Mentinerea popririi infiintate

Sentinţă civilă 1362 din 18.05.2010


Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 189/2010 in data de  01.03.2010, creditoarea Administratia Finantelor Publice B (AFP B) a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna mentinerea popririi infiintate asupra sumelor pe care tertul poprit Primaria Comunei I le datoreaza catre S.C. T S.R.L..

In motivarea cererii, creditoarea AFP B a aratat ca S.C. T S.R.L. figureaza in evidentele AFP B ca debitoare cu suma de 12.559 lei. S.C. T S.R.L. a comunicat creditoarei ca detine o creanta in suma de 852,21 lei impotriva debitorului Primaria Comunei I si a solicitat creditoarei sa procedeze la executarea acestui debitor in contul obligatiilor datorate de S.C. T S.R.L. la bugetul de stat. Creditoarea a precizat ca a infiintat poprirea asupra sumelor pe care Primaria Comunei I le datoreaza catre S.C. T S.R.L., dar tertul poprit i-a comunicat ca nu are obligatii de plata neachitate fata de S.C. T S.R.L.. In aceste conditii, creditoarea a solicitat mentinerea popririi potrivit art. 150 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003.

In drept, creditoarea a invocat prevederile art. 149 si art. 150 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In sprijinul actiunii, creditoarea a depus la dosar copii de pe urmatoarele inscrisuri: referat, fisa sintetica totala privind pe S.C. T S.R.L., adresa nr. 10/25.01.2010, adresa nr. 1306/02.02.2010, confirmari de primire corespondenta, adresa nr. 575/17.02.2010, titlu executoriu (f. 5-17).

Actiunea este scutita de la plata taxelor de timbru si timbru judiciar  - art. 17 Legea 146/1997.

Debitoarea S.C. T S.R.L. a depus la dosar inscrisuri (f. 23-28, f. 34).

Tertul poprit Primaria Comunei I nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoare situatie de fapt:

Din fisa sintetica totala privind pe S.C. T S.R.L.(f. 7-9) rezulta ca aceasta societate figureaza in evidentele AFP B cu o datorie de 15.259 lei.

Pentru recuperarea partiala a acestei sume, prin adresa nr. 10/25.01.2010, S.C. T S.R.L. a comunicat creditoarei o lista cu institutii care au debite restante fata de societate si sumele datorate de acestea, printre debitori numarandu-se si Primaria Comunei I cu suma de 852,21 lei.

In baza acestei comunicari, prin adresa de infiintare a popririi nr. 1306/02.02.2010 (f. 11-12), AFP B a infiintat poprirea asupra sumei de 852 lei, datorata de Primaria I catre S.C. T S.R.L., aducandu-i la cunostinta si acesteia din urma masura luata.

Primaria Comunei I a raspuns insa creditoarei ca nu datoreaza nici o suma debitorului S.C. T S.R.L.

Potrivit art. 150 din O.G. nr. 92/2003, daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.

Debitorul S.C. T S.R.L. a depus la dosar facturile emise catre Primaria Comunei I si care nu au fost achitate (f. 27-28). De asemenea, a depus la dosar fisa clientului Primaria Comunei I din care rezulta ca aceasta institutie figureaza in evidentele societatii cu o datorie de 852,47 lei.

Tertul poprit nu a formulat nici o aparare in cauza si nu a contestat inscrisurile depuse la dosar de S.C. T S.R.L., aceste documente fiindu-i comunicate.

Din inscrisurile depuse la dosar (facturi fiscale, fisa client  - f. 23-28, f. 34) rezulta ca Primaria Comunei I datoreaza catre S.C. T S.R.L. suma de 852,47 lei, fiind intemeiata masura de infiintare a popririi luata de AFP B pentru suma de 852 lei si executarea acestui debitor in contul obligatiilor datorate de S.C. T S.R.L. la bugetul de stat.

In aceste coditii instanta apreciaza ca intemeiata cererea creditoarei motiv pentru care, in baza art. 150 din O.G. nr. 92/2003, va mentine poprirea infiintata de creditoarea AFP B asupra sumei de 852 lei pe care tertul poprit Primaria Comunei I o datoreaza catre debitoarea S.C. T S.R.L..

Pentru aceste motive,

1

Domenii speta