Civil - fond funciar

Sentinţă civilă 1295/2008 din 21.08.2008


ROMANIA

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

Sedinta publica din 21 august 2008

Complet specializat in judecarea litigiilor de fond funciar

Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile formulata de reclamanta P S domiciliata in localitatea  S, nr.172, com. H jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar H, Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov cu sediul in mun. Brasov, , nr. si Primarul Comunei H, avand ca obiect litigiu de fond funciar.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura  indeplinita.

Cauza s-a dezbatut in fond la termenul din 14 august 2008, cand partile prezente au pus concluzii consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din acea zi, incheiere ce  face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus, astfel cum a fost precizata (f.14 a dos.), reclamanta P S,  a chemat in judecata pe paratii Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor H, Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov si Primarul Comunei H, solicitand obligarea paratei Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov sa emita titlu de proprietate pe numele parintilor sai, RC si RCo, in prezent decedati, pentru suprafata de 6,24ha. teren, situat pe raza satului  S, reconstituita in anexa 2A, cu care sa fie pusa in posesie si obligarea Primarului Comunei H  la plata de daune cominatorii in cuantum de 10 lei pe fiecare zi de intarziere, incepand cu data pronuntarii hotararii, si pana la punerea efectiva in posesie, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 24.07.1991, prin Hotararea nr.13 a Comisiei judetene Brasov, s-a stabilit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 6,24ha teren agricol, situat pe raza satului  S, in favoarea parintilor sai, RC si RCo. Acestia au decedat in anul 2005 si respectiv 2001, fara a apuca sa se bucure de beneficiile  proprietatii intrucat nu li s-a eliberat titlu de proprietate, cu toate insistentele lor. Dupa decesul antecesorilor sai, in calitate de unica mostenitoare a acestora, s-a adresat de mai multe ori Comisiei locale si primarului in acelasi scop, dar nu a primit decat promisiuni, astfel ca a fost nevoita sa formuleze prezenta cerere.

In drept intemeiaza cererea pe art. 64 din Legea nr.18/1991 si art.274 Cod procedura civila.

Examinand actele dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:

Din adeverinta nr.3310/17.03.1999, eliberata de Comisia Comunala H, aflata in copie la fila 3 a dosarului, rezulta ca numitilor RC si RCo li s-a stabilit,  prin Hotararea Comisiei judetene nr.13 din data de 24 iulie 1991, anexa nr. 2A, dreptul de proprietate in privinta suprafetei de 6,24ha teren, situat pe raza satului  S, com. H.

Conform certificatelor de deces, nastere si casatorie, aflate la fil. 4-7 ale dosarului, numitii RC si RCo au decedat la data de 02.11.2005, si respectiv 02.07.2001, reclamanta fiind fiica acestora, indreptatita astfel, in calitate de mostenitoare a celor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, sa continue demersurile pentru obtinerea titlului de proprietate si punerea in posesie.

La interogatoriul luat Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor H si  Primarului Comunei H (f. 35, 36 a dos.), s-a recunoscut ca pana in prezent nu s-a eliberat titlu de proprietate pentru suprafata d eteren din litigiu, si nici nu s-a efectuat punerea in posesie a celor indreptatiti.

Conform art.27 din Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, cei indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate trebuie sa fie pusi in posesie si sa li se elibereze titlul de proprietate dupa ce in teren s-au facut delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor, amplasamentul stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile, iar conform art.64 din aceeasi lege, in cazul in care comisia refuza inmanarea titlului de proprietate sau punerea efectiva in posesie, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului sau dupa caz punerea in posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere.

Instanta apreciaza ca in speta este vorba de un refuz tacit al comisiei de a finaliza procedura de punere in posesie, la care mostenitorii numitilor RC si RCo sunt indreptatiti, refuz ce rezulta din nerezolvarea de catre comisie a  situatiei  acestora pana in prezent.

Asa fiind, urmeaza ca instanta sa oblige parata Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov sa emita titlu de proprietate pe numele antecesorilor reclamantei, RCo si R C, in prezent decedati, pentru suprafata de 6,24ha. teren,  situat pe raza satului  S, com. H, teren in privinta caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotararea nr.13 din data de 24.07.1991 a Comisiei judetene Brasov, la anexa 2A, iar pe parata Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar H sa efectueze punerea in posesie a celor indreptatiti cu suprafata de teren reconstituita.

Mai urmeaza ca instanta sa oblige pe Primarul Comunei H  la plata de daune cominatorii in cuantum de 10 lei pe fiecare zi de intarziere, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari, si pana la punerea in posesie a celor indreptatiti, cu suprafata de teren agricol de mai sus.

In baza art.277 Cod procedura civila va obliga pe fiecare parat sa plateasca reclamantei cate 166,66 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat, achitat cu chitanta nr.95/15.07.2008, eliberata de Cabinetul de avocat U S.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea civila, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamanta P S domiciliata in localitatea  S, nr.172, com. H jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar H, Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov cu sediul in mun. Brasov, , nr. si Primarul Comunei H, si-n consecinta:

Obliga parata Comisia judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Brasov sa emita titlu de proprietate pe numele antecesorilor reclamantei, RCo si R C, in prezent decedati, pentru suprafata de 6,24ha. teren,  situat pe raza satului  S, com. H, teren in privinta caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotararea nr.13 din data de 24.07.1991 a Comisiei judetene Brasov, la anexa 2A, iar pe parata Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar H sa efectueze punerea in posesie a celor indreptatiti cu suprafata de teren reconstituita.

Obliga pe Primarul Comunei H  la plata de daune cominatorii in cuantum de 10 lei pe fiecare zi de intarziere, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei hotarari, si pana la punerea in posesie a celor indreptatiti, cu suprafata de teren agricol de mai sus.

Obliga pe fiecare parat sa plateasca reclamantei cate 166,66 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

3