PENAL.Art.215 al.1,3,4,5 cod penal Individualizare pedeapsă

Sentinţă penală din 22.04.2010


INSTANŢA

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Tribunalul Buzău nr. 101/P/2008 din 18.03.2009  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale  şi trimiterea în judecată a inculpatului I  F pentru săvârşirea infracţiunilor  prevăzute de art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal , art. 9 alin.1 lit a şi b din Legea nr. 241/2005 , art. 272 alin.1 pct.2  din Legea nr. 31/1990 republicată toate cu aplicarea art.  37 lit. a şi b  Cod penal, art. 11 din Legea nr. 76/2002 , art.  84 alin.1 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 şi art. 6 din Legea 241/2005  , cu aplicarea art. 41 alin.2  Cod penal şi art. 33 lit a Cod penal.

Analizând întregul material probator  administrat în cauză  , instanţa va reţine  în fapt următoarele :

Inculpatul I F a preluat S.C. … SRL  la data de  24.09.2007 de la  R D G şi  M V. Deoarece inculpatul  mai era administratorul  unei societăţi comerciale , l-a menţinut ca asociat cu 1% din capitalul social pe Mihalcea Valentin , dar în realitate numai inculpatul  avea drept  de reprezentare. Obiectul de activitate era comercializarea produselor nealimentare . Între  cei doi asociaţi s-a încheiat convenţia din 11.10.2007, în care se stabilesc  competenţele fiecăruia.

La data de 5.11.2007 între … SRL Bucureşti  şi SC … Bucureşti se perfectează  contractul de distribuţie  nr. 12, prin care societatea  administrată de inculpat  se angaja să cumpere băuturi alcoolice.

Plata facturilor , conform art. 7.4 din contract, urma  să se facă la  60 zile de la recepţia mărfii  pentru prima comandă cu fila CEC , neadmiţându-se  alt instrument de plată fără acordul  furnizorului. Ulterior , înţelegerea s-a modificat,  acceptându-se şi alte instrumente de plată.

La momentul  încheierii contractului , inculpatul a emis o filă CEC , pe care a completat-o personal cu suma de 57165,70 lei  - scadentă la 12.01.2008 (CEC  seria BK nr. 01298633) când se  împlinea termenul de 60 zile e la prima livrare.

Expedierea mărfii s-a făcut  la 12.11.2007  când , conform facturii 139, s-au livrat bunuri în valoare de  28.582,85 lei  cu  factura  143 şi la  01.12.2007 când  inculpatul a ridicat marfa în valoare de  28.582,85 lei cu factura  157. Livrarea din 19.11.2007 , în valoare de  14.169 lei, pentru care inculpatul a emis  fila CEC BK 303 nr. 01298635 cu titlu de  garanţie , este considerată  o expediţie intermediară, deoarece părţile  au convenit  ca  această comandă  să fie achitată cu numerar , lucru care chiar se şi petrece , parţial fiind  achitată suma de 3.000 lei. Cu toate acestea , îl introduce la decontare şi  este refuzat la plată la 24.11.2007 , pe motiv de lipsă totală de disponibil, trăgătorul aflat în interdicţie.

Întrucât livrarea celei de-a doua tranşe  din prima comandă a întârziat  până la 01.12.2007 , cei doi administratori au convenit ca prima fila  CEC (01298633) să fie anulată şi în schimbul  ei să fie emise alte două file  CEC in valoare de circa 28.000 lei fiecare , completate integral de inculpat, mai puţin data şi suma.

Filele CEC  BK 30301298636 – in valoare de 35.000 lei şi BK  303  01298634 – în valoare  de 10.496,56 lei , introduse la plată  la 02.12.2007 si respectiv  la  14.12.2007 , au fost  refuzate la plata  la 19.12.2007 pentru lipsă totală disponibil.

Din materialul probator administrat a rezultat că fila CEC  303 01298636 în valoare de 35.000 lei a fost  înmânată directorului general  P N , la  rugămintea acestuia  pentru a obţine  un credit bancar, aspect recunoscut  de parte cu ocazia  confruntului dintre cei doi.

La data de 21.12.2007 a fost introdusă la  plată fila CEC BK 303 nr. 01298639 , fila in valoare de  22.165, 70 lei , refuzată la plată  la data de  24.12.2007  pentru „ lipsă  totală disponibil , CEC prezentat la termen , trăgător aflat în interdicţie”.

Ulterior,  inculpatul şi partea vătămată P N au stabilit  ca pentru compensarea pagubei să-i  livreze marfa pe care o avea pe stoc , respectiv  produse electronice. Cu factura BZ  B 1036/24.12.2007 , în valoare de 74.710 lei , SC  … SRL  îi livrează marfă , pe care o  înregistrează şi o vinde mai departe  abia  in luna august 2008  cu suma de 28582,85 lei , motiv pentru care se constituie  parte civilă cu suma de 39.807, 29 lei

Analizând  relaţia comercială a celor  doi se poate observa  că deşi în  contract termenul de plată era 60 zile de la  livrarea mărfii , beneficiarul  CEC-ului nu a respectat clauza contractuală , introducând  la plată  fila CEC  în valoare  de 35.000 lei  anterior împlinirii termenului.

În urma confruntării dintre inculpatul I F şi P N a rezultat că  acesta din urmă avea cunoştinţă de faptul că inculpatul I F  nu avea disponibil  în cont , motiv pentru care faptele inculpatului întrunesc  elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute  şi pedepsite de art. 84 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934, respectiv emiterea unui CEC  fără a avea disponibil  şi  emiterea unui CEC  căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale.

În toamna anului 2007,  inculpatul a luat legătura cu A N – reprezentanta SC  … SRL Bucureşti pentru a achiziţiona de la această societate produse din piele naturală şi sintetică. Modalitatea de plată s-a stabilit de comun acord  a fi ordinul de plată sau fila CEC , la diferite termene, mai întâi la 60  de zile, cu obligaţia ca plata TVA-ului  aferent să se facă  in 30  de zile. Pentru prima  livrare in valoare de 43.940,53 lei , TVA-ul in suma de 7.015,71  lei  este achitat cu fila  CEC.

In data de 05.11.2007 , inculpatul emite  două file CEC în valoare  de 18.424,82 lei cu scadenţă la 07.01.2008 şi respectiv 18.500 lei cu scadenţă  la 18.12.2007 . Ambele au fost refuzate la plată pe motiv  de lipsa  disponibil în contul  trăgătorului şi trăgător  aflat  în interdicţie bancară.

La data de 13.11.2007  inculpat a mai achiziţionat  de la această  societate piele ecologică  în valoare de 12.396,56 lei , achitând cu  O.P. suma de 1900 lei  iar pentru diferenţă emite  fila CEC  in valoare de 10.496,56 lei , scadentă  la 14.12.2007 , dar refuzată la  plată la 19.12.2007  pentru lipsa disponibil.

Pentru facturile fiscale din datele de 05.12.2007  şi 13.12.2007 , în  valoare de 9.455,38 lei , inculpatul a emis  fila CEC  cu scadenţă la 08.01.2008 , care la  16.01.2008 a fost refuzată la plată.

La data de 09.01.2008  inculpatul a întocmit  un angajament de plată  în care recunoaşte debitul către  S.C.  …  SRL în valoare de 56.876,76 lei şi se  angajează să-l achite  până  la 10.02.2008 , angajament care nu  este respectat.

S.C. Passo Doble SRL Bucureşti se constituie parte civilă cu suma de  56.876,76 lei.

Fapta inculpatului I F întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de înşelăciune , prevăzute de art. 215 alin.  1,4 Cod penal.

Începând cu data de 20.10.2007 , SC … SRL s-a  aprovizionat cu diferite produse de la SC … SRL  Buzău în baza  contractului de vânzare – cumpărare nr. 8404 din 08.10.2007. Plata produselor , conform  contractului , urma să se facă  în termen de 14 zile de la emiterea fiecărei facturi iar la  data de 29.11.2007 a fost încheiat actul adiţional nr. 9925, stabilindu-se ca termen  de plată 60  de zile de la data emiterii  fiecărei facturi.

La încheierea contractului  inculpatul a lăsat drept garanţie o filă CEC  doar semnată şi stampilată, fără a completa toate elementele  esenţiale.

Din declaraţia numitului C L  - şef punct de lucru Buzău  a rezultat că pentru  a căpăta  încrederea furnizorului , inculpatul a achitat primele facturi , după care a solicitat un termen mai mare de plată , încheind  în acest sens adiţionalul  sus –menţionat. A continuat să se aprovizioneze  cu marfă în valoare de 115.620,63 lei,  dar nu a mai făcut nici o plată , motiv pentru care fila CEC  lăsată cu titlu de garanţie  a fost completată de salariaţii … SRL Buzău  şi introdusă spre decontare , dar refizată pe 05.02.2008 pentru „lipsă  disponibil şi client în interdicţie  bancară”.

Societatea păgubită s-a constituit parte civilă cu suma de  115.620,63 lei

Din declaraţia inculpatului dată in faza de urmărire penală rezultă că acesta recunoaşte că a  achiziţionat marfa facturată şi a comercializat-o , încasând parţial contravaloarea  acesteia. Recunoaşte cuantumul prejudiciului sus-menţionat.

Ţinând cont  de faptul că fila CEC nu poate constitui o garanţie , nefiind  decât  un instrument de  plată , faptele acestuia întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de înşelăciune , prevăzută de art.  215 alin.1,3,4 Cod penal şi infracţiune la Legea  CEC-ului , prevăzută de art. 84  pct.3 din legea nr. 59/1934.

În baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 75/04.10.2007 ,  inculpatul I F s-a aprovizionat cu marfă de la  SC  …. SRL  … judeţul …  . Şi in acest caz  a lăsat garanţie o fila CEC  doar semnată  şi ştampilată , fără a avea completate celelalte  elemente esenţiale. Plata urma să se facă  în termen de 15 zile de la emiterea facturii.

Din declaraţia numitului P C – reprezentant  vânzări  al părţii civile , cât şi din declaraţia inculpatului rezultă că  s-a aprovizionat cu materiale  de construcţii în valoare  de 31.810,11 lei , din care a achitat  25.270 lei , rămânând  un prejudiciu de 6540,11 lei . Pentru recuperarea prejudiciului  reprezentanţii  S.C. … SRL … au completat fila CEC  şi au introdus-o la plată , dar  banca a refuzat-o pe motiv de „lipsă disponibil , client  in interdicţie bancară”. Această societate se constituie parte  civilă cu suma de 6.540,11 lei . Inculpatul  a recunoscut  cuantumul prejudiciului şi motivează  neplata prin faptul că a intrat  in interdicţie bancară . În acelaşi timp recunoaşte că marfa a fost comercializată către un  şantier din … şi altul din ….

Faptele  inculpatului întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor de înşelăciune , prevăzute de art. 215 alin. 1,3,4 Cod penal şi infracţiunea la Legea CEC-ului , Prevăzută de art. 84 pct.3  din Legea nr. 59/1934.

Între  SC …. SRL  şi SC …. SRL Bucureşti  s-a încheiat un contract de vânzare – cumpărare de la data de 19.12.2007 pentru livrare de  oţel beton. In luna decembrie 2007 , inculpatul a lăsat o  filă CEC cu titlu de garanţie.  Aceasta a achiziţionat marfă în valoare de 45.349,79 lei  conform facturilor fiscale  existente la dosar , dar a achitat numai 18.000 lei. Pentru diferenţa rămasă neachitată ,  reprezentanţii furnizorului au completat fila CEC , lăsată  drept garanţie  cu suma de  27.349,83 lei , sumă refuzată la  plată  de bancă şi cu care societatea se constituie parte civilă.

Inculpatul nu a recunoscut  in totalitate acest prejudiciu, considerând că prejudiciul real este de 5-6.000 lei , deoarece a returnat  o parte din marfă , dar nu poate face dovada  în acest sens.

Faptele acestuia întrunesc elementele constitutive  ale infracţiunilor  de  înşelăciune , prevăzută de art. 215 alin. 1,3,4 Cod penal şi  infracţiune la Legea  CEC-ului prevăzută de art. 84  pct.3 din Legea nr. 59/1934.

Prejudiciul total produs prin înşelăciune  cu file CEC  este mai mare de 200.000 lei , respectiv 206.387,3 lei , fapta sa întrunind  elementele constitutive  ale infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 5 Cod penal , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Pe perioada cercetării , societatea administrată de inculpat  a fost verificată de Garda Financiară … ,  întocmindu-se in acest sens procesul verbal nr. 502493 din 25.07.2008 . Din cuprinsul acestuia rezultă că învinuitul s-a sustras de la plata  obligaţiilor fiscale in perioada 2007 – 2008 datorând  bugetului de stat suma de  259.322,73 lei  din care impozit  pe profit  88.475,67 lei  , TVA -105.071,31 lei , impozit pe dividende  65.775,75 lei.

Tot din actul de control al Gărzii Financiare rezultă că inculpatul  şi-a însuşit in mod ilegal , contrar intereselor economice ale societăţii suma de 1.226.379,93 lei.

Cu ocazia audierii , acesta şi-a  însuşit actul de control parţial  considerând că obligaţiile către stat au fost stabilite fără a lua in calcul şi cheltuielile  pe care nu le poate  dovedi cu acte justificative.

Din conţinutul  actului de control  rezultă că SC … SRL a  fost înfiinţată in anul 2006 , având administratori  pe numiţii R D C şi  M V I. De la aceştia , in luna septembrie 2007 , inculpatul  cesionează societatea , devenind asociat unic  majoritar si administrator . In actele societăţii acesta figurează  ca administrator  încă din luna iulie 2007 . Astfel,  in perioada 03.07.2007 – 21.09.2007 , inculpatul a comercializat către SC …  materiale de construcţii în valoare de 213.792,71 lei, încasată  integral prin bancă , fără a înregistra  în contabilitate aceste operaţiuni ,  astfel societatea s-a sustras de la  plata impozit pe profit in  suma de 28.744,7 lei  şi TVA in valoare de 34.134,7 lei.

In perioada octombrie – decembrie 2007 , organul de control a identificat  un număr de 8 furnizori de la care s-a aprovizionat societatea administrată de învinuit  şi respectiv  un  număr de 42 de achiziţii in valoare de  1.070.584,4 lei  , pe care nu le-a  înregistrat in evidenţa contabilă  a societăţii. Decontarea  acestor produse s-a făcut  parţial  in suma de 80.928 lei , o parte  a fost compensată iar diferenţa nu este achitată  nici in prezent.

Tot in baza  rulajului de cont bancar au fost identificaţi de organul  de contril si beneficiarii produselor livrate de SC … SRL, comisarii Gărzii  reconstituind  astfel o parte din veniturile realizate de  societate in acea perioadă  iar  pentru furnizori si beneficiarii neindentificaţi au fost estimate veniturile , in vederea  stabilirii  datoriei către bugetul consolidat al statului. Astfel, s-a stabilit că societatea a  realizat venituri in suma de 741.310,16 lei , la care se adaugă TVA colectat in suma  de 140.848,9 lei, încasările societăţii fiind estimate la 882.158,98 lei , care de  asemenea nu au fost evidenţiate in contabilitate  in perioada  octombrie – decembrie  2007.

S-a mai constatat că la data intrării in societate  agentul economic  avea înregistrate in evidenţa contabilă a societăţii obligaţii fiscale  cu reţinere la sursă  in valoare de 5.231 lei , pe care nu le-a virat  bugetului consolidat al statului in termenul  prevăzut de lege. Din această suma , 358 lei reprezintă prejudiciul produs  prin sustragerea de la plata contribuţiei  la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Concluziile organului de control sunt  cele de mai sus , faptele inculpatului  întrunind elementele constitutive ale  infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea  cu  rea credinţă a creditului societăţii , fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin.1 lit a şi b , art. 6 din Legea 241/2005 , art. 111 din  Legea nr 76/2002 si art. 272 alin.1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 republicată.

Inculpatul a mai fost condamnat anterior  pentru infracţiuni de acelaşi gen prin sentinţa penală nr. 1996/2002 a Judecătoriei … definitivă prin decizia penala nr. 707/2003 a Curţii de Apel  … ( 4 ani si 2 luni închisoare), prin sentinţa penală nr. 479/2004 a Judecătoriei … , definitivă  prin decizia penală nr. 1176/2004 a Curţii de  Apel … ( 3 ani şi 8 luni închisoare) ,  prin sentinţa penală nr. 705/2007 a Judecătoriei  …  definitivă la data de  24.10.2007 prin  decizia penală nr. 1516/2007  a Curţii de Apel ...

În cauză sunt  incidente dispoziţiile art.  37 lit. a şi b Cod penal  ( cu excepţia  infracţiunilor prevăzute de art. 111 din  Legea nr. 76/2002  şi art. 84  alin. 1 pct.2 şi 3 din Legea nr. 59/1934).

Prin sentinţa penală nr. 311 din 17.04.2009  pronunţată de Judecătoria …  definitivă la 18.05.2009 prin neapelare  inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă  de 4 ani închisoare pentru o infracţiune  concurentă cu cele  din prezentul dosar .

S-a emis mandatul de executare a pedepsei  nr. 676/18.05.2009 pentru perioada  15.04.2008 – 31.10.2009, Inculpatul a  fost liberat condiţionat la 16.06.2009  in baza sentinţei penale 1107/ 11.106.2009 a Judecătoriei  ,...

Prin sentinţa penală nr. 42 din 25.02.2009  Tribunalul … l-a condamnat pe inculpat  la o pedeapsă rezultantă de 12 ani  închisoare pentru  infracţiuni concurente  cu cele din  prezenta cauză , însă sentinţa nu este definitivă , inculpatul  declarând recurs împotriva deciziei Curţii de Apel  … .

La individualizarea pedepselor se vor avea in vedere  criteriile generale prevăzute de art.  72 din Codul penal, respectiv limitele  de  pedeapsă prevăzute  de lege , gradul  de pericol social al faptelor  , precum şi persoana inculpatului care dă dovadă  de perseverenţă infracţională şi este recidivist.

Reţinând vinovăţia inculpatului , instanţa  urmează să-l condamne in  baza art. 215 alin. 1,3,4,5 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal  la o pedeapsă de 12 ani  închisoare.

În baza art. 64-66 Cod penal  va aplica inculpatului  pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a  lit b şi c Cod penal pe durata de  5 ani cu începere de la data executării  pedepsei.

În baza art. 9 alin. 1 lit a,b  din  Legea nr. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2  Cod penal  si art. 37  lit a,b Cod penal va condamna pe inculpat  la o  pedeapsă de 3 ani închisoare .

Va aplică inculpatului  pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 64  lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata de 3 ani.

In baza art. 272 alin.1 pct.2 din Legea  31/1990 republicată  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37  lit a,b Cod penal  va condamna pe inculpat  la o pedeapsă de  2 ani închisoare.

În baza art. 111 din Legea 76/2002 cu aplicarea  art. 41 alin.2 Cod penal va condamna  pe inculpat  la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

In baza art. 84 alin.1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal  va condamna  pe  inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare .

În  baza art. 6 din Legea nr. 241 /2005  cu aplicarea art.  41 alin.2 Cod penal  şi art.  37 lit. a,b Cod penal  va condamna pe inculpat la o pedeapsă  de 2 ani  închisoare .

 Va constata că infracţiunile  sunt concurente  cu cea pentru care inculpatul  a fost condamnat la  pedeapsa de  4 ani închisoare prin sentinţa  penală nr. 311/17.04.2009 a Judecătoriei  …  ( definitivă prin neapelare la 18.05.2009).

 Va descontopeşte pedeapsa  rezultantă de  5 ani şi 2 luni  închisoare ( s.p. 311/2009 ) în pedepsele  individuale de  4 ani închisoare , 4 ani si 2 luni  închisoare  ( s.p. 1996/2002 Judecătoria ….) , 3 ani şi 8 luni  închisoare  (s.p. 479/2004 Judecătoria …) şi 4 ani închisoare , 3 ani 7 luni si 24 zile  închisoare  ( s.p. 705/2007 Judecătoria  … ).  Înlătura sporul de  1 an  închisoare.

Conform art. 33, 34, 35 şi 36 Cod penal  contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă  cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată  prin s.p. 311/2009 , inculpatul  având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare , sporită cu  1 an închisoare , in total  având de executat 13 ani închisoare şi pedeapsa  complementară  a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit a teza  a II-a , lit b şi c Cod penal  pe durata a 5 ani de la data executării pedepsei.

 Va aplică dispoziţiile art. 71, 64 lit a teza a II-a  şi lit  b si c Cod penal  pe durata  executării pedepsei.

Conform art. 61 alin.2 Cod penal  va revoca  beneficiul liberării  condiţionate  pentru restul de  330 zile  neexecutat din pedeapsa de 4 ani  închisoare aplicată  prin sentinţa penală nr. 705/2007 Judecătoria … , definitivă prin decizia penala nr. 1516/24.10.2007  a Curţii de Apel … , rest ce se  contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , inculpatul având de executat  13 ani închisoare .

Conform art. 88 Cod penal  deduce  din pedeapsă  perioada executată 15.04.2008 – 16.06.2009  ( liberat condiţionat  prin sentinţa penala nr. 1107/11.06.2009 a Judecătoriei … ).

 Va obliga pe inculpat in solidar cu S.C.  … SRL Bucureşti  reprezentată de  lichidator …  la despăgubiri civile către părţile civile , astfel :  39.807,29 lei  către  ….  SRL Bucureşti ,  56.876,76 lei către  SC … SRL  Bucureşti , 115.620, 63 lei către SC … SRL ,  6540,11 lei  către  S.C. … SRL …,  27.349, 83 lei către  SC  …  SRL …  şi  259.322,73 lei către DGFP  …  şi la penalităţile  de întârziere  calculate până la achitarea debitelor.

 Va obliga pe inculpat  să aducă in patrimoniul SC …  SRL  … suma de  1.226.379,93 lei  pe care a însuşit-o  şi folosit-o  in interes personal.

 Va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr 676 din 18.05.2009  emis de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti  şi emiterea unui nou mandat  conform prezentei  sentinţe.

Va dispune comunicarea  hotărârii la  Oficiul  Naţional al Registrului Comerţului , după rămânerea definitivă.

 Va obliga pe inculpat  in solidar  cu SC … SRL  Bucureşti  reprezentată  de lichidator judiciar …  la 2500 lei cheltuieli judiciare  către stat din care  1200 lei  in faza de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 215 alin. 1,3,4,5 Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 37 lit. a,b Cod penal  condamnă pe inculpatul  I F,  la o pedeapsă de 12 ani  închisoare.

În baza art. 64-66 Cod penal  aplică inculpatului  pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a  lit b şi c Cod penal pe durata de  5 ani cu începere de la data executării  pedepsei.

În baza art. 9 alin. 1 lit a,b  din  Legea nr. 241/2005  cu aplicarea art. 41 alin.2  Cod penal  si art. 37  lit a,b Cod penal  condamnă pe inculpat  la o  pedeapsă de 3 ani închisoare .

Aplică inculpatului  pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 64  lit. a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe durata de 3 ani.

In baza art. 272 alin.1 pct.2 din Legea  31/1990 republicată  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37  lit a,b Cod penal condamnă pe inculpat  la o pedeapsă de  2 ani închisoare.

În baza art. 111 din Legea 76/2002 cu aplicarea  art. 41 alin.2 Cod penal  condamnă  pe inculpat  la o pedeapsă de 8 luni închisoare.

In baza art. 84 alin.1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal condamnă  pe  inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare .

În  baza art. 6 din Legea nr. 241 /2005  cu aplicarea art.  41 alin.2 Cod penal  şi art.  37 lit. a,b Cod penal condamnă pe inculpat la o pedeapsă  de 2 ani  închisoare .

Constată că infracţiunile  sunt concurente  cu cea pentru care inculpatul  a fost condamnat la  pedeapsa de  4 ani închisoare prin sentinţa  penală nr. 311/17.04.2009 a Judecătoriei  …  ( definitivă prin neapelare la 18.05.2009).

Descontopeşte pedeapsa  rezultantă de  5 ani şi 2 luni  închisoare ( s.p. 311/2009 ) în pedepsele  individuale de  4 ani închisoare , 4 ani si 2 luni  închisoare  ( s.p. 1996/2002 Judecătoria …) , 3 ani şi 8 luni  închisoare  (s.p. 479/2004 Judecătoria …) şi 4 ani închisoare , 3 ani 7 luni si 24 zile  închisoare  ( s.p. 705/2007 Judecătoria  …. ).  Înlătura sporul de  1 an  închisoare.

Conform art. 33, 34, 35 şi 36 Cod penal  contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă  cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată  prin s.p. 311/2009 , inculpatul  având de executat pedeapsa cea mai grea, aceea de 12 ani închisoare , sporită cu  1 an închisoare , in total  având de executat 13 ani închisoare şi pedeapsa  complementară  a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit a teza  a II-a , lit b şi c Cod penal  pe durata a 5 ani de la data executării pedepsei.

Aplică dispoziţiile art. 71, 64 lit a teza a II-a  şi lit  b si c Cod penal  pe durata  executării pedepsei.

Conform art. 61 alin.2 Cod penal revocă  beneficiul liberării  condiţionate  pentru restul de  330 zile  neexecutat din pedeapsa de 4 ani  închisoare aplicată  prin sentinţa penală nr. 705/2007 Judecătoria … , definitivă prin decizia penala nr. 1516/24.10.2007  a Curţii de Apel … , rest ce se  contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , inculpatul având de executat  13 ani închisoare .

Conform art. 88 Cod penal  deduce  din pedeapsă  perioada executată 15.04.2008 – 31.10.2009  ( liberat condiţionat  prin sentinţa penala nr. 1107/11.06.2009 a Judecătoriei Ploieşti ).

Obligă pe inculpat in solidar cu S.C.  … SRL Bucureşti  reprezentată de  lichidator …  la despăgubiri civile către părţile civile , astfel :  39.807,29 lei  către  …  SRL Bucureşti ,  56.876,76 lei către  SC … SRL  Bucureşti , 115.620, 63 lei către SC … SRL ,  6540,11 lei  către  S.C. … SRL …,  27.349, 83 lei către  SC  …  SRL Bucureşti  şi  259.322,73 lei către DGFP  …  şi la penalităţile  de întârziere  calculate până la achitarea debitelor.

Obligă pe inculpat  să aducă in patrimoniul SC …  SRL  Bucuresti suma de  1.226.379,93 lei  pe care a însuşit-o  şi folosit-o  in interes personal.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr 676 din 18.05.2009  emis de Judecătoria …  şi emiterea unui nou mandat  conform prezentei  sentinţe.

Dispune comunicarea  hotărârii la  Oficiul  Naţional al Registrului Comerţului , după rămânerea definitivă.

Obligă pe inculpat  in solidar  cu SC … SRL  Bucureşti  reprezentată  de lichidator judiciar …  la 2500 lei cheltuieli judiciare  către stat din care  1200 lei  in faza de urmărire penală.

Cu apel in  10 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţă publica astăzi  …

1