suspendarea sub supraveghere a pedepsei

Sentinţă penală 68 din 24.03.2010


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M I pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat în forma tentativei, faptă prev. şi ped. de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1, 2 combinat cu art. 175 alin. 1 lit. c C.p., cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării prev. de art. 73 lit. b C.p., reţinându-se în esenţă că în ziua  de 31 martie 2009, pe fondul unui conflict verbal şi fizic cu fratele său M S, l-a lovit pe acesta, de câteva ori, cu tăişul unei sape în zona capului, acceptând posibilitatea decesului acestuia.

S-au reţinut în rechizitoriu şi dispoziţiile art. 73 lit. b C.p., apreciindu-se că a comis fapta sub stăpânirea unei puternice emoţii generată de acţiunea provocatoare a persoanei vătămate M S, care, înainte de a fi lovit, a aruncat cu o piatră în direcţia inculpatului, piatră care a lovit braţul martorei M I R– soţia inculpatului.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe :

- procesul-verbal de cercetarea locului în care s-a petrecut actul de violenţă, ocazie cu care a fost ridicat obiectul vulnerant, pe tăişul acestuia şi pe pământul din grădina inculpatului fiind evidenţiate urme de substanţă brun-roşcată, cu aspect de sânge;

- declaraţia părţii vătămate M S, cu privire la actul de violenţă exercitat asupra sa de inculpat, împrejurările în care s-a produs şi urmările acestuia asupra vieţii şi sănătăţii sale;

- raportul de constatare medico-legală nr. 212/II/a/28 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală , din care rezultă că partea vătămată a prezentat o plagă parietală stângă cu fractură multieschiloasă înfundată, produs prin lovire cu corp contondent cu margini tăioase, care datează din 31.03.2009, leziune traumatică care a necesitat îngrijiri medicale de 40-45 zile pentru vindecare şi care nu i-au pus în primejdie viaţa;

- declaraţiile martorilor  M I, M I M, M M, M G V, ŞM şi Ş C cu privire la incidentul petrecut în data de 31.03.2009, soldat cu lovirea părţii vătămate, cu sapa de inculpat;

- declaraţiile inculpatului M I din care rezultă că pe fondul consumului de alcool, în data arătată, în grădina casei sale, a avut o altercaţie cu fratele său, partea vătămată M S, pe parcursul căreia şi-a lovit fratele în mod repetat, cu tăişul sapei, în zona capului.

Inculpatul a fost audiat în stare de libertate.

În faţa instanţei au fost administrate următoarele probe : a fost audiată persoana vătămată MS în calitate de martor(conform art. 82 C.p.), deoarece aceasta a declarat că nu doreşte să participe în proces ca parte vătămată şi nici să se constituie parte civilă în cauză, , martorul  M I – tatăl inculpatului şi al victimei , martorele M GV ( soţia victimei ) şi Ş M(vecină, ).

Inculpatul a fost judecat în stare de libertate, el înţelegând să dea declaraţie în faţa instanţei,  prin care a recunoscut comiterea faptei, pe care arată că a comis-o după ce a fost provocat de fratele său M S prin comportamentul agresiv al acestuia fizic şi verbal, comportament  indus de starea de ebrietate în care victima se afla.

Prin apărător, inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de omor calificat în forma tentativei în infracţiunea de vătămare corporală prev. de art. 181 al. 1 Cod penal.

Prin încheierea din data de 17 martie 2010, instanţa a respins această cerere, apreciind că fapta constituie tentativă la infracţiunea de omor calificat, cu următoarea motivare:

Diferenţa dintre infracţiunea de vătămare corporală şi tentativa la infracţiunea de omor constă în latura subiectivă a infracţiunii.

Autorul a aplicat victimei lovituri repetate, cu o intensitate ridicată, cu un obiect contondent apt să producă decesul victimei (muchia unei sape), vizând o zonă a corpului vitală (capul victimei), astfel că, deşi nu a dorit suprimarea victimei, a prevăzut şi acceptat această posibilitate.

Din ansamblul probator anterior expus, Tribunalul a reţinut, în fapt, următoarele :

Inculpatul şi persoana vătămată sunt fraţi şi locuiesc împreună cu familiile în imobile separate, construite în curtea casei părinteşti din comuna R, .

Pe parcursul timpului, între fraţi au mai avut loc certuri, fără însă a se produce  urmări de natură infracţională. 

În  31.03.2009, persoana vătămată  M S , aflată sub influenţa alcoolului a avut o discuţie contradictorie în grădina imobilului cu martora M I R – soţia inculpatului, discuţie care a continuat cu proferarea la adresa acesteia  de injurii şi trivialităţi.

La scurt timp a apărut inculpatul, moment în care discuţiile au degenerat, persoana vătămată aruncând cu o piatră în direcţia fratelui său, lovind-o însă pe martoră.

Cei doi fraţi s-au îmbrâncit reciproc, dărâmând gardul care separă gospodăriile, persoana vătămată MS căzând peste straturile din grădină.

În acel moment, inculpatul a luat o sapă din  mâna soţiei sale, obiect cu care i-a aplicat fratelui său M S o lovitură care a vizat zona parietală stânga a capului, şi apoi alte câteva lovituri cu muchia sapei, de o intensitate mai mică, în zona umerilor şi a membrelor superioare.

Violenţa exercitată de inculpat s-a soldat cu producerea unui traumatism cranio-cerebral cu fractură multieschiloasă înfundată parietală stânga, care a impus spitalizarea victimei şi supunerea ei la o eschilectomie.

Constatarea medico-legală efectuată părţii vătămate a concluzionat că plaga prezentată a fost produsă prin lovire cu corp tăietor, poate data din 31.03.2009 şi necesită 40-45 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar prin producerea acestei leziuni traumatice viaţa victimei nu a fost pusă în primejdie.

Această stare de fapt a fost reţinută din ansamblul probator administrat în cauză.

 Fapta inculpatului M I,  care în data de 31.03.2009, după ce a fost provocat de persoana vătămată M S, în grădina casei sale, a aplicat acesteia mai multe lovituri, de intensitate ridicată, cu tăişul unei sape, violenţă care a vizat zona capului şi s-a soldat cu producerea unui traumatism cranio-cerebral cu fractură multieschiloasă, cu înfundare parietală stânga, care a necesitat îngrijiri medicale de 40-45 zile pentru vindecare, leziune traumatică gravă prin producerea căreia viaţa victimei a fost pusă în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1 şi 2 combinat cu art. 175 alin. 1 lit. c Cod penal, cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării prev. de art. 73 litera b Cod penal.

Inculpatului M I  i s-a aplicat  prevederile art. 73 lit. b C.p., întrucât a comis fapta sub stăpânirea unei puternice emoţii generată de acţiunea provocatoare a persoanei vătămate care, înainte de a fi lovită, i-a adresat inculpatului injurii şi chiar a lovit cu o piatră pe soţia inculpatului.

Chiar dacă inculpatul nu a dorit şi nu a realizat că prin lovitura aplicată cu tăişul toporului, într-o zonă vitală a organismului se poate produce decesul fratelui său, apreciem că el putea prevedea rezultatul faptei sale şi a acceptat chiar că acesta s-ar putea produce, acţionând deci cu intenţie indirectă.

La individualizarea sancţiunii ce se va aplica inculpatului M I, instanţa a avut în vedere următoarele criterii :

- limitele de pedeapsă prevăzute de textul legal : în speţă prin pedeapsa legală se înţelege pedeapsa prev. de art. 175 C.p., redusă conform dispoziţiilor art. 21 al. 2 C.p., respectiv  închisoare de la 7 ani şi 6 luni la 12 ani şi 6 luni;

- gradul de pericol social al faptei : infracţiunea de omor calificat prezintă un pericol social ridicat, însă s-a  avut în vedere că fapta a rămas doar în stadiul de tentativă precum şi împrejurările concrete în care a fost săvârşită : inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă şi  în stare de provocare.

- persoana inculpatului : este căsătorit, iar în relaţia cu fratele său deşi au mai existat certuri, nu au fost niciodată violenţe de acest gen; inculpatul asigură veniturile familiale din munca pe care o prestează ca zilier;  a regretat sincer fapta comisă, a avut un comportament  sincer în cursul cercetărilor penale;

- s-a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă obligatorie prev. de art. 73 lit. b C.p. în sensul că este evident că el a acţionat într-o stare de puternică tulburare pricinuită de provocarea din partea fratelui său;

- conform  fişei de cazier judiciar, inculpatul nu a avut  antecedente penale.

Faţă de aceste considerente s-a  redus pedeapsa conform dispoziţiilor art.76  alineat 2  C.p.

S-a apreciat că alin. 2 al art. 76 C.p., privind reducerea pedepsei până la 1/3 din minimul special, se referă la 1/3 din pedeapsa legală prev. de art. 20, 21 rap. la art. 174, 175 C.p., deci până la 2 ani şi 6 luni.

Faţă de aceste criterii, s-a  aplicat inculpatului o pedeapsă de 4 ani închisoare a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe o durată de 7 ani.

Datorită comportamentului inculpatului înainte de săvârşirea faptei (nu a avut antecedente penale) şi ulterior, datorită relaţiilor ce există între autor şi victimă (fraţi), dat fiind faptul că inculpatul este principalul întreţinător al familiei prin munca depusă, datorită faptului că el nu prezintă un pericol pentru familia sa sau pentru comunitate, cât şi din prisma faptului că a înţeles consecinţele grave ale faptelor sale, a creat convingerea instanţei că nu se impune executarea pedepsei în regim de detenţie.

În caz contrar şi familia ar avea de suferit (ceea ce nu este în scopul pedepsei penale), iar scopul educativ şi preventiv al sancţiunii penale pot fi atinse şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie.

Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prev. de art. 861 C.p. s-a  dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 7 ani ce constituie  termen de încercare, conform art. 862 C.p.

S-au stabilit  în sarcina inculpatului următoarele măsuri de supraveghere şi respectarea următoarelor obligaţii :

- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu sau reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, în caz de angajare;

- să comunice informaţii de natură a-i putea fi  controlate mijloacele de existenţă;

- să nu frecventeze locuri unde se consumă băuturi alcoolice.

În temeiul art. 65 al. 2 C.p. i s-au  aplicat  inculpatului şi pedeapsa complementară, pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, precum şi pedeapsa accesorie, aceasta din urmă pe durata executării pedepsei închisorii.

Faţă de infracţiunea săvârşită, de persoana inculpatului, s-a justificat interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a b, C.p.

Ca urmare a suspendării pedepsei principale, în baza art. 71 al. 5 C.p. s-a  dispus şi suspendarea pedepsei accesorii.

Sub aspect civil persoana vătămată Matei Stelian nu a dorit să participe în proces ca parte vătămată şi nici nu s-a constituit parte civilă în cauză.

 Serviciul de Ambulanţă  şi Spitalul Clinic s-au constituit părţi civile cu sumele de 459 lei şi respectiv 1208,84 lei reprezentând cheltuieli de transport şi spitalizare acordare părţii vătămate M S.

În baza art.118 lit b) C.p.p. s-a  dispus confiscarea sapei- corp delict înregistrat în registrul de corpuri delicte al Tribunalului Sibiu.