Vânzarea prin licitaţie a bunurilor debitorului. Contestaţia unui terţ. Invocarea unui drept de retenţie.

Sentinţă civilă 1256 COM din 21.05.2001


Vânzarea prin licitaţie a bunurilor debitorului. Contestaţia unui terţ. Invocarea unui drept de retenţie.

Efectuarea de investiţii, chiar după deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, asupra unor bunuri ale comerciantului aflat în încetare de plăţi, nu acordă alt drept decât acela prevăzut de Legea nr. 64/1995, respectiv înscrierea pe tabelul obligaţiilor debitoarei, cu suma şi rangul de prioritate stabilit în urma verificării creanţei.

În consecinţă, un creditor nu poate opune celorlalţi un drept de retenţie, cu atât mai mult cu cât bunul în cauză a fost scos la licitaţie publică, în executarea planului de reorganizare.

S.C. CBR S.R.L. a contestat licitaţia organizată de administratorul judiciar pentru valorificarea motelului D ce aparţine debitoarei S.C. O S.A. – în reorganizare judiciară, solicitând anularea formelor de licitaţie.

Titulara contestaţiei a menţionat că la 17.09.1998 a încheiat cu societatea în reorganizare judiciară – după iniţierea acestei proceduri – un contract de asociere în participaţiune, având ca obiect exploatarea activului. Reclamanta a afirmat că respectând clauzele contractuale, a efectuat investiţii la acest imobil ce depăşesc 3 miliarde lei, iar valorificarea lui în procedura reorganizării judiciare o prejudiciază, prin nesocotirea dreptului său de creanţă şi a dreptului său de retenţie asupra bunului, până la despăgubire.

Instanţa a respins contestaţia, ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1059 COM/ 05.07.1999 pronunţată de Tribunalul Constanţa – secţia comercială s-a aprobat planul de reorganizare judiciară a debitoarei S.C. O S.A.Mangalia.

Ca urmare a prevederilor acestui plan s-a procedat la valorificarea prin licitaţie publică a unor imobile ale societăţii.

Efectuarea de investiţii, chiar după deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, asupra unor bunuri ale comerciantului aflat în încetare de plăţi, nu acordă alt drept decât acela prevăzut de Legea nr. 64/1995, respectiv înscrierea pe tabelul obligaţiilor debitoarei, cu suma şi rangul de prioritate stabilit în urma verificării creanţei.

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului are caracter consensual, urmărindu-se cu concursul creditorilor satisfacerea creanţelor comerciantului aflat în încetare de plăţi. Având în vedere scopul procedurii, de la data iniţierii ei nu mai sunt posibile urmăriri individuale, care să lezeze interesele colective ale creditorilor.

Aşa fiind, pentru investiţiile realizate la imobilul debitoarei, cel care afirmă un drept de creanţă are posibilitatea să se înscrie pe tabelul obligaţiilor şi să participe alături de ceilalţi creditori la derularea procedurii, stabilirea rangului de prioritate urmând să aibă în vedere caracterul garantat ori negarantat al creanţei declarate.

(sentinţa civilă nr. 1256 COM/ 21.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)