Vătămare corporală

Sentinţă penală 336 din 15.12.2011


Pe rol, soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul-parte vătămată V.M.R. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. 1 C.pen. şi partea vătămată-inculpat L.N.B., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.pen.

Concluziile dezbaterilor pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 8 decembrie 2011, care face parte integrantă din prezenta, când din lipsă de timp pentru deliberare, pronunţarea s-a amânat pentru data de 15 decembrie 2011.

După deliberare,

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 25 martie 2010 a Judecătoriei F., a fost admisă plângerea petentului L.N.B., formulată în conf. cu prev. art. 2781 Cod proc.penală, au fost desfiinţate ordonanţele Parchetului de pe lângă Judecătoria F. nr. 1457/P/2009 şi 685/II/2/2010 şi reţinută cauza spre judecare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 180 alin.2 Cod Penal şi art. 181 alin.1 Cod Penal, parte vătămată L.N.B., inculpat V.M.R.

La termenul de astăzi, instanţa la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria F., a stabilit încadrarea juridică a faptelor: inculpatul-parte vătămată V.M.R. fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 181 alin. 1 C.pen., iar partea vătămată-inculpat  L.N.B., fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin. 2 C.pen.

Audiaţi în calitate de inculpat-parte vătămată şi parte vătămată-inculpat, L.N.B. şi V.M.R. (f. 98, 99 dosar), arată că recunosc săvârşirea faptelor şi că doresc să beneficieze de prev. art. 43 din L.202/2010, prin care a fost introdus art. 3201 Cod proc.pen. cercetarea judecătorească urmând să aibă loc, conform probelor administrate în faza de urmărire penală.

Din probele administrate în dosarul nr. 1457/P/2009, respectiv: plângerile părţilor vătămate, certificatele medico-legale, declaraţiile de martori, instanţa a reţinut că la data de 25.08.2009, în jurul orelor 22,30, pe fondul unui conflict generat de un accident de circulaţie, L.N.B. şi V.M.R. s-au lovit reciproc, partea vătămată L.N.B. suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 50-55 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 1142/E/26.08.2009 eliberat de SML Suceava, iar partea vătămată V.M.R., suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 11-12 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 1147/E/26.08.2009 eliberat de aceeaşi unitate sanitară.

Faţă de împrejurările săvârşirii faptelor, faptul că inculpaţii sunt la prima abatere, că au recunoscut şi regretat fapta, instanţa consideră că prin faptele lor inculpaţii au adus o atingere minoră valorilor sociale apărate de lege, iar prin conţinutul lor concret, fiind lipsite în mod vădit de importanţă, astfel că acestea nu prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social, s-a avut în vedere faptul că între părţi a intervenit un conflict spontan, că părţile s-au lovit reciproc, iar urmările produse nu au fost de natură de a afecta grav sănătatea, integritatea fizică a persoanei, nefiind vorba de un scop prestabilit.

Art. 181 Cod Penal prevede: “ nu constituie infracţiune atunci când, datorită atingerii minime pe care o aduce vreuneia dintre valorile apărate de legea penală şi ţinând seama de conţinutul ei concret, este în mod vădit lipsită de importanţă şi nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Fiind incidente disp. legale sus menţionate, instanţa, în conf. cu prev. art. 11 pct.2 lit.a Cod proc.pen. rap. la art. lit.b1 Cod proc.pen. va achita pe  inculpatul-parte vătămată V.M.R.şi partea vătămată-inculpat L.N.B., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 181 alin.1 Cod Penal şi respectiv, art. 180 alin.2 Cod Penal.

In conf. cu prev. art. 181 Cod Penal şi art. 91 lit.c Cod Penal, instanţa va aplica inculpaţilor o amendă administrativă, întrucât în calitate de părţi vătămate aceştia s-au constituit părţi civile în cauză, instanţa în conf. cu prev. art. 347 Cod proc.pen., va disjunge acţiunea civilă, cu formarea unui nou dosar, cu termen de judecată la data de 27.01.2012.

In conf. cu prev. art. 192 alin.1 lit.d Cod proc.pen. instanţa va obliga pe inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

In baza art. 11 pct. 2 lit.”a” Cod procedură penală raportat la art. 10 lit.”b1” Cod procedură penală, achită pe inculpatul-parte vătămată V.M.R. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 181 alin. 1 C.pen.

In baza art. 181 Cod Penal, rap.la art. 91 lit.c Cod Penal, aplică inculpatului-parte vătămată V.M.R., sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 500 lei.

In baza art. 11 pct. 2 lit.”a” Cod procedură penală raportat la art. 10 lit.”b1” Cod procedură penală, achită pe partea vătămată-inculpat  L.N.B.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.pen.

In baza art. 181 Cod Penal, rap.la art. 91 lit.c Cod Penal, aplică părţii vătămate-inculpat  L.N.B.  sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 100 lei.

 In baza art. 347 Cod proc.penală, disjunge acţiunea civilă şi acordă termen pentru data de 27 ianuarie 2012.

Obligă pe inculpatul-parte vătămată V.M.R., să plătească statului suma de 150 lei cheltuieli judiciare.

Obligă pe partea vătămată-inculpat  L.N.B., să plătească statului suma de 150 cheltuieli judiciare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 15 decembrie 2011.