Acţiunea în modificarea hcl Galaţi nr. . . ./2008, completată prin hcl . .. /2009, în sensul înlăturării din cuprinsul acestora a condiţionărilor impuse revoluţionarilor, nu este întemeiată.

Sentinţă civilă 3865 din 30.12.2013


În speţă, R a solicitat atribuirea unui loc de veci în proprietate fără plată şi modificarea HCL Galaţi nr. . . ./2008, completată prin HCL . .. /2009, în sensul înlăturării din cuprinsul acestora a condiţionărilor  impuse revoluţionarilor.

Instanţa a admis primul capăt de cerere însă l-a respins pe cel de-al doilea ca nefondat deoarece cele 2 HCL cuprind disp. cu referire la concesionarea locurilor de veci aflate în domeniul public al mun. Galaţi, disp. ce nu contravin legii. Faptul că printr-o lege specială a fost acordat revoluţionarilor un drept de proprietate (nu de concesiune) asupra locului de veci nu face ca respectivele HCL să fie nelegale. Ele sunt doar lipsite de aplicabilitate în speţă, întrucât la un caz special - cum este ce al reclamantului – se va aplica legea specială – L. 341/2004 – iar nu legea generală.