Partaj

Sentinţă civilă 6648 din 22.06.2010


JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6648/22.06.2010

Partaj succesoral

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 11.03.2010 reclamanţii R M, R S, R C şi RM au chemat în judecată pe pârâtul R C I , solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile succesorale rămase de pe urma defunctului  RC.

În motivarea acţiunii reclamanţii au  arătat că la data de … a decedat numitul RC , lăsând ca unic moştenitor pe numitul R C , decedat la rândul său pe data de …., lăsând părţile din prezentul dosar ca şi succesori.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 C.civ şi ale art. 6731 – 6732 C.proc.civ.

În susţinerea acţiunii , reclamanţii au depus la dosar, în copie acte de stare civilă, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, SC nr.623/9.01.1977 a Judecătoriei Bacău, SC nr.7791/6.10.2009  a Judecătoriei Bacău, TP nr.50694/30.09.1996.

Acţiunea  a fost legal timbrată.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

În cursul judecăţii, părţile au depus la dosar o tranzacţie solicitând instanţei să consfinţească învoiala lor printr-o hotărâre de expedient.

Analizând înscrisurile depuse, instanţa reţine următoarele:

Aşa cum reiese din actele de stare civilă de puse la dosar, la data de 17.09.1997 a decedat numitul  R C , cu ultimul domiciliu în B,  moştenitor unic al acestuia rămânând numitul R C, în calitate de descendent de gradul I, cu o cotă de 1/1:

La data de 10.11.2005 decedează şi numitul R C,  culegând prin retransmitere moştenirea rămasă  după defunctul  RC : reclamanta RG , în calitate de soţie supravieţuitoare, şi reclamanţii R SI , RCE,  RM şi pârâtul  RGI, în calitate de descendenţi de gradul I.

Din actele depuse la dosar de părţi, respectiv, SC nr.623/9.01.1977 a Judecătoriei Bacău, SC nr.7791/6.10.2009  a Judecătoriei Bacău şi TP nr.50694/30.09.1996 rezultă că masa succesorală rămasă după defunctul RG se compune din:

- o casă situată în B, str.C P , compus din 4 camere, hol, cămară, beci, bucătărie şi alte dependenţe, conform SC nr.623/1977, pronunţată de Judecătoria Bacău.

- teren intravilan în suprafaţă de 584 mp situat în Bacău, str.CP, pe care este construită casa mai sus individualizată, dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani, conform SC nr.7791/6.10.2009, pronunţată de Judecătoria Bacău.

- Suprafaţa de 10.000 mp păşune, situată în extravilanul comunei C, jud. B, T  108 P 2152/3 din TP nr.50694/30.09.1996.

La termenul din data de 22.06.2010, părţile au depus la dosar o tranzacţie, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri de expedient care să consfinţească învoiala lor.

Conform art.728 C.civ, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune.

Instanţa reţine că potrivit art. 673 ind. 4 Cod proc. Civ, în tot cursul procesului instanţa va stărui ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială. Dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, instanţa va hotărî potrivit învoielii lor. Împărţeala se poate face prin bună învoială şi dacă printre cei interesaţi se află minori sau persoane puse sub interdicţie, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare, precum şi, dacă este cazul, a ocrotitorului legal.

De asemenea, conform art.271 Cod proc. Civ., părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea hotărâre care să consfinţească învoiala lor.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 673 indice 4 al 2 C.proc.civ, coroborat cu art. 271 şi 272 C.proc.civ, instanţa va admite acţiunea formulată şi  va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, urmând a  pronunţa o hotărâre de expedient, care să consfinţească învoiala părţilor.

Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Domenii speta