Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l din l

Decizie 193 din 16.03.2015


DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modul de soluţionare a laturii civile. 

Curtea de Apel Oradea, secţia penală, decizia penală nr. 193 din 16 martie 2015

Prin sentinţa penală nr. 1247 din data de 27 octombrie 2014 pronunţată de Judecătoria Oradea, în baza art. 5 Cod penal s-a reţinut că, în mod global, legea penală mai favorabilă în cauză a fost legea penală veche.

În baza articolului 2961 alineatul 1 litera l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea articolului  396 alin.10 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul S.D.G., la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

În baza articolului 12 alineatul 1 din Legea nr. 187/2012 şi art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b din Codul penal din 1969 pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie.

În baza art.81 din Codul penal din 1969, art.71 alin. 5 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, stabilit conform art.82 Cod penal din 1969.

I s-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal din 1969  privind revocarea suspendării.

În baza art. 88 din Cod penal din 1969 s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 de ore din data de 17.10.2013.

În temeiul art.25 şi art. 397 din Codul de procedură penală cu referire la art.1357 şi urm. d din Codul Civil s-a respins acţiunea civilă exercitată în procesul penal de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

În temeiul art.112 alin.1 lit. f Cod penal s-a confiscat în favoarea statului, cantitatea de 4289 pachete ţigări J. L. şi 10 pachete ţigări F., fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, depusă la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Bihor, conform dovezii seria AB nr. xxxxxxx/22.10.2013.

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 800 lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea din data de 30.01.2014 - dosar nr. .../P/2013 a fost trimis în judecată inculpatul S.D.G., pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către o persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit Titlului II, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 2961 alin.1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În cursul urmăririi penale, inculpatul şi-a rezervat dreptul de a nu face nicio declaraţie.

Din conţinutul dosarului, examinând probele administrate în faza de urmărire penală, în raport de declaraţia inculpatului de recunoaştere a învinuirii, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 17.10.2013, în jurul orei 15.00, în exercitarea atribuţiunilor de serviciu şi în baza planului de acţiune privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea, au oprit în trafic autoturismul marca F. C., de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, pe strada Şoseaua Borşului din Oradea, în dreptul staţiei de carburanţi P., care circula din direcţia Vama Borş către Oradea, fiind condus de inculpatul S.D.G., ocazie cu care în autoturism a fost descoperită cantitatea de 4.299 pachete de ţigări marca J. L. şi F. (85.980 ţigarete), nemarcate corespunzător. S-a constatat că autoutilitara marca F. C., cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, este proprietatea numitului N.M.S. din Oradea, conform certificatului de înmatriculare seria XXXXXXXXXX.

Cu ocazia verificării autoutilitarei, au fost identificate 18 baxuri de băuturi răcoritoare, marca P., a câte 8 flacoane de 2,5 litri fiecare, în total 144 flacoane, sub care a fost descoperită cantitatea totală de 4.299 pachete de ţigarete marcate necorespunzător, din care 4.289 pachete marca J. L., pe care erau aplicate inscripţia For Duty Free Only şi 10 pachete marca P., pe care erau aplicate timbrul fiscal emis de autorităţile din Belarus a câte 20 de fire ţigarete fiecare pachet.  Cele 144 flacoane a câte 2,5 litri fiecare conţinând băuturi răcoritoare marca P., achiziţionate din Debrecen, Ungaria au fost ridicate în vederea confiscării, conform procesului verbal de constatare a sancţiunii contravenţionale cu seria PA, numărul xxxxxxx din data de 17.10.2013. Cu privire la cantitatea de ţigarete existentă în autoutilitară, inculpatul S.D.G., nu a dorit să dea declaraţie cu privire la provenienţa ţigărilor, locul de achiziţionare şi locul de comercializare.

Pe parcursul cercetărilor a fost audiat martorul N.M.S., proprietarul autoturismului F. C., cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, care a declarat că ocazional împrumută autoturismul la prieteni, sens în care la data de 14.10.2013, inculpatul S.D.G. i-a cerut maşina împrumut pentru o săptămână, fără să-i spună la ce urma să o folosească. Mai declară că în data de 20.10.2013, când s-a întors în ţară din Slovenia, fiind plecat în interes de serviciu, inculpatul S.D.G. i-a adus la cunoştinţă faptul că a fost prins de poliţie în timp ce transporta ţigări cu autoturismul său, fără a-i spune provenienţa ţigărilor.  Cantitatea totală de 4.299 pachete ţigarete, marcate necorespunzător, marca J. L. şi P., a fost ridicată de către lucrătorii de poliţie, conform dovezii seria AB nr. xxxxxxx şi depusă la Camera de corpuri delicte (fila 39 dosar de urmărire penal).

Partea vătămată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 44.937 lei, reprezentând taxele vamale, acciza şi TVA-ul, neachitat la bugetul de stat, conform adresei nr. xxxxx/XXX/23.10.2013 a Biroului Reglementări Vamale din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Cluj (filele 36-38 dosar de urmărire penală).

În cursul cercetării judecătoreşti, cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut comiterea faptei aşa cum a fost ea reţinută prin actul de  sesizare al instanţei (fila 43), solicitând să se facă aplicarea prevederilor art. 375 din Codul de procedură penală. Inculpatul a recunoscut cu ocazia audierii că, în ziua săvârşirii faptei s-a întâlnit cu o persoană necunoscută în piaţa de vechituri, care i-a oferit ţigările care fac obiectul dosarului la un preţ convenabil, considerând că este o investiţie bună  întrucât intenţiona să le vândă la un preţ mai bun, sens în care în zona industrială de pe şos. Boşului s-a întâlnit cu persoana respectivă de la care a preluat ţigaretele, precizând că ,,acestea nu era marcate corespunzător, dar nu am fost preocupat de acest aspect”.

Starea de fapt mai sus prezentată a rezultat din declaraţia de recunoaştere dată de inculpat în cursul cercetării judecătoreşti care se coroborează următoarelor mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale: procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşă fotografică, procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, procesul verbal de ascultare inculpat ( fila 17 dosar de urmărire penală) declaraţie martor G. I. G. ( filele 14-16 dosar de urmărire penală) care a confirmat că în interiorul autoutilitarei condusă de către inculpat au fost găsite bunurile menţionate anterior (flacoane cu suc şi ţigarete), declaraţie martor N.M.S. ( filele 40-41 dosar de urmărire penală) care a confirmat că i-a împrumutat inculpatului autovehiculul pentru a-l folosi, dar nu i s-a spus de către inculpat în ce scop, adresa numărul xxxxx/XXX/23.10.2013 a Direcţiei Generale Vamală Cluj, de comunicare a prejudiciului în cauză (filele 36-38 dosar de urmărire penală), dovadă de introducere în Camera de Corpuri Delicte ( fila 39 dosar de urmărire penală).

În ceea ce priveşte aplicarea legii penale în timp, instanţa de fond a constatat că infracţiunea de deţinere de către o persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 2961 alin.1 lit.l şi alin.2 lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu a făcut obiectul unei succesiuni de legi penale intervenite până la pronunţarea hotărârii de condamnare.

Cu privire la modalitatea de executare, în aplicarea art. 5 Cod penal din 2009, având în vedere şi solicitarea inculpatului prin avocat, instanţa de fond a reţinut ca lege penală mai favorabilă prevederile art.81 - art.86 Cod penal din 1969 în comparaţie cu dispoziţiile art. 83 - art. 90 Cod penal actual.

În drept, fapta inculpatului S.D.G., care la data de 17.10.2013, în jurul orei 15.00, a condus autoturismul marca F. C., de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, pe strada Şoseaua Borşului din Oradea, în dreptul staţiei de carburanţi P., în care se afla cantitatea de  4.299 pachete de ţigări marca J. L. şi F. (85.980 ţigarete) fără a fi marcate sau marcate necorespunzător întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit Titlului II, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, faptă prev. de art. 296¹ alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, text în baza căruia, cu aplic. art. 396 alin.10 Cod procedură penală, instanţa îl va condamna la o pedeapsă de 10 luni închisoare.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică date faptei, instanţa de fond  a reţinut că deşi ambele infracţiuni (atât cea prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Codul fiscal, cât şi cea prev. de art. 270 alin. 3 din Codul vamal) presupun o conduită ilicită comună, descrisă ca atare în elementul material din conţinutul constitutiv, infracţiunea de contrabandă are în vedere un scop specific, şi anume sustragerea de la plata taxelor datorate statului, în art. 270 alin. 3 din Codul vamal legiuitorul incriminând o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă. În speţă, ţigaretele găsite în autoutilitara condusă de către inculpat erau marcate necorespunzător, mai exact aveau menţiunea „for duty free only”, ceea ce presupune comercializarea lor în condiţii special reglementate prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice, neputând fi comercializate în alte spaţii decât cele special amenajate. Infracţiunea din Codul fiscal se referă la depozite clandestine de produse accizabile, rezultate din producerea fără forme legale sau scoaterea din antrepozite fiscale fără forme legale a unor produse supuse accizării, nici una din cele două situaţii nefiind incidentă în cauză, întrucât bunurile nu au fost produse pe teritoriu României şi nici nu s-a făcut dovada că ar fi fost scoase fără forme legale dintr-un antrepozit fiscal, ceea ce conduce la concluzia că se găsesc pe piaţa liberă ca urmare introducerii lor în ţară prin sustragerea de la controlul vamal, aspect ce este evident în condiţiile în care ţigaretele aveau menţiunea „for duty free only”. Chiar dacă inculpatul a declarat că nu cunoaşte proveninţa acestora, originea lor este evidentă, împrejurare în care ar fi incidentă decizia 17/2003  dată de Î.C.C.J. în recurs în interesul legii, dar nu se poate proceda la schimbarea încadrării juridice astfel cum a fost pusă în discuţie, întrucât prin rechizitoriu procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală  a inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă tocmai cu motivarea că nu este cert dacă inculpatul cunoştea că ţigările marcate necorespunzător provin din contrabandă, situaţie premisă pentru aplicabilitatea RIL-ului.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa de fond a ţinut cont de limitele de pedeapsă, de gradul de pericol social al faptei comise, de împrejurările în care a fost comisă fapta – din probele administrate rezultând că inculpatul a achiziţionat întreaga cantitate de ţigări netimbrate în scopul de a obţine un profit, de cantitatea de ţigări deţinută, de persoana inculpatului, cu antecedente penale şi de atitudinea acestuia în cursul procesului penal.

Sub aspectul laturii civile, instanţa de fond a constatat că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 44.937 lei, reprezentând taxe vamale, accize şi TVA, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi aferente, de la data naşterii datoriei până la data plăţii efective (filele 36-38 dosar de urmărire penală).

Cu privire la infracţiunea ce face obiectul cauzei, prevăzute de art. 2961 alin.1 lit. l din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, instanţa de fond a constatat că aceasta este o infracţiune de pericol, nu de rezultat, al cărei element material îl constituie simpla deţinere a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, fără ca existenţa acestei infracţiuni să fie condiţionată de taxe sau datorii vamale, inculpatul nedevenind debitor vamal, potrivit legii. Astfel, faptul de a deţine înafara antrepozitului fiscal de mărfuri accizabile nemarcate sau marcate necorespunzător nu poate obliga inculpatul la plata taxelor vamale sau accizelor, atâta timp cât acesta a dobândit bunurile de pe teritoriul României, neexistând nicio probă din care să rezulte că acesta cunoştea faptul că acestea au fost introduse ilegal în ţară şi cantitatea de ţigări deţinută de către inculpat va fi în întregime confiscată în favoarea statului.

Prin apelul declarat în termen legal, partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a solicitat desfiinţarea sentinţei penale atacate şi în rejudecare să se dispună admiterea acţiunii civile astfel cum a fost formulată.

Prin apelul declarat în termen legal, inculpatul S.D.G. a solicitat desfiinţarea sentinţei penale atacate şi pronunţarea unei noi hotărâri prin care să se dispună, în principal, achitarea în baza dispoziţiilor articolului 16 alineatul 1 litera b teza a doua din Codul de procedură penală cu reţinerea articolului 19 din Legea nr. 255/2013 şi articolului 18 indice 1 din Codul penal de la 1969, pentru considerentul că faptele nu prezintă gardul de pericol social al unei infracţiuni, cu consecinţa aplicării unei sancţiuni cu caracter administrativ. În subsidiar, se solicită a se reţine în favoarea inculpatului apelant circumstanţele atenuante prevăzute de articolul 74 din Codul penal şi, pe cale de consecinţă, să i se aplice o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege sau între noile limite de pedeapsă reduse cu o treime. De asemenea, în baza articolului 80 şi următoarele din Codul penal solicită renunţarea la aplicarea pedepsei sau, în baza articolului 83 şi următoarele din Codul penal amânarea aplicării pedepsei

Curtea, în baza art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, a admis apelul declarat de către partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca împotriva sentinţei penale nr. 1247/27.10.2014 a Judecătoriei Oradea pe care a modificat-o şi în rejudecare a reformat dispoziţiile civile ale instanţei de fond în sensul că a admis acţiunea civilă a părţii civile A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi a obligat inculpatul S.D.G. să plătească acesteia 41.613 lei  reprezentând daune materiale la care se adaugă dobânzi şi penalităţi aferente de la data de 17.10.2013 până la data plăţii efective a debitului. S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate.

În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală s-a respins ca nefondat  apelul declarat de către inculpatul S.D.G.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul S.D.G. la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare în apel, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia.

Curtea, examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu, conform prevederilor art.417 rap. la art. 420 alineatul 8 din Codul de procedură penală, a constatat că încadrarea juridică a infracţiunii şi starea de fapt au fost reţinute în mod corect de prima instanţă, însă întrucât aceasta nu a fost contestată de către Ministerul Public, partea civilă sau inculpat, instanţa nu va insista asupra acestui aspect. În concret, la data de 17.10.2013, în jurul orei 15.00, a fost oprit în trafic autoturismul marca F. C., de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, pe strada …, în dreptul staţiei de carburanţi P., care circula din direcţia Vama Borş către Oradea, fiind condus de inculpatul S.D.G., ocazie cu care în autoturism a fost descoperită cantitatea de 4.299 pachete de ţigări marca J. L. şi F. (85.980 ţigarete), nemarcate corespunzător. Cu ocazia verificării autoutilitarei, au fost identificate 18 baxuri de băuturi răcoritoare, marca P., a câte 8 flacoane de 2,5 litri fiecare, în total 144 flacoane, sub care a fost descoperită cantitatea totală de 4.299 pachete de ţigarete marcate necorespunzător, din care 4.289 pachete marca J. L., pe care erau aplicate inscripţia For Duty Free Only şi 10 pachete marca P., pe care erau aplicate timbrul fiscal emis de autorităţile din Belarus a câte 20 de fire ţigarete fiecare pachet. 

S-a apreciat că individualizarea judiciară a pedepselor a ţinut cont de criteriile prev. de art.74 Cod penal din 1968 care au fost aplicate corect având în vedere circumstanţele speţei, lipsa de antecedente penale ale inculpatului, precum şi atitudinea de recunoaştere a faptei, pedeapsa stabilită fiind orientată spre minimul special redus ca urmare a recunoaşterii învinuirii. Întrucât cuantumul daunelor materiale solicitate în cauză este ridicat şi, văzând împrejurările cauzei, s-a apreciat că fapta comisă de către inculpat a prezentat gradul de pericol social al unei infracţiuni şi nu se întrezăresc anumite elemente cu efect atenuant.

Ca urmare a succesiunilor legilor penale s-a reţinut că se impunea să se facă aplicarea expresă a art.5 din Codul penal, constatându-se că sunt mai favorabile prevederile codului penal din 1968 având în vedere efectele mai favorabile ale instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei faţă de noile reglementări ale codului penal care impun respectarea unor obligaţii pe un anumit termen.

În ceea ce priveşte latura civilă, s-a reţinut că art.206/6 alin.1 din Legea nr.571/2003 prevede că, accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum, iar art. 206/7 alin.1 lit.b din aceeaşi lege prevede că în înţelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezintă deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol.

Rezultă că în situaţia în care o persoană deţine produse accizabile fără a fi introduse în regimul vamal suspensiv şi fără ca pentru acestea să fi achitat anterior accizele se consideră că, respectivele produse accizabile au fost eliberate pentru consum, iar persoana care le deţine indiferent cu ce titlu ( de exemplu transportator) datorează plata accizelor. În speţă, inculpatul avea obligaţia de a verifica dacă pentru marfa transportată s-au plătit accize, TVA şi de a primi încărcătura doar însoţită cu acte justificative, în caz contrar acesta asumându-şi întreaga răspundere privind consecinţele faptei sale. S-a mai reţinut că taxele vamale nu se datorează raportat la obiectul cauzei, taxe care sunt datorate doar în cazul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Domenii speta