Contestaţie la executare. Cazul prevăzut de art.461 alin.1 lit.d Cod pr.penală în situaţia în care persoana condamnată a fost arestată în străinătate, în baza unui mandat european de ar...

Sentinţă penală 185/P din 02.12.2010


Contestaţie la executare. Cazul prevăzut de

art.461 alin.1 lit.d Cod pr.penală

în situaţia în care persoana condamnată a fost

arestată în străinătate, în baza unui mandat

european de arestare emis de instanţă,

perioada cuprinsă între data arestării sale

şi data predării către statul român se deduce

din pedeapsa aplicată

(sentinţa penală nr.185/P/2010)

A fost înregistrată la instanţă contestaţia la executare formulată de contestator, privind sentinţa penală din 21 februarie 2007 a Tribunalului Neamţ.

În motivarea contestaţiei formulate, contestatorul a invocat faptul că a fost arestat în vederea executării pedepsei în Italia, la data de 24 iunie 2010, fiind adus în România la data de 20 iulie 2010, solicitând ca din pedeapsa aplicată să se deducă şi această perioadă.

Analizând actele dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa penală din 21 februarie 2007 a Tribunalului Neamţ, contestatorul a fost condamnat la pedeapsa de 1649 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

Prin decizia penală din 29 mai 2007 a Curţii de Apel Bacău, sentinţa instanţei de fond a fost desfiinţată cu privire la contestator, numai în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie aplicată.

Întrucât contestatorul s-a sustras executării pedepsei, faţă de acesta s-a emis mandatul european de arestare de către Tribunalul Neamţ.

Aşa cum rezultă din adresa Biroului Naţional Interpol, contestatorul a fost arestat în Italia, în vederea predării către România, la data de 23 iunie 2010 şi a fost preluat din Italia la data de 20 iulie 2010, fiind încarcerat în România.

Din adresa Penitenciarului Bucureşti Jilava rezultă că pedeapsa aplicată contestatorului prin sentinţa penală din 21 februarie 2007 a Tribunalului Neamţ începe la data de 20 iulie 2010 şi expiră la 23 ianuarie 2015.

Întrucât perioada arestării într-un alt stat în vederea predării către statul român, în baza unui mandat european de arestare, se deduce din durata pedepsei, instanţa urmează să admită contestaţia formulată, acest aspect constituind un incident ivit în cursul executării.

Faţă de cele reţinute mai sus, în temeiul art. 460 Cod procedură penală raportat la art. 461 al. 1 lit. d Cod procedură penală, instanţa a admis contestaţia formulată şi a dispus deducerea din pedeapsa aplicată contestatorului, a perioadei executate de la data 23 iunie 2010 la data de 20 iulie 2010.