Civil - succesiune - dezbatere succesorală şi despăgubirii civile

Sentinţă civilă 640/2008 din 09.04.2008


ROMANIA

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

Dosar C. nr. 571/226/2007

 

 SENTINTA CIVILA NR.640/2008

Sedinta publica din 9 aprilie 2008

JUDECATOR : B.  G.

GREFIER  : M. G. S.

Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile formulata de reclamanta I. C. -A. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X, jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii R. E. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X, jud. Brasov, M. C. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X, jud. Brasov, M. I. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, M. E. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, R. M. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X  A, jud. Brasov, H. I. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov si M. M. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov avand ca obiect dezbatere succesorala si despagubiri civile.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal indeplinita.

Cauza s-a dezbatut pe fond la termenul din 26 martie 2008, cand instanta a ramas in pronuntare pe baza actelor si lucrarilor dosarului, iar incheierea de amanare a pronuntarii din acea data face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus reclamanta I. C.  A.  a chemat in judecata pe paratii R. E. , M. C. , M. I. , M. E. , R. M. , H. L.  si M. M. , solicitand instantei urmatoarele:

- sa constate ca dupa def. M. P. , decedat la 9 ianuarie 2004 au ramas ca succesori M. M.  in calitate de sotie supravietuitoare, I. C.  A. , R. E. , M. C. , M. I. , M. E. , R. M. , H. L.  si M. M. , in calitate de fiice si fii, iar masa succesorala se compune din cota de 1/2 parte din intreg imobilul inscris in CF nr.X  Dejani nr.top.2244, casa cu 2 camere si anexe gospodaresti in suprafata de 313 mp, singurii care au acceptat si preluat masa succesorala fiind reclamanta si mama sa;

- sa dispuna transmiterea masei succesorale reclamantei si mamei sale, in cote de 3/8 parte ei si 1/8 catre mama sa;

- sa constate ca dupa def. M. M. , decedata la data de 7 decembrie 2006 au ramas ca succesori I. C.  A. , R. E. , M. C. , M. I. , M. E. , R. M. , H. L.  si M. M. , in calitate de fii si fiice, iar masa succesorala se compune din cota de 5/8 din imobilul situat in Dejani, mai sus identificat, singura care a acceptat succesiunea fiind reclamanta, prin preluare si folosire;

- sa constate ca ea a suportat cheltuielile de inmormantare si pomenire cu ambii parinti si solicita cota parte de la fratii sai care vor avea pretentii la succesiune;

- cu obligarea la cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca imobilul din Dejani, nr.X , este casa parinteasca a ei si a paratilor, ea fiind copilul cel mai mic, care a ramas pe curte si a avut grija de ambii parinti, apoi la deces i-a inmormantat pe cheltuiala sa, a facut pomeni dupa posibilitati. Fratii sai, parte din ei au gospodarii proprii si dupa dorinta parintilor sai nu au pretentii la mostenire, de aceea vrea sa se inscrie la numele sau dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Dejani, nr.X , identificat prin CF nr.X  nr.top.2244 – compus din casa cu 2 camere si anexe gospodaresti, in suprafata de 313 mp, cu totii avand domiciliul in acelasi loc – case construite pe terenuri in jurul casei.

Dupa decesul tatalui ea a ramas cu mama sa, a platit taxe si impozite, a platit cheltuielile de inmormantare ale tatalui, apoi a intretinut-o pe mama sa, a platit si cheltuielile de inmormantare pentru mama sa, la fel apoi, dupa posibilitati pomenirile, astfel ca singura care a ramas pe curte este ea, preluand intreaga masa succesorala, cu datorii, cu taxe, cu impozite, suportand numai ea totul.

In drept, si-a intemeiat cererea pe disp. art.650 si urm. Cod civil, art.274 Cod procedura civila.

In termen legal paratul M. E.  a depus la dosarul cauzei intampinare si actiune reconventionala.

Prin intampinare paratul a solicitat respingerea actiunii principale ca netemeinica si nelegala, precum si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea intampinarii s-a aratat ca nu este adevarat ca reclamanta a suportat toate taxele si impozitele pentru imobilul din Dejani, nr.X , toate aceste taxe si impozite fiind platite de parintii sai iar chiar daca ar fi fost asa cum sustine reclamanta ea a facut aceasta pentru a-i ajuta pe parintii lor, pentru ca ea a locuit pe imobil si l-a folosit impreuna cu ei. Inmormantarea tatalui lor a fost platita de mama lor nu de reclamanta. Parintii lor au fost „pocaiti”, astfel ca cheltuielile pentru inmormantarea lor au fost foarte mici si au fost platite cu banii primiti de la ajutorul de inmormantare, nu cu banii reclamantei.

Din masa succesorala ramasa dupa mama sa au mai ramas si alte bunuri: animale si pasari, nu numai imobilul mentionat de reclamanta in cererea de chemare in judecata.

In drept si-a intemeiat cererea pe disp. art.118 Cod procedura civila.

Prin cererea reconventionala paratul-reclamant reconventional M. E. , in contradictoriu cu reclamanta-parata reconventional si ceilalti parati, a solicitat instantei urmatoarele:

- sa constate ca si el este mostenitor acceptant al defunctei M. M. , decedata la 7 decembrie 2006, in calitate de fiu;

- sa constate ca masa succesorala ramasa dupa M. M.  se compune si din urmatoarele bunuri mobile:

- un cal in varsta de 12 ani

- un car

- un manz de un an

- o vaca

- o vitea de un an

- 30 gaini

- 5 rate

- 4 curci

- sa dispuna intabularea dreptului sau de proprietate in cartea funciara;

- solicita cheltuieli de judecata in masura opunerii la admiterea prezentei actiuni.

In motivarea actiunii reconventionale, paratul-reclamant reconventional M. E.  a aratat ca este fiul defunctei M. M. , decedata la 7 decembrie 2006 si prin aceasta cerere reconventionala accepta succesiunea dupa aceasta, astfel ca solicita sa aprecieze aceasta cerere reconventionala ca un act de acceptare a succesiunii mamei sale. Sustinerea reclamantei ca ea este singura care a acceptat succesiunea dupa mama lor este netemeinica pentru ca termenul de acceptare a succesiunii n-a expirat pana in prezent, astfel ca accepta succesiunea prin aceasta cerere reconventionala.

A mai aratat ca la data decesului mamei lor pe imobilul din Dejani, nr.X  au ramas si animalele mentionate mai sus, care au fost proprietatea ei personala, astfel ca solicita includerea si a acestor bunuri in masa succesorala ramasa dupa defuncta, bunuri care in prezent se gasesc in posesia reclamantei.

In drept si-a intemeiat actiunea pe disp. art.119, 274 Cod procedura civila, art.669, 700 Cod civil.

In sedinta publica din 7 mai 2007 s-a depus la dosar (fil.31, 32) de catre reclamanta, intampinare la actiunea reconventionala si majorare de actiune.

Prin intampinare reclamanta a solicitat respingerea actiunii reconventionale, aratand cu privire la bunurile solicitate a fi incluse in masa succesorala urmatoarele:

- un cal in varsta de 12 ani – a existat in gospodaria parintilor sai, dar dupa ce mama lor s-a imbolnavit, calul respectiv fiind in varsta, s-a imbolnavit si a fost dat unui cetatean care l-a folosit ca momeala la vanatoare dupa ce a decedat

- un car – a fost un car vechi si rau, care este dezmembrat si nu mai poate fi folosit

- un manz de un an – nu exista

- o vaca – nu exista si nici nu a existat

- o vitea de un an – a cumparat o vitea ea si sotul sau si deci nu intra in masa bunurilor succesorale

- 30 de gaini, rate, curci – aceste bunuri a aratat ca sunt bunurile ei proprii, intrucat ea le-a crescut, le-a obtinut din ouale clocite de cloci in gospodarie, numai ea s-a ocupat de ele, astfel ca apartin familiei sale.

De asemenea, a mai aratat ca fratele sau a primit despagubiri in cuantum de 600 euro pentru partea lui de mostenire, astfel incat acesta nu mai poate sa pretinda o data ceea ce deja a primit.

Prin majorarea de actiune depusa la dosar (fil.31-32) de reclamanta, la acelasi termen, aceasta a solicitat:

- sa se constate ca a suportat intregi cheltuielile de inmormantare atat pentru tatal lor cat si pentru mama lor, la fiecare deces cheltuind suma de cate 4.000 lei (x 2 = 8.000 lei)

- solicita obligarea succesorilor care opteaza pentru acceptarea succesiunii la plata corelativa a cotelor din cheltuielile de inmormantare efectuate numai de ea

- sa se constate ca ea a ingrijit si intretinut pe ambii parinti, pe cheltuiala sa proprie, astfel incat solicita obligarea corelativa a succesorilor care opteaza pentru acceptarea succesiunii la plata contravalorii corelative a cheltuielilor de mai sus, apreciate la circa 4.800 lei/an – pe ultimii 3 ani = 14.400 lei pentru fiecare parinte

- cu cheltuieli de judecata.

Prin intampinarea la majorarea de actiune depusa la dosar (fil.46, 47) paratul-reclamant reconventional a solicitat respingerea acesteia ca fiind netemeinica si nelegala, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea acesteia s-a aratat ca dupa decesul def. M. P.  – tatal sau, este adevarat ca a primit o suma de bani de la mama sa pentru partea lui de mostenire dupa acest defunct, motiv pentru care nu a solicitat prin cererea reconventionala sa se constate ca este mostenitor dupa el. In aceste conditii se impune respingerea capatului de cerere privind obligarea sa la plata cheltuielilor de inmormantare dupa acest defunct din moment ce reclamanta este singura mostenitoare care a acceptat succesiunea.

Cu privire la cheltuielile de inmormantare pentru mama lor – M. M. , solicita respingerea cererii reclamantei pentru ca ea a ridicat ajutorul de inmormantare pentru ambii parinti si cu el au fost acoperite cheltuielile de inmormantare.

Cu privire la ultimul capat de cerere din majorarea de actiune formulata de reclamanta, solicita de asemenea respingerea acestuia ca netemeinic si nelegal, motivand ca potrivit art.89 lit.b descendentul este obligat la intretinerea parintelui sau, astfel ca reclamanta, fiind fiica defunctilor, avea obligatia sa ii intretina si nu este indreptatita sa solicite obligarea celorlalti frati sa suporte aceste cheltuieli. Doar parintii, in timpul vietii, erau indreptatiti sa ii cheme in judecata pe copii sa plateasca intretinere, iar sustinerea reclamantei ca ea i-ar fi intretinut pe parintii lor nu este intemeiata deoarece ambii parinti au realizat venituri si s-au intretinut singuri.

In probatiune s-au depus la dosar inscrisuri, respectiv extras de carte funciara pentru inform,are (fila 70), acte de stare civila (fil.64-68, 145-149, 20), adeverinta privind valoarea de impunere (fil.69) si s-a administrat proba cu interogatoriul paratilor (fil.71-79) precum si proba testimoniala cu martorii S.  O. (fil.106), S.  I. (fil.107), P. I. (fil.134) si M. A. (fil.135).

Instanta, examinand actele si lucrarile dosarului, retine in fapt urmatoarele:

Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de O.C.P.I. Brasov la data de 14.03.2007 (fila 70), imobilul inscris in CF nr.X  Dejani, nr.cad. 2244, cu descrierea casa cu 2 camere si anexe gospodaresti in suprafata de 313 mp, este coproprietatea numitilor M. P.  si M. M.  – cu titlu de uzucapiune – act 723/2003 (B 10, 11).

Din actele de stare civila depuse la dosar (fil.20, 64-68, 145-149), precum si din interogatoriile paratilor M. I. , H. I. , M. C.  (fil.71-79) si declaratiile martorilor S.  O. (fil.106), S.  I. (fil.107), P. I. (fil.134) si M. A. (fil.135) rezulta ca M. P.  a decedat la 9.01.2004 si ca reclamanta si paratii sunt descendentii acestuia in calitate de fii si fiice.

Din probele administrate in cauza, respectiv declaratiile martorilor coroborate cu raspunsurile la interogatoriul luat paratilor M. I. , H. I.  si M. C.  -fil.71-79, precum si din pozitia paratului-reclamant reconventional M. E. , exprimata prin intampinarea la actiunea reconventionala – fil.48, prin care acesta achieseaza la pretentiile reclamantei privind calitatea de mostenitori acceptanti dupa def. M. P. , reiese ca imobilul din litigiu, dupa decesul antecesorului lor, a fost stapanit de catre reclamanta in calitate de fiica si M. M.  in calitate de sotie supravietuitoare, stapanire care reprezinta act de acceptare tacita a succesiunii defunctului M. P.  in sensul disp. art.689 Cod civil, motiv pentru care acestora le revine cota de 1/2 parte din imobil, care a apartinut defunctului. Aceasta cota revine celor doua mostenitoare acceptante, respectiv sotiei supravietuitoare M. M.  cota de 1/4 parti conform disp. art.1 lit.a din Legea nr.319/1944 si reclamantei in calitate de fiica in cota de 3/4 parti din masa succesorala (1/2 parte din imobil), conform disp. art.669 Cod civil.

In ceea ce priveste pasivul succesoral dupa acest defunct, instanta retine ca acesta revine in sarcina mostenitorilor acceptanti ai succesiunii def. M. P. , in speta reclamantei si mamei acesteia, paratul-reclamant reconventional neacceptand succesiunea dupa acest defunct nu poate fi retinut in sarcina sa obligatia dea  suporta cheltuielile de inmormantare (pasiv succesoral) dupa acesta.

Conform actelor de stare civila depuse la dosar la fil.20, 64-68, 145-149, coroborate cu declaratiile martorilor audiati (fil.106, 107, 134, 135) precum si cu raspunsurile la interogatoriu (fil.71-79), M. M.  a decedat la data de 7 decembrie 2006, iar reclamanta si paratii sunt descendentii acesteia in calitate de fii si fiice.

Din probele administrate in cauza reiese ca imobilul din litigiu, dupa decesul defunctei M. M. , a ramas in stapanirea exclusiva a reclamantei, stapanire care reprezinta act de acceptare tacita a succesiunii respectivei defuncte in sensul disp. art.689 Cod civil.

Instanta constata ca prin actiunea reconventionala paratul-reclamant reconventional M. E.  si-a insusit in mod expres calitatea de mostenitor acceptant dupa defuncta sa mama M. M. , decedata la data de 7 decembrie 2006.

Instanta mai constata ca actiunea reconventionala a fost depusa la dosar la data de 16.04.2007, deci in termenul de 6 luni prevazut de disp. art.700 al.1 Cod civil, conform caruia „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”.

Conform art.689 fraza II-a Cod civil dispune ca acceptarea succesiunii este expresa „cand se insuseste titlul sau calitatea de erede intr-un act autentic sau privat”.

Instanta mai retine ca paratii M. C. , H. I.  si M. I.  au recunoscut la interogatoriu ca nu au acceptat succesiunea dupa nici unul dintre defuncti si ca sunt de acord cu admiterea actiunii formulate de reclamanta, iar paratii R. E. , R. M. , M. M.  desi au fost legal citate la interogatoriu acestea nu s-au prezentat, astfel ca in baza art.225 Cod procedura civila instanta poate considera aceasta imprejurare ca o marturisire deplina.

Astfel, instanta retine, fata de cele de mai sus aratate ca atat reclamanta-parata reconventional cat si paratul-reclamant reconventional au calitatea de mostenitori acceptanti dupa defuncta M. M. , motiv pentru care masa succesorala ramasa dupa aceasta va fi predata acestora in cote egale, conform art.669 Cod civil.

In ceea ce priveste masa succesorala ramasa dupa aceasta defuncta, instanta constata ca se compune doar din cota de 5/8 parte din imobilul inscris in CF nr.X  Dejani, nr.cad.2244 cu descrierea casa si anexe gospodaresti in suprafata de 313 mp.

Referitor la bunurile mobile cu privire la care paratul-reclamant reconventional sustine ca ar face parte din masa succesorala ramasa dupa aceasta defuncta, instanta retine ca din declaratiile martorilor audiati in cauza reiese ca vaca si vitelul au fost cumparate cu bani proveniti de la reclamanta impreuna cu defuncta, intrucat acestea gospodareau impreuna, calul a murit in urma unui accident, fiind dat ca hrana pentru pesti, pasarile din gospodarie au fost prasite si ingrijite de reclamanta impreuna cu defuncta, iar parte dina cestea au fost sacrificate pentru masa de la parastas, iar carul a fost dat paratului-reclamant reconventional de catre defuncta, in timpul vietii, impreuna cu reclamanta.

Reiese asadar ca bunurile mobile despre care se sustine ca intra in masa succesorala dupa def. M. M.  fie nu mai exista, fie nu au apartinut acesteia ci reclamantei si familiei sale care gospodarea impreuna cu defuncta.

Cu privire la cheltuielile de inmormantare si pomenire dupa defuncta M. M. , instanta retine ca, din declaratiile martorilor audiati, respectiv S.  I. (fil.107) si S.  O. (fil.106), reiese ca acestea au fost suportate exclusiv de catre reclamanta si au fost apreciate la aproximativ 2.000 lei.

Sustinerile paratului-reclamant reconventional ca aceste cheltuieli au fost acoperite din ajutorul de inmormantare sunt lipsite de suport probator, motiv pentru care instanta nu le va avea in vedere.

Avand in vedere ca atat reclamanta-parata reconventional cat si paratul-reclamant reconventional au calitatea de mostenitori dupa def. M. M. , masa succesorala ramasa dupa aceasta revenindu-le in cote egale, si pasivul succesoral constand in cheltuieli de inmormantare si pomenire urmeaza a fi suportat de catre ambele parti in mod egal, motiv pentru care paratul-reclamant reconventional urmeaza a-i plati reclamantei-parata reconventional suma de 1.000 lei cu titlu de pasiv succesoral.

Instanta retine ca in sedinta publica din 27.02.2008 reclamanta-parata reconventional renunta la majorarea de actiune, urmand a se lua act de aceasta renuntare.

Fata de considerentele ce preced, instanta urmeaza ca in baza art.669 Cod civil, 689, 700 Cod civil si art.1 lit.a din Legea nr.319/1944 privind dreptul la mostenire al sotului supravietuitor, urmeaza a admite in parte actiunea formulata de reclamanta I. C.  A.  in contradictoriu cu paratii R. E. , M. C. , M. I. , M. E. , R. M. , H. I. , si M. M. .

Urmeaza a admite in parte actiunea reconventionala formulata de paratul-reclamant reconventional M. E. , in contradictoriu cu reclamanta – parata reconventionala si ceilalti parati, si in consecinta:

Urmeaza a constata ca dupa defunctul M. P. , decedat la 9 ianuarie 2004, au ramas ca mostenitori acceptanti M. M.  in calitate de sotie supravietuitoare, precum si parata I. C.  A. , ceilalti parati fiind straini de mostenire prin neacceptare.

Urmeaza a constata ca masa succesorala ramasa dupa acest defunct se compune din cota de 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr.X  Dejani, nr. cadastral 2244, compus din teren intravilan, casa cu doua camere si anexe gospodaresti in suprafata de 313 mp, urmand a fi predata mostenitorilor acceptanti, respectiv sotiei supravietuitoare cota de 1/8 parte din imobil, iar reclamantei in calitate de fiica cota de 3/8 parte din imobil.

Urmeaza a constata ca dupa defuncta M. M. , decedata la data de 7 decembrie 2006, au ramas ca mostenitori acceptanti reclamanta – parata reconventionala si paratul-reclamant reconventional, in calitate de fiica si respectiv fiu, ceilalti parati fiind straini de mostenire prin neacceptare.

Urmeaza a constata ca masa succesorala ramasa dupa aceasta defuncta se compune din cota de 5/8 parte din imobilul mai sus identificat, masa ce urmeaza a fi predata in cote egale, respectiv de 5/16 parti din imobil fiecaruia dintre mostenitorii acceptanti.

Urmeaza a respinge capatul de cerere privind includerea in masa succesorala ramasa dupa defuncta M. M.  a altor bunuri mobile.

Urmeaza a obliga pe paratul-reclamant reconventional sa plateasca reclamantei – parata reconventionala suma de 1.000 lei cu titlu de pasiv succesoral ramas dupa defuncta M. M. .

Ia act ca reclamanta – parata reconventionala a renuntat la majorarea de actiune formulata in contradictoriu cu paratii.

Urmeaza a dispune intabularea in C.F. a drepturilor de proprietate dobandite conform prezentei sentinte.

In baza art.276 Cod procedura civila, urmeaza a compensa intre parti cheltuielile de judecata constand in onorariile de avocat si mai obliga pe paratul-reclamant reconventional sa plateasca reclamantei-parata reconventional suma de 88,96 lei din care 85,96 lei reprezinta taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamanta I. C.  A. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, in contradictoriu cu paratii R. E. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, M. C. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, M. I. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, M. E. , domiciliat in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov, R. M. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X  A, jud. Brasov, H. I. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov si M. M. , domiciliata in loc. Dejani, nr.X , jud. Brasov.

Admite in parte actiunea reconventionala formulata de paratul-reclamant reconventional M. E. , in contradictoriu cu reclamanta – parata reconventionala si ceilalti parati, si in consecinta:

Constata ca dupa defunctul M. P. , decedat la 9 ianuarie 2004, au ramas ca mostenitori acceptanti M. M.  in calitate de sotie supravietuitoare, precum si parata I. C.  A. , ceilalti parati fiind straini de mostenire prin neacceptare.

Constata ca masa succesorala ramasa dupa acest defunct se compune din cota de 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr.X  Dejani, nr. cadastral 2244, compus din teren intravilan, casa cu doua camere si anexe gospodaresti in suprafata de 313 mp, urmand a fi predata mostenitorilor acceptanti, respectiv sotiei supravietuitoare cota de 1/8 parte din imobil, iar reclamantei in calitate de fiica cota de 3/8 parte din imobil.

Constata ca dupa defuncta M. M. , decedata la data de 7 decembrie 2006, au ramas ca mostenitori acceptanti reclamanta – parata reconventionala si paratul-reclamant reconventional, in calitate de fiica si respectiv fiu, ceilalti parati fiind straini de mostenire prin neacceptare.

Constata ca masa succesorala ramasa dupa aceasta defuncta se compune din cota de 5/8 parte din imobilul mai sus identificat, masa ce urmeaza a fi predata in cote egale, respectiv de 5/16 parti din imobil fiecaruia dintre mostenitorii acceptanti.

Respinge capatul de cerere privind includerea in masa succesorala ramasa dupa defuncta M. M.  a altor bunuri mobile.

Obliga pe paratul-reclamant reconventional sa plateasca reclamantei – parata reconventionala suma de 1.000 lei cu titlu de pasiv succesoral ramas dupa defuncta M. M. .

Ia act ca reclamanta – parata reconventionala a renuntat la majorarea de actiune formulata in contradictoriu cu paratii.

Dispune intabularea in C.F. a drepturilor de proprietate dobandite conform prezentei sentinte.

Compenseaza intre parti cheltuielile de judecata si mai obliga pe paratul-reclamant reconventional sa plateasca reclamantei-parata reconventionala suma de 88,96 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 9 aprilie 2008.

JUDECATOR,GREFIER,

B.  G.   M. G. S.

red.B.G.

21.04.2008

dact.M.G.S.

23.04.2008

10 ex.-