Recurs . Tardivitate.

Decizie 1000 din 06.11.2008


Prin sentinta penala nr. 710/20.06.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 9313/212/2008 s-a dispus în baza art. 278 1 alin. 8 lit. a C.pr.pen. respingerea plangerii formulata de petenta Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale  impotriva rezolutiei nr. 182/P/2008 din 14.02.2008 a Parchetului de pe langa Tribunalul  Constanta confirmata prin rezolutia nr. 315/II/2/2008 a prim procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, ca nefondata.

A fost mentinuta solutia din rezolutia  atacata .

In baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. a fost obligata petenta la plata sumei de 60  lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul roman.

Pentru a pronunta aceasta  hotarâre prima instanta a retinut ca prin rezolutia nr. 182/P/2008 din 14.02.2008  Parchetul de pe langa Tribunalul  Constanta a dispus neinceperea urmaririi penale fata de B. O.  pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 248 C.penal. 249 C.penal si art. 302 ind.1 C. penal intrucat faptele nu exista .

Pentru a pronunta solutiile , procurorul a retinut ca la data de 13 iulie 2007 Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, a formulat plangere impotriva intimatului  B. O. sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 248, 249 si 3021 Cod penal.

Procurorul a retinut ca in perioada 5.06-16.06.2007 Directia de Audit Intern si Control din cadrul Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale a efectuat un control de gestiune la Casa Judeteana de Pensii Constanta. Rezultatele controlului au fost materializate in procesul verbal intocmit la data de 16.06.2007 prin care s-a constatat ca intimatul O. B. in calitate de ordonator de credite ,a angajat nejustificat cheltuieli bugetare prin nerespectarea prevederilor legale constand in aceea ca a incheiat contracte de asistenta cu diferite case de avocatura ,fiind incalcate prevederile art. 4 din Legea 514/2003.De asemenea s-a constatat ca unele plati nu purtau viza de control financiar preventiv, raspunderea fiind stabilita in sarcina intimatului.

Din cercetarile efectuate procurorul a retinut ca in anul 2006 Casa Judeteana de Pensii Constanta a incheiat mai multe contracte de asistenta juridica pentru reprezentarea institutiei in cadrul unor procese aflate pe rolul instantelor judecatoresti .Pentru angajarea diferitelor case de avocatura au fost intocmite de compartimentul juridic referate prin care se motiva necesitatea reprezentarii institutiei prin aparator in fata instantelor judecatoresti dat fiind numarul mare de dosare si numarul mic al juristilor .Cheltuielile cu avocatii au fost decontate din contul reprezentand capitolul din care institutia a platit in mod curent cheltuielile de judecata .Fata de aspectele sesizate CNPAS  a emis decizia 274/20.06.2007 prin care intimatul O. B. a fost mutat temporar pe perioada cercetarilor administrative din functia de director executiv al CJP Constanta in functia de executie de consilier clasa I cu mentinerea drepturilor salariale ,contestatia formulata impotriva acestei decizii fiind admisa prin hotarare judecatoreasca pronuntata de Curtea de Apel Constanta. Procurorul a retinut ca nu a fost incalacata nicio norma imperativa contrar sustinerilor petentei referitoare la desfasurarea activitatii consilierilor juridici.

Prin rezolutia nr. 315/II/2/2005  , prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a respins, plangerea formulata de Casa Judeteana de Pensii Constanta.

Prima instanta a constatat, raportat la criticile formulate de petenta, ca rezolutia atacata este legala si temeinica .

Contrar celor sustinute de petenta in plangerea formulata, in sensul ca nu se justifica anagajarea diferitelor case de avocatura astfel cum s-a stabilit in raportul de control din 16.06.2007 ,instanta constata ca nu exista o dispozitie legala care sa interzica conducerii unei institutii publice sa angajeze avocati,în situatia în care in cadrul acesteia  exista  un compartiment juridic ,atunci cand  organele abilitate ale institutiei  apreciaza ca este in interesul acesteia  sa fie reprezentata in anumite litigii de avocati alesi;aceasta in conditiile in care chiar angajatii compartimentului juridic din cadrul Casei Judetene de Pensii Constanta au propus efectuarea unor astfel de demersuri raportat la numarul mare de cauze inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti si numarul juristilor. De asemenea obligatia de a se solicita cheltuielile de judecata revenea avocatului - reprezentant al clientului sau care ar fi trebuit sa faca  toate demersurile necesare pentru  solicitarea acestor cheltuieli prin  prezentarea ordinelor de  plata  instantelor pe rolul carora erau promovate litigiile.

De altfel cu privire la situatia acestor contracte de asistenta juridica prin actul de control s-a stabilit ca persoanele responsabile ( astfel cum au fost indicate in procesul verbal din 16.06.2007) urmeaza sa raspunda material .

In ceea ce priveste aspectele legate de organizarea si desfasurarea controlului financiar preventiv ,procesul verbal de audit intern desi stabileste deficiente acestea nu sunt denatura a duce la concluzia ca in cauza s-a savarsit vreo actiune care sa se circumscrie elementului material al infractiunilor reclamate (de abuz in serviciu,neglijenta in serviciu sau deturnare de fonduri)  De asemenea desi prin actul de control s-au constatat si anumite nereguli legate de modalitatea de respectare si aplicare a Legii 82/1991 precum si a altor acte normative( aspecte legate de evidenta debitelor existente in evidentele Casei Judetene de Pensii Constanta si debitele produse si inregistrate )s-au stabilit responsabilitati in sarcina persoanelor desemnate pe fiecare compartiment care a fost verificat.

Deficientele retinute in actul de control incheiat la data 16.06.2007  nu intra in sfera dreptului penal ,iar aspectele reclamate de petenta in sesizarea formulata pot fi verificate intr-o eventuala raspundere materiala a conducerii institutiei ,in aceleasi conditii in care s-a stabilit raspunderea materiala a persoanelor care si-au indeplinit atributiile in diferite compartimente ale CJP Constanta .

Împotriva sentintei penale nr. 710/20.06.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 9313/212/2008 a declarat recurs petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

La termenul din data de 06.11.2008 tribunalul a pus în discutie, din oficiu, tardivitatea recursului declarat de petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu privire la care retine urmatoarele:

Potrivit art. 385 ind. 3 alin. 1 C. Pr. Pen. termenul de recurs este de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, iar conform art. 385 ind. 3 alin. 2 C. Pr. Pen. raportat la art. 363 alin. 2 C. Pr. Pen. termenul de declarare a recursului, pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare, curge de la pronuntare. Pentru partile care au lipsit atât la dezbateri, cât si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învatamânt, ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.

Petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale a fost prezenta la dezbaterile în fata primei instante prin reprezentant, respectiv consilier juridic T. D., care a fost mandatata sa reprezinte Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale în dosarul nr. 9313/212/2008 al Judecatoriei Constanta, în baza delegatiei nr. 1165/26.05.2008, aflata la fila 16 din dosarul primei instante. Mandatul conferit consilierului juridic se circumscrie dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic în care se arata urmatoarele: consilierul juridic în activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice în serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, româna sau straina; în conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic.

În conditiile în care petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale a fost reprezentata la dezbateri de o persoana mandatata special sa reprezinte interesele institutiei în fata instantei, înseamna ca a fost prezenta la dezbateri, de aceea termenul de recurs curge de la pronuntare, respectiv de la data de 20.06.2008, conditii în care termenul de recurs se împlinea la data de 01.07.2008, ultima când se putea declara recurs în termenul procedural de 10 zile, calculat potrivit art. 186 alin. 2 C. Pr. Pen.

Recursul declarat  de petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale este tardiv chiar daca s-ar tine seama de data comunicarii dispozitivului hotarârii. Dispozitivul hotarârii a fost comunicat petentei, desi nu era necesar, în raport de prevederile art. 360 alin. 1 C. pr. Pen.

Conform dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare, dispozitivul hotarârii a fost comunicat petentei Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale la data de 04.07.2008. Dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare poarta stampila registraturii generale a Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, precum si numele si prenumele functionarului care a primit comunicarea, actul de identitate si semnatura acestuia, dar si celelalte mentiuni impuse de art. 181 C. Pr. Pen.

Calculând termenul de recurs de 10 zile de la data comunicarii dispozitivului hotarârii, ultima zi când se putea declara recurs în termenul procedural a fost 15.07.2008.

Petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale a depus recursul la serviciul postal în data de 16.07.2008, astfel cum rezulta din plicul anexat declaratiei de recurs ( aflat la fila 9 din dosarul tribunalului ).

În consecinta, indiferent de momentul de la care se calculeaza termenul de recurs de 10 zile - de la pronuntare sau de la comunicarea copiei de pe dispozitiv, recursul formulat de petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale împotriva sentintei penale nr. 710/20.06.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 9313/212/2008 este tardiv.

Petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale a sustinut ca dispozitivul hotarârii a fost comunicat la data de 07.07.2008, depunând în acest sens o copie a comunicarii dispozitivului hotarârii care poarta stampila registraturii generale a Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale si un numar de înregistrare ( 22162 ) din data de 07.07.2008.

Numarul 22162 si data de 07.07.2008 delimiteaza momentul la care comunicarea copiei de pe dispozitivul hotarârii primei instante a fost înregistrata în evidentele registraturii generale a Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, dar nu reprezinta data comunicarii copiei de pe dispozitiv. Momentul înregistrarii comunicarii copiei de pe dispozitivul hotarârii primei instante în evidentele registraturii generale, în aceeasi zi când a fost primita sau într-o alta zi, intereseaza doar evidenta interna a institutiei, iar nu si calcularea datei de la care curge termenul de recurs, care se raporteaza strict la data comunicarii copiei de pe dispozitiv. O alta interpretare ar conduce la ipoteza în care partea ar putea sa stabileasca ea însasi data de la care se calculeaza termenul de recurs, în raport de data la care îsi înregistreaza în evidente comunicarea copiei de pe dispozitivul hotarârii.

Drept urmare, si din acest punct de vedere recursul formulat este tardiv.

Pentru aceste considerente, în baza art. 385 ind. 15 pct. 1 lit. a C. Pr. Pen. tribunalul va respinge ca tardiv recursul formulat de recurenta - petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale împotriva sentintei penale nr. 710/20.06.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 9313/212/2008.

În baza art. 192 alin. 2 C. Pr. Pen. recurenta - petenta Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale va fi obligata la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

1