PENAL.Furt calificat

Decizie 149/2010 din 22.12.2010


Asupra prezentului apel penal.

Prin sentinţa penală nr…. din 13.05.2010, Judecătoria Buzău a hotărât următoarele:

În baza art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit.g şi i,  Cod penal, condamnă inculpatul M A, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în data de 07.12.2008, în dauna părţii vătămate T  I.

În baza art. 208, alin. 1 – art. 209, alin. 1, lit.f şi g, alin.2, lit.b,  Cod penal, condamnă inculpatul M A la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în data de 26.12.2008, în dauna părţii vătămate L M.

În baza art. 11, pct.1, din Legea nr. 61/1991, republicată  condamnă inculpatul M A la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru  infracţiunea de port, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea  publică, a unui cuţit săvârşită în data de 23.12.2008.

 Constată că infracţiunile prezente sunt concurente între ele dar şi cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti.

Descontopeşte pedeapsa  de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti în pedeapsa componentă: de 4 ani şi 6 luni închisoare şi restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila.

Menţine revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila, revocare dispusă prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti.

În baza art. 36, C.pen. contopeşte pedepsele  aplicate prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti şi cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare, sporită  cu 6 luni, în final 5 ani închisoare.

În baza art. 88 Cod penal compută din pedeapsa de executat durata reţinerii preventive  din data de 29.12.2008 şi arestării preventive precum şi pedeapsa executată până în prezent în baza mandatului nr. …/2010 al Judecătoriei Ploieşti, începând cu data de 05.02.2009 la zi.

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a (teza a II-a) şi lit. b Cod penal începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

Anulează mandatul de executare a pedepsei nr. …/2010 al Judecătoriei Ploieşti şi dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

Ia act că părtea vătămată L M nu s-a constituit parte civile şi că nu a recuperat prejudiciul. 

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penala  cu referire la art. 998 Cod civil obligă inculpatul la 150 despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea vătămată TI, constituită parte civilă.

În baza art. 118, lit. b şi e, Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a  sumei de 124 lei, şi a cuţitului cu buton, aflat la camera corpuri delicte a IPJ Buzău conform dovezii seria AB, nr. 0040875.

În baza art. 191, alin. 3,  Cod procedură penală obligă  inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 07.12.2008, partea vătămată  T  I s-a deplasat cu autoturismul proprietate personală marca Dacia 1310 la sala de sport din localitatea Săhăteni, pentru a juca fotbal. Inculpatul M A a observat autoturismul respectiv şi cu ajutorul unor chei potrivite a deschis portiera autoturismul şi din interiorul  autoturismului  marca Dacia  1310 a sustras două  telefoane  mobile: unul marca MPEG 4  cu acces 2  carduri SIM  şi  unul  marca Siemens A65  de culoare  albastră, prejudiciul fiind  de 300 lei.

În data de 08.12.2008, dimineaţa, inculpatul M A, în timp ce se afla în tren pe relaţia S-B a oferit spre vânzare martorilor B C-T, A C-C T A şi V M-I  două  telefoane  mobile: unul marca MPEG 4  cu acces 2  carduri SIM  şi  unul  marca Siemens A65  de culoare  albastră. Inculpatul s-a înţeles cu martorul B C-T să-i dea telefonul marca MPEG 4  în schimbul unui telefon Sagem şi a sumei de 50 de lei.

La  data de 26.12.2008 partea vătămată  L M călătorea  cu  trenul personal nr. 5013 pe  distanţa B – B şi avea geanta sa de  culoare  vişinie pe canapea. În timp ce trenul a oprit în staţia S, inculpatul se afla pe holul compartimentului în care se afla partea vătămată. La punerea în mişcare a trenului, inculpatul a intrat în compartiment şi a luat geanta părţii vătămate, după care a sărit din tren. Din geanta respectivă inculpatul a sustras un telefon mobil  marca Sony Erricson, suma  de 34  lei,  după care a abandonat-o într-un  şopron aparţinând SC … din  cadrul  bazei S, unde a fost găsită de organele de poliţie.

La data de  23.12.2008,  în timp  ce  călătorea  cu  trenul R 754  pe relaţia  B – P S, inculpatul M A a fost depistat de  organele  de  poliţie, având  asupra sa  pe  mâneca  stângă a  hanoracului un  cuţit  cu  deschidere  prin  buton, cu lama  de  aproximativ  10 cm, ocazie cu care s-a  încheiat  procesul verbal  de constatare a infracţiunii  flagrante  în prezenta  martorului  asistent S N  conductorul  trenului.

În drept, instanţa a stabilit că fapta inculpatului care, în seara zilei de 07.12.2008 a sustras cu ajutorul unor chei potrivite din autoturismul marca Dacia 1310, aparţinând părţii vătămate T I, două telefoane mobile marca MPEG 4 şi Siemens A65, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit. g şi i,  Cod penal; fapta din  seara zilei de 26.12.2008, când a sustras o geantă de culoare vişinie aparţinând părţii vătămate L M, în care se găseau actele de identitate ale acesteia, un telefon mobil marca Sony Erricson, suma de 34 lei şi alte bunuri personale, în timp ce se aflau în trenul personal nr. 5013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit. f şi g, alin.2, lit. b, Cod penal iar fapta din data de 23.12.2008, de a avea asupra sa un cuţit în timp ce se afla în trenul R 754, care se deplasa pe relaţia B-P S întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de port, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea  publică, a unui cuţit, infracţiune prevăzută de art. 11, pct.1, din Legea nr. 61/1991, republicată.

În baza acestor texte de lege l-a condamnat la pedepse de 4 ani, respectiv 4 ani şi 5 luni închisoare iar în urma contopirii cu pedepsele pentru infracţiuni concurente s-a dispus executarea pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr…../2009 a Judecătoriei Ploieşti la care s-a aplicat un spor de 6 luni, în total 5 ani închisoare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul M A, criticând-o pentru netemeinicie, solicitând o reducere a pedepselor, întrucât are o situaţie familială grea, a acoperit prejudiciul şi a recunoscut faptele.

Tribunalul, analizând apelul declarat, constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Inculpatul M A se face vinovat de săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat şi a unei infracţiuni de port ilegal de armă. Dintre acestea infracţiunea de furt calificat este sancţionată mai aspru şi anume cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Faţă de aceste limite de pedeapsă nu se poate susţine că o condamnare la 4 ani închisoare este prea mare având în vedere că inculpatul a săvârşit două infracţiuni de furt calificat, are cazier judiciar fiind condamnat în mai multe rânduri tot pentru infracţiuni de acelaşi gen.

Mai mult decât atât, instanţa, în urma contopirii pedepselor a dispus executarea celei mai mari, aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare pe care o are de executat în baza sentinţei penale nr…../2009 a Judecătoriei Ploieşti.

Neaplicarea unui spor însemna ca instanţa de fond să nu sancţioneze în niciun fel infracţiunile din prezenta cauză.

În consecinţă, pedepsele nu sunt mari, din contră sunt blânde faţă de persoana inculpatului şi gravitatea faptelor comise, astfel că tribunalul, în baza art.379 pct.1 lit.b c.proc.pen. să respingă apelul ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.2 c.proc.pen.

Domenii speta