Contestaţie recalculare pensie militari

Sentinţă civilă 1866 din 02.08.2011


Contestatie decizie recalculare pensie – militari.

Prin sentinta civila nr. 1860 din 02.08.2011 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosar nr. 2438/108/2011, s-a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâta. S-a respins contestatia formulata de contestator si cererea de interventie accesorie a intervenientului.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 1 lit. a si b din Legea nr. 119/2010, pensiile militare de stat si pensiile de stat ale politistilor, au devenit pensii în întelesul Legii nr. 19/2000, iar în urma intrarii în vigoare a acestei legi, intimata a procedat la  recalcularea  pensiei de serviciu a contestatorului, emitând în acest sens decizia nr. 550/01.01.2011.

 Potrivit art. 3 al. 1 din Legea nr. 119/2010, pensia militara a contestatorului si care a fost stabilita potrivit legilor cu caracter special, s-a recalculat prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 si de H.G. nr. 735/2010.

Este adevarat ca H.G. nr. 735/2010 a fost anulata de catre instantele judecatoresti, dar aceasta anulare a intervenit dupa emiterea deciziei contestate, iar ulterior aceasta hotarâre de guvern a fost abrogata prin art. 10 din OUG nr. 1/2011.

Prin urmare, la data la care a fost emisa decizia nr. 550/01.01.2011 a carei anulare se solicita, era în vigoare H.G. nr. 735/2010, astfel încât decizia de recalculare nu este emisa în temeiul unui act normativ anulat, cum sustine contestatorul.

Prin OUG nr. 1/2011, s-a revenit la aceasta recalculare si s-a prevazut la art. 6 ca pensiile ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, ca în cazul contestatorului, se mentin în plata cuantumurile avute în luna decembrie 2010, pâna la data emiterii deciziei de revizuire, iar diferentele aferente lunii ianuarie 2011, se achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2011, ceea ce s-a si întâmplat, contestatorul primindu-si aceasta diferenta.

Cu privire la anularea deciziei nr. 550/01.01.2011, instanta a constatat ca OUG nr. 1/2011 nu prevede obligatia în sarcina intimatei de a emite o noua decizie de recalculare a cuantumului pensiei, iar diferenta de bani pe care a primit-o contestatorul în cursul lunii februarie 2011 si mentinerea cuantumului pensiei din luna decembrie 2010, pâna la data emiterii deciziei de revizuire, sunt acordate ca urmare a acestui act normativ, deci în baza legii, nefiind nevoie sa se anuleze decizia de recalculare si sa se emita o noua decizie de recalculare cu cuantumul pensiei din luna decembrie 2010.

Intimata are obligatia de a emite doar o decizie de revizuire din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31.12.2011, conform art. 1 al. 1 din OUG nr. 1/2011.

Prin faptul ca pensia militara a contestatorului, a devenit pensie în întelesul Legii nr. 19/2000, aceasta pensie militara care a fost stabilita prin decizia nr. 051356/2007, s-a transformat în pensie în întelesul Legii nr. 19/2000.

De altfel, atât Legea nr. 164/2001, cât si Legea nr. 179/2004 care prevedeau pensiile militare de stat si pensiile de stat ale politistilor, au fost abrogate prin art. 196 lit. b si e din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conditiile în care, pensia contestatorului s-a recalculat si este reglementata de Legea nr. 119/2010 coroborata cu Legea nr. 19/2000 si OUG nr. 1/2011, stabilirea de catre instanta a unei alte modalitati de calcul a pensiei decât cea prevazuta de actele normative în vigoare, reprezinta un exces de putere savârsit de catre aceasta prin îndeplinirea unor atributii care revin exclusiv puterii legislative.

În cazul în care instanta ar fi mentinut pensia militara pe care a primit-o contestatorul în temeiul legilor speciale, ar fi repus indirect în vigoare Legea nr. 164/2001 si Legea nr. 179/2004, care sunt abrogate expres, asa cum s-a aratat anterior, ceea ce ar fi inadmisibil ca prin hotarâri judecatoresti sa se repuna în vigoare legi abrogate si astfel sa se legifereze de catre instantele judecatoresti.