Prescripţie executare pedeapsă. Art. 125, art. 126 Cod penal.

Sentinţă penală 463 din 14.12.2007


JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA PENALĂ NR. 463/P  DIN DATA DE 14.12.2007

Prescripţie executare pedeapsă. Art. 125, art. 126 Cod penal.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia  la 02.08.2007 biroul executări penale din cadrul acestei instanţe a solicitat să se constate intervenită prescripţia executării pedepsei de un an închisoare aplicată condamnatului A.P.S. prin sentinţa penală nr. 400 din 29.09.2000 a Judecătoriei Mangalia.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 126 lit. b) din Codul penal.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului penal al Judecătoriei Mangalia în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. 400/29.09.2000.

Examinând cererea dedusă judecăţii, instanţa a constatat că, prin sentinţa penală nr. 400 din 29.09.2000 pronunţată în dosarul penal nr. ../1997 al Judecătoriei Mangalia, numitul A.P.S. a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 65 din Legea nr. 56/1992 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal şi a art. 37 lit. a) din Codul penal.

Hotărârea a fost comunicată condamnatului la data de 13.06.2001, când acesta s-a prezentat la Tribunalul Dobrici, dar a refuzat primirea actului, astfel cum reiese din dovezile de comunicare aflate în dosarul de fond, şi a rămas definitivă prin neapelare la data de 24.06.2001.

Potrivit dispoziţiilor art. 125 alin. (1) din Codul penal „prescripţia înlătură executarea pedepsei principale”.

Totodată, art. 126 din acelaşi act normativ prevede că „termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:

   a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani;

   b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

   c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda”, iar potrivit alineatului al treilea al aceluiaşi articol „termenele arătate în alin. 1 şi 11 se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă (…)”.

În cauză, instanţa reţine că, prin sentinţa penală nr. 400 din 29.09.2000 a Judecătoriei Mangalia, numitul A.P.S. a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare, astfel că, prin raportare la dispoziţiile art. 126 alin. (1) lit. b) din Codul penal, termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 6 ani. Acest termen se calculează, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (3) din Codul penal, începând cu data rămânerii definitivă a hotărârii de condamnare.

Cum sentinţa penală nr. 400 din 29.09.2000 a Judecătoriei Mangalia a rămas definitivă prin neapelare la data de 24.06.2001, instanţa constată că, la data introducerii prezentei cereri, 02.08.2007, executarea pedepsei de un an închisoare aplicată condamnatului A.P.S. prin această hotărâre era prescrisă.

Pentru aceste considerente, instanţa a admis cererea şi a constatat prescrisă executarea pedepsei de un an închisoare aplicată condamnatului A.P.S. prin sentinţa penală nr. 400 din 29.09.2000 a Judecătoriei Mangalia.

În temeiul art. 192 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina acestuia.