Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 782000)

Sentinţă penală 353 din 28.07.2011


Dosar nr. 3153/109/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 353

Şedinţa publică de la 28 Iulie 2011

Completul compus din:

S-a luat în examinare, spre soluţionare, în primă instanţă , cauza penală

privind pe inculpatele S.N. , fiica lui (...), născută la data de (...), domiciliat în (...),

CNP- (...) şi  D.G. , fiica lui (...), născută la data de (...), domiciliat în (...), CNP – (...),

trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 109/P/2011 al Ministerul Public, Parchetul

de pe lângă ÎCCJ, DNA, Serviciul Teritorial Piteşti, pentru săvârşirea infracţiunii de

luare de mită în formă continuată prev. şi ped. de art. 254 alin.1 şi 2 Cod penal

rap.la art.7 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa  publică au  lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 26.07.2011 şi

au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte

integrantă din  prezenta sentinţă penală.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul  nr.109/P/2011 din 27.06.2011, Parchetul de pe lângă

Înalta Curte de Casaţie  şi Justiţie – Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul

Teritorial Piteşti, a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a

inculpatelor S.N.  şi D.G. , pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă

continuată prev.şi ped.de art.254 alin.1 şi 2 Cod penal rap.la art.7 alin.1 din Legea

78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, neînceperea urmăririi penale  faţă de 

martorii denunţători M.I.A. şi D.G. sub aspectul săvârşirii  infracţiunii prev.de

art.255 alin.1 Cod penal rap.la art.7 alin.2 din  Legea 7/2002,  disjungerea cauzei ,

constituirea unui nou dosar şi continuarea cercetărilor faţă de cele două inculpate.

În esenţă, actul de sesizare a instanţei a reţinut că inculpatele  în calitate de

inspectoare la Direcţia Finanţelor Publice în luna mai 2011 au pretins şi primit de la 

denunţătoarea D.G. suma de 200 lei pentru a nu dispune sancţionarea

contravenţională a acesteia în legătură cu  nerespectarea obligaţiei de afişare a

preţului pentru produsele oferite la vânzare, iar la data de 07.06.2011 cu ocazia

efectuării unui control la SC A. SRL Stefăneşti, au pretins şi primit de la

administratorul firmei denunţătorul M.I.A. suma de 1000 lei pentru a nu dispune

sancţionarea contravenţională a acestuia în legătură cu activitatea de comerţ

desfăşurată în cadrul acestei societăţi comerciale.

Măsura arestării preventive a fost luată pentru cele două inculpate prin

încheierea nr.80/R/20.06.2011 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosar

nr.2977/109/2011; s-au emis mandatele de arestare preventivă nr.12 şi respectiv

13/20.06.2011.

Prin încheierea din 01.07.2011  Tribunalul Argeş în baza art.3001 rap.la

art.160 Cod pr.penală a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării

preventive a inculpatelor.

La urmărirea penală  a fost restituită suma de 1.000 lei către martorul

denunţător M.I.A.  şi prin ordonanţa nr.109/P/2011 din 23.06.2011,  Parchetul de

pe lângă Înalta Curte de Casaţie  şi Justiţie – Direcţia Generală Anticorupţie –

Serviciul Teritorial Piteşti a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor

inculpatelor.

Judecarea cauzei s-a făcut în temeiul disp.art.3201 Cod pr.penală, în raport

de recunoaşterea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi de solicitarea

inculpatelor ca judecata să se facă în baza probelor administrate la urmărirea penală.

Din actele şi lucrările dosarului:  denunţurile formulate de martorii

denunţători D.G. şi M.I., declaraţiile  martorilor denunţători, inculpatelor şi

martorilor M.I. A. şi V.L.F. ,  cazierele inculpatelor,  procesele verbale de depistare,

control corporal şi control bagaje din 07.06.2011, proces verbal control autoturism,

procese verbale de recunoaştere după fotografie, proces verbal de examinare a

înregistrării video şi planşe fotografice şi  raportul de constatare tehnico-ştiinţifică

dactiloscopică, tribunalul reţine următoarele:

Inculpatele S.N.  şi D.G. ,  au avut calitatea de funcţionari publici cu

atribuţiuni de control în cadrul D.G.F.P.Argeş.

În virtutea atribuţiunilor de serviciu în cursul lunii mai 2011, cele două

inculpate s-au deplasat în com.Stefăneşti sat Izvorani jud.Argeş şi au intrat în spaţiul

comercial deţinut de martora denunţătoare D.G. şi observând că pentru unele

produse aceasta nu avea preţul afişat, inculpatele i-au spus că o vor sancţiona

contravenţional cu amendă în sumă de 8.000 lei şi vor dispune suspendarea

activităţii magazinului deţinut de martora denunţătoare.

În condiţiile în care martora denunţătoare le-a cerut inculpatelor să-i

aplice o amendă mai mică, acestea au pretins şi primit suma de 200 lei, motivând că

vor aplica amenda în cuantumul acestei sume.

Inculpatele i-au mai spus martorei denunţătoare să aştepte în magazin că

se vor deplasa la autoturism şi vor reveni cu un proces verbal de contravenţie

încheiat, dar în realitate după ce au primit suma cu titlu de mită, fără a încheia

procesul verbal de contravenţie, cele două inculpate s-au urmat în autoturismul

marca Toyota culoare gri metalizat, cu nr.de înmatriculare (...) şi au plecat de la faţa

locului.

La data de 07.06.2011,  cele două inculpate s-au deplasat pentru

efectuarea unei inspecţii fiscale la SC M.  SRL conform adresei

nr.50863/09.06.2011 a DGFP Argeş.

În deplasarea către această unitate inculpatele au efectuat deplasări la SC

L.P. SRL Piteşti, SC P.I.P. SRL Stefăneşti, după care au mers la SC A.  SRL din

oraşul Stefăneşti sat Goleşti jud.Argeş.

La SC A.  SRL firma al cărei administrator este martorul denunţător M.I. 

A. , inculpatele S.N.  şi D.G. au achiziţionat bunuri de valoare redusă şi s-au

legitimat în faţa vânzătoarei V.L.F.  pe care au întrebat-o dacă societatea şi-a achitat

debitele către stat, după care au cerut vânzătoarei să întocmească monetarul casei de

marcat şi să scoată un raport Z pentru ziua respectivă.

Inculpatele au cerut martorei să-l cheme pe administratorul societăţii

motivând că ar exista o diferenţă de 270 lei între suma găsită în casa de marcat şi

suma evidenţiată pe rola casei de marcat.

Cele două inculpate i-au spus martorului denunţător M.I.A. că va fi

sancţionat cu amendă în cuantum de 8.000 lei , confiscarea plusului monetar şi

suspendarea societăţii pe o perioadă de 3 luni de zile, deoarece nu era evidenţiată

suma menţionată anterior.

Întrebându-l pe  martorul denunţător cum rezolvă problema, acesta a

scos din buzunarul pantalonului o sumă de bani, a numărat 500 lei pe care i-a întins

celor două inculpate, le-a spus  că este vorba de suma totală de 500 lei iar

inculpatele i-au cerut să mai pună încă 500 lei, primind efectiv suma de 1.000 lei  pe

care inculpata S.N.  a introdus-o în geanta pe care o avea asupra sa; inculpatele au

părăsit spaţiul comercial şi au plecat cu autoturismul marca Toyota culoare gri

metalizat, cu nr.de înmatriculare (...)

De menţionat că după ce au primit suma de bani, inculpatele i-au restituit

martorului denunţător înscrisul pe care era menţionat monetarul şi raportul casei de

marcat, cerându-i să le distrugă.

Suma de bani  a fost înmânată inculpatelor în spaţiul cu destinaţia

magazin şi întrucât magazinul era monitorizat cu un sistem de supraveghere, toate

imaginile privind  primirea sumei de bani au fost înregistrate pe camera video de

supraveghere.

Inculpatele l-au ameninţat pe martorul denunţător să aibă grijă ce face cu

înregistrările video.

În drept, faptele inculpatelor S.N.  şi D.G. , care  în calitate de inspectoare la

Direcţia Finanţelor Publice în luna mai 2011 au pretins şi primit de la  martora

denunţătoare D.G. suma de 200 lei pentru a nu dispune sancţionarea

contravenţională a acesteia în legătură cu  nerespectarea obligaţiei de afişare a

preţului pentru produsele oferite la vânzare, iar la data de 07.06.2011 cu ocazia

efectuării unui control la SC A.  SRL Stefăneşti, au pretins şi primit de la

administratorul firmei , martorul denunţător M.I.A. suma de 1000 lei pentru a nu

dispune sancţionarea contravenţională a acestuia în legătură cu activitatea de comerţ

desfăşurată în cadrul acestei societăţi comerciale, întruneşte elementele constitutive

ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev.şi ped.de art.254 alin.1 şi 2

Cod penal rap.la art.7 alin.1 din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, text

în baza căruia vor fi condamnate.

La individualizarea pedepsei, se vor avea în vedere criteriile generale prev.de

art.72 Cod penal, gravitatea faptelor săvârşite, modalitatea de săvârşire a

infracţiunilor, pericolul social  al acestora şi elementele ce caracterizează persoana

inculpatelor care au recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii, precum şi

disp.art.3201 alin.7 Cod pr.penală, text potrivit căruia limitele de pedeapsă se reduc

cu  1/3.

Se apreciază că scopul pedepsei  prev.de art.52 cod penal  poate fi atins  şi

fără executarea acestuia, condamnarea inculpatelor reprezentând un avertisment

serios la adresa inculpatelor în sensul că acestea nu vor mai săvârşi alte infracţiuni.

Se va dispune condamnarea inculpatelor la câte 3 ani închisoare şi 3 ani

interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a,b şi c Cod penal.

În baza disp.art.71 alin.2 Cod penal, va interzice inculpatelor drepturile

prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a,b şi c Cod penal.

În baza disp.art.86/1 Cod penal, va dispune suspendarea executării

pedepselor sub supraveghere.

În baza disp.art.86/2 Cod penal, va fixa pentru fiecare inculpată termen de

încercare compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un

interval de timp de 2 ani.

Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatele să se supună

măsurilor de supraveghere prevăzute de art.86/3 alin.1 Cod penal, iar cu privire la

cea prevăzută la lit.a să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş conform programului ce va fi stabilit de acest serviciu.

Va atrage atenţia inculpatelor asupra disp.art.86/4 Cod penal.

În baza disp.art.71 alin.5 Cod penal, va dispune suspendarea executării

pedepselor accesorii aplicate inculpatelor, pe durata suspendării sub supraveghere a

executării pedepsei închisorii.

În baza disp.art.350 alin.3 lit.b Cod pr.penală, va dispune punerea de îndată

în libertate a inculpatelor, dacă nu sunt reţinute sau arestate în altă cauză.

În baza disp.art.357 Cod pr.penală şi art.88 Cod penal, va deduce din

pedepsele principale aplicate inculpatelor, perioadele de reţinere de 24 de ore de la

14.06.2011 la 15.06.2011 şi de arest preventiv începând cu data de 20.06.2011 până

la data punerii în libertate.

Va constata că a fost restituită suma de 1.000 lei către martorul denunţător

M.I.  A. .

În baza disp.art.255 alin.3 şi 5 Cod penal, va dispune restituirea de către

inculpate către martora denunţătoare D.G. a sumei de 200 lei.

În baza disp.art.163 Cod pr.penală, va  dispune menţinerea măsurilor

asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatelor, prin ordonanţa nr.109/P/2011

din 23.06.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, până la concurenţa

sumei de 200 lei.

În baza disp.art.191 alin.2 Cod pr.penală, va obliga pe fiecare inculpată la

cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatele S.N. , fiica lui (...), născută la data de (...),

domiciliat în (...), CNP- (...) fără antecedente penale şi  D.G. , fiica lui (...), născută la

data de (...), domiciliat în (...), CNP – (...), fără antecedente penale, pentru

săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. şi ped. de art. 254

alin.1 şi 2 Cod penal rap.la art.7 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. Art.41 alin.2

C.p.şi art.320/1 alin.7 C.pr.penală la câte 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a,b şi c Cod penal.

În baza disp.art.71 alin.2 Cod penal, interzice inculpatelor drepturile

prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a,b şi c Cod penal.

În baza disp.art.86/1 Cod penal, dispune suspendarea executării

pedepselor sub supraveghere.

În baza disp.art.86/2 Cod penal, fixează pentru fiecare inculpată termen

de încercare de 5 ani.

Dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatele să se supună

măsurilor de supraveghere prevăzute de art.86/3 alin.1 Cod penal, iar cu privire la

cea prevăzută la lit.a să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul

Argeş conform programului ce va fi stabilit de acest serviciu.

Atrage atenţia inculpatelor asupra disp.art.86/4 Cod penal.

În baza disp.art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea executării

pedepselor accesorii aplicate inculpatelor, pe durata suspendării sub supraveghere a

executării pedepsei închisorii.

În baza disp.art.350 alin.3 lit.b Cod pr.penală, dispune punerea de îndată

în libertate a inculpatelor, dacă nu sunt reţinute sau arestate în altă cauză.

În baza disp.art.357 Cod pr.penală şi art.88 Cod penal, deduce din

pedepsele principale aplicate inculpatelor, perioadele de reţinere de 24 de ore de la

14.06.2011 la 15.06.2011 şi de arest preventiv începând cu data de 20.06.2011 până

la data punerii în libertate.

Constată că a fost restituită suma de 1000 lei către martorul denunţător

M.I.  A. .

În baza disp.art.255 alin.3 şi 5 Cod penal, dispune restituirea de către

inculpate către martora denunţătoare D.G. a sumei de 200 lei.

În baza disp.art.163 Cod pr.penală, dispune menţinerea măsurilor

asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatelor, prin ordonanţa nr.109/P/2011

din 23.06.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, până la concurenţa

sumei de 200 lei.

În baza disp.art.191 alin.2 Cod pr.penală, obligă pe fiecare inculpată la

câte 350 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28 iulie 2011, la Tribunalul Argeş-Secţia

Penală.

5