Stabilire legături personale cu minorul. interesul superior al minorului.reducere pensie de întreţinere.

Sentinţă civilă 3737 din 22.09.2008


Stabilire legături personale cu minorul. Interesul superior al minorului. Reducere pensie de întreţinere

La data de 14.05.2008, reclamantul Andronie Liviu a chemat în judecată pe pârâta Ioviţa Loredana, solicitând ca aceasta să fie obligată să-i permită să aibă legături personale cu minora Andronie Alessia-Livia, născută la 09.06.2005 şi reducerea pensiei de întreţinere în raport de salariul minim pe economie întrucât nu mai realizează venituri.

La termenul de judecată din data de 10.06.2008 reclamantul a precizat acţiunea în sensul că solicită ca legăturile personale cu minora  să se realizeze în fiecare săptămână din lună, de sâmbătă ora 10,00 până duminică ora 18,00 , în vacanţa de vară 0 lună, în vacanţele de iarnă şi de primăvară câte o săptămână.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii, în sensul stabilirii legăturilor personale cu minora numai în locuri publice(parc, cofetărie, cinema, teatru, circ, etc), în prezenţa mamei, în prima sâmbătă din fiecare lună a anului, între orele 10-12 şi să-i fie respinsă cererea privind reducerea pensiei de întreţinere.

La dosar s-au depus: ,sentinţa civilă nr. 5590/2006, profil psihologic, examinare psihologică, adeverinţa medicală, caracterizare, adresele nr.110/TM/2008, nr.827/2008, şi nr.18163/2008 emisă de Primăria Timişoara.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin s.c. nr.5590/2006, pronunţată de Judecătoria Dr. Tr. Severin, s-a dispus desfacerea căsătoriei şi încredinţarea Andronie Alessia-Livia, născută la 09.06.2005 reclamantei, iar pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea acesteia.

Întrucât au apărut neînţelegeri în privinţa legăturilor personale cu minora, reclamantul a solicitat stabilirea unui program de vizitare de către instanţă.

Potrivit disp. art. 14 şi 15 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii şi rudele, aceste relaţii putându-se realiza prin întâlniri ale copilului cu părintele, vizitarea şi găzduirea copilului pe perioade determinate. În realizarea acestui deziderat, Legea nr. 272/2004 impune respectarea principiului interesului superior al copilului, principiu impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal, acest principiu prevalând în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

Modalitatea în care se realizează această legătură trebuie adaptată permanent la vârsta copilului, la evoluţia sa continuă fizică şi psihică, fiind în interesul acestuia să crească în apropierea ambilor părinţi, beneficiind de grija, afecţiunea şi interesul acestora.

În speţă, faţă de faptul că vârsta minorei( trei ani) permite luarea din domiciliul mamei pentru perioade mai lungi de timp fără a-i crea dificultăţi de adaptare şi de a-i periclita sănătatea, de faptul că şi pârâta este de acord cu stabilirea legăturilor personale dintre reclamant şi minoră însă în modalitatea în care minora să nu rămână peste noapte în domiciliul reclamantului şi văzând şi disp. art.43 alin.3 c.fam. potrivit cărora părintele căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională, instanţa urmează să încuviinţeze legătura reclamantului cu minora în următoarea modalitate: de două ori pe lună, în prima şi cea de-a treia săptămână, sâmbăta de la orele 11,00 până la orele 18,00, când reclamantul o va lua şi o va aduce pe minoră la domiciliul pârâtei.

În ceea ce priveşte cererea privind reducerea pensiei de întreţinere instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.5590/2006 pronunţată de Judecătoria Dr. Tr. Severin în dosar nr.12842/2006, pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei în cuantum de 150 euro lunar, sumă asupra căreia părţile s-au înţeles.

Potrivit art.94 alin.2 C. fam. „Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.”

În speţă, reclamantul nu a dovedit că i s-au schimbat mijloacele pe care le avea la data pronunţării sentinţei menţionate anterior întrucât, aşa cum rezultă din întâmpinarea depusă de pârâtă la dosar, nici atunci şi nici în prezent reclamantul nu a avut calitatea de salariat, astfel că se apreciază că nu sunt îndeplinite dispoziţiile art.94 alin.2 C.fam., motiv pentru care instanţa urmează să respingă acest capăt de cerere ca neîntemeiat.